Zaak-Trabelsi: Hof voor de Rechten van de Mens subsidieert Al Qaida

gepubliceerd op 04 maart 2015 om 08:58

Filip Dewinter: “Minister moet uitbetaling bevriezen op basis van schulden van Trabelsi”

Zopas raakte bekend dat dit land door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld werd om binnen de drie maanden een schadevergoeding van 90.000 euro te betalen aan de veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi. Als motivering daarvoor wordt zijn uitlevering aan de Verenigde Staten aangehaald, waardoor de mensenrechten van deze terrorist zouden geschonden zijn. Dit arrest is definitief.

Filip Dewinter: “Dit arrest getuigt andermaal van de gevaarlijke wereldvreemdheid van het Hof. Hiermee riskeert het Hof immers rechtstreeks een terreurorganisatie als Al Qaida te subsidiëren, een organisatie die zich weinig aan mensenrechten gelegen laat. Hoe naïef kan men zijn?”

Het Vlaams Belang-kopstuk is ten zeerste verontwaardigd over een dergelijke gang van zaken en is van oordeel dat de Belgische Staat alles uit de kast moet halen om de uitbetaling van deze som aan een terrorist te verhinderen. Daar zijn overigens ook heel wat argumenten voor.

Filip Dewinter: “Trabelsi heeft nog een uitstaande schuld bij de Belgische instanties van 125.000 euro. Het is dus perfect mogelijk dat de regering de uitbetaling van de 90.000 euro waartoe België veroordeeld is, bevriest en inhoudt. Maar er zijn ook nog andere pistes om de uitvoering van dit waanzinnige arrest tegen te houden. Zowel de Belgische wetgeving als internationale verdragen verbieden dat België terrorisme financiert. Ik denk daarbij aan het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van de financiering van terrorisme. Want waar komt deze veroordeling anders op neer dan op de financiering van een terrorist en dus van terrorisme?”

Dewinter zal de minister van Justitie hierover aanstaande donderdag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer ondervragen.

 

Peter Lemmens
Fractiesecretaris

 


Kernwoorden: , , ,