Voorstel van decreet tot invoering hoofddoekverbod gemeenschapsonderwijs in commissie Onderwijs verworpen door CD&V, N-VA en SP.a

gepubliceerd op 02 april 2014 om 10:01

Wim Wienen (VB): “N-VA bewijst andermaal politiek volledig onbetrouwbaar te zijn. Vlaams Belang blijft ijveren voor decretaal hoofddoekverbod.”

Vandaag vond in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement de stemming plaats over een voorstel van decreet van Boudewijn Bouckaert (stuk 1027 (2010-2011) – Nr. 1) houdende het instellen van een verbod op het dragen van een hoofddoek in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding van de Vlaamse gemeenschap. Het voorstel zou eindelijk een einde kunnen maken aan het reeds jaren durende juridische steekspel tussen het gemeenschapsonderwijs (GO!) dat een hoofddoekverbod voor zijn scholen invoerde enerzijds en moslimorganisaties die dit verbod willen laten vernietigen anderzijds.
Om een einde te maken aan de eindeloze procedures dringt het Vlaams Belang reeds jaren aan op een wetgevend initiatief. Het voorstel van Boudewijn Bouckaert ligt in het verlengde van het Vlaams Belang-programma dat aandringt op een algemeen hoofddoekverbod in het onderwijs. In de commissie Onderwijs bleek echter enkel het Vlaams Belang het voorstel van Boudewijn Bouckaert te steunen. Het hoofddoekverbod werd verworpen door meerderheidspartijen CD&V, N-VA en SP.a. Open VLD onthield zich.
Vlaams Belang-onderwijsspecialist Wim Wienen reageert: “Het Vlaams Belang betreurt dat dit voorstel werd verworpen. Vooral de afwijzing door N-VA is opmerkelijk. Met het wegstemmen van het hoofddoekverbod in het gemeenschapsonderwijs toont N-VA opnieuw aan politiek volledig onbetrouwbaar te zijn. Nog in 2010 sprak de partij zich uit vóór een hoofddoekverbod in de scholen. Blijkbaar belandde dit standpunt inmiddels weeral in de vuilnisbak.”
Het Vlaams Belang blijft ten gronde pleiten voor een algemeen hoofddoekverbod in het onderwijs. De hoofddoek is het symbool bij uitstek van de vrouwonvriendelijkheid van de islam. Het Vlaams Belang aanvaardt niet dat in onze seculiere samenleving kinderen en jongeren gedwongen worden om zich in een hoofddoek te tooien, zeker en vooral niet in een schoolomgeving.