Vlaams Belang voert actie tegen rituele slachting en organiseert haramreceptie !

gepubliceerd op 16 november 2010 om 15:31

haram-16-nov-2

Meer dan 100 manifestanten verzamelden op het Damplein in Antwerpen om te protesteren tegen de rituele slachtingen die op dat moment plaatsvonden in Park Spoor Noord. Filip Dewinter trakteerde iedereen op een haramreceptie met jenever en varkenskop en zwarte pens !

Lees hieronder de toespraak van Filip Dewinter

Dames en Heren,
Beste vrienden,

Welkom op deze haram-receptie! Laat U zolang Antwerpen geen moslim-kalifaat is de jenever en de varkenshapjes smaken.

haram-16-nov-5 Sommigen zullen onze haram-aperitief een provocatie noemen. Nee dat is het niet. De enige provocatie vandaag is het ritueel halal slachten. De enige provocatie is de onverdoofde en barbaarse slachting van weerloze dieren. In naam van Allah worden de dieren met een mes onverdoofd de keel overgesneden.  Het dier bloedt dood en tijdens de doodstrijd die gemiddeld twee minuten duurt, lijdt het dier onnodig veel pijn.  Moslims slachten dieren ritueel omdat volgens de sharia – het islamitisch wetboek – vlees pas mag geconsumeerd worden wanneer het “halal” is, wat in de praktijk betekent dat het dier op het moment van de slachting bij bewustzijn moet zijn.  Aan deze dieronvriendelijke en Vlaanderen- en Europa-onwaardige praktijken moet een einde worden gemaakt ! Vlaanderen is Marokko niet; Europa is Noord-Afrika niet.  In ons land moeten onze wetten nageleefd worden.  In Europa moeten de normen en waarden van onze beschaving gerespecteerd worden en niet omgekeerd !

Beste vrienden,

De wet op het dierenwelzijn is duidelijk : onverdoofd slachten mag niet ! Toch maakt de overheid een uitzondering voor het ritueel slachten zogenaamd omwille van het respect dat moet worden opgebracht voor de islam.  Hoeveel respect moeten we feitelijk opbrengen voor een godsdienst die de scheiding tussen kerk en Staat niet aanvaardt ? Die de gelijkheid tussen man en vrouw verwerpt ? Die de vrijheid van meningsuiting aan banden wil leggen ? Die barbaarse slachtpartijen in de praktijk brengt ? Laat de islam misschien maar eerst eens respect opbrengen voor onze manier van leven, voor onze Europese waarden en normen en daar hoort ritueel onverdoofd slachten niet bij !

Beste vrienden,

De voorbije dagen werden we opnieuw geconfronteerd met allerlei zotte- multiculturele – eisen afkomstig van de rondetafels van de interculturele dialoog op initiatief van vice-premier Milquet. Hoofddoeken moeten toegelaten worden in het onderwijs vanaf het 4e middelbaar, hoofddoeken moeten ook kunnen in het openbaar ambt, ritueel slachten moet kunnen, Arabisch moet kunnen in het onderwijs en Pasen, Hemelvaartdag en Allerheiligen moeten verdwijnen ter vervanging van internationale en werelddagen van het antiracisme en de diversiteit. Hoe zotter hoe beter. Hoe lang nog vooraleer we onze kerken afbreken, met zijn allen een boerka en een djellabah dragen en varkensvlees en alcohol in naam van de multicultuur verbieden? Telkens weer sturen we het verkeerde signaal. De boodschap is niet “pas U aan of verhuis” maar “wij passen ons aan, doe uw goesting en kom maar binnen”. Telkens weer gaan we uit schrik om van racisme te worden beschuldigd plat op de buik voor allerlei eisen, voorstellen en verzuchtingen van minderheden allerhande. De vijandelijk overname van ons land en ons continent is volop aan de orde. Wij capituleren echter niet. Wij collaboreren evenmin. Tegenover het “weg met ons” plaatsen wij consequent en duidelijker dan ooit “eigen volk eerst”!

Beste vrienden,

Door toe te geven aan de achterlijke halal tradities van een middeleeuwse godsdienst zoals het ritueel slachten, de discriminatie van de vrouw via onder andere het islamitische erfenisrecht en de shariarechtspraak en het verbieden van alles wat zogenaamd onrein is bevorderen we de tolerantie niet maar stimuleren we de intolerantie en de onverdraagzaamheid. We zetten op maatschappelijk vlak stappen terug in plaats van vooruit!

We cultiveren de culturele apartheid in plaats van de emancipatie en ontwikkeling van de hier verblijvende allochtonen te bewerkstelligen. Inderdaad, multicul is flauwekul!

Genoeg is genoeg ! We hebben genoeg van de eeuwige toegevingen onder het mom van de eenrichtingsverdraagzaamheid; we hebben genoeg van de islamitische eisen die onder het mom van de godsdienstvrijheid aan ons opgedrongen worden; we hebben genoeg van het politiek correct revisionisme waarbij nu zelfs onze katholieke feestdagen moeten sneuvelen.

Voor het Vlaams Belang is het klaar en duidelijk : niet wij moeten onze wetgeving aanpassen aan de etnische minderheden, aan de islam, maar de islamitische vreemdelingen en allochtonen moeten zich aanpassen aan ons en als dat niet lukt, keren ze maar beter terug naar hun landen van herkomst !

Beste vrienden,

Terwijl vinkenzettingen en paardenstraatkoersen verboden worden; terwijl hier in Antwerpen zelfs optredens van wilde circus dieren verboden worden; de Fuut en de Kluut beschermd worden, worden rituele slachtingen in naam van het multiculturalisme gedoogd en zelfs met belastingsgelden gefinancierd.  De weigering om zich te integreren wordt door de overheid beloond.   Waarom kan bij ons niet wat in Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Estland wel kan : een verbod op rituele onverdoofde slachtingen ?

Beste vrienden,

We protesteren hier vandaag tegen het ritueel slachten maar we protesteren ook tegen de islamisering van onze steden en van Europa.  Het ritueel onverdoofd slachten is slechts één van vele symbolische voorbeelden van de islamisering van onze samenleving.  De islam staat haaks op alles waar Europa voor staat.  Daarom voeren wij vandaag actie tegen het ritueel slachten omdat we Antwerpen terug willen geven aan de Antwerpenaren.  Omdat Europa Europa en geen Eurabia mag worden ! Omdat we baas willen zijn en blijven in ons eigen
land !

Filip Dewinter

 


Kernwoorden: , , , , , , ,