Vlaams Belang voert actie tegen islambeurs in Antwerp Expo op zaterdag 2 mei om 14 uur

gepubliceerd op 22 april 2015 om 13:12

Filip Dewinter: “De Antwerpse islambeurs is een apartheidsbeurs die een handrem is op de integratie en kadert in de uitbouw van een islamzuil.”

Op zaterdag 2 en zondag 3 mei 2015 vindt in Antwerpen voor de tweede keer de ‘Moslim Expo Vlaanderen’ plaats, meer bepaald in het Antwerp Expo Center aan de Jan Van Rijswijcklaan te Antwerpen.

Het programma van ‘Moslim Expo’ omhelst een aantal toespraken van dubieuze moslimsprekers:

Muktisjah Ramli is voorvechter van sharia-bankieren in Europa. De sharia is echter onverenigbaar met de fundamentele beginselen van de democratie, zoals verwoord door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Mohad El Sghiar is, net zoals Sulayman Van Ael, prediker in moskee De Koepel in Antwerpen, die volgens meerdere rapporten van de veiligheidsdiensten banden onderhield met radicale moslimorganisaties. De Antwerpse Syrië-jihadi’s Jejoen Bontinck en Brian De Mulder waren er kind aan huis.

Tarik Touhafi werkte als contactpersoon in de organisatie ‘Taouil Group voor Haj en Umra’ (opgericht door moslimextremist Nordine Taouil). Hij was actief bij ‘Jongeren Voor Islam’ en richtte in 2009 mee opvolger Al Mawada op, een salafistische groepering die sympathiseert met Hamas, Hezbollah, Islamitische Jihad en de Al Aqsa Martelarenbrigades. Al Mawada kwam reeds meerdere malen in opspraak wegens het uitnodigen van extremistisch-islamitische gastsprekers, o.m.:

  • de Saoedische imam Mohamed Al-Arifi. Al-Arifi verheerlijkte Bin Laden op Al Jazeera en mag diverse landen (Koeweit, Zwitserland, …) niet binnen.
  • de Maleisische Hussein Yé, die stelde dat de aanslagen van 9/11 door de Joodse lobby zijn georganiseerd. Hij noemt joden en christenen inferieur en verdedigt het slaan van vrouwen.
  • Bilal Philips uit Qatar, die door de VS werd beschuldigd van betrokkenheid bij de bomaanslag op een van de WTC torens in New York in 1993.
  • Remy Soekirman uit Nederland, die door de Nederlandse staatsveiligheid wordt bestempeld als een salafist.

– Ook Nordine Taouil is spreker. Volgens hem leven en kleden de ongelovigen zich “zoals dieren”, mogen vrouwen het huis niet verlaten “zonder grondige reden” en moeten ze verplicht de hijab dragen omdat dit een goddelijk gebod is. Hij is ook scherp voor kinderen uit gemengde moslim-niet moslimrelaties en noemt hen ‘haram’ (onrein). Taouil vindt bovendien dat Europa binnen 50 jaar Europa islamitisch is.

Mohamed Benhaddou heeft een opvallend verleden als activist bij de antisemitische Arabische Europese Liga (AEL).

Dyab Abou Jahjah, o.a. bekend van de door hem veelvuldig herhaalde genocidaal-antisemitische oproep ‘La valise ou le cercueil’ jegens de Joden in Israël, kan natuurlijk ook niet ontbreken als spreker.

– Broeder Al Khattab is volgens de Nederlandse expert Carel Brendel een salafist, een prediker uit de aan Yassine Elforkani’s Blauwe Moskee verbonden dawah-beweging (Nederland).

Aksahum is de Belgische afdeling van de stichting Al-Aqsa, waarover inlichtingendiensten hebben bevestigd dat ze betrokken is bij de financiële ondersteuning van het jihadistische Hamas. In 2003 is de organisatie door de Amerikaanse en de Britse regering opgenomen op de lijst van terreurgroepen en hebben verschillende regeringen, onder andere die van Jemen, Denemarken, Nederland en Duitsland, gerechtelijke stappen ondernomen tegen de op hun grondgebied aanwezige afdelingen van Al-Aqsa.

Maar ook los van enerzijds de radicale moslimsprekers en anderzijds het apartheidskarakter van de beurs, is het Vlaams Belang van mening dat een dergelijke beurs vooral een rem is op de integratie van moslims in onze samenleving. Segregatie in plaats van integratie is de boodschap.

Het Vlaams Belang zal bij de opening van de moslimbeurs op zaterdag 2 mei om 14 uur manifesteren aan de ingang van Antwerp Expo aan de Jan Van Rijswijcklaan te Antwerpen. Omstreeks 14 uur zal de Filip Dewinter de manifestanten toespreken.

 


Kernwoorden: , , , ,