Vlaams Belang lanceert anti-shariawetgeving

gepubliceerd op 09 oktober 2014 om 08:10

Lees hier de wetsvoorstellen

Perstekst Wetsvoorstellen kaderend in een ‘Plan Afzwering Sharia’ (‘PAS’)

Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter dient zeven wetsvoorstellen in om de oprukkende islamisering een halt toe te roepen. Dat maakte hij woensdag bekend op een persconferentie in het bijzijn van de familie van Syriëstrijder Brian De Mulder.

Naar aanleiding van het terrorismeproces tegen Fouad Belkacem en zijn kompanen werkte het Vlaams Belang aan een wettelijk kader om het aan succes winnende islamisme te stoppen. “De sharia die onder meer door  IS wordt beleden en die ook hier aan aanhang wint, zit in de islam als de kuiken in het ei. Er is dan ook dringend nood aan een Plan Afzwering Sharia (PAS),” stelde Filip Dewinter op de persvoorstelling.

Het plan houdt volgens het Vlaams Belang-Kamerlid in dat op termijn alle in ons land verblijvende moslims verplicht worden om de islamitische wet (sharia) af te zweren. Het Vlaams Belang beroept zich onder meer op arresten van het Europees Hof van de Rechten van de Mens die stelden dat de “islamitische wetgeving onverenigbaar is met de fundamentele beginselen van democratie.”

Filip Dewinter: “Met dit plan nemen we een pro-actieve houding aan ten aanzien van islamisten door hen duidelijk te maken dat de elementen van de islam die strijdig zijn met het EVRM hier niet worden getolereerd.”

Ter uitvoering van dit Plan Afzwering Sharia-plan kondigde Dewinter aan volgende wetsvoorstellen in te dienen:
•    Iedere vreemdeling die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Organisatie van de Islamitische Samenwerking (‘Organisation of Islamic Cooperation’ of OIC) en Belg wil worden, en iedere Belg die ook de nationaliteit heeft van een lidstaat van de OIC, wordt als meerderjarige verplicht om een loyauteitsverklaring af te leggen waarin hij of zij de sharia afzweert.
•    Een Belg, of een persoon met een hoofdverblijfplaats in België, die wenst te huwen of wettelijk samen te wonen met een persoon die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de OIC, dient verplicht een voorhuwelijkse loyauteitsverklaring af te leggen waarin hij of zij de sharia afzweert.
•    Het afzweren van de sharia dient ook opgenomen te worden in de formule van de eed die federale parlementsleden en openbare ambtenaren moeten afleggen alvorens hun mandaat of ambt uit te oefenen. Hiertoe moet het decreet van 20 juli 1831 aangevuld worden.
•    De Belgische nationaliteit van iemand die zich vrijwillig aansluit bij of taken vervult voor jihadstrijders, zal vervallen worden verklaard. Na overleg in de Ministerraad stelt de Minister van Buitenlandse Zaken een lijst van de jihadistische groeperingen op. Lidmaatschap van groeperingen zoals ‘Islamitische Staat’ (‘IS’) kan alleen gezien worden als een daad van collaboratie.
•    Ook jihadistische symbolen moeten worden aangepakt. Wie vlaggen, emblemen of andere symbolen van jihadistische groepen in bezit heeft, toont en/of verspreidt, zal volgens een in te voegen artikel 331ter van het Strafwetboek bestraft worden met gevangenisstraffen tot vijf jaar en met geldboetes tot vijftigduizend euro. In Duitsland, waar de terreurbeweging ‘Islamitische Staat’ verboden is, bestaat een dergelijke strafbaarstelling al.
•    Wie te kennen geeft, op welke wijze ook, dat de voorschriften van de sharia in een bepaald gebied van toepassing zullen zijn en er zullen worden afgedwongen, maakt zich eveneens strafbaar met een gevangenisstraf tot vijf jaar en met een geldboete tot vijftigduizend euro. Daartoe wordt een nieuw artikel 146bis ingevoegd in het Strafwetboek. In ons land bestaan – ook al is het informeel – dergelijke shariazones. Het hoeft geen verder betoog dat deze aanslag op grondrechten en op het gezag van de overheid in een rechtsstaat totaal onaanvaardbaar is.
•    Iedere Belg die vrijwillig dienst neemt in een krijgsmacht of een andere gewapende groep van een lidstaat van de OIC, zal de Belgische nationaliteit verliezen. Wie een dergelijke daad stelt, vertoont geen enkel respect voor het land of de maatschappij waarin hij leeft, woont, werkt of een uitkering krijgt.

Aanvullend kondigde Dewinter nog aan dat het Vlaams Belang ook een voorstel van decreet zal indienen om de sociale voordelen (sociale leningen, sociale woningen,…) van moslims die zich met sharia en jihad inlaten, af te schaffen én terug te vorderen.

Bekijk hier de verslagen op zoomin.tv:

http://www.zoomin.tv/site/video.cfm/lang/be-nl/video/590041/refcat//Dewinter-Ze-moeten-de-Sharia-afzweren

http://www.zoomin.tv/site/video.cfm/lang/be-nl/video/589933/refcat//Moeder-IS-strijder-Bang-dat-ze-hem-vermoorden

 

 


Kernwoorden: , , , ,