Vlaams Belang gekant tegen overbodige euthanasiewet voor minderjarigen

gepubliceerd op 14 februari 2014 om 12:00

De euthanasiewet voor minderjarigen die deze namiddag in de Kamer gestemd wordt, is een overbodige wet die meer problemen schept dan ze pretendeert op te lossen.

Gestart in de Senaat en gestrand na juridische en praktische bezwaren inzake euthanasie van dementerende personen, is dit het enige overblijfsel waarmee de pro-euthanasielobby politiek en vooral ideologisch overeind wil blijven.

Het feit dat men het niet heeft aangedurfd om dit wetsontwerp voor advies voor te leggen aan de Raad van State was gebaseerd op de vrees dat zij deze legislatuur niet zou gestemd worden.

Hierdoor is echter voorbijgegaan aan het feit dat een nieuw begrip zoals de oordeelsbekwaamheid van niet ontvoogde minderjarigen volledig in het vage blijft en aldus tot rechtsonzekerheid zal leiden.

Omdat bovendien meestal de toestemming van beide ouders vereist is in geval van een zogenaamde vraag van een minderjarige om euthanasie, ontstaat een juridische patsituatie indien beide ouders fundamenteel van mening verschillen. Dit brengt de waardigheid en sereniteit van het levenseinde van de minderjarige in het gedrang.

Het Vlaams Belang heeft steeds de grootste terughoudendheid aan de dag gelegd inzake het wetgevend ingrijpen zowel aan het begin als aan het eind van het menselijk leven, en ziet de noodzaak van deze terughoudendheid bevestigd door het feit dat een wet als deze door het parlement gesluisd wordt.