Veiligheidsmeeting

gepubliceerd op 11 april 2006 om 16:45

“Assalaam alaicum”.

In een stad waar de socialistische schepen voor onderwijs van mening is dat Arabisch de tweede taal in het onderwijs moet worden, vind ik het nodig om u als waarschuwing in het Arabisch te verwelkomen. Zo weet u tenminste wat u in de toekomst -als het van de socialisten afhangt – in Antwerpen te wachten staat. Als het van het Vlaams Belang en van mij afhangt dan begroet ik u graag met de woorden “Welkom in Antwerpen. Niet de meest noordelijke stad van de Islam maar wel de meest zuidelijke stad van de Nederlanden”.

 

Beste vrienden,

 

Antwerpen, Brussel, Gent en andere steden beginnen steeds meer op temptation islands, temptation cities voor criminelen te lijken. Steeds minder blauw op straat, steeds lagere pakkans voor criminelen, steeds minder aangiftebereidheid bij de slachtoffers, steeds minder strenge straffen en dus steeds meer criminaliteit. Brussel telt nu al meer dan 233 criminele feiten per dag, in Antwerpen worden we geconfronteerd met 163 criminele feiten per dag, de Gentenaars kijken aan tegen 84 criminele feiten per dag.

 

Beste vrienden,

 

We zijn in oorlog met de criminaliteit. Ik weet het wel, het is een oorlog die we niet kunnen winnen maar juist daarom moeten we de criminaliteit iedere dag opnieuw met alle middelen durven bevechten. Veiligheid is een fundamenteel mensenrecht. Met de campagne “Uw veiligheid, onze prioriteit” wil het Vlaams Belang duidelijk maken dat de eerste en meest prioritaire kerntaak van de overheid het garanderen is van de veiligheid van iedere burger.  Veiligheid is voor iedere Vlaming een basisrecht; veiligheid is voor ieder Vlaams gemeente- of stadsbestuur een basisplicht.

 

Beste vrienden,

 

Wanneer het Vlaams Belang opkomt voor meer veiligheid, voor een harde aanpak van de criminaliteit dan doen we dat in eerste instantie in het belang van de sociaal zwakkeren in onze samenleving. De rijken beschikken over camerabewaking en alarminstallaties; wie het kan betalen woont in afgeschermde huizen of appartementsblokken en tegenwoordig zelfs in volledig afgeschermde straten die voor het publiek niet meer toegankelijk zijn, beschermd door privé bewakingsfirma’s en metershoge stalen hekkens. De gewone man, de arbeider en de bediende, de gepensioneerde en de werkloze wordt echter al te dikwijls aan zijn lot overgelaten in wijken met een hoog criminaliteitsrisico. De socialisten die zichzelf hebben uitgeroepen tot de partij van de kleine man en de kampioenen van het gratis beleid laten de sociaal zwakkeren in de steek wanneer het erom gaat om hen veiligheid en bescherming tegen de toenemende criminaliteit te bieden. De socialisten zijn alleen sociaal voor de criminelen in het algemeen en de allochtone criminelen in het bijzonder. Criminaliteit is voor progressief Vlaanderen vooral het gevolg van een moeilijke jeugd, gebrek aan kansen en –of wat had u gedacht- racisme en discriminatie.

 

 

Beste vrienden,

 

Het Vlaams Belang kiest niet de kant van de criminelen; het Vlaams Belang brengt geen begrip op voor vandalen, criminelen en misdadigers; het Vlaams Belang zoekt niet krampachtig naar allerlei redenen en verklaringen om de criminaliteit te minimaliseren en zelfs goed te praten; het Vlaams Belang staat aan de kant van de slachtoffers van de criminaliteit; het Vlaams Belang kiest de kant van de politie en van de ordehandhavers; het Vlaams Belang is gewonnen voor een harde aanpak van de criminaliteit omdat wij van mening zijn dat criminelen in de gevangenis, in de cel achter tralies thuis horen en nergens anders! Het Vlaams Belang is de partij van “law en order”, van recht en orde!

 

Beste vrienden,

 

Misdaad wordt door nogal wat criminelen als een beroep beschouwd. Meer dan de helft van alle criminelen die in de gevangenis verblijven zijn immers recidiverende beroepscriminelen. “Crimineel” zijn mag voor sommigen dan al een beroep zijn, maar dan in ieder geval een “beroep” zonder sociale voorzieningen en met een groot beroepsrisico. Dat betekent dat je als inbreker niet moet jammeren als je een tand of zelfs een heel gebit moet missen als je bij een inbraak wordt betrapt. Een verkrachter moet niet op mededogen van de rechtbank kunnen rekenen wanneer hij een paar van zijn edele delen mist wanneer hij door de vader van het verkrachte meisje wordt aangepakt. Wanneer een gangster een juwelier overvalt en de juwelier schiet terug en raakt de overvaller dan moet niet de juwelier dan wel de overvaller achter de tralies belanden.

 

Zelfverdediging tegen criminelen mag nooit worden vervolgd. Wie zijn eigendom verdedigt tegen een inbreker of een overvaller is geen misdadiger. Soms worden moedige winkeluitbaters, handelaars of familievaders die hun have en goed verdedigen zwaarder gestraft dan de crimineel.

 

Het recht op wettige zelfverdediging uitbreiden tot het beschermen van eigendom is het beste middel om de inbraken en de overvallenplaag terug te dringen. Het recht op “armed response”, het recht  om  voor bepaalde risicoberoepscategorieën, zoals juweliers, pomphouders, zaken- en bankkantoorhouders, handelaars wiens zaak al zes,zeven of tien keer overvallen is, gewapend terug te slaan, is een uitstekend middel om aan criminele bendes duidelijk te maken dat misdaad niet langer loont.

 

Beste vrienden,

 

Terroristen laat men lopen, misdadigers worden vervroegd vrijgelaten, jonge minderjarige boefjes worden gepamperd en gekoesterd, criminele vreemdelingen worden niet teruggestuurd naar hun landen van herkomst maar o wee wanneer men zich schuldig maakt aan het overtreden van de wetten van de politieke correctheid. Wie zoals de firma Ferreyn niet snel genoeg voldoende allochtonen in dienst neemt, wie als leraar een mopje over vreemdelingen doormailt of zoals Antwerps Vlaams Belang-gemeenteraadslid Geert Brouwers naar aanleiding van de  Deense cartoonrel een cynische, kritische en misschien zelfs sarcastisch-provocatieve tekst –waarvan hij zelf niet eens de auteur is- met verontschuldigende maar pertinente vragen  doorstuurt via mail wordt de op de anti-racistische brandstapel geplaatst.

 

Zelfs met 32 man kon de staatsveiligheid de terroriste Erdal niet beletten om te ontsnappen maar om een klokkenluider-politieman te pakken die een illegale lijst met zogenaamd “terroristische en staatsgevaarlijke organisaties” zoals daar zijn het Davidsfonds, het Algemeen Nederlands Zangverbond, het Humanistisch Verbond en GAIA publiek maakte, mogen gedurende maanden het telefoonverkeer van de gsm-toestellen van een oppositiefractieleider –uw dienaar- en die van zijn medewerkers waaronder zijn fractiesecretaris, zijn secretaresse en de verantwoordelijke van de Vlaams-Belangordedienst ongevraagd napluizen. Stasi-methodes die doen denken aan de DDR of de Sovjetunie maar die zeker niet thuis horen in een democratische rechtstaat.

 

De dictatuur van de politieke correctheid zorgt ervoor dat zondigen tegen zogenaamde anti-racistische dogma’s, tegen deze multiculturele heilsleer en godsdienst, sneller, kordater en harder aangepakt wordt dan een ordinaire crimineel die steelt, rooft, moordt en verkracht.

Beste vrienden,

 

Het Vlaams Belang is niet politiek correct, ik ben niet politiek correct en ik hoop, denk en verwacht van u hetzelfde. Wij moeten en mogen durven zeggen dat multiculturaliteit leidt tot multicriminaliteit. Waarom? Omdat vreemdelingen of allochtonen crimineler zouden zijn dan het eigen volk? Neen, daar gaat het niet over. Waar het wel over gaat, is dat multiculturaliteit leidt tot het gedwongen naast elkaar leven van culturen wiens waarden en normen niet altijd compatibel zijn. Dit leidt tot normvervaging, botsende culturen en tegenstellingen. De cultuurkloof zorgt voor onzekerheid, onzekerheid slaat al vlug om in opstandigheid, wrevel en frustratie leidt tot vandalisme, rondhanggedrag, bendevorming en zogenaamde kleine criminaliteit… in plaats van paal en perk te stellen aan sociaal onaangepast gedrag en overlast worden de problemen doodgezwegen of vergoelijkt. Ik vind het een grove belediging voor de honderdduizenden werkloze Vlamingen wanneer ik telkens opnieuw politici hoor verwijzen naar de werkloosheid om de onredelijk hoge criminaliteitscijfers bij allochtonen te verklaren. Niet de werkloosheid maar de multiculturaliteit is verantwoordelijk  voor de al te hoge criminaliteit bij allochtonen. Daarom is er maar één oplossing: assimileren, inburgeren, aanpassen en zoniet terugkeren naar hun land van herkomst.

 

Beste vrienden,

 

De beste methode om vreemdelingen en allochtonen duidelijk te maken dat criminaliteit in ons land niet gedoogd wordt, is hun straf te laten uitzitten in hun land van herkomst. Belgen van vreemde origine maar met een dubbele nationaliteit moeten wanneer ze ernstige misdrijven plegen of recidiveren de Belgische nationaliteit afgenomen worden. Veertig procent van onze gevangenissen wordt gevuld met vreemde gedetineerden. Een gevangene kost gemiddeld 124 euro per dag. Waarom dan deze vreemdelingen hun straf niet laten uitzitten in hun eigen land en de helft van het bedrag aan ontwikkelingshulp besteden?

 

Ik kan u verzekeren dat het beste afschrikkingsmiddel voor een in ons land verblijvende Marokkaanse crimineel erin bestaat om zijn straf in Tanger, Casablanca of Marrakech te moeten uitzitten. De Begijnenstraat, maar ook de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis of Leuven Centraal zijn Clubs Méditerranées  in vergelijking met de zogenaamde “Hel van Tanger”.

 

Ik ben daarom ook blij dat vanavond Pierre Stukken uit Deurne bij ons is. Pierre was buschauffeur en werd twee jaar onschuldig opgesloten in de gevangenis van Tanger. De succesvolle Vlaamse film “De Hel van Tanger” werd opgehangen aan zijn waar gebeurd verhaal. Pierre is al vele jaren sympathisant van het Vlaams Belang. Pierre is geen BV of vedette maar een man van het volk. Ik ben blij dat hij vanavond hier bij ons is. Geef hem een daverend applaus!

 

Beste vrienden,

 

Recht op veiligheid betekent ook recht op identiteit, recht op eigenheid, recht op geborgenheid . Multiculturalisme leidt inderdaad tot onveiligheid. Wie in een Arabische gettowijk woont, wie na valavond de straat op moet in  Antwerpen-Noord, in de Muide in Gent, Schaarbeek of in Sint-Joost-ten-Node voelt zich niet veilig. Dat gevoel van onveiligheid heeft niet alleen te maken met angst voor het vreemde, maar ook met het simpele feit dat het risico op agressie of beledigingen, op geweld nu eenmaal groter is enkel en alleen omdat men blank is, enkel en alleen omdat men Vlaming is, enkel en alleen omdat men Europeaan is. De criminaliteit en het geweld hebben in nogal wat wijken van onze steden een politiek, een ideologisch of een godsdienstig karakter gekregen. De jacht op alles wat niet Islamitisch, niet Arabisch en niet vreemd is, is in bepaalde wijken al een tijdje geopend. Wij hebben er genoeg van om als autochtoon opgejaagd wild te fungeren. In plaats van als angsthazen door het leven te gaan kunnen we maar beter boswachter worden.

 

Beste vrienden,

 

De rellen in Frankrijk waarbij op één jaar tijd 10.000 auto’s in brand gestoken werden, de rellen in ons land waarbij eveneens een aantal voertuigen in de fik werden gestoken en recenter de haatdragende moslimbetogingen -ook hier in Antwerpen- tegen de Deense cartoons tonen aan dat geweld  en intimidatie voor de Islam blijkbaar een legitiem middel zijn om hun gelijk te halen. Het gaat allang niet meer over geïsoleerde incidenten of over enkele jonge leeghoofden die uit verveling een auto vandaliseren of in brand steken, maar het gaat over het provoceren  van een etnische burgeroorlog in de straten van onze hoofdsteden. Men wil onze bevolking schrik aanjagen, onze autoriteiten onder druk zetten en de grenzen van onze democratische rechtstaat aftasten en als het even kan, verleggen. Ik was geschokt toen ik amper twee maanden geleden hier in Antwerpen jonge Islamieten naar aanleiding van een moslimmanifestatie tegen de Deense cartoons over geparkeerde auto’s zag lopen, autospiegels zag afstampen en ruiten zag ingooien. Maar ik was nog meer geschokt door de houding van het Antwerpse stadsbestuur en de politietop die onder het mom van niet-provocatie een gedoogpolitiek voeren die ervoor zorgt dat de jonge relschoppers zich sterker dan ooit voelen en zich arroganter dan ooit gedragen. Niet de taal van nog meer tolerantie, en nog meer verdraagzaamheid maar wel de taal van gestrengheid en kordaatheid en desnoods repressie zijn noodzakelijk om recht en orde te herstellen. Inderdaad, met zachte hand als het kan maar met harde hand wanneer het moet, is ons motto. In plaats van krullebollen te aaien en de andere kant op te kijken als het fout loopt, moeten we ruggengraat en karakter durven tonen. Deze jonge allochtone vandalen, relschoppers en zelfs brandstichters zijn geen verzetshelden van een Europese intifada of moderne Robin Hoods maar ordinaire criminelen.

 

Beste vrienden,

 

Onveiligheid gaat hand in hand met verloedering, sluikstorten, leegstand, graffiti, zwerfvuil en verkrotting. Veilige steden en gemeenten, zijn leefbare steden en gemeenten. Onveiligheid heeft alles te maken ook met de “alles-kan-alles-mag”- mentaliteit, de normvervaging, het gebrek aan een éénduidig waarden- en normenreferentiekader. De straat- en geweldcriminaliteit in onze steden en grootstedelijke agglomeraties kan pas gestopt worden indien een schokeffect gecreëerd wordt. Door het toepassen van het zerotolerantie principe kan en moet de overheid opnieuw normstellend en normherstellend durven optreden. Geen politiestaat, geen “pak-je-matrak-en-vlieg-erin”- beleid, geen “far west”- toestanden maar een lik-op-stuk-beleid tegen criminaliteit en overlast. Inderdaad terwijl momenteel de brave belastingbetalende burger schrik heeft om overvallen en beroofd te worden, moeten het opnieuw de criminelen zijn die schrik hebben om gepakt en vervolg te worden. De angst moet van kamp veranderen!

 

Beste vrienden,

 

De campagne “Uw veiligheid, onze prioriteit” loopt als een trein. Al meer dan 70.000 raam- en deuralarmen werden besteld. In tegenstelling tot wat sommige boze tongen beweren is het niet de bedoeling van het Vlaams Belang om het onveiligheidgevoel aan te wakkeren maar wel om de overheid het signaal te geven dat het recht op veiligheid gegarandeerd moet worden. Met deze campagne geeft het Vlaams Belang het startschot voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober aanstaande. Veiligheid en leefbaarheid worden de speerpunten van onze campagne. Het Vlaams Belang kiest voor een gewapend bestuur dat terugslaat in plaats van terugkrabbelt. Rudolph Giulliani de gewezen burgemeester van New York die het zerotolerantie principe met groot succes toepast in één van de grootste steden van de wereld zei het reeds: “It’s about time that law enforcement got as organised as organised crime”. Het wordt tijd dat de politiediensten even goed georganiseerd worden als de georganiseerde misdaad. We zijn het overigens roerend eens met een land- en partijgenoot van Rudolph Giulliani, de gewezen Amerikaanse president Ronald Reagan die ooit zei: “There is a simple way to solve the crime problem: obey the law, punish those who do not”. Samen met het Vlaams Belang, samen met één miljoen Vlamingen voor veilige, Vlaamse en leefbare gemeenten. Op 8 oktober: “Uw veiligheid, onze prioriteit”!

 


Kernwoorden: , , , , , , , , ,