Uitwijzing vreemdelingen gedaald, aantal visa gezinsherenigingen gestegen

gepubliceerd op 15 juni 2015 om 09:31

Filip Dewinter: “Theo Francken heeft nog veel werk voor de boeg!”

VB-kamerlid Filip Dewinter vroeg aan staatssecretaris Theo Francken de cijfers op over onder meer de uitwijzing van vreemdelingen in dit land. Hieruit blijkt dat het aantal uitgereikte bevelen om het grondgebied te verlaten (BGV) in 2014 is gedaald, maar ook het aantal van dergelijke bevelen met opsluiting (BGVO). In 2013 waren er nog 14.284 BGV’s; in 2014 daalde dit tot 13.034 (-8,8%). Wat de BGVO’s betreft, daalde het aantal voor dezelfde jaren van 3.478 naar 3.007 (-13,5%). Wat de verwijderingen betreft, was er een daling van 10.439 naar 8.727 (-16,4%). Daarbij valt zowel een daling vast te stellen bij de repatriëringen als bij de vrijwillige terugkeren.

Ook wat de gezinsherenigingen betreft, valt er voor 2014 geen eenduidig positieve trend waar te nemen. Het aantal afgeleverde verblijfskaarten en –documenten daalde weliswaar van 2013 op 2014 van 45.979 naar 40.913 (-11%). Daar staat evenwel tegenover dat er in 2013 10.8110 visa voor gezinshereniging werden afgeleverd en dit aantal in 2014 steeg tot 11.296, of een toename met 4,5%.

Filip Dewinter: “Ik stel hiermee vast dat er alvast in 2014 geen enkele kentering was in het immigratiebeleid van dit land. Aan het opengrenzenbeleid kwam absoluut geen einde en ook van een kordaat uitwijzingsbeleid kon er hoegenaamd geen sprake zijn. Er is zelfs niet eens een kleine knik in positieve zin vast te stellen, integendeel, het aantal uitwijzingen daalde terwijl het aantal gezinsherenigingen piekte. Het is natuurlijk nog vroeg in deze legislatuur, maar ik kan hieruit alleen maar besluiten dat Theo Francken nog heel veel werk voor de boeg heeft. Als hij echt iets wil realiseren, dan moet er een fundamenteel ander beleid komen en is zo goed als alles in alle geval nog te doen. Ik moet nog altijd zien of Francken dat wel wil en daartoe dan nog in staat is ook.”

Als bijlage vindt u de parlementaire vragen:

parlementaire vraag uitwijzing vreemdelingen

parlementaire vraag visa gezinshereniging

Filip Dewinter
Volksvertegenwoordiger

 


Kernwoorden: , , ,