Tussenkomst van FDW in de Kamer: “Debat voeren over de fundamenten van de islam”

gepubliceerd op 22 januari 2015 om 17:15

Filip Dewinter kreeg vanmiddag Minister Jan Jambon (N-VA) en de voltallige Kamer over zich heen toen hij als enige de waarheid durfde te spreken over de Koran en bleef hameren op de noodzaak tot een debat over de fundamenten van de islam.

Dewinter: Koran = bron van alle kwaad

Filip Dewinter: “Dit boek, de Koran, is de reden van heel wat onheil. Het is de bron van alle kwaad, een ‘license to kill’. Dit boek, De Koran, de basis van de islamitische leer, wordt op een fundamentalistische manier beleden in nogal wat moskeeën in ons land. Ons land telt 295 moskeeën, als ik de lijst van de Unie van Moskeeën mag geloven. Wellicht een derde behoort tot de salafistische, jihadistische strekking, radicaal soennitisch, waar in min of meerdere mate gerekruteerd wordt voor de jihad, waar geweld gepredikt wordt enzovoort.”

Vervolgens somde Dewinter een aantal van die moskeeën op, die vaak worden gefinancierd en bestuurd vanuit een islamitisch land, bijvoorbeeld Turkije, Pakistan, Saoedi Arabië enzovoort. “Deze regering doet daar niets aan,” aldus Dewinter. “Welk signaal sturen we uit naar dit soort moskeeën? Gaan we ze aan banden leggen, gaan we ze sluiten? Gaan we ervoor zorgen dat de jihadisering van onze samenleving, het rekruteren voor Islamitische Staat en aanverwanten, wordt gestopt? Wat doet de regering daar aan?”

Jambon (N-VA): niets mis met de Koran

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): “Er moet mij iets van het hart. U staat hier te zwaaien met een boek dat voor heel veel mensen in dit land een boek is waar zij veel respect voor hebben en voor hen zelfs een heilig boek is. En u gaat hier heel die gemeenschap tegen u in het harnas jagen. We weten allemaal dat er radicale elementen in de islamitische gemeenschap zijn, en daar willen wij allemaal tegen vechten. Maar de scheidslijn die u legt tussen islam en de rest van onze gemeenschap, daar vindt u in dit halfrond bij geen enkele andere partij steun voor.” Waarop luid applaus weerklonk vanop alle banken.

“Veel gematigde moslims, maar geen gematigde islam”

Filip Dewinter besloot: “Als het politiek correcte multiculturele halfrond uitgeklapt is, dan kan ik de minister van antwoord dienen. Dat ik geen steun vind in dit halfrond, dat is mij bekend. Wat mij interesseert is niet dit halfrond, wat mij interesseert is de man in de straat. En inzake de man in de straat kan ik u verzekeren dat hún oordeel over de islam helemaal anders is dan dat van jullie hier in de ivoren toren van de Wetstraat. Dat er heel wat gematigde moslims zijn, daar ben ik mij van bewust, dat onderschrijft ik; maar dat betekent nog niet dat er een gematigde islam bestaat en dat de Koran gematigd zou zijn. Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran. En dus moeten we het debat over de islam als dusdanig durven voeren. Het heeft geen zin om het debat te voeren over een aantal maatregelen die zich alleen beperken tot terrorismebestrijding. We moeten het debat over de fundamenten van de islam durven voeren, pas dan zult u de problemen kunnen oplossen. Maar zolang we dat niet doen blijft het praat voor de vaak en zullen de aanslagen blijven komen in de toekomst.”

Kleur bekend

Het is nu meer dan ooit helder: de N-VA-regering en het voltallige parlement willen de kern van het probleem niet zien en alleen aan symptoombestrijding doen. Dit zal leiden tot steeds meer islamisering en jihadistische aanslagen. De N-VA-regering en het voltallige Parlement hebben kleur bekend: de groene kleur, de kleur van de islam.

Klik hier http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/villapolitica/2.37283?video=1.2216330 om Filip Dewinter in actie te zien.

 


Kernwoorden: , ,