Tussenkomst Filip Dewinter naar aanleiding van de jihadaanslag op Charlie Hebdo te Parijs – Federaal parlement – 8 januari 2015

gepubliceerd op 08 januari 2015 om 16:23

Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Minister,
Collega’s,

Als blijk van medeleven en solidariteit met de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag gisteren op de redactielokalen van Charlie Hebdo te Parijs heb ik de Mohamed cartoon meegebracht die ik jaren geleden tijdens een bijeenkomst van de Free Press Society te Kopenhagen/Denemarken mocht ontvangen. Wat is er veranderd sinds het protest van de moslimwereld tegen deze cartoon tien jaar geleden en de bloedige jihadaanslag gisteren? Niets. Integendeel, de situatie is nog erger geworden. Tien jaar negeren en minimaliseren van moslimradicalen; tien jaar subsidies en faciliteiten voor de islam; tien jaar integratieprojecten en pamperpolitiek; tien jaar politieke correct discours van politici over verdraagzaamheid, tolerantie en multicultuur.

Tien jaar vooral waarbij omwille van politiek correcte redenen het probleem niet bij naam werd genoemd. Officieel is de islam immers een religie van vrede, tolerantie en verdraagzaamheid. Het debat over de politieke ideologie die achter de islam godsdienst schuilgaat, mag dan ook niet gevoerd worden. Kritiek op de islam en de islamisering van onze samenleving wordt sowieso weggezet als zijnde racistisch en xenofoob. Wie durft te beweren dat de koran aanzet tot haat, geweld en onverdraagzaamheid is hoe dan ook een islamofoob die uit het politieke, mediatieke en maatschappelijke debat moet geweerd worden.

Collega’s,

Zijn alle moslims extremisten en potentiele terroristen? Neen, natuurlijk niet, het overgrote deel van hen zijn gematigde en vredelievende mensen die het geweld schuwen en deze en andere aanslagen verwerpen. Betekent dit echter dat de islam gematigd en vredelievend is? Het antwoord is opnieuw neen! Niet de zogenaamde ‘radicalisering’ is het probleem, maar wel de islam! Het gaat vandaag overigens niet enkel over de persvrijheid en de vrije meningsuiting, het gaat over het feit dat de waarden van islam haaks staan op onze manier van leven en op de fundamenten van onze democratie: vrijheid van meningsuiting, maar ook scheiding van kerk en staat, gelijkwaardigheid van man en vrouw. Is er overigens een probleem met radicaliserende katholieken, vrijzinnigen, joden of pakweg boeddhisten? Charlie Hebdo spotte met alles en iedereen maar moest alleen geweld uit islamitische hoek vrezen. Ik kan alleen maar vaststellen dat zeker niet elke moslim een terrorist is, maar dat zowat iedere terrorist tegenwoordig een moslim is.

Collega’s,

De slachtoffers die gevallen zijn in het Joods museum in Brussel een jaar geleden, de slachtoffers gisteren in Parijs en de zovele andere slachtoffers van vele andere jihadistische aanslagen in Europa zijn in eerste instantie het slachtoffer van het lakse overheidsbeleid; van decennialange immigratie-invasie en van de islamitische kolonisatie. Of om het met de woorden van Churchill te zeggen: “Wie de krokodil blijft voederen in de hoop hem te paaien, belandt meestal in zijn maag.”

Collega’s,

De daders van de aanslag gisteren waren geboren en getogen Franse moslims. Het zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen. Alleen een streng beleid dat kordaat optreedt tegen eenieder die de radicale/jihadistische/salafistische islam aanhangt, die geweld predikt of verheerlijkt, kan soelaas brengen. Dat betekent dat Syriëstrijders hun nationaliteit moet worden afgenomen, dat we hen liever kwijt dan rijk zijn i.p.v. hen hier te houden met zogenaamde ‘contrapropagandafilmpjes’ op het internet; dat radicale moskeeën gesloten moeten worden en haatpredikers het land moeten worden uitgezet; dat moslims een loyaliteitsverklaring moeten ondertekenen en de sharia expliciet moeten afzweren en dat de erkenning en de subsidiëring van de islam moet worden gestopt.

Collega’s,

De jongste 24 uur is de verontwaardiging – terecht – groot. Ook diegenen die in het verleden de massa-immigratie hebben toegejuicht, aangemoedigd en gefaciliteerd; die het probleem van de radicale islam hebben geminimaliseerd en genegeerd; ook diegenen die iedere vorm van islam-kritiek systematisch veroordeelden als zijnde racistisch en islamofoob staan vandaag op de eerste rij met de mededeling “Je suis Charlie”. Misschien hadden diegenen die vandaag “Je suis Charlie” roepen wat vroeger verontwaardigd moeten zijn en wat vroeger op straat moeten komen. Maar zij hebben gezwegen; zij hebben de andere kant opgekeken toen het nog mogelijk was om de radicale islam te stoppen.

Collega’s,

De aanslag gisteren was een zoveelste oorlogsverklaring van de radicale islam aan het vrije Westen. Er komt een moment dat we moeten spreken in plaats van zwijgen, dat we moeten handelen in plaats van minimaliseren. Onze boodschap is duidelijk: wie onze westerse samenleving niet genegen is, kan altijd, nee móet vertrekken naar plaatsen waar het ‘beter’ is.

Laat me besluiten met de woorden die de socialistische burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, gisteren zei: “Als het je hier niet bevalt, rot dan op. Verdwijn als je bij ons je plek niet kunt vinden.”

 


Kernwoorden: , , , ,