Turkije krijgt beloning voor slecht rapport

gepubliceerd op 13 maart 2014 om 13:02


EU verliest elke geloofwaardigheid

Gisteren sprak het Europees Parlement zich uit over het ‘vooruitgangsrapport 2013’ over de Turkse toetredingsgesprekken, al geniet het wellicht de voorkeur om in dit verband te spreken van een achteruitgangsrapport.

Net zoals de voorgaande jaren is er immers sprake van ernstige schendingen van de vrije meningsuiting, de rechten van niet-moslims en de positie van de vrouw. Gelet op het corruptieschandaal waarin de Turkse regering is verwikkeld, en de daarmee gepaard gaande zuiveringsoperaties in politionele en gerechtelijke kringen, alsmede de verscherping van de (internet)censuur, is nu reeds duidelijk dat het ‘vooruitgangsrapport 2014’ er zo mogelijk nog slechter zal uitzien.

Alhoewel bij de start van de toetredingsgesprekken meermaals uitdrukkelijk gezegd werd dat ze op ieder moment konden worden opgeschort of afgebroken als zou blijken dat de kandidaat-lidstaat op flagrante wijze de regels overtrad, gebeurde dat tot op heden niet. Integendeel: als het van de EU afhangt, worden zelfs twee nieuwe hoofdstukken in de onderhandelingen geopend in de wel bijzonder ijdele hoop om Turkije op die manier “opnieuw op het rechte pad te krijgen.” Daarmee breekt de EU niet alleen haar plechtige belofte tegenover de Europese publieke opinie, maar zet ze ook de wereld op zijn kop en wordt de Turkse regering voor haar ondemocratische optreden beloond.

Hoe men het ook draait of keert: ook meer dan acht jaar na de start van de toetredingsonderhandelingen blijft Turkije mijlenver verwijderd van de Europese minimumstandaarden. Als het Aziatische land de voorbije jaren al een weg heeft afgelegd, is dat er één achteruit en verder wég van Europa.

Als de EU haar geloofwaardigheid niet helemaal wil kwijtraken, kan ze dan ook maar één zaak doen: de toetredingsonderhandelingen eindelijk en definitief stopzetten.