Toespraak nieuwjaarsreceptie Antwerpen

gepubliceerd op 08 januari 2009 om 11:37

Beste Vrienden,

Op de ijspiste op de Antwerpse Grote Markt mag het niet maar hier wel. Vanavond dus bij wijze van inleiding “De ziekenkas” van De Strangers speciaal op aanvraag van heel politiek niet-correct Antwerpen!

img_3265Beste Vrienden,

Antwerpen lijdt aan een merkwaardige en ernstige ziekte. De symptomen zijn bekend: liedjes van De Strangers mogen niet meer gespeeld worden; kinderen worden op schooluitstappen verplicht om halal te eten en er worden zowaar opnieuw aparte zwemuren ingevoerd voor mannen en vrouwen in de Antwerpse publieke zwembaden en het kruis van Sinterklaas wordt verboden. Samen met het verdwijnen met het kruis op de mijter van Sinterklaas moesten ook de kerststallen weg van onder de kerstbomen in het stadsonderwijs. En als het van bepaalde islamorganisaties afhangt kunnen er ook maar beter geen paaseieren meer uitgedeeld worden op het stadhuis en moet zelfs de kerstversiering in de steden wegens niet-neutraal eraan geloven. Dat moslims dergelijke eisen stellen verwondert mij niet. Dat een stadsbestuur waar CD&V en N-VA deel van uitmaken dit allemaal toelaat shockeert mij des te meer! Dat Patrick Janssens een islamcollaborateur was die zijn stemmen en verkiezingsoverwinning te danken heeft aan de tienduizenden moslims die voor hem stemden wisten we al langer. Maar dat een christen- democratische Schepen zoals Philip Heylen vorig jaar zowaar een voorstel zou lanceren om de helft van de Antwerpse kerken te sluiten en er moskeeën van te maken tart alle verbeelding!

Beste Vrienden,

Zover is het dus gekomen! Wij zijn niet alleen geen baas meer in onze eigen stad en in ons eigen land…we worden ondertussen ook verwacht  – of het nu gaat over het niet-politiek-correct liedje van De Strangers of over het weren van het kruis op de mijter van Sinterklaas; het doet er feitelijk niet toe – om aan zelfcensuur en revisionisme te doen. Revisionisme inderdaad want het weren van het kruis op de mijter van Sinterklaas is niet meer of niet minder dan geschiedenisvervalsing. Sinterklaas was de later heilig verklaarde christelijke bisschop Nicolaas van Myra die leefde in de vierde eeuw in Turkije, dat toen nog deel uitmaakte van het Romeinse rijk   Het kon geen toeval zijn dat in 1087 de stoffelijke resten van Nicolaas door Italiaanse kooplieden overigens van Myra naar Italië werden overgebracht, om ze te beschermen tegen de oprukkende islam. Europa strekte zich uit van Oslo tot Jeruzalem van de Baltische tot de Middellandse Zee. Istanbul heette toen nog Constantinopel en de Aya Sofya was een kathedraal en nog geen moskee. Ik ben niet van plan om onze Europese geschiedenis te herschrijven zelfs niet voor 100 miljoen moslims op Europees grondgebied.

Beste Vrienden,

Er is ondertussen veel veranderd. Europa is ziek en zwak geworden. Multi-cultureel, verdraagzaam en tolerant heet dat volgens de newspeak. We zijn bang geworden van onze eigen schaduw. We durven onze cultuur, onze beschaving, onze waarden en normen nog nauwelijks te verdedigen omdat we schrik hebben om uitgescholden te worden voor racist of islamofoob. Zo vond op oudejaarsdag een toegelaten AEL-betoging plaats in het hart van Antwerpen waarbij enkele honderden jonge moslims een spoor van vernieling trokken door de stad. “Joden buiten”, “Jihad, Hamas, Hezbollah” en “Osama, we need you” klonk het. Enkele dagen later werden islamitische heethoofden betrapt in het bezit van molotov-cocktails en andere wapens. Het trieste hoogtepunt was de poging tot brandstichting in een Joodse woning.

Beste Vrienden,

Ik heb eerst en vooral een boodschap; een boodschap aan de hier wonende moslims en een aan Patrick Janssens.

Aan al de moslims en allochtonen die ons land, onze manier van leven maar niets vinden; die tijdens betogingen zwaaien met slogans zoals “Osama, we need you”, vlaggen van onze bondgenoten verbranden en onze maatschappij decadent en verwerpelijk vinden. Die de gelijkheid tussen man en vrouw en de scheiding tussen Kerk en Staat verachten. Ik wil hen  wijzen op een ander fundamenteel recht waarover iedereen in dit land en overigens in Europa beschikt, het recht om te vertrekken. Inderdaad, als het u niet bevalt in dit land en in deze stad, vertrek en keer terug naar uw land van herkomst!

Beste Vrienden,

Ik heb ook een boodschap aan Patrick Janssens. Als het Vlaams Belang in Antwerpen protesteert tegen bijvoorbeeld  het  ritueel slachten  of het ondemocratische Belgische  koningshuis dan schat men het risico nooit verkeerd in. Op 8 december naar aanleiding van onze betoging met 200 personen stond een waterkanon en  2 pelotons politie in gevechtsuniform klaar samen met een aantal arrestatieteams in burger om deze vreedzame manifestatie onder controle te houden. Als de AEL betoogt op enkele honderden meters van de joodse wijk dan zijn enkele agenten op de fiets voldoende om de betoging te begeleiden…

Het is alsof men aan de gendarmes de Saint Tropez van Louis De Funés zou vragen om de nazi’s tegen te houden of aan inspecteur Clouseau de opdracht zou geven om Osama Bin Laden te vatten!

Beste Vrienden,

Ondertussen kijkt Patrick Janssens de andere kant op en schuift hij de verantwoordelijkheid af op het politiekorps “die de risico’s verkeerd heeft ingeschat”. We weten allemaal wel beter! Janssens voert een beleid van twee maten en twee gewichten. Hij pampert de moslim- allochtonen en kijkt neer op het eigen volk. Hij verkoopt Antwerpen uit aan de islam.

Hij levert onze stad uit aan Arabische vreemdelingen die nu ook al in de schaduw van onze kathedraal zwaaien met de groene vlag van het islamo-faschisme!

Beste Vrienden,

Het gaat hier niet enkel over een streng en kordaat politie-optreden; over het al dan niet toelaten van een betoging; over het recht van betogen in het algemeen en de vrije meningsuiting in het bijzonder.

Beste Vrienden,

Patrick Janssens zou beter in de leer gaan bij zijn Nederlandse socialistische vrienden van de PvdA. In een recente nota over de integratie van vreemdelingen bekennen de Nederlandse socialisten schuld. Ik citeer: “Tolerantie heeft de integratie in Nederland afgeremd, dus kiezen we nu voor confrontatie. De fout die we nooit meer mogen maken is kritiek op cultuur of religies inslikken omwille van de tolerantie. Integratie was lange tijd een zaak van tolerantie en dan zou het wel goed komen. In de praktijk betekende die tolerantie vooral wegkijken van problemen. De fase van vermijden is nu voorbij. De politiek heeft veel te lang gevoelens van verlies en vervreemding die Nederlanders bij die parallelle vreemdelingensamenlevingen ervaren genegeerd.” In Nederland, hebben Theo van Gogh en Pim Fortuyn als martelaars moeten sterven vooraleer de socialisten begrepen waarover het ging. Hoever moet het in Antwerpen en in Vlaanderen komen vooraleer ook links in Vlaanderen begrijpt waar het echt over gaat? Als Janssens in naam van de tolerantie “Joden buiten” in Antwerpen tolereert dan hebben wij daar maar één antwoord op: “Janssens buiten!”

Beste Vrienden,

Janssens oogst wat hij zaait. De AEL heeft voor zaterdag een nieuwe betogingsaanvraag ingediend. Het gaat al lang niet meer over het lot van de Palestijnen in de Gazastrook of de militaire acties tegen Hamas!  Radicale organisaties zoals de AEL kijken hoe ver ze te ver kunnen gaan; hoe de overheid daarop reageert of moet ik zeggen: niet reageert. De koppen worden geteld; de machtsverhoudingen worden getest. Voor mijn part mag de AEL betogen ter hoogte van de Rode Weelweg vlakbij de Hooge Maey daar horen ze thuis op 15 km van hier in “the middle of nowhere! Maar geen betogingen meer in Antwerpen, niet in Borgerhout, niet op het Astridplein, niet op de Turnhoutse baan! Hou de AEL uit Antwerpen weg.

Beste Vrienden,

Het is momenteel vijf voor twaalf! Wij hebben geen tijd meer te verliezen! Halfslachtige oplossingen helpen al lang niet meer! Wie nu de kop in het zand steekt, is schuldig/medeplichtig aan de verdere islamisering van onze stad! Wij moeten een krachtig signaal durven geven!

Dat betekent dat we in het verzet moeten durven gaan want onze stad is in nood. In nood kennen de Antwerpenaren hun vrienden en dat zijn wij- het Vlaams Belang- uit noodzaak!

 


Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,