Toespraak Filip Dewinter/ zaterdag 19 december 2015/ Rotterdam/ Pegida Nederland

gepubliceerd op 21 december 2015 om 13:03

 

Beste vrienden,

Eerst en vooral bedankt aan Pegida Nederland voor de uitnodiging om hier vandaag in Rotterdam het woord te voeren. Antwerpen en Rotterdam zijn zustersteden, havensteden en Nederlandse steden. Laten we dat vooral zo houden. Laten we er vooral voor zorgen dat steden zoals Rotterdam en Antwerpen de meest zuidelijke steden van de Nederlanden blijven en niet de meest noordelijke steden van de islam worden!

Vrienden Nederlanders,

Ik ben fier op ieder van u. Ondanks verbod, bedreigingen en tegenbetogingen bent u vandaag alsnog naar hier gekomen om Pegida Nederland te steunen en te ijveren voor een Nederlands Nederland en een Europees Europa. Pegida voert actie op straat en zo hoort het ook. Als politici niet willen luisteren moet het volk spreken en handelen. Onze verzetsbeweging tegen de islamisering van Europa is de laatste hoop voor vele Europeanen. In Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, Italië, Hongarije, Slovakije, Rusland, Vlaanderen en Nederland organiseert het volk zich in partijen en bewegingen die zich kanten tegen de massa-immigratie, de multicultuur en islamisering van onze samenleving. Zo hoort het want wij zijn het volk!

Beste vrienden,

Na de aanslagen in Parijs, Brussel, Madrid, London en New York is het duidelijk: het Westen is in oorlog met de islam. Of beter nog, de islam is in oorlog met het vrije Westen. Door de massa-immigratie hebben we de vijand binnen de muren gehaald. De immigratie-invasie is het Trojaanse paard van het islamitisch terrorisme. Ik woon in België en werk in Brussel, de Jihad-hoofdstad van Europa. Het islamitisch terrorisme is – spijtig genoeg – het belangrijkste Belgisch exportprodukt geworden. Niet Raqqa in Syrië maar Brussel in het hart van Europa is de hoofdstad van IS. Drie van de vijf IS-terroristen die de vreselijke aanslagen in Parijs hebben gepleegd, zijn Europa binnen gedrongen vermomd als asielzoeker. De zogenaamde “vluchtelingen” zijn een leger zonder uniform, een vijandelijk leger zonder wapens. Zij zijn de vijfde colonne van de islam. Zij zijn gekomen vermomd als vluchteling maar in de praktijk zijn zij de stootgroepen van de radicale islam met slechts één agendapunt: het koloniseren van Europa.

Beste vrienden,

Het sluiten van onze grenzen is het enige duidelijke antwoord op het IS-terrorisme. Het sluiten van onze grenzen zoals in Hongarije op initiatief van minister-president Victor Orban sinds eind december het geval is, is geen daad van racisme of vreemdelingenhaat, integendeel…Het sluiten van de grenzen heeft niets te maken met haat ten aanzien van de vreemdelingen buiten onze grenzen maar heeft alles te maken met liefde voor de mensen binnen onze grenzen.

Beste vrienden,

De islam is een veroveringsgodsdienst die onze democratie wil vernietigen en die een islamitische dictatuur wil vestigen gebaseerd op de sharia. De islam is vastbesloten om Europa te veroveren. De islam is een roofdier. Een roofdier valt altijd het zwakste dier in de kudde aan. Europa is zwak geworden. De zogenaamde antiracistische tolerantie is onze achillespees geworden. Europa sterft uit en onze autochtone bevolking wordt vervangen door steeds meer allochtonen. De multicultuur is zoals AIDS. De linkse multicultuur heeft onze identitaire weerbaarheid ondergraven.

Europa is bezig aan een demografische zelfmoordpoging. We gooien onze waarden en normen overboord; we durven onze cultuur en identiteit niet langer te verdedigen en uit te dragen; we durven niet langer te zeggen dat onze Europese cultuur superieur is. Inderdaad, onze Europese cultuur stopt waar de multicultuur begint!

De radicale islam heeft ons de oorlog verklaard. Niet vandaag of gisteren maar reeds 1400 jaar geleden. De IS-aanslagen in Parijs en daarvoor in vele andere Europese en Amerikaanse steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.

Beste vrienden,

De oorzaak van heel wat ellende, de bron van het kwaad is dit boek: de Koran. De Koran is een “license to kill”. De Koran is een soort van militair handboek waarin het scenario ter vernietiging van de Kafir – wij, de ongelovigen – staat neergeschreven. Het probleem situeert zich niet alleen bij Jihadisten en Salafisten en bij het Wahabisme, de Koran zelf is het probleem. Trouwens, wie de Koran zaait zal de Jihad oogsten.

Beste vrienden,

Laat u niets wijs maken. De gematigde islam bestaat niet. De islam streeft naar absolute wereldheerschappij. Het is een imperialistische politieke ideologie die geweld als een legitiem middel beschouwd om haar doel te bereiken. De eerste islamitische invasie vond plaats in 732 en werd gestopt door Karel Martel te Poitiers. De tweede islamitische invasie werd tegengehouden in 1683 voor de poorten van Wenen. Het komt er nu op aan om ook de derde islamitische invasie tot stilstand te brengen en de islam terug te dringen naar de plaats waar ze thuis hoort, aan de andere kant van de Middellandse zee.

Hoe we het ook keren of draaien, de multicultuur leidt tot apartheid, tot een gettosamenleving. In vele wijken van onze grootsteden – de Brusselse veel besproken wijk Molenbeek is daar een typisch voorbeeld van – is de macht in handen van de islam. Een religieuze islamitische politie controleert de wijk en de moslimmafia heerst. De lokale Ayatollahs hebben deze islamitische gettowijken herschapen in kasbahs waar de sharia heerst. De politie durft deze wijken, die no-go-zones zijn geworden, allang niet meer in uit schrik voor rellen en erger. Wij kunnen en mogen deze bruggenhoofden van de radicale islam niet toestaan in onze grootsteden. Alleen een grote schoonmaak; een grote kuis kan verandering brengen.

Beste vrienden,

Onze gevangenissen zitten momenteel vol met criminele vreemdelingen die de criminaliteit in onze steden de pan doen uitswingen. In mijn land, België, is 48 % van de gevangenisbevolking van vreemde afkomst. Wie onze steden opnieuw leefbaar en veilig wil maken moet het probleem van de vreemdelingen-criminaliteit durven benoemen en aanpakken. Dat betekent dat we moeten durven overgaan tot etnische profilering, tot het afnemen van de nationaliteit van criminele vreemdelingen hun Nederlandse of Belgische nationaliteit moet worden afgenomen en tot het terugsturen van criminele vreemdelingen naar hun land van herkomst! Multicultureel betekent vandaag multicrimineel!

Beste vrienden,

Vandaag stellen we vast dat vrouwen het eerste slachtoffer van de islamisering dreigen te worden. Allah houdt immers niet van vrouwen en behandelt hen als tweederangs burgers. De islam haat vrouwen. De islam moet beseffen dat vrouwen hier bij ons in Europa de gelijke zijn van de man; dezelfde rechten hebben en dat we nooit zullen toelaten dat vrouwen als “üntermenschen” worden behandeld. Weg dus met die hoofddoek; weg met de islamitische vrouwendiscriminatie; weg met de islam!

Beste vrienden,

Sommige verwijten mij een racist te zijn, een vreemdelingenhater… Ik ben geen vreemdelingenhater. Ik heb niets tegen vreemdelingen zolang zij zich aanpassen, zolang zij onze waarden en normen, onze manier van leven respecteren. Ik ben geen xenofoob maar ik ben wel een overtuigd islamofoob. In die zin dat fobie in het Grieks angst betekent. Ja, ik heb schrik van de islam. De grootste stommiteit die wij Europeanen kunnen begaan is te geloven dat de islam een vredevolle, tolerante en verdraagzame godsdienst is. De islam is alleen vreedzaam, tolerant en verdraagzaam ten opzichte van de eigen gelovigen. Ten opzichte van de dhimmis en de kafirs – wij, de ongelovigen – kent de islam niets dan haat, onverdraagzaamheid en geweld. En nee, ik geloof niet in een Europese islam. Een verlichte Europese islam die compatibel zou zijn met onze waarden en normen zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen Kerk en Staat, de vrije meningsuiting en democratie bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan. Islamofobie heeft niets met racisme te maken; het is geen ziekte of afwijking. Islamofobie is de plicht voor iedere Europeaan die Europa Europees wil houden. Europa, beste vrienden, dat is het oude Rome en de verlichting. Europa dat zijn onze joods christelijke wortels, dat is onze Germaanse en Latijnse identiteit, dat is onze Europese cultuur en beschaving. Europa is een continent van burchten en kathedralen, niet van moskeeën en minaretten.

Beste vrienden,

Ik ben vandaag naar Nederland gekomen omdat ik van oordeel ben dat onze strijd tegen multicultuur, immigratie- en vluchtelingeninvasie, tegen islamisering niet stopt aan de landsgrenzen. Onze strijd is een Europese strijd, een strijd voor het behoud van onze identiteit, cultuur en beschaving. Daarom moeten we samen staan, schouder aan schouder, Nederlanders, Fransen, Duitsers, Vlamingen, Denen, Italianen, kortom iedereen die tot onze Europese cultuur, waarden- en beschavingsgemeenschap behoort. We hebben een gemeenschappelijk verleden maar we hebben vooral een gemeenschappelijke toekomst. Die toekomst zal Nederlands, Frans, Vlaams, Italiaans, Duits, Deens,….kortom Europees zijn. Nooit islamitisch, nooit multicultureel. Daarom kom samen met Pegida; kom samen met ons in het verzet zodanig dat we baas kunnen zijn en blijven in ons eigen land!

Eigen volk, Eerst!

 

 


Kernwoorden: , , ,