TOESPRAAK FILIP DEWINTER MEETING ‘ISLAMTERREUR? ONDERGAAN OF TERUGSLAAN!’ 30 april 2016 – Antwerpen ‘OPEN JE OGEN VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!’

gepubliceerd op 02 mei 2016 om 09:34

 

Kameraden Nationalisten,

Mag ik u een vraag stellen? Wat hebben Omar Ismail Mostefai, Samy Amimour, Foued Mohamed Aggad ,Brahim Abdeslam,  Abdelhamid Abaaoud, Chakib Akrouh, Bilal Hadfi, Ahmad al-Mohammad, Mohammad al-Mahmod, Salah Addeslam, Khalid El Bakraoui, Ibraham El Bakraoui en Najim Laachraoui gemeen?

Alle 13 zijn het IS terroristen die gruwelijke aanslagen in Parijs/Brussel pleegden. Het zijn allemaal jonge mannen van Noord- Afrikaanse origine, afkomstig uit Marokko, Tunesië, Algerije en ééntje zelf uit Mali. 11 van hen heeft de Franse of Belgische nationaliteit. Hun gemiddelde leeftijd is 26 jaar. Niemand van hen is ouder dan 30 jaar. Het zijn -op één na- allemaal allochtonen van de 2de generatie. Meer dan de helft leefde van een OCMW- of werkloosheidsuitkering. 11 van de 13 trokken naar Syrië om er een militaire opleiding te krijgen en te vechten aan de zijde van Islamitische staat of het Al Nusra-front. Meer dan de helft heeft een gerechtelijk verleden en werd reeds één of meerdere keren veroordeeld. 8 van hen waren woonachtig in Brussel. 6 van hen zijn als asielzoeker één of meerdere keren Europa vanuit Syrië of Irak binnengeslopen. En last but not least, het zijn allemaal moslims…. Alle 13 beroepen ze zich op de koran en op de islam voor het plegen van hun bloedige terreurdaden. Wat deze 13 terroristen verenigt en motiveert is dit boek “de koran” . De koran is de bron van heel veel ellende. Wie wou weten wat Hitler van plan was met de Joden moest er Mein Kampf maar op nalezen. Wie wil weten wat de islam van plan is met Europa moet de koran lezen. De koran is het letterlijk woord van Allah neergeschreven door Mohamed. De koran is -en ik blijf het ondanks bedreigingen en erger herhalen- een ‘ licence to kill’, een militair handboek ter verovering van het Westen.  We moeten de koran vooral niet verbieden, verbranden of verscheuren; we moeten de koran lezen, begrijpen en doorgronden maar we moeten de islam ontmaskeren en terugdringen  Mijn boodschap is duidelijk: lees de koran en trek de enige rationele conclusie: ban de islam!

KRONIEK VAN EEN MISLUKTE INTEGRATIE

Beste vrienden,

Het feitenrelaas van de aanslagen in Parijs en Brussel en het curriculum vitae van de 13 terroristen die de aanslagen hebben gepleegd, leest als de kroniek van een mislukte integratie en van de failliete multiculturele samenleving, als de handleiding van de islamkolonisatie en de immigratie-invasie. We hebben ze als immigrant en daarna als vluchteling met open armen binnengehaald; we hebben ze gekoesterd en gepamperd; we hebben ze onderwijs, uitkeringen en onderdak gegeven; we hebben hun crimineel, arrogant, agressief en onaangepast gedrag genegeerd en beloond met een Belgisch of een Frans paspoort; we hebben de zgn. ‘radicalisering’ geminimaliseerd toen ze de sharia predikten en met zwarte IS vlaggen zwaaiden in de straten van onze steden; we hebben ze toegejuicht als verzetsstrijders toen ze naar Syrië trokken om de baarlijke duivel Bachar Al-Assad te bestrijden; we hebben ze ongemoeid gelaten toen ze vermomd als asielzoeker Europa terug infiltreerden… Waarom? Omdat we multicultureel verblind en politiek correct naïef zijn geweest. Immigratie was immers positief; diversiteit een verrijking; multicultuur de toekomst en de islam een religie van vrede en verdraagzaamheid. Al wie daar aan twijfelde was een racist en een xenofoob. Ondertussen heeft zowat iedereen begrepen dat multicultuur synoniem is geworden voor multiconflict en dat de islam onze vrijheid maar ook onze gezondheid schaadt. Daarom moeten we onze ogen openen voor de gevaren van de multicultuur vooraleer de islam ze definitief sluit.

ISLAM IS GEEN DEEL VAN DE OPLOSSING MAAR DE ESSENTIE VAN HET PROBLEEM

Beste vrienden,

Kent u het waargebeurde verhaal van de Engelse taxichauffeur die een jonge moslim daar Londen moest voeren? De moslim met baard en gehuld in djellaba begon op de achterbank monotoon de koran te reciteren.  De islamiet vroeg aan de taxichauffeur om de goddeloze rockmuziek in de wagen uit zetten want “in de tijd van Mohamed was er geen radio en al zeker geen rockmuziek”. De taxichauffeur stopte, gooide de moslim met zijn koran uit de taxi met de mededeling dat hij maar een kameel moest zoeken om in Londen rond te toeren “want in de tijd van Mohamed was er geen radio en geen rockmuziek maar al zeker geen taxi’s”. Wat is de moraal van dit verhaal? Negen op tien taxichauffeurs zou de radio hebben uitgezet want business is business.  1 moedige doet dat niet en verzet zich. Meehuilen met de wolven in het bos is altijd het gemakkelijkste. Het is de weg van de minste weerstand.  Het komt allemaal wel goed, nietwaar? We moeten ‘samenleven’ en ‘respect’ tonen. Met bloemen, kaarsjes, geknuffel en gezang tegen de terreur. Immers ‘Terreur kent geen kleur’, las ik op een spandoek. Nee, dat klopt, er zijn ondertussen blanke, bruine, gele en zwarte moslimterroristen. En uiteraard wordt opnieuw vurig gepleit voor een Europese, verlichte islam. Wat men nog steeds niet beseft is dat wie kiest voor een rit op de rug van de tijger meestal in zijn maag belandt.  Er komt geen Europese islam, er komt alleen een geïslamiseerd Europa. Europa verandert de moslims niet, wel omgekeerd.  Kortom, de islam is geen deel van de oplossing, de islam is de essentie van het probleem!

De voorbije weken was het weer zover. Het moslimterrorisme, de zgn. radicalisering, de moslimapartheid: het is allemaal de schuld van kansarmoede, van racistische werkgevers, van gebrek aan aangepast onderwijs, van de sociale uitsluiting, van discriminatie… Wie wil weten hoe de vork echt in de steel zit, doet er best aan om de situatie in de landen van herkomst van de moslims te bestuderen. Overal in de islamitische wereld, van Marokko tot Indonesië, heersen de drie a’s: armoede, achterlijkheid en analfabetisme. Dat komt omdat de islam open onderzoek en vrije wetenschap verbiedt, haram verklaart. Zelfs de islamitische landen die over veel geld beschikken louter dankzij hun olie-inkomsten, slagen er niet in om aan te sluiten bij de ontwikkelingen elders in de niet-islamitische wereld. Vooruitgang in islamitische zin betekent in de praktijk sociaaleconomische en culturele achteruitgang.  Armoede, leerachterstand, uitsluiting, discriminatie, gebrek aan kansen zijn niet de oorzaak maar het gevolg van de islam!

MUSLIMEXPO = ISLAMAPARTHEID

Beste Vrienden,

Binnen 14 dagen vindt in Antwerp Expo de ‘Muslimexpo’ plaats, een islambeurs met halalmarkt en shariamodeshow gesponsord door het het zuiverende water, SPA. 5000m2 tentoonstellingsruimte, 150 exposanten waaronder Unizo, de Karel De Grote-hogeschool en zowaar de dienst samenlevingsopbouw van de Stad Antwerpen zijn sponsor en ‘partner’ van de ‘Muslimexpo’. Zonder het wellicht te beseffen bepleiten ze de verdere uitbouw van de islamzuil, van de islamapartheid. Met een ‘Muslimexpo’, met halalvoedsel, met hoofddoeken, djellaba’s en hidjab’s kiest de islam bewust niet voor integratie maar voor segregatie. Het ergste is dat de ‘nuttige idioten’ van Unizo, de Karel De Grote-hogeschool en Samenlevingsopbouw Antwerpen zich als dhimmi’s en collaborateurs gedragen en niet eens beseffen dat de tak van de Europese boom afzagen waarop ze zelf zitten.  Mag ik daarom iedereen oproepen om op zaterdag 14 mei om 14u  samen met het Antwerpse Vlaams Belang te betogen aan de Muslimexpo aan de Van Rijswijcklaan in Antwerpen?

NEVER GIVE IN

Beste vrienden,

De moslimgemeenschap doet overigens al lang geen moeite meer om onderdanig en vriendelijk te zijn. De tijd van de “thee en koekjesislam” is voorbij. Van minderheden in onze grootsteden zijn de moslims op enkele decennia tijd uitgegroeid tot meerderheden. 52 % van de kinderen in het lager onderwijs in deze stad zijn moslims. Ze weten dat de macht van het getal in hun voordeel speelt. Ze weten dat de tijd aan hun kant staat. En ze laten dat ook blijken… De moslims wijken niet, ze geven niet toe. Een meerderheid van de moslims integreren niet, ze eten ons voedsel niet, ze dragen onze kleren niet, ze praten onze taal niet, ze respecteren onze wetten niet en ze haten onze manier van leven, onze cultuur en onze beschaving. Ze geven niet, ze nemen. Ze integreren niet, ze domineren. Ze vragen niet, ze eisen.

We moeten de islam niet vertrouwen maar wantrouwen. En ja, soms  ziet het ernaar uit dat de islam onze steden aan het veroveren is. Ook al lijkt de strijd tegen de islamisering en de immigratie-invasie soms hopeloos. Ook al maakt de multicultuur ons soms moedeloos toch mogen wij niet wijken. Mag ik wat dat betreft Winston Churchill citeren die in oktober 1941 zei: ‘Never give in, never, never, never give in. Never give in, in nothing great or small, large or pitty – never give in, except to conviction of honor or good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.’ Als we vandaag Molenbeek, Borgerhout, Schaarbeek, de Seefhoek en de Muyde opgeven, dan geven we overmorgen Brussel, Antwerpen en Gent op. En daarna heel Vlaanderen en heel Europa. Maar wij hebben het gelijk aan onze kant, want dit is onze stad en dit is ons land onze cultuur en onze superieure beschaving en dat neemt niemand ons af!

SI VIS PACEM PARA BELLUM

Beste vrienden,

Van Churchill naar Ceasar! “Si vis pacem, para bellum”: als je vrede wil, bereid je dan voor op oorlog. Maar vooraleer we de oorlog kunnen winnen moeten we weten wie onze tegenstanders zijn. Zijn we in oorlog met het terrorisme? Zijn we in oorlog met het geweld? Nee, we zijn in oorlog met de islam! Die oorlog dateert niet van gisteren. De oorlog met de islam is meer dan 1400 jaar geleden begonnen toen Mohammed van Allah een email uit de hemel kreeg met daarin de letterlijke tekst van de Koran. De jihad, de heilige oorlog, tegen het Westen en vooral tegen Europa duurt ondertussen al meer dan 14 eeuwen. De jihad via de weg van de immigratie, via de weg van de demografie, via de weg van de bekering, via de culturele en economische weg en natuurlijk via de weg van het geweld. Tijdens die 1400 jaar werden delen van Europa overheerst door de islam (Andaloesië, Balkanlanden, Hongarije,…). Naar aanleiding van de slag bij Poitiers (1356) en de slag bij Wenen (1683) zijn we er telkens in geslaagd om de islam terug te dringen naar de plaats waar hij thuis hoort, nl. aan de andere kant van de Middellandse Zee.

DE-ISLAMISERINGSOFFENSIEF

De islamdreiging is echter nooit groter geweest dan vandaag de dag het geval is. Het islamitische invasieleger telt ondertussen bijna 50 miljoen soldaten op het grondgebied van Europa. De vluchtelingen-armada is uitgegroeid tot de vijfde kolonne van de islam. Zonder slag of stoot hebben ze via de massa-immigratie hele wijken en steden veroverd. Zij hebben zonder weerstand hun bruggenhoofden en kazernes in de vorm van moskeeën kunnen bouwen in de grote steden van Europa. Ze hebben zonder weerwerk en met de collaboratie van onze politieke, journalistieke en culturele elite onze steden kunnen islamiseren. Het is tijd om hard terug te slaan; het is tijd voor een radicaal DE-islamiseringsoffensief want in de strijd voor de vrijheid is gematigdheid geen deugd maar een bijzonder slechte raadgever. 

 HET ECHTE VERZET

Beste vrienden,

Ik weet het wel. Men zal ons wel weer verwijten islamofoob en racistisch te zijn. Als er vandaag één partij is die zich anti-racistisch en anti-fascistisch mag noemen dan zijn wij het wel. Het Vlaams Belang is immers de enige partij die anno 2016 in dit land vecht tegen het actuele fascisme, het groene fascisme, het islamofascisme. Het Vlaams Belang is de enige partij die anno 2016 in dit land opkomt tegen het racisme van de islam ten aanzien van homo’s, vrouwen en niet-moslims. Terwijl de traditionele partijen omwille van de stemmen collaboreren met de islam staan wij op de bres voor vrouwenrechten, het behoud van onze manier van leven, van onze Westerse vrijheden, van onze Europese waarden en normen. Wij zijn anno 2016 in dit land het enige echte verzet!

 Beste Vrienden,

“Islam” betekent “onderwerpen”, zich onderwerpen aan de wil van Allah. Mohamed liet er geen onduidelijkheid over bestaan: “De islam kan alleen domineren maar kan nooit gedomineerd worden” zei hij. De islam deelt de wereld in, in de dar al-harb en de dar al-islam, de wereld van de oorlog (van de ongelovigen, de kafirs, wij dus…) en de wereld van de islam. Vrede is dan ook een bijzonder relatief begrip binnen de islam. Is de islam een religie van vrede? Ja natuurlijk  -tegenslag voor ons- maar helaas enkel voor moslims in een door de islam gedomineerde samenleving, in de dar al-islam. Voor het overige is er alleen de jihad, de permanente strijd, de heilige oorlog, om de islam te laten heersen en overheersen. De dhimithude, de onderwerping aan de islam is aan mij niet besteed. Geboren en opgegroeid in het ‘Brugse vrije’ ben ik de dienaar van mijn volk maar de slaaf van niemand. Mijn naam is niet Abdoullah, wat letterlijk “slaaf van Allah” betekent, maar Filip. Mijn vader vertelde mij altijd dat hij mij de voornaam van de Graaf van Vlaanderen, Filips Van de Elzas had gegeven. Filips Van de Elzas bracht in de 12de eeuw na de derde kruistocht het symbool van de Vlaamse leeuw mee naar Vlaanderen. De mythe wil dat hij het symbool van de leeuw zou veroverd hebben op een Saraceense moslim-ridder. Zijn leuze naar aanleiding van deze kruistocht was “Pro Defensio Christianitaties” of “ Ter Verdediging van het Christelijke Avondland”. Laat de wapenspreuk van de toenmalige Graaf van Vlaanderen ook onze wapenspreuk zijn,  “Pro Defensio Christianitaties” , ter verdediging van Europa, van onze Europese beschaving, cultuur en identiteit omdat we baas willen zijn in eigen land. “Pro Defensio Christianitaties” toen, wat vandaag, 9 eeuwen later, neerkomt op die ene slagzin die al een kwarteeuw ons leidmotief is en dat ook altijd zal blijven   “Eigen Volk Eerst”!