Berichten over vreemdelingen

Vlaams Belang Antwerpen organiseert morgen een FAKKELTOCHT: geen megamoskee in Antwerpen!

gepubliceerd op 20 februari 2017 om 15:28
Om 19.30u eerst persconferentie in café ‘De Luchtbal’ (hoek Noorderlaan-Manchesterlaan)

Ook onder burgemeester De Wever en de N-VA-regeringen blijven Antwerpen en Vlaanderen voort islamiseren. De Wever verschilt daarin niet van de vorige burgemeester, de socialist Patrick Janssens. De moskee is veel meer dan slechts een gebedshuis, het is een belangrijk bouwkundig en ideologisch symbool van de islam(isering). Daarom maakt Vlaams Belang Antwerpen een belangrijk strijdpunt van een zoveelste nieuwe moskee.

Op ongeveer dezelfde plek (Noorderlaan Antwerpen, wijk Luchtbal) werd een aantal jaren geleden al een megamoskee gepland, maar o.m. door verzet van het Vlaams Belang kwam die er uiteindelijk niet. De nu geplande (Marokkaanse) megamoskee zal niet minder dan 1000 m2 innemen en moet plaats bieden aan vele honderden moslims. Moslims zijn bezig met allerlei acties en oproepen om 850.000 euro bij elkaar te krijgen.

Dit dossier is een typisch voorbeeld van de islamisering van onze samenleving: eerst was er in de buurt een kleine garageboxmoskee, vervolgens bood het Antwerps stadsbestuur de voormalige politieschool (Havanastraat) aan om de moskee te huisvesten, en nu verhuist de moskee naar een gebouw van 1000 m2 voor vele honderden moslims. Ondanks de islamitische aanslagen en de aanhoudende verhoogde terreurdreiging, gaat de islamisering onze samenleving dus gewoon voort. Hoeft het te verbazen dat moslimterrorist Anis Amri, die op 19 december 2016 in Berlijn met een vrachtwagen een bloedige jihad-aanslag op een kerstmarkt pleegde, vaak naar België reisde omdat – zo stellen Duitse media – dit land “een sterke islamistische scene” heeft? Wie moskeeën zaait zal sharia en jihad oogsten.

Ook de meeste bewoners van de betreffende wijk in Antwerpen (Luchtbal) willen geen imperialistisch symbool van de islam in hun buurt. Na een protestactie ter plaatse, een verzetsavond in het nabijgelegen café ‘De Luchtbal’ en een petitie organiseert Vlaams Belang Antwerpen nu een fakkeltocht. Die vindt plaats morgen dinsdag 21 februari om 20u (startpunt: parking Havanastraat-G. Simondslaan). Er wordt gratis busvervoer ingelegd vanuit Berchem-kerk en ons secretariaat in de Van Maerlantstraat.

Alvorens we vertrekken vindt er een persconferentie plaats, om 19.30 in café ‘De Luchtbal’ (hoek Noorderlaan-Manchesterlaan).
Op de plaats waar de nieuwe megamoskee komt (oud postgebouw, Noorderlaan 120) zal Filip Dewinter na de fakkeltocht (omstreeks 21u) pers, publiek en demonstranten toespreken.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

 
Sam van Rooy

Vlaams Belang – persdienst Antwerpen

Secretariaat regio Antwerpen
Amerikalei 98
2000 Antwerpen

GSM 0472 95 68 74

 

 

‘Minderjarige’ vreemdelingen blijken vaak meerderjarig

gepubliceerd op 02 september 2016 om 11:39
2 op 3 onderzoeken wijst op leeftijdsfraude

 

Filip Dewinter: “Wie valse voorwendsels gebruikt om een beroep te doen op sociale voordelen waar hij geen recht op heeft, heeft hier geen plaats”

 

Minderjarige vreemdelingen zonder ouder of voogd hebben recht op een bijzondere verblijfsstatus, inclusief huisvesting en sociale en financiële bijstand. Uit de resultaten van botscans die Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter bemachtigde bij justitieminister Geens (CD&V) blijkt echter dat twee op de drie onderzochte minderjarigen in de praktijk meerderjarig zijn.

Bij twijfel over de leeftijd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen kan de overheid – mits toestemming van de jongere – een zogenoemde botscan uitvoeren. Van de 1.648 vreemdelingen die afgelopen jaar aan een dergelijke scan werden onderworpen, bleken er niet minder dan 1089  – of zo’n 66 procent – te hebben gelogen over hun leeftijd om zo het gunstige statuut van niet-begeleide minderjarige (NBMV) te verwerven. In totaal kregen 5.047 vreemdelingen een dergelijk statuut, waarvan het merendeel asielzoekers.

Verhoudingsgewijs liegen Kameroeners het vaakst over hun leeftijd. Niet minder dan 85 procent van de medische onderzoeken die bij hen werd verricht vanwege twijfel wees op leeftijdsfraude. Bij Congolezen was dat 84 procent, bij Pakistanen 83 procent. Hoewel de botscans wetenschappelijk sluitend zijn, is er mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Een procedure die Filip Dewinter graag afgeschaft zou zien omdat ze volgens hem enkel als rekmiddel wordt gebruikt.

Het Vlaams Belang-kamerlid pleit voor een uitbreiding van het systeem voor alle minderjarigen die aangeven 15, 16 of 17 te zijn. Nu gebeurt dat eerder uitzonderlijk. Ook  wil hij de toestemmingsvoorwaarde afschaffen. Zelfverklaarde minderjarigen moeten nu immers hun toelating geven voor de scan. “Totaal absurd”, vindt Dewinter. Als sluitstuk wil hij dat asielzoekers die betrapt worden op leeftijdsfraude het recht op asiel wordt ontnomen. Iets wat nu niet het geval is. “Wie valse voorwendsels gebruikt om een beroep te doen op sociale voordelen waar hij geen recht op heeft, heeft hier geen plaats”, aldus nog Dewinter.

Bijlage: vraag en antwoord Filip Dewinter-minister Geens

 

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

 

 

 

Interview met FDW op ATV over de misdaadcijfers 2015

gepubliceerd op 25 februari 2016 om 18:31

 

Uitwijzing vreemdelingen gedaald, aantal visa gezinsherenigingen gestegen

gepubliceerd op 15 juni 2015 om 09:31

Filip Dewinter: “Theo Francken heeft nog veel werk voor de boeg!”

VB-kamerlid Filip Dewinter vroeg aan staatssecretaris Theo Francken de cijfers op over onder meer de uitwijzing van vreemdelingen in dit land. Hieruit blijkt dat het aantal uitgereikte bevelen om het grondgebied te verlaten (BGV) in 2014 is gedaald, maar ook het aantal van dergelijke bevelen met opsluiting (BGVO). In 2013 waren er nog 14.284 BGV’s; in 2014 daalde dit tot 13.034 (-8,8%). Wat de BGVO’s betreft, daalde het aantal voor dezelfde jaren van 3.478 naar 3.007 (-13,5%). Wat de verwijderingen betreft, was er een daling van 10.439 naar 8.727 (-16,4%). Daarbij valt zowel een daling vast te stellen bij de repatriëringen als bij de vrijwillige terugkeren.

Ook wat de gezinsherenigingen betreft, valt er voor 2014 geen eenduidig positieve trend waar te nemen. Het aantal afgeleverde verblijfskaarten en –documenten daalde weliswaar van 2013 op 2014 van 45.979 naar 40.913 (-11%). Daar staat evenwel tegenover dat er in 2013 10.8110 visa voor gezinshereniging werden afgeleverd en dit aantal in 2014 steeg tot 11.296, of een toename met 4,5%.

Filip Dewinter: “Ik stel hiermee vast dat er alvast in 2014 geen enkele kentering was in het immigratiebeleid van dit land. Aan het opengrenzenbeleid kwam absoluut geen einde en ook van een kordaat uitwijzingsbeleid kon er hoegenaamd geen sprake zijn. Er is zelfs niet eens een kleine knik in positieve zin vast te stellen, integendeel, het aantal uitwijzingen daalde terwijl het aantal gezinsherenigingen piekte. Het is natuurlijk nog vroeg in deze legislatuur, maar ik kan hieruit alleen maar besluiten dat Theo Francken nog heel veel werk voor de boeg heeft. Als hij echt iets wil realiseren, dan moet er een fundamenteel ander beleid komen en is zo goed als alles in alle geval nog te doen. Ik moet nog altijd zien of Francken dat wel wil en daartoe dan nog in staat is ook.”

Als bijlage vindt u de parlementaire vragen:

parlementaire vraag uitwijzing vreemdelingen

parlementaire vraag visa gezinshereniging

Filip Dewinter
Volksvertegenwoordiger

 

6 op 10 vreemdelingen in Belgische gevangenissen zijn illegaal

gepubliceerd op 14 april 2015 om 11:20

Filip Dewinter: ‘1 op 3 gedetineerden is illegaal. Jaarlijkse kostprijs: 155.636.000 euro. Te gek voor woorden.’

Filip Dewinter: ‘Overbevolking in gevangenissen oplossen door illegalen terug te sturen naar hun land van herkomst. Het Vlaams Belang wil aparte containergevangenis voor criminele illegalen in afwachting van hun terugkeer.’

Op basis van de antwoorden op een aantal parlementaire vragen komt Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Filip Dewinter tot de onthutsende conclusie dat 60 procent van alle vreemdelingen in de Belgische gevangenissen illegalen zijn. 1 op 3 van alle (vreemde en Belgische) gedetineerden zijn illegalen. Totale kostprijs: 155.636.000 euro per jaar.

Op 16 maart 2015 verbleven in de Belgische gevangenissen in totaal 5.421 vreemdelingen. 3280 van deze vreemdelingen zijn illegaal in ons land. Dit betekent dat 60 procent van alle vreemde gedetineerden illegaal in ons land verblijven. Vlaanderen spant de kroon: 66 procent van het totaal aantal vreemdelingen (1764 van de 2660 vreemde gedetineerden zijn illegalen) die in Vlaamse gevangenissen zijn opgesloten, zijn illegaal in ons land. In het Brussels Gewest betreft het 60 procent (613 van de 1007 vreemde gedetineerden zijn er illegaal). In Wallonië gaat het over 51 procent illegalen (903 van de 1753 vreemde gedetineerden zijn er illegaal in ons land).

Wanneer we het aantal gedetineerde vreemdelingen opsplitsen in veroordeelden en beklaagden stellen we vast dat 57% van de veroordeelde vreemdelingen, illegalen zijn (2014 van de 3535 vreemde gedetineerden zijn illegaal in ons land aanwezig). 72% van de beklaagde vreemdelingen zijn illegalen (1174 van de 1615).

In het Vlaams Gewest leidt de gevangenis van Wortel de top vijf. Op een totaal van 564 vreemde gedetineerden telt Wortel 443 illegalen (78%). Leuven-Centraal staat op 2 met 73% illegalen (92 illegalen op 126 vreemde gedetineerden). Turnhout staat op 3 met 70% illegalen (80 illegalen op 113 vreemde gedetineerden). Brugge staat op 4 met 68% (188 illegalen op 273 vreemde gedetineerden) en Antwerpen staat op 5 met 64% illegalen (250 illegalen op 351 vreemde gedetineerden).

Ongeveer 1 op 3 van alle gevangenen in ons land zijn illegaal in ons land aanwezig. Op een totale gevangenisbevolking van ongeveer 11.700 is 5421 vreemdeling waarvan 3280 illegalen zijn.

De Strafuitvoeringsrechtbanken hebben de bevoegdheid om, op voorstel van de gevangenisdirecties, illegale vreemdelingen die meer dan 3 jaar celstraf hebben gekregen, vrij te laten op voorwaarde dat ze naar hun land van herkomst worden gerepatrieerd. Jaarlijks stellen de gevangenisdirecties voor om gemiddeld zo’n 1000 illegalen terug te sturen. De rechtbanken gaan slechts op 25 tot 30% van de voorstellen in wat betekent dat jaarlijks gemiddeld een 250-tal veroordeelde illegalen gerepatrieerd wordt.

Filip Dewinter: “De situatie is schrijnend. 1op 3 gedetineerden is illegaal. De maatschappelijke kost is enorm. A rato van 130 euro per dag kosten de illegalen in onze gevangenissen 155.636.000 euro per jaar. Een pure schande, wetende dat er een gigantisch capaciteitstekort is in onze gevangenissen. Er moeten nieuwe gevangenissen gebouwd worden terwijl de helft van onze gevangenissen vol zit met vreemdelingen waarvan 60 procent illegalen zijn. Dat is de wereld op zijn kop.”

Dewinter pleit ervoor illegalen maximaal terug te sturen naar hun landen van herkomst en de landen van herkomst te verplichten om daar hun straffen uit te zitten. In afwachting van hun repatriëring kunnen illegale gedetineerden – naar Nederlands voorbeeld – opgesloten worden in containergevangenissen, die als tijdelijk opvangcentrum kunnen gebruikt worden.

“Het huidige systeem waarbij de strafuitvoeringsrechtbanken criminele illegalen die meer dan 3 jaar celstraf hebben gekregen, kunnen laten repatriëren werkt niet. Het hele systeem moet anders. Hier veroordelen, tijdelijk opsluiten en repatriëring met gevangenisstraf in het land van herkomst moet de regel zijn, niet de uitzondering,” aldus Dewinter.