Berichten over Vlaams belang

Vlaams Belang wil zo snel mogelijk extra gemeenteraad en permanente evaluatiecommissie om Antwerpse mobiliteitschaos aan te pakken

gepubliceerd op 07 juni 2017 om 11:48
Filip Dewinter: “De knip in de Leien en meer dan dertig andere ongecoördineerde werven castreren Antwerpen. De Antwerpenaar betaalt de rekening voor de incompetentie van het stadsbestuur. Aan het automobilistenpestbeleid moet een einde komen!”

Het knippen van de Leien in combinatie met meer dan dertig werven verspreid over de stad, zorgt voor een ongekende verkeerschaos in Antwerpen. De Antwerpenaar krijgt nu de rekening gepresenteerd voor het gebrek aan coördinatie, overleg en flankerende maatregelen.

De verkeerschaos brengt niet alleen heel wat ergernis en frustratie met zich mee, maar is tevens verantwoordelijk voor heel wat economische schade. De onbereikbaarheid van het stadscentrum zal ongetwijfeld vele faillissementen tot gevolg hebben. De omzet van middenstand en horeca zal dalen en heel wat Antwerpenaren zullen er de volgende maanden voor kiezen om buiten Antwerpen te gaan winkelen en consumeren.

Dat het stadsbestuur, met woordvoerder Dirk Delechambre in de rol van ‘Comical Ali’, de mobiliteitsproblemen minimaliseert en toedekt in plaats van concrete oplossingen biedt, ergert heel wat Antwerpenaren.

Het is duidelijk dat een en ander zal moeten bijgestuurd worden, anders laat de roekeloze knip van de Leien een gecastreerd Antwerpen achter.

Het Vlaams Belang vraagt aan de burgemeester om de gemeenteraad, bestaande uit leden van de meerderheid en oppositie én verkeersexperts, dringend bijeen te roepen teneinde een evaluatie van de omstandigheden te maken en een permanente evaluatiecommissie mobiliteit te installeren, die op wekelijkse basis bijeenkomt en kan bijsturen waar noodzakelijk.

Tevens wil het Vlaams Belang dat er alsnog dringend werk wordt gemaakt van volgende maatregelen:

– Het invoeren van kleine elektrische bussen (pendelbussen) om de randparkinggebruikers van en naar de binnenstad te brengen
– Opnieuw aanleggen van de Singelbruggen (noodbruggen)
– Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel
– Het vrachtverkeer vanuit Nederland/Duitsland verplichten om langs de Liefkenshoektunnel te rijden
– Gratis parkeren in de binnenstad
– Verlaagde tarieven in Antwerpse parkings

Hoe dan ook moet vermeden worden dat na de heraanleg van het Operaplein, Antwerpen permanent met mobiliteitsproblemen geconfronteerd wordt.

Het probleem van de onbereikbaarheid van de binnenstad blijkt structureel te worden aangezien vele werken die momenteel uitgevoerd worden tot doel hebben om Antwerpen verkeersluw te maken. In tegenstelling tot wat de N-VA tijdens de campagne beweerde, wordt de auto uit Antwerpen alsmaar meer geweerd met alle gevolgen van dien voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Aan het automobilistenpestbeleid moet dan ook een einde komen.

Antwerpen moet ook in de toekomst maximaal via de kaaien, de Leien, de grote invalswegen (Turnhoutsebaan, Bredabaan, Mechelsesteenweg, Noorderlaan) en de Singel bereikbaar blijven voor auto’s .

Filip Dewinter
Fractieleider gemeenteraad Antwerpen

 

 

Morgen zaterdag: Vlaams Belang voert actie tegen salafistische cursus in Antwerpen

gepubliceerd op 24 maart 2017 om 11:04
Aansluitend gaan we per bus op ‘islamsafari’ in Antwerpen

Filip Dewinter: “Het Antwerps stadsbestuur blijft al jaren doof en blind voor de opmars van de zuivere islam en laat Koranscholen en salafistische cursussen woekeren in onze stad. Na onze actie hiertegen laten we met de ‘islamsafari’ of ‘Gidstocht Islamisering’ zien hoe het Vlaamse karakter van Antwerpen verdwijnt.”

Op zaterdag 25 februari startte in het zogenaamde ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (CEMI) in Borgerhout (Stenenbrug 75) een zesweekse islamiseringscursus. CEMI werd opgericht in oktober 2016 en is gelinkt aan de jihadi-imam Tarik Ibn Ali. De naam CEMI moet verhullen dat het gaat om een Koranschool die salafistische indoctrinatie tegen het Westen en tegen de vrijheid organiseert. Islamleraar van dienst is Ustaadh Brahim, gelinkt aan Al-Fitrah, van de gelijknamige salafistische moskee in Utrecht. Ustaadh Brahim organiseerde reeds herhaaldelijk zulke salafistische cursussen voor de stichting Al-Fitrah. Via Al-Fitrah-tv kan men ook online deze cursussen volgen.

Het ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (CEMI, Borgerhout) maakt samen met het ‘Instituut voor Opvoeding en Educatie’ (IVOE, Deurne) en het ‘Centrum voor Islamitische Educatie De Toekomst’ (CIET, Gent/Antwerpen) deel uit van een salafistisch netwerk van cursussen en Koranscholen dat moslims in ons land indoctrineert, islamiseert en radicaliseert.

Burgemeester De Wever laat echter gedijen en onderneemt niks tegen de verdere verspreiding van het zogenaamde ‘salafisme’ (de zuivere islam) in onze stad. Naast het toenemend aantal moskeeën, de uitbreiding van bestaande moskeeën, moslimbeurzen en de oprichting van nieuwe Koranscholen, wordt zelfs de islamitische boekhandel Iqra in de Abdijstraat (Kiel), waar islamitische haatlectuur wordt verkocht, via Antwerpenboekenstad.be door het Antwerps stadsbestuur gepromoot.

De salafistische cursus die van start ging op 25 februari in Borgerhout, kan symbool staan voor de laksheid van het stadsbestuur ten aanzien van de islamisering van Antwerpen. Het Vlaams Belang zal dan ook ter plekke actievoeren morgen zaterdag 25 maart om 10u stipt (Stenenbrug 75, Borgerhout).

‘Islamsafari’

De islamisering kent meerdere symptomen en symbolen. Daarom organiseert Vlaams Belang Antwerpen aansluitend aan deze actie (vanaf ca. 10u20) een ‘islamsafari’, waarbij we per bus een reeks ‘hotspots’ van de islamisering in Antwerpen zullen bezoeken (Koranscholen, moskeeën, boekenwinkels). Militanten en sympathisanten zullen worden gegidst langs onder meer moskee De Koepel (Stenenbrug 11), moskee Noor-ul-Haram (Van Kerckhovenstraat 89), Medina-burger (Koningin Astridplein), Iqra boekenshop (Abdijstraat 131) en meerdere halal-winkels. Samen met Rudi Franssens zal ondergetekende de nodige uitleg geven. Ook op deze ‘Gidstocht Islamisering’ is de pers van harte welkom. Gezien de beperkte plaatsen in de bus is het aangewezen dat u een seintje geeft mocht u willen deelnemen.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Openbaar maken WhatsApp-gesprekken Antwerpse politieagenten is inbreuk op privacy en dient politieke agenda

gepubliceerd op 22 maart 2017 om 16:59
Filip Dewinter waarschuwt voor GEDAPO (GEDAchten POlitie)

De voorbije dagen werd door de partij Groen een zoveelste hetze tegen de Antwerpse politie gelanceerd. Een aantal berichten van agenten uit een besloten WhatsApp-groep werden uit hun context gerukt en een aantal uitspraken van agenten publiek gemaakt. Zonder enige kans op verdediging worden deze agenten nu gebrandmerkt als racisten. Zeker, de uitspraken getuigen van weinig nuance, respect en subtiliteit. Geïsoleerd afgedrukt in een krant of afgebeeld op televisie krijgen deze citaten een andere dimensie en inhoud. Agenten met een uitstekende staat van dienst en een onberispelijke carrière worden in functie van een politieke agenda aan de schandpaal genageld en veroordeeld.

Dat Groen – gevolgd door een deel van de media – als politiek correcte gedachtepolitie wil optreden en de privacy van personen schendt om een politieke agenda te dienen, zegt meer over Groen! dan over de bewuste agenten. Er zijn op zijn minst verzachtende omstandigheden. Politieagenten staan onder grote druk, zeker na de jihad-aanslagen waarbij politieagenten rechtstreeks geviseerd worden. Het terreurdreigingsniveau blijft onverminderd hoog. Er is tevens veel frustratie bij heel wat agenten over het opengrenzenbeleid en de lakse omgang met criminele vreemdelingen en moslimterroristen. Politieagenten zijn trouwens steeds vaker het mikpunt van scheldpartijen waarbij zij door allochtonen voor racist en fascist worden uitgescholden.

Is er racisme bij het Antwerpse politiekorps? Wellicht wel, maar zeker niet meer dan elders. Er heerst vooral veel frustratie en ongenoegen over de opgedrongen diversiteit, de quotaregeling waarbij het streefdoel “meer allochtonen bij het korps” is en de permanente verwijten van racisme, xenofobie of islamofobie.

De politieke agenda achter deze heksenjacht is duidelijk: de linkerzijde wil de multiculturalisering van het korps door de strot van elke politieagent duwen. In één moeite probeert men het korps in een politiek correct keurslijf te dwingen en de politieagenten te intimideren.

Het Vlaams Belang veroordeelt de hetze en roept op tot gezond verstand. Indien het openbaar maken van privégesprekken via sociale media, op café, thuis of elders de norm wordt, dan is niemand nog veilig voor de GEDAPO (GEDAchten POlitie) van de linkerzijde.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

 

Vlaams Belang tevreden met Oosterweel-compromis maar kritisch over financiële haalbaarheid en timing

gepubliceerd op 15 maart 2017 om 16:08
Anke Van dermeersch: “Gebrek aan financieel draagvlak zet Oosterweel-compromis op de helling. VB wil snel financiële ‘Fact Check’ door Rekenhof.”

Vlaams Belang Antwerpen is tevreden dat er eindelijk een compromis gevonden is omtrent het Oosterweel-dossier. Het feit dat er eindelijk een maatschappelijk en politiek draagvlak is, betekent niet dat het compromisproject er ook komt. Wij hebben immers de grootste bedenkingen bij de financiële haalbaarheid van het project. Vlaams Belang vraagt dan ook dat het Rekenhof zo snel mogelijk het voorstel berekent. De euforie i.v.m. het bereikte zogenaamde historische akkoord zou weleens een kater kunnen opleveren wanneer de financiële ‘fact check’ uitgevoerd wordt. In de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement wees Raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof er reeds op dat het financiële plaatje niet klopt. Met een kostprijs van 3,5 miljard euro voor Oosterweel en 9 miljard euro voor de overkapping vraagt het Vlaams Belang zich af wie al dat geld zal ophoesten.

Hoe dan ook zal het Vlaams Belang zich verzetten tegen ieder voorstel (vertolling, rekeningrijden, ‘slim rijden’, …) waarbij de factuur doorgeschoven wordt naar de Antwerpse automobilist.

Parlementslid Jan Penris: “Indien de nodige financiële middelen gevonden worden, zal het Oosterweelproject klaar zijn tegen 2024. In afwachting van de uitvoering van de werken eist het Vlaams Belang zo snel mogelijk de realisatie van een aantal overgangsmaatregelen. Wat het lokaal verkeer betreft willen wij noodbruggen op de Singel, een betere benutting van de vijf Singelverbindingen (Kaaien, Leien, Singel, Ring en Militaire baan), het optimaal gebruiken van de zeven radialen die de binnenstad met de Rand verbinden (Noorderlaan, Bredabaan, Turnhoutsebaan, Mechelsesteenweg, Boomsesteenweg, St. Bernardsesteenweg en Blancefloerlaan). I.p.v. deze verbindingswegen verkeersarm en -luw te maken, moeten ze volop ingezet worden om doorgaand verkeer van en naar Antwerpen mogelijk te maken. Wat het rondgaand verkeer betreft dient de Liefkeshoektunnel onmiddellijk tolvrij worden gemaakt om de verkeersstromen van Oost naar West (van Nederland/Duitsland naar Frankrijk/kust) af te leiden van de Ring; verkeer uit Nederland/Duitsland dat richting Brussel/Wallonië wil, moet ter hoogte van Ranst afgeleid worden naar de E19; verkeer vanuit het Oosten van en naar de haven/Noord moet afgeleid worden in Wommelgem.”

Anke Van dermeersch : “Het Antwerpse Vlaams Belang is gematigd optimistisch betreffende het bereikte Oosterweel-compromis. De grootste verdienste van het akkoord bestaat erin dat er een akkoord is. Over de praktische haalbaarheid, de financiële implicaties en de timing is er allesbehalve duidelijkheid. De Antwerpse mobiliteitsproblemen dienen echter snel en efficiënt opgelost te worden. Daarom pleit het Vlaams Belang voor het onmiddellijk invoeren van de voorgestelde overgangsmaatregelen. De Antwerpenaren willen immers dat ‘Antwerpen bolt, NU!'”

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Nederlandse verkiezingen 15 maart: Oranjedag in Antwerpen

gepubliceerd op 13 maart 2017 om 19:33
Filip Dewinter, Tom Van Grieken, Anke Van dermeersch en Jan Penris volgen en becommentariëren de Nederlandse verkiezingen

 

Aanstaande woensdag 15 maart is het zover: dan trekt het Nederlandse volk naar de stembus voor wat wellicht historische verkiezingen zullen worden. Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang als Europese partner van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders (met Gerolf Annemans in de EU-fractie ENV: Europa van Naties en Vrijheid) in spanning uitkijkt naar het nieuwe politieke landschap in Nederland, waarin de PVV waarschijnlijk een van de grootste zo niet de allergrootste partij zal worden.

Vlaams Belang-kopstukken Filip Dewinter, Tom Van Grieken, Anke Van dermeersch en Jan Penris zullen woensdag vanaf 19u dan ook de verkiezingsuitslagen live volgen en becommentariëren in ons secretariaat te Antwerpen (Van Maerlantstraat 14).

Klik hier voor meer informatie.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen