Berichten over stadsbestuur

Door lage-emissiezone (LEZ) verdwijnen Antwerp Car Classic Event (ACCE) en Tour Amical na vele jaren uit Antwerpen

gepubliceerd op 19 april 2017 om 16:34
Filip Dewinter: “De lage-emissiezone kost de stad Antwerpen toeristen, centen en internationale uitstraling.”

Het Antwerp Car Classic Event (ACCE) is een 2-daags ‘Classic Car Event’ dat door organisator Classic Event wordt opgebouwd rond het vertrek van de Tour Amical, een gerenommeerde rally voor Classic Cars naar Europese bestemmingen.

Liefhebbers van de oldtimer sport kunnen dankzij ACCE al vele jaren genieten van het spectaculaire vertrek van een duizendtal prachtige bolides. Talrijke randactiviteiten lokken niet alleen de uitgebreide fanclub van de deelnemers, maar ook talloze geïnteresseerden. Maar liefst 10.000 bezoekers uit binnen- en buitenland komen kijken naar ACCE en het vertrek van de Tour Amical.

Tradiegetrouw deden de Antwerpse Scheldekaaien dienst als decor voor dit prachtige evenement met internationale uitstraling, waarvan ook de gewone Antwerpenaar kon meegenieten. Ook voor de Antwerpse horeca was het Antwerp Car Classic Event uiteraard een hoogdag. Bovendien kreeg de stad Antwerpen door de Tour Amicale een bijzonder uitstraling in heel Europa.

Dat is nu verleden tijd. Door de lage-emissiezone kunnen deze oldtimers en classic cars de stad Antwerpen niet meer in, tenzij voor elke wagen 35 euro wordt betaald. Dit jaar vindt ACCE dan ook plaats in Brasschaat.

Het Vlaams Belang heeft er eerder al op gewezen fel tegenstander te zijn van de LEZ. Filip Dewinter noemde het “onrechtvaardige geldklopperij” waarvan “de Antwerpenaar en iedereen die naar Antwerpen wil komen om bijvoorbeeld te winkelen en nadien iets te eten of te drinken”, slachtoffer is.

Dat zowat alle politieke partijen, inclusief N-VA-burgemeester De Wever, het wereldvreemde gedachtegoed van Groen hebben overgenomen, waarvan nu een mooie traditie zoals ACCE, de Antwerpenaar, de Antwerpse horeca en de stad Antwerpen in zijn geheel de dupe zijn, is te gek voor woorden. Filip Dewinter zal hierover opnieuw tussenkomen op de Antwerpse gemeenteraad.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

 

Vlaams Belang tevreden met Oosterweel-compromis maar kritisch over financiële haalbaarheid en timing

gepubliceerd op 15 maart 2017 om 16:08
Anke Van dermeersch: “Gebrek aan financieel draagvlak zet Oosterweel-compromis op de helling. VB wil snel financiële ‘Fact Check’ door Rekenhof.”

Vlaams Belang Antwerpen is tevreden dat er eindelijk een compromis gevonden is omtrent het Oosterweel-dossier. Het feit dat er eindelijk een maatschappelijk en politiek draagvlak is, betekent niet dat het compromisproject er ook komt. Wij hebben immers de grootste bedenkingen bij de financiële haalbaarheid van het project. Vlaams Belang vraagt dan ook dat het Rekenhof zo snel mogelijk het voorstel berekent. De euforie i.v.m. het bereikte zogenaamde historische akkoord zou weleens een kater kunnen opleveren wanneer de financiële ‘fact check’ uitgevoerd wordt. In de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement wees Raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof er reeds op dat het financiële plaatje niet klopt. Met een kostprijs van 3,5 miljard euro voor Oosterweel en 9 miljard euro voor de overkapping vraagt het Vlaams Belang zich af wie al dat geld zal ophoesten.

Hoe dan ook zal het Vlaams Belang zich verzetten tegen ieder voorstel (vertolling, rekeningrijden, ‘slim rijden’, …) waarbij de factuur doorgeschoven wordt naar de Antwerpse automobilist.

Parlementslid Jan Penris: “Indien de nodige financiële middelen gevonden worden, zal het Oosterweelproject klaar zijn tegen 2024. In afwachting van de uitvoering van de werken eist het Vlaams Belang zo snel mogelijk de realisatie van een aantal overgangsmaatregelen. Wat het lokaal verkeer betreft willen wij noodbruggen op de Singel, een betere benutting van de vijf Singelverbindingen (Kaaien, Leien, Singel, Ring en Militaire baan), het optimaal gebruiken van de zeven radialen die de binnenstad met de Rand verbinden (Noorderlaan, Bredabaan, Turnhoutsebaan, Mechelsesteenweg, Boomsesteenweg, St. Bernardsesteenweg en Blancefloerlaan). I.p.v. deze verbindingswegen verkeersarm en -luw te maken, moeten ze volop ingezet worden om doorgaand verkeer van en naar Antwerpen mogelijk te maken. Wat het rondgaand verkeer betreft dient de Liefkeshoektunnel onmiddellijk tolvrij worden gemaakt om de verkeersstromen van Oost naar West (van Nederland/Duitsland naar Frankrijk/kust) af te leiden van de Ring; verkeer uit Nederland/Duitsland dat richting Brussel/Wallonië wil, moet ter hoogte van Ranst afgeleid worden naar de E19; verkeer vanuit het Oosten van en naar de haven/Noord moet afgeleid worden in Wommelgem.”

Anke Van dermeersch : “Het Antwerpse Vlaams Belang is gematigd optimistisch betreffende het bereikte Oosterweel-compromis. De grootste verdienste van het akkoord bestaat erin dat er een akkoord is. Over de praktische haalbaarheid, de financiële implicaties en de timing is er allesbehalve duidelijkheid. De Antwerpse mobiliteitsproblemen dienen echter snel en efficiënt opgelost te worden. Daarom pleit het Vlaams Belang voor het onmiddellijk invoeren van de voorgestelde overgangsmaatregelen. De Antwerpenaren willen immers dat ‘Antwerpen bolt, NU!'”

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Filip Dewinter unaniem aangeduid als lijsttrekker voor Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen

gepubliceerd op 27 februari 2017 om 11:24
Op voordracht van het koepelbestuur heeft de Antwerpse koepelraad volksvertegenwoordiger en fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad Filip Dewinter unaniem aangeduid als lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.

De Antwerpse koepelraad is het overkoepelend Antwerpse regiobestuur van het Vlaams Belang waarin alle Antwerpse afdelingsvoorzitters en mandatarissen zetelen. De kandidatuur van Filip Dewinter dient nu enkel nog bevestigd te worden door de nationale partijraad van het Vlaams Belang. 

“De keuze voor Filip Dewinter lag voor de hand,” zegt koepelvoorzitter en federaal parlementslid Jan Penris. “Filip Dewinter is ons bekendste Antwerpse boegbeeld en hij heeft al jaren ervaring in de Antwerpse politiek. Hij is het ideale uithangbord voor het Vlaams Belang in Antwerpen. Filip staat garant voor een duidelijke en radicale campagne waarbij het Vlaams Belang de tolk moet zijn van de Vlaamse Antwerpenaren die de islamisering en de vervreemding van Antwerpen beu zijn,” stelt Jan Penris.

Tijdens zijn korte aanvaardingstoespraak zei Filip Dewinter: “De N-VA en burgemeester De Wever ontgoochelen. Met de N-VA is er op vlak van immigratie en islamisering helemaal niks veranderd in Antwerpen. De N-VA heeft dan wel het stadhuis ingepalmd, maar de stad laten ze over aan radicaliserende moslims. De Wever verkoopt Antwerpen uit aan de islam. Aan de islamisering van onze stad moet een einde komen want Antwerpen moet van ons blijven!”

Dewinter kondigde een markt- en cafétoer aan die van start gaat in april 2017. In iedere Antwerpse wijk wil de Vlaams Belang-lijsttrekker een wijkvergadering/hoorzitting organiseren met als thema “Zeggen wat u denkt!” Buurtbewoners kunnen er in dialoog gaan met Filip Dewinter en de mandatarissen van het Vlaams Belang. De ideeën, voorstellen en suggesties van de Antwerpenaren zullen verwerkt worden in het verkiezingsprogramma.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Zie hier het ATV-nieuws van 27 februari 2017:

ATV nieuws

 

 

   

 

 

Vlaams Belang niet akkoord met sluiting kleuterschool De Blokkendoos

gepubliceerd op 21 juni 2013 om 10:44

Filip Dewinter: Stadsbestuur mag niet toegeven aan massahysterie, intimidatie en bedreigingen. Sluiten lijkt schuld bekennen.

Naar aanleiding van het verhaal omtrent vermeend seksueel misbruik wordt sinds enkele dagen een hetze gevoerd tegen leerkrachten en directie van kleuterschool De Blokkendoos op het Antwerpse Kiel. Het Vlaams Belang spreekt zich vanzelfsprekend niet uit over het al dan niet plaatsvinden van  seksueel misbruik. Daarover moet het gerecht een oordeel vellen. Wel is duidelijk dat achter de feiten van het vermeend seksueel misbruik een heel andere agenda schuilgaat. Opnieuw duiken verwijten van ‘discriminatie’, ‘racisme’ en ‘islamofobie’ op.

Ouders beschuldigen de school ervan dat niet werd opgetreden omdat de kinderen moslim zijn. Anderen durven zelfs suggereren dat kinderen misbruikt werden omdat ze moslim zijn. Een Arabische reportage van TV-zender Al Mawada, die verbonden is met bekeerlingenmoskee De Koepel, exporteert de hetze nu zelfs richting Marokko.

Filip Dewinter: “Het Antwerpse stadsbestuur mag niet toegeven aan de intimidatie van een groep dolgedraaide moslima’s. De massahysterie mag geen reden zijn om een school te sluiten. Op deze manier wordt de indruk gewekt dat leraars en directie schuldig zijn of op zijn minst verantwoordelijkheid zouden dragen voor de vermeende feiten van seksueel misbruik, die misschien zelfs niet eens hebben plaatsgevonden. In een rechtsstaat is iedereen nog steeds onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt. Door de school te sluiten wordt bovendien ook de slachtoffercultuur, die bij moslims alom tegenwoordig is en waarbij ieder incident van welke aard ook uitgelegd als een geval van racisme of islamofobie, bestendigd. De sluiting van deze school is dan ook een gevaarlijk precedent voor de toekomst. Wat als morgen een soortgelijke hetze gevoerd  wordt  in een andere school? Gaat de school dan ook voor de rest van het jaar dicht?”

Filip Dewinter zal maandag op de gemeenteraad de schepen van Onderwijs en woensdag in het Vlaams Parlement de minister van Onderwijs ondervragen.

 

 

Bestuursnota N-VA-Open VLD-CD&V-meerderheid is wollig en onduidelijk. Multicultureel beleid wordt gehandhaafd

gepubliceerd op 10 december 2012 om 19:28

Filip Dewinter: “Het bestuursakkoord en de zogenaamde centrumrechtse coalitie zijn een gemiste kans voor Antwerpen. Van een echt kordaat rechts beleid is geen sprake.”    

 

Het Vlaams Belang is allesbehalve onder de indruk van de bestuursnota van de nieuwbakken Antwerpse NVA-Open VLD-CD&V-meerderheid. Tijdens de persconferentie blonken Bart De Wever, Annemie Turtelboom, Liesbeth Homans en Marc Van Peel uit in wolligheid en onduidelijkheid.    Filip Dewinter: “Alhoewel het Vlaams Belang zich kan inschrijven in het ‘rechten en plichten’-verhaal van het nieuwe stadsbestuur – in feite een verderzetting van het ‘voor wat hoort wat’-verhaal van Patrick Janssens – blijven de voorstellen terzake vaag en weinig concreet. Alhoewel De Wever van mening is dat ‘Respect voor A’ de rode draad door het bestuursakkoord moet zijn, blijkt dit niet altijd uit de teksten. Zo blijft het progressieve multiculturele beleid gehandhaafd. In Antwerpen wil de coalitie “een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren”, “aandacht voor antidiscriminatie- en antiracismebestrijding”, “rekening houden met de diversiteit binnen de doelgroepen”, “een kleurrijke politie die aandacht besteedt aan de diversiteit binnen het korps”, enz. Het nieuwe stadsbestuur meent verder dat “integratie tweerichtingsverkeer is” en  dat de “dienstverlening dient te worden aangepast aan de specifieke levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging”…. “    Bij het begin van deze nieuwe legislatuur wil het Vlaams Belang Bart De Wever het voordeel van de twijfel geven . Niettemin is het Vlaams Belang ontgoocheld over het ontbreken van een aantal essentiële voorstellen die niet in het bestuursakkoord werden opgenomen:  • Van een uitbreiding van het Antwerpse politiekorps is geen sprake. Er is enkel sprake van “een optimalisering van de operationele capaciteit”; •Van een echt zerotolerantiebeleid is geen sprake;. • Er komt geen bus-, tram- en metrobrigade om de veiligheid op en om het openbaar vervoer te verzekeren; • Van een immigratie- of moskeestop is geen sprake. In het bestuursakkoord wordt wel uitdrukkelijk gesteld dat “migratie een potentiële opportuniteit voor de samenleving” is; • Een actieve opsporing van illegalen komt er niet. Het stadsbestuur beperkt zich tot de vage mededeling dat er  een “actiever beleid rond illegale vreemdelingen” komt; • Er komt geen uitbreiding van het hoofddoekenverbod tot alle stedelijke ambtenaren; • De uitbreiding van de bevoegdheden en de middelen van de districten wordt enkel “onderzocht”…; •In het onderwijs wordt het socialistische inschrijvingsbeleid, die de keuzevrijheid van de ouders beperkt, bestendigd. Het systeem van de buurtscholen wordt gehandhaafd, er komt een “profilering” van leerlingen, men wil een “onderwijs voor een diverse samenleving creëren” en er komt “een dubbele contingentering” voor de schoolkinderen….; •Het mobiliteitsdossier wordt naar de Griekse kalender verwezen. Van de snelle realisatie van het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel en het aansluiten van de tunnel op de E17 komt niks in huis; • Inzake openbaar vervoer heeft dit bestuur geen enkele ambitie om te herstellen wat hersteld moet worden. Het openbaar vervoersaanbod in Antwerpen blijft gehalveerd. De huidige bestuursploeg zou toch wel wat meer ambitie mogen hebben dan wat De Lijn ons nu voorstelt; • Wat is dit stadsbestuur met de gedempte Zuiderdokken ten gronde van plan? Dit stadsbestuur heeft blijkbaar geen eenduidige visie over de toekomst van de gedempte Zuiderdokken.    Filip Dewinter: “Het bestuursakkoord en de zogenaamde “centrumrechtse coalitie” zijn een gemiste kans voor Antwerpen. Van een echt kordaat rechts beleid is geen sprake. Het blijft een raadsel waarom De Wever uitgerekend “verandering” in Antwerpen wil tot stand brengen met CD&V en Open VLD, uitgerekend de partijen die hij bestrijdt op het federale niveau. Echte verandering kan alleen met het Vlaams Belang. Helaas bestendigt De Wever het ondemocratische cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang met alle gevolgen van dien.”