Berichten over moslims

Morgen zaterdag: Vlaams Belang voert actie tegen salafistische cursus in Antwerpen

gepubliceerd op 24 maart 2017 om 11:04
Aansluitend gaan we per bus op ‘islamsafari’ in Antwerpen

Filip Dewinter: “Het Antwerps stadsbestuur blijft al jaren doof en blind voor de opmars van de zuivere islam en laat Koranscholen en salafistische cursussen woekeren in onze stad. Na onze actie hiertegen laten we met de ‘islamsafari’ of ‘Gidstocht Islamisering’ zien hoe het Vlaamse karakter van Antwerpen verdwijnt.”

Op zaterdag 25 februari startte in het zogenaamde ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (CEMI) in Borgerhout (Stenenbrug 75) een zesweekse islamiseringscursus. CEMI werd opgericht in oktober 2016 en is gelinkt aan de jihadi-imam Tarik Ibn Ali. De naam CEMI moet verhullen dat het gaat om een Koranschool die salafistische indoctrinatie tegen het Westen en tegen de vrijheid organiseert. Islamleraar van dienst is Ustaadh Brahim, gelinkt aan Al-Fitrah, van de gelijknamige salafistische moskee in Utrecht. Ustaadh Brahim organiseerde reeds herhaaldelijk zulke salafistische cursussen voor de stichting Al-Fitrah. Via Al-Fitrah-tv kan men ook online deze cursussen volgen.

Het ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (CEMI, Borgerhout) maakt samen met het ‘Instituut voor Opvoeding en Educatie’ (IVOE, Deurne) en het ‘Centrum voor Islamitische Educatie De Toekomst’ (CIET, Gent/Antwerpen) deel uit van een salafistisch netwerk van cursussen en Koranscholen dat moslims in ons land indoctrineert, islamiseert en radicaliseert.

Burgemeester De Wever laat echter gedijen en onderneemt niks tegen de verdere verspreiding van het zogenaamde ‘salafisme’ (de zuivere islam) in onze stad. Naast het toenemend aantal moskeeën, de uitbreiding van bestaande moskeeën, moslimbeurzen en de oprichting van nieuwe Koranscholen, wordt zelfs de islamitische boekhandel Iqra in de Abdijstraat (Kiel), waar islamitische haatlectuur wordt verkocht, via Antwerpenboekenstad.be door het Antwerps stadsbestuur gepromoot.

De salafistische cursus die van start ging op 25 februari in Borgerhout, kan symbool staan voor de laksheid van het stadsbestuur ten aanzien van de islamisering van Antwerpen. Het Vlaams Belang zal dan ook ter plekke actievoeren morgen zaterdag 25 maart om 10u stipt (Stenenbrug 75, Borgerhout).

‘Islamsafari’

De islamisering kent meerdere symptomen en symbolen. Daarom organiseert Vlaams Belang Antwerpen aansluitend aan deze actie (vanaf ca. 10u20) een ‘islamsafari’, waarbij we per bus een reeks ‘hotspots’ van de islamisering in Antwerpen zullen bezoeken (Koranscholen, moskeeën, boekenwinkels). Militanten en sympathisanten zullen worden gegidst langs onder meer moskee De Koepel (Stenenbrug 11), moskee Noor-ul-Haram (Van Kerckhovenstraat 89), Medina-burger (Koningin Astridplein), Iqra boekenshop (Abdijstraat 131) en meerdere halal-winkels. Samen met Rudi Franssens zal ondergetekende de nodige uitleg geven. Ook op deze ‘Gidstocht Islamisering’ is de pers van harte welkom. Gezien de beperkte plaatsen in de bus is het aangewezen dat u een seintje geeft mocht u willen deelnemen.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Vrijdag om 20u in Antwerpen: Erdogan-propaganda van Turkse Grijze Wolven (MHP)

gepubliceerd op 13 maart 2017 om 18:17
Vlaams Belang Antwerpen kondigt demonstratie aan

Filip Dewinter herhaalt wat hij eerder in de Kamer zei, ook in het Turks: “Blijf hier weg, dit is ons land; uzak dur, bu bizim ülkemiz.”

Ondankse stoere verklaringen in de media van bepaalde politici, zal vrijdag a.s. om 20u in Antwerpen (Berchem) een bijeenkomst plaatsvinden van de Turkse Grijze Wolven (MHP). Turks MHP-kopstuk en gewezen kolonel Ali Güler komt daarvoor vanuit Turkije naar Antwerpen. De partij MHP roept de Turken in dit land op om voor de machtsgreep van Erdogan te stemmen, wat betekent meer islam en dus minder vrijheid (zie de affiche als bijlage).

Wie de rellen, het vandalisme, het “Allah akbar”-geschreeuw, de Turkse vlaggen en de imperialistische, vijandige verklaringen van Erdogan en zijn handlangers van afgelopen weekend in Nederland heeft gevolgd, moet concluderen dat Erdogans jihadistische neo-ottomanisme West-Europa bedreigt. Middels de kracht van de Turks-islamitische clanmentaliteit tart Erdogan het vrije maar onderdanige Westen, dat zich door deze islamitische tiran voortdurend laat intimideren en chanteren (cfr. ook de vluchtelingendeal van de EU).

Dat heel wat (jonge) Turken in onze samenleving nog altijd ontvankelijk zijn voor de totalitaire propaganda van Erdogan, bewijst dat het diversiteits- en integratiedogma totaal failliet is. De meeste Turken integreren niet maar blijven vooral Turk én moslim (ook al kennen ze misschien onze taal en werken ze). Fysiek wonen ze hier, maar mentaal zitten ze in het islamiserende Turkije en bij de islamitische tiran Erdogan.

Het Vlaams Belang duldt niet dat de Turken in dit land als vijfde colonne door Turkije worden opgejut en onze vrije samenleving van binnenuit ondergraven. Wij zullen dan ook ter plekke demonstreren vrijdag a.s. om 20u in de Statiestraat 97/99, 2600 Berchem

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Lees hier de toespraak van FDW op de fakkeltocht ‘Geen moskee op Luchtbal’

gepubliceerd op 22 februari 2017 om 10:50

Beste vrienden,

We zijn hier vandaag om een lijn te trekken. “tot hier en niet verder”. We tellen momenteel al meer dan 57 moskeeën in Antwerpen en dat zijn er in feite 57 teveel. Genoeg  is genoeg! De islamisering van onze stad moet stoppen, hier en nu!

     

Beste vrienden,

Antwerpen is een tolerante, vrije en open stad. Culturen van over heel de wereld zijn hier welkom. Stel u voor dat we iedereen die ons christelijk geloof of onze westerse waarden niet zouden delen, de toegang tot onze stad zouden weigeren. Dan zou Antwerpen een stad zijn zoals Mekka, een stad zonder vrijheid, de hoofdstad van de islam. We zijn een vrije en tolerante stad en willen dat ook blijven. Juist omwille van het feit dat we de vrijheid koesteren, willen we de islam hier niet. De islam veracht de ongelovigen, de islam verwerpt onze cultuur en manier van leven, de islam wil heersen en overheersen. Ons antwoord aan de islam is duidelijk: “Wie de vrijheid aan anderen ontzegd, verdient het niet om zelf vrij te zijn.” Laten we dus juist omwille van de godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vrouwen, de islam een halt toeroepen want tolerant staat niet gelijk met zelfmoord!

Beste vrienden,

In vele islamitische landen is het bezit van een bijbel of een kruis strafbaar. Kerken zijn er verboden. In de heilige plaats voor moslims, Mekka, zijn niet-moslims niet eens toegelaten. Het Midden-Oosten telde 100 jaar geleden 20% christenen, vandaag nog nauwelijks 4%. Ze werden door de islam weggejaagd en vermoord en hun kerken werden vernield en geplunderd. Wat de islam doet met christenen in het Midden-Oosten, zal ze hier ook doen. De etnisch-religieuze zuivering is in wijken zoals de Luchtbal trouwens al volop bezig. Vandalisme, geweldpleging en criminaliteit tegen de schaars overgebleven Vlamingen zijn hier schering en inslag. Daarom zijn we hier vandaag. “Tot hier en niet verder” is onze boodschap. Want Antwerpen is en blijft van ons!

  

Beste vrienden,

Deze moskee kost aan aankoop alleen al 600.000 euro.  Enkele kilometers verderop in Berendrecht bouwen moslims ook een moskee, kostprijs van de aankoop 450.000€. Wie betaalt dat allemaal? Ik dacht dat de hier verblijvende moslims allemaal kansarm, werkloos en hulpbehoevend zijn?!

Het vele geld voor steeds grotere moskeeën komt uiteraard grotendeels uit het buitenland. Uit landen zoals Turkije, Saoedi-Arabië en elders … de radicale islam moet gestopt worden. De overheid kan dat, maar wil niet. Dit N-VA-stadsbestuur weigert de realiteit van de islamisering onder ogen te zien en kijkt politiek correct de andere kant uit. Zaterdag voert in een salafistische koranschool  aan de Stenenbrug in Borgerhout, een haatprediker uit het buitenland ongemoeid het woord. Burgemeester Bart De Wever doet niks, hij treedt niet op tegen deze en vele andere moskeeën in Antwerpen die als paddenstoelen uit de grond schieten. Wij willen alle democratische middelen aanwenden om deze moskee te blokkeren. Desnoods kom ik persoonlijk met cement en stenen naar hier om de ingang van deze moskee toe te metselen.

  

Beste vrienden,

Wij zaaien geen haat, wij roepen niet op tot geweld, wij discrimineren geen vrouwen, wij verbieden geen cartoons, boeken of geschriften, wij prediken geen onverdraagzaamheid. Dat doet de islam; dat doet de koran! De moslims zijn niet naar hier gekomen om te integreren, maar om de boel hier over te nemen en ons te onderwerpen. Daarom moeten de grenzen toe, de moskeeën dicht en de moslims die zich niet willen aanpassen terug naar huis!

Bedankt voor uw aandacht en zeg het samen met mij “Eigen volk eerst”!

  

 

      

 

 

 

Reisverslag Syrië: deel 3

gepubliceerd op 21 februari 2017 om 12:49

De geheime agenda van IS tegen het christendom

Bescheiden maaltijd in vluchtelingencentrum in Damascus

Volgens de salafistische moslims moet Damascus de hoofdstad worden van het grote islamitische kalifaat. Dat IS en Al Qaida uitgerekend Syrië hebben uitgekozen om er hun kalifaat te vestigen hoeft dan ook niet te verbazen. Landen zoals Syrië, Irak en Libanon waar in het verleden grote christelijke minderheden leefden, zijn al veel langer een doorn in het oog van de radicale islam. “Terwijl 100 jaar geleden 20% van de bevolking van het Midden-Oosten christelijk was is dat nu nog nauwelijks 2%” legt de aartsbisschop  van de Syrische katholieke kerk mij uit. Van de twee miljoen christenen die in Syrië leefden hebben sinds het begin van de oorlog in 2011 anderhalf miljoen het land verlaten.

Met de bisschop van de Assyrische kerk

IS en Al Qaida hebben in de door hen bezette gebieden systematisch christenen vervolgd en kerken vernield. In Oost-Aleppo  ontmoeten we de diaken van de presbyteriaanse kerk die ons rondleidt in en op de puinen van zijn gewezen kerk.  Van de kerk blijft nauwelijks nog iets over. “De kerken in Aleppo werden systematisch met de grond gelijk gemaakt door IS. Het was een bewuste strategie om de christenen uit Aleppo te verdrijven. Verschillende priesters werden vermoord. Hiermee wou men duidelijk maken dat de religieuze co-existentie die altijd al in Syrië de norm is geweest, niet langer aan de orde was. In het islamitisch kalifaat is maar plaats voor een godsdienst en dat is de islam”. Zo besluit de priester uit Oost-Aleppo.

Gruwelijkheid van IS kent geen grenzen

In gesprek met groot-moefti van Damascus wiens zoon vermoord werd door IS

In Damascus ontmoeten we de groot-moefti van Syrië, DR Ahmad Badr al-Din al-Hassoun. De groot-moefti is een Sjiitische moslim die het Syrische regime steunt en een zeer gematigde vorm van de islam aanhangt. De zoon van de groot-moefti werd vier jaar geleden door Islamitische Staat gekidnapt en op een gruwelijke wijze vermoord. Nog voor de bezetting van Aleppo door IS en Al Qaida werd de zoon van de groot-moefti in Aleppo begraven. Eénmaal IS aan de macht, werd het lijk ontgraven en een dag lang achter een auto door de straten van Aleppo gesleurd. Uiteindelijk werd het lijk in verschillende stukken gehakt en verspreid over het islamitische kalifaat. De gruwelijkheden van IS kennen geen grenzen. De groot-moefti wijst erop dat de salafistische landen Syrië viseren omwille van het feit dat Syrië één van de enige landen is waar de islam niet de staatsgodsdienst is en er godsvrijheid bestaat. De scheiding van Kerk en Staat is voor IS en Al Qaida en voor hun broodheren uit de Golfstaten een doorn in het oog. Het Midden-Oosten moet volledig soenitisch-islamitisch worden en dus wordt iedereen die dat niet is – ook de Sjiieten – geviseerd. Het salafisme en het wahabisme is een pest voor de wereld en wie de scheiding tussen Kerk en Staat bepleit moet Syrië steunen”, besluit de groot-moefti. Merkwaardig om dit te horen uit de mond van een belangrijke vertegenwoordiger van de islam.

Vanuit Damascus gaat onze reis verder naar Ma’loula, dat een 150-tal kilometer van Damascus ligt richting de Libanese grens.

Toegangspoort tot christelijke stad Ma’loula

Ma’loula was altijd al een overwegend christelijke stad. Ongeveer 70% van de bevolking waren christenen, de overige inwoners moslims. Op het moment dat IS en Al Qaida de stad aanvielen, keerden de mosliminwoners van Ma’loula zich tegen de christenen.

Mariabeeld kijkt uit over Ma’loula

Door IS vernielde school in Ma’loula

De huizen van de christenen werden gemerktekend met de letter N (Nazarener) en systematisch vernield. De twee christelijke kloosters die dateren van  de vierde en de zevende eeuw na Christus werden vernield. De kostbare en historische iconen werden verbrand of kapot geslagen. Ondertussen zijn de kerken en kloosters terug opgebouwd en min of meer terug gerestaureerd.

In 4e eeuwse klooster van Ma’loula

Iconen worden de ogen uitgestoken, want afbeelden van heiligen is blasfemie

De priester van het oudste Grieks Orthodoxe klooster gelegen op de bergtop boven Ma’loula vertelt zijn verhaal “Na het vernielen van alle christelijke symbolen, kerken en kloosters in de stad viseerde IS en Al Qaida ook de christelijke bevolking. De christenen die de stad niet waren ontvlucht, werden verplicht om zich te bekeren tot de islam. Wie dat niet deed, werd gevangen gezet of geëxecuteerd. De vrouwen werden uitgehuwelijkt aan moslimstrijders. Wie het huwelijk weigerde, werd gruwelijk verminkt en zelfs vermoord”.

Vernielde en verbrande 7e eeuwse iconen in Ma’loula

Vele christenen zijn ondertussen teruggekeerd naar Ma’loula. De moslims blijven er weg uit schrik voor eventuele vergeldingsacties. In Ma’loula bleek dat de samenleving tussen moslims en christenen uiteindelijk slechts een illusie was. Van zodra de moslims het militaire overwicht hadden, keerden zij zich onmiddellijk tegen de christenen met alle gevolgen vandien.

Met de priester van de orthodoxe kerk in Ma’loula

Vanuit Ma’loula gaan we naar het klooster van Qara. In het prachtige klooster van Qara dat opgericht werd in de vierde eeuw na Christus leven ook enkele (Norbertijn in de abdij van Postel) Vlaamse Norbertijnen. Pater Daniël Maes is de abt van het klooster van Qara waar hij al meer dan 10 jaar woont, leeft en werkt.

Met oa pater Daniel Maes in klooster van Qara

Het klooster van Qara werd een week lang belegerd door honderden strijders van IS en Al Qaida. De paters en zusters verstopten zich in de crypte onder de kerk en leefden er in doodsangst gedurende meer dan een week. Het Syrische leger kon de kloorstergemeenschap ontzetten en Qara bevrijden van IS en Al Qaida. Ondertussen wordt vanuit het klooster van Qara heel wat humanitaire hulp voor de vluchtelingen uit Aleppo georganiseerd. Dagelijks vertrekken konvooien met kleding en hulpgoederen vanuit Qara naar Aleppo en een delegatie van kloosterlingen werkt in een gaarkeuken in Aleppo om er dagelijks duizenden maaltijden ter beschikking te stellen van de vluchtelingen.

Russische humanitaire hulp in Aleppo

Syrië is het land van het christendom

“Syrië is het hartland van het christendom. We mogen Syrië, Irak en Libanon niet opgeven. De Golfstaten en hun salafistische satellieten IS en Al Qaida organiseren een religieuze en etnische zuivering in het Midden-Oosten met als enige bedoeling het hele Midden-Oosten christenvrij te maken. Terwijl Europa en het zogenaamde Vrije Westen focust op Assad worden de christenen in Syrië en Irak uitgemoord. Wij worden aan ons lot overgelaten en diegene die ons beschermt  – president Bashar al-Assad – wordt aangevallen. Het lijkt de omgekeerde wereld wel. De situatie is nochtans simpel. Als Syrië in handen valt van IS, Al Qaida of een andere salafistische club dan is morgen Libanon aan de beurt en dan is hun doel bereikt. 90% van alle christenen hebben sinds begin deze eeuw het Midden-Oosten verlaten richting Europa, Amerika, Canada of Australië. Wij leven permanent in angst. Nu worden we beschermd door het Syrische leger, maar wat wordt het morgen? Op enige solidariteit van Europa moeten we niet rekenen. Ook de media in Europa zwijgen ons dood. Ik ben er bijna van overtuigd dat de Belgische journalisten die met jullie delegatie mee zijn gekomen geen woord zullen uitzenden of schrijven over het klooster van Qara en de aanwezigheid van Vlaamse paters hier. Het past gewoon niet in hun kraam. Wij zijn nochtans de enige Vlamingen die aan de lijve de gruwelijkheden van Al Qaida en IS hebben meegemaakt en iedere dag opnieuw hier in Syrië leven, wonen en werken. Naar ons wordt niet geluisterd omdat ons verhaal niet past in het plaatje dat men van Syrië wil ophangen”.

Pater Maes wordt door oa VRT geïnterviewd

 

Vlaams Belang Antwerpen organiseert morgen een FAKKELTOCHT: geen megamoskee in Antwerpen!

gepubliceerd op 20 februari 2017 om 15:28
Om 19.30u eerst persconferentie in café ‘De Luchtbal’ (hoek Noorderlaan-Manchesterlaan)

Ook onder burgemeester De Wever en de N-VA-regeringen blijven Antwerpen en Vlaanderen voort islamiseren. De Wever verschilt daarin niet van de vorige burgemeester, de socialist Patrick Janssens. De moskee is veel meer dan slechts een gebedshuis, het is een belangrijk bouwkundig en ideologisch symbool van de islam(isering). Daarom maakt Vlaams Belang Antwerpen een belangrijk strijdpunt van een zoveelste nieuwe moskee.

Op ongeveer dezelfde plek (Noorderlaan Antwerpen, wijk Luchtbal) werd een aantal jaren geleden al een megamoskee gepland, maar o.m. door verzet van het Vlaams Belang kwam die er uiteindelijk niet. De nu geplande (Marokkaanse) megamoskee zal niet minder dan 1000 m2 innemen en moet plaats bieden aan vele honderden moslims. Moslims zijn bezig met allerlei acties en oproepen om 850.000 euro bij elkaar te krijgen.

Dit dossier is een typisch voorbeeld van de islamisering van onze samenleving: eerst was er in de buurt een kleine garageboxmoskee, vervolgens bood het Antwerps stadsbestuur de voormalige politieschool (Havanastraat) aan om de moskee te huisvesten, en nu verhuist de moskee naar een gebouw van 1000 m2 voor vele honderden moslims. Ondanks de islamitische aanslagen en de aanhoudende verhoogde terreurdreiging, gaat de islamisering onze samenleving dus gewoon voort. Hoeft het te verbazen dat moslimterrorist Anis Amri, die op 19 december 2016 in Berlijn met een vrachtwagen een bloedige jihad-aanslag op een kerstmarkt pleegde, vaak naar België reisde omdat – zo stellen Duitse media – dit land “een sterke islamistische scene” heeft? Wie moskeeën zaait zal sharia en jihad oogsten.

Ook de meeste bewoners van de betreffende wijk in Antwerpen (Luchtbal) willen geen imperialistisch symbool van de islam in hun buurt. Na een protestactie ter plaatse, een verzetsavond in het nabijgelegen café ‘De Luchtbal’ en een petitie organiseert Vlaams Belang Antwerpen nu een fakkeltocht. Die vindt plaats morgen dinsdag 21 februari om 20u (startpunt: parking Havanastraat-G. Simondslaan). Er wordt gratis busvervoer ingelegd vanuit Berchem-kerk en ons secretariaat in de Van Maerlantstraat.

Alvorens we vertrekken vindt er een persconferentie plaats, om 19.30 in café ‘De Luchtbal’ (hoek Noorderlaan-Manchesterlaan).
Op de plaats waar de nieuwe megamoskee komt (oud postgebouw, Noorderlaan 120) zal Filip Dewinter na de fakkeltocht (omstreeks 21u) pers, publiek en demonstranten toespreken.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

 
Sam van Rooy

Vlaams Belang – persdienst Antwerpen

Secretariaat regio Antwerpen
Amerikalei 98
2000 Antwerpen

GSM 0472 95 68 74