Berichten over illegalen

Meldpunt illegaliteit: Meld illegalen via illegaal.info@gmail.com

gepubliceerd op 12 september 2017 om 15:40

 

Amper 1 op 10 afgewezen asielzoekers keert vrijwillig terug

gepubliceerd op 15 mei 2017 om 10:57
Terugkeercijfers lager dan regering-Di Rupo

Illegalen of asielzoekers wiens aanvraag werd geweigerd, wordt bevolen het land te verlaten. Zij kunnen hierbij beroep doen op door de overheid gefinancierde vrijwillige terugkeer. Slechts 10 procent maakt daar gebruik van, zo blijkt uit cijfers die Filip Dewinter bemachtigde bij staatssecretaris Francken. 

In 2016 registreerde het staatssecretariaat voor asiel en migratie 4.267 vrijwillige vertrekkers. Hetzelfde dan het jaar voordien toen 4.274 uitgeprocedeerden vrijwillig terugkeerden. Ter vergelijking: beide cijfers liggen merkbaar lager dan onder de regeerperiode Di Rupo: in 2012 en 2013 keerden er respectievelijk 5.644 en 4.707 terug. Dit ondanks een minder acute asielcrisis.

Andere merkwaardige vaststelling betreft het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers dat vrijwillig naar eigen land terugkeert. Uit de cijfers van de staatssecretaris blijkt dat dit er vorig jaar 1.090 waren. Volgens de cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) waren er in dat jaar evenwel 10.667 kandidaat-asielzoekers die een negatieve beslissing van het CGVS hadden gekregen.

Filip Dewinter: “Dat betekent dat slechts één op de tien uitgeprocedeerde asielzoekers vrijwillig naar het eigen land vertrekt. Waar zijn die 9.000 andere die een negatieve beslissing hebben kregen dan gebleven? Ik denk dat we allemaal het antwoord kennen: de grote meerderheid daarvan zit hier in de illegaliteit ondergedoken en deze regering laat rustig betijen. Alle retoriek ten spijt van bepaalde regeringsleden, dat er van een terugkeerbeleid prioriteit wordt gemaakt, blijkt hieruit het tegendeel. Ik zie hiervoor maar één oplossing: uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden ondergebracht in gesloten centra met het oog op terugkeer. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Bijlage: antwoord van staatssecretaris Francken op schriftelijke vraag nr. 1011 van Filip Dewinter

20170511 PM vrijwillig vertrek uitgeproceeerde asielzoekers – antwoord

20170511 PM vrijwillig vertrek uitgeproceeerde asielzoekers – tabel.docx

20170511 vrijwillig vertrek uitgeproceeerde asielzoekers – vraag

Peter Lemmens
Fractiesecretaris

 

 

 

Griekenland: aan de frontlijn van de Europese immigratie-oorlog

gepubliceerd op 21 november 2016 om 15:47

 

De voorbije dagen was er veel te doen over een ‘fact-finding-mission’ van een delegatie van Vlaams Belang-parlementsleden (de volksvertegenwoordigers Filip Dewinter, Jan Penris, Anke Van dermeersch en gewezen parlementslid Frank Creyelman) naar Griekenland.

IMG_7549

De vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden Chios, Lesbos en Kos, eilanden die op enkele kilometers voor de Turkse kust liggen, werden bezocht. De delegatie had er contacten en gesprekken met zowat iedereen (van kustwacht tot eilandbewoners, politieke partijen, politie en lokale autoriteiten, NGO’s en zelfs vluchtelingen). Filip Dewinter sprak er op protestmeetings van eilandbewoners en  – samen met de andere delegatieleden – in het Griekse parlement.

IMG_7338   IMG_7308

De linkse media focuste enkel op de gesprekken met vertegenwoordigers van de rechtse oppositiepartij ‘Gouden Dageraad’. In een zielige poging het Vlaams Belang te compromitteren met neo-nazi’s werd de reis in de media gereduceerd tot het contact met ‘Gouden Dageraad’. Zoals gewoonlijk, guilt by association …

Na decennia lang cordon sanitaire rond het Vlaams Belang hebben we geleerd om met iedereen te praten en niemand bij voorbaat uit te sluiten. ‘Gouden Dageraad’ is dan geen politieke partner, als derde partij van Griekenland met 17 volksvertegenwoordigers, is het in het kader van een onderzoeksreis naar de oorzaken en gevolgen van de asiel- en illegalenstroom naar Griekenland en Europa  – net zoals het linkse Syriza, de socialistische Pasok en de centrum-rechtse Neo Democrazia -een gesprekspartner, wat politiek correct journalisten daar ook mogen over denken. De delegatie was op de eilanden en in Athene om te begrijpen, niet om te oordelen en te veroordelen.

Als het vluchtelingen regent in Griekenland, druppelt het asielzoekers in Vlaanderen

De Griekse eilanden liggen dan misschien wel ver weg van Vlaanderen en vlakbij Turkije, maar de vluchtelingen en illegalen die er op de stranden arriveren staan enkele weken later wel aan de grens van ons land. Wie de vluchtelingenstroom wil stoppen, kan dat maar beter doen aan de grenzen van Europa.

IMG_7403   IMG_7369

Griekenland is samen met Italië het land waar de meeste vluchtelingen, die Europa  over water  willen bereiken, strandden na een woelige reis over de zee. In 2015 bereikten 1.014.000 vluchtelingen Europa per boot(je) via de Middellandse Zee. 856.000 van hen landden op de kusten van één van de vele Griekse eilanden. 270.000 kwamen via Italië Europa binnen. Slechts 1 op 3 van deze immigranten (36%) komt uit oorlogsgebied (Syrië en Irak). De rest komt uit landen zoals Afghanistan, Nigeria, Eritrea, Pakistan en Gambia …  Het akkoord tussen de EU en Turkije zorgt sinds maart van dit jaar voor een daling van het aantal vluchtelingen, maar van het opdrogen van de vluchtelingenstroom is nog steeds geen sprake.

6   IMG_7414

De eilanden: voorposten van Europa

Chios, Lesbos en Kos zijn eilanden die op enkele zeemijlen voor de Turkse kust liggen en met kleine bootjes gemakkelijk te bereiken zijn. Na een ferryboottocht vanuit de Griekse havenstad Piraeus van meer dan acht uur bereik je eerst Lesbos en dan Chios. In Chios (een eiland met nauwelijks meer dan 50.000 inwoners) spoelden in 2015 meer dan 120.000 vluchtelingen aan, op het hoogtepunt ongeveer 2.000 per dag. Dit jaar arriveerden ongeveer 40.000 vluchtelingen op het kleine eiland. Officieel verblijven momenteel nog 4000 vluchtelingen en illegalen op het eiland maar in de praktijk zijn er dat volgens de vertegenwoordigers van de burgercomité’s op het eiland meer dan 10.000. Het overgrote deel van de 120.000 vluchtelingen die er vorige jaar arriveerden, heeft het eiland al lang weer verlaten richting Europa maar enkele duizenden hokken er samen in kampen. Op Lesbos strandden vorig jaar meer dan 200.000 vluchtelingen. ongeveer 10.000 verblijven nog op het eiland. Wie op de idyllische stranden van de prachtige eilanden rondloopt, ziet op enkele zeemijlen de kustlijn van Turkije.

5   IMG_7376

“Vluchtelingen zijn Turkse bezettings leger”

Een eerste ontmoeting hebben we met de kapitein-commandant van de Griekse kustwacht. De voorbije maanden hebben ze duizenden vluchtelingen uit het water gevist en afgezet op het eiland. De commandant legt uit dat de invasie van vluchtelingen gestimuleerd werd (en wordt) door de Turkse autoriteiten. De Turkse premier Erdogan gebruikt de vluchtelingen als een middel om Europa onder druk te zetten en te verplichten om oa. de visumplicht af te schaffen. De – meestal islamitische – vluchtelingen  zijn tevens de ideale vijfde kolonne van de islam die de verdere islamisering van Europa moeten bewerkstelligen. Een bezoek aan de enkele boten van de kustwacht leert dat de middelen om de invasie te stoppen gering zijn. Zonder militaire middelen en zonder een Europees beleid dat – net zoals in Australië – pushbacks organiseert, zullen de vluchtelingen blijven komen. In de haven van Chios spreken we ook met de vertegenwoordigers van de “Hellenic Rescue Team”, een organisatie die vanuit Nederland gefinancierd wordt om reddingsoperaties op zee uit te voeren. Opvallend is dat alles in het teken staat van het op zee oppikken en aan land opvangen van vluchtelingen.

De eilandbewoners zelf beseffen ondertussen maar al te goed dat voor iedere vluchteling die erin slaagt om Griekenland te bereiken, er tien andere beslissen om de oversteek te wagen. Horeca-uitbaters klampen ons in Lesbos, Kos en Chios aan om hun verhaal te vertellen. Hoe hun restaurants en hotels failliet gaan omdat er geen toeristen meer komen; hoe weinig steun ze krijgen; hoe ze door de EU en de Griekse overheid in de steek worden gelaten. Een lokale burgemeester van communistische strekking is razend omdat de bevolking van de eilanden aan hun lot worden overgelaten. De politie-commissaris van Chios legt uit hoe het korps op Chios vroeger 180 leden telde en nu 340 waarvan 60 leden van de oproerpolitie om de vele rellen met illegalen onder controle te houden. Het Europese grensagentschap Frontex, die op ieder eiland over een team beschikken, wordt geacht om de vluchtelingen te screenen aangezien de Griekse politie over onvoldoende tolken beschikt om de vluchtelingen te ondervragen. De Frontex-screening stelt trouwens niet veel voor. Van samenwerking tussen De Griekse politie en Frontex is nauwelijks sprake. Frontex is, zo blijkt, een lege doos die nauwelijks initiatief neemt op de eilanden.

1   3

Verzet tegen asielinvasie

Op alle eilanden horen we hetzelfde verhaal. Ongeveer 60 tot 70% van de zgn. vluchtelingen zijn illegalen. De criminaliteit die vroeger op de eilanden zo goed als onbestaande was, swingt nu de pan uit. De frequente rellen met illegalen zorgt voor veel onveiligheid en spanningen. De ‘hotspots’ (zeg maar illegalenkampen) moeten zo snel mogelijk weg. De eilandbewoners zijn gefrustreerd en boos waarvoor alle begrip. Tijdens protestmeetings van de burgercomité’s die het verzet tegen de asielinvasie organiseren en waar we het woord voeren voor volle zalen blijkt dat de bom zowat op barsten staat. Op verschillende plaatsen op Chios en Lesbos hebben eilandbewoners zelf burgerwachten georganiseerd die patrouilleren in de straten van de dorpen. Toegegeven, de partij ‘Gouden Dageraard’ onderhoudt goede contacten met deze comité’s en steunt actief het verzet tegen de immigratie-invasie op de eilanden. De Griekse regering doet er overigens alles aan om iedere vorm van protest in de kiem te smoren. Een interessant en herkenbaar verhaal krijgen we te horen van een priester in het bekende Mantamados-klooster op Lesbos. Zo vervolgde de Griekse regering onlangs de bisschop van het eiland Chios, Markos Vasilasis, wegens racisme omdat hij het aangedurfd had om publiek te verklaren dat het overgrote deel van de vluchtelingen, illegalen zijn die in Griekenland niet thuishoren.

Vuilnisbelten van de multicultuur

De illegalen-kampen op de eilanden, de zgn ‘hotspots’, lijken in alles op het kamp ‘de jungle’ in Calais. Het zijn de vuilnisbelten van de multicultuur. De dag na ons bezoek aan het illegalenkamp op het strand van Chios breken er overigens rellen uit waarbij illegalen tenten, wagens en zelf huizen van eilandbewoners in brand steken. De ‘hotspot’ van Moria op Lesbos wordt door de Europese unie gesubsidieerd met 6.167.000 euro. Het is een open kamp met duizenden bewoners waar illegalen in en uit lopen en waarrond een hele industrie van welzijnswerkers en vrijwilligers draait. De vertegenwoordigers van de lokale burgerbewegingen zijn ervan overtuigd dat de illegalen en vluchtelingen zullen blijven komen zolang deze kampen niet gesloten worden en de illegalen niet gerepatrieerd worden. Ook zij zijn voorstander van pushbacks naar Australisch model. De vertegenwoordigers van de NGO’s die de kampen ‘uitbaten’ verzekeren ons dat de illegalen en vluchtelingen niks te kort komen. Er is gratis openbaar vervoer, WiFi, gsm, eten en drinken … Ze minimaliseren de problemen en putten zich uit in ‘solidariteitsacties’ om de eilandbevolking te ‘sensibiliseren’ en te sussen.

IMG_7316   4

Prota O Ellinas

Terug op het vasteland gaat het richting het Griekse parlement in Athene. In het parlement ontmoetten we vertegenwoordigers van de twee grootste oppositiepartijen ‘Gouden Dageraad’ en ‘Neo Democrazia’. De linkse regeringspartij Syriza wil niet met ons praten omdat we ‘onrust veroorzaken op de eilanden’ en de vierde partij van Griekenland, de socialistische  ‘Pasok’ wil ook al geen gesprek. Syriza, Pasok en de Communistische Partij (die bestaat nog in Griekenland en is nog steeds de vijfde partij van het land) zijn voor open grenzen en pro-multicul.  De vertegenwoordigers van ‘Neo Democrazia’ zijn gematigd, maar beseffen dat Griekenland voor wat de vluchtelingenproblematiek betreft aan zijn lot wordt overgelaten door de EU. Wel veel schrik hebben ze van het feit dat de deal tussen de EU en Turkije vroeg of laat afspringt en dat Griekenland opnieuw overspoeld zal worden door honderdduizenden vluchtelingen. Veel vertrouwen in Erdogan hebben ze niet. Gouden Dageraad is een ronduit extreem-rechtse partij en steekt dat ook niet onder stoelen of banken. Stijl en verpakking zijn heel erg ruw en ongepolijst. Nogal wat figuren hebben een aangebrand en zelfs gewelddadig verleden, maar met 17 volksvertegenwoordigers zijn ze de derde partij in het Griekse parlement. Tijdens een conferentie met hun volksvertegenwoordigers in het parlement valt op hoeveel kolonels en generaals van het Griekse leger, politie en veiligheidsdiensten deel uitmaken van de partij. Op de eilanden is de omstreden partij zeer actief maar ook in de steden hebben ze een relatief grote volkse aanhang. De Griekse politieke scène is overigens in bijna niks te vergelijken met de rest van Europa. Op het eiland Lesbos spreken we ook met een aantal communisten (Lesbos telt drie  volksvertegenwoordigers waarvan één communist). Zelfs zij zijn het beu en verwijten de Syriza-regering laksheid en overdreven tolerantie. Bijna iedere dag zijn er in Athene gewelddadige rellen met extreem-linkse anarchisten; er is het geweld tussen extreem-links en extreem-rechts; terreurorganisaties van allerlei pluimage wachten hun tijd af om toe te slaan …  Partijen verdwijnen in Griekenland om de haverklap, worden verboden en weer opgericht …

7   8

De Griekse samenleving wordt steeds meer ontwricht door de blijvende toevloed van vluchtelingen en illegalen. De deal tussen de EU en Turkije heeft niet echt gezorgd voor de terugkeer van de in Griekenland verblijvende vluchtelingen naar Turkije. Een voorbeeld: van de 39.923 vluchtelingen die op Chios gearriveerd zijn in 2016 zijn er sinds maart (het afsluiten van het akkoord tussen Turkije en de EU) 6.155 teruggekeerd naar Turkije, minder dan één zesde … Griekenland heeft het sociaal en financieel moeilijk. Naar schatting telt Griekenland op een bevolking van 10 miljoen inwoners 1 miljoen illegalen en vluchtelingen. Bijna 1,5 miljoen Grieken zijn werkloos en de staatsschuld is enorm. Griekenland is één van de frontstaten van Europa. Het is de bakermat van onze democratie en tevens van onze beschaving. Griekenland is ondertussen eveneens verworden tot het immigratie-slagveld van Europa. Alleen het sluiten van de grenzen met een consequent en kordaat push-back beleid gekoppeld aan de repatriëring van de hier verblijvende illegalen kan verandering brengen. Griekenland kan dit echter niet alleen. Europa moet zijn buitengrenzen durven solidair verdedigen en sluiten.

IMG_7376   IMG_7413

 

Lees ook de toespraken van Filip Dewinter op http://www.filipdewinter.be/toespraak-filip-dewinter-voor-grieks-parlement  en van Anke Van dermeersch op https://www.facebook.com/anke.vandermeersch.7/posts/1036002173189485  https://www.facebook.com/anke.vandermeersch.7?fref=nf&pnref=story

 

 

 

EEN BEZOEK AAN DE ‘JUNGLE’: DE VUILNISBELT VAN DE MULTICULTUUR …

gepubliceerd op 17 juni 2016 om 12:38

De “Jungle” is de officieuze naam voor het illegalenkamp vlakbij Calais in Noord-Frankrijk. De ‘Jungle’ doet denken aan de film “Mad Max”. Gedegenereerde en haveloze figuren die in marginale omstandigheden de ‘wet van de sterkste’ in de praktijk brengen. Gemiddeld 5 à 6000 illegalen en would-be asielzoekers leven er in derde wereld-omstandigheden die nauwelijks te beschrijven zijn. Bijna 1000 leden van de Franse oproerpolitie CRS houden er permanent toezicht en proberen de situatie onder controle te houden. De ‘Jungle’ is een uit de hand gelopen asielopvangproject van de Franse overheid. Wat in 2003 begonnen is als het opvangcentrum voor asielzoekers in de nabijgelegen gemeente Sangatte is uitgegroeid tot een heuse ‘illegalen-stad’ vlakbij de haven van Calais. Het hart van het kamp was ooit een vakantiedorp voor Franse schoolkinderen. Nadat het officiële vluchtelingenkamp in Sangatte overspoeld werd door meer dan 1000 asielzoekers terwijl er nauwelijks 150 plaatsen waren, weken de illegalen en asielzoekers spontaan uit naar de ‘Jungle’. De haven van Calais was immers dichterbij…

IMG_4524   IMG_4518  FullSizeRender2

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde wereld-“bidonville”

Enkele maanden geleden werd geprobeerd om de ‘Jungle’ te ontruimen. Het noordelijk deel van het kamp werd afgebroken met uitzondering van de ‘school’ en de “kerk/moskee”. Ondertussen leven in het overblijvende deel van de ‘Jungle’ nog steeds meer dan 5000 personen. Wie door de ‘Jungle’ loopt krijgt een perfect beeld  van de problematiek. 98 % van de inwoners van de ‘Jungle’ zijn mannen. De ‘Jungle’ telt momenteel slechts 115 vrouwen en kinderen. Asielzoekers of illegale gezinnen zijn nergens te bespeuren. De afwezigheid van vrouwen in de ‘Jungle’ zorgt ervoor dat er heel wat prostitutie is. De ‘Jungle’ beschikt zelfs over een eigen nachtbar/bordeel waar overigens ook drugs wordt gedeald. Nadat besmettelijke ziektes uitbraken in de ‘Jungle’ werd door de overheid voorzien in stromend water en elektriciteit. Dat zorgt ervoor dat de ‘Jungle’ ondertussen meer dan 50 winkeltjes, 10-tallen cafés en bars, kapsalons een internetcafé, fitnesslokaal en school en uiteraard ook een moskee telt. De situatie in de ‘Jungle’ scheelt niet zo ontzettend veel van die in een gemiddelde derde wereldstad in pakweg Kameroen, Congo of een ander Afrikaans land. Uiteindelijk is de ‘Jungle’ een ‘bidonville’ met krotten opgetrokken uit golfplaten en plastiekzeil met minimale sanitaire en andere moderne voorzieningen. De wet van de sterkste geldt er en de zwarthandel tiert er volop.

barakken kids spacebarakFullSizeRender1

 

Een gedoogd, maar illegaal kamp vol “mensen zonder papieren”…

Iedereen vraagt zich af waarom de Franse overheid de ‘Jungle’ blijft tolereren. Het meest voor de hand liggende antwoord is dat zolang de asielstroom blijft aanhouden illegalen en aanverwanten hoe dan ook via Calais zullen proberen om de oversteek naar Engeland te wagen. Een officieel vluchtelingenopvangcentrum zou wellicht nog meer illegalen aantrekken en daarom wordt gekozen voor een gedoogd maar illegaal kamp. De “mensen zonder papieren” die in de ‘Jungle’ wonen, wordt overigens geen strobreed in de weg gelegd. Ze kunnen vrij in en uit het kamp. In het kamp kunnen ze ongestoord hun ding doen. Identiteiten worden niet gecontroleerd. In het kamp treedt de politie niet op. De ‘Jungle’ benaderen en bezoeken als buitenstaander is overigens minder evident. De lokale autoriteiten weigeren iedere medewerking voor wat een bezoek aan de ‘Jungle’ betreft en raden een bezoek – om veiligheidsredenen (hoe cynisch….) – streng af. Er zijn twee in- en uitgangen tot de ‘Jungle’ die worden gecontroleerd door de Franse oproerpolitie, de CRS. In totaal telt Frankrijk 60 CRS-compagnieën waarvan er 8 permanent in Calais gestationeerd zijn om de rust in en om de ‘Jungle’ te bewaren. De CRS heeft een soort cordon rond de ‘Jungle’ gelegd maar betreedt de ‘Jungle’ niet.

IMG_4495     FDW

 

“Nous sommes tous les refugiés du capitalisme”

Tijdens een gesprek met een officier van de CRS wordt mij verteld dat de ‘Jungle’ voor de politie een ‘no-go-zone’ is. Zij betreden de ‘Jungle’ enkel in geval van ernstige incidenten (rellen, moord, ….) Voor het overige doen ze niets. Nochtans kan het geen al te groot practisch probleem zijn om met een stevige politiemacht de ‘Jungle’ op te doeken. Niet zo simpel want heel wat linkse NGO’s en mensenrechtenorganisaties hebben zich ondertussen op de ‘Jungle’ gestort. In feite houden zij de ‘Jungle’ in stand. Er wordt gratis eten uitgedeeld; illegalen kunnen beschikken over een gsm (met abonnement); er is een mini-hospitaal annex geneeskundig centrum en er is zelfs een school waar de illegalen Engels en Frans kunnen leren. Ondertussen is er natuurlijk ook volop politieke agitatie voor een open-grenzen-beleid en helpen de ‘mensenrechtenorganisaties’ bij de vele pogingen om de oversteek naar Engelang te wagen. De ‘Jungle’ betreden doe je op eigen risico. Vrouwelijke bezoekers worden overigens niet toegelaten door de Franse politie. De kans dat zij aangerand of verkracht worden is immers te groot en nog meer negatieve publiciteit wil men liever vermijden. Wie als bezoeker foto’s wil trekken moet opletten. Overal hangen bordjes ‘No photo’s, no journalists’. Wie toch foto’s trekt wordt al snel agressief aangesproken door één van de illegalen. Een gesprek voeren met een illegaal is zo mogelijk nog moeilijker. “Nous sommes tous les refugiés du capitalisme ” is één van de slogans op de muur wanneer je de ‘Jungle’ betreedt. De bevolking wijzigt overigens dagelijks. Iedere dag komen er nieuwe illegalen bij en vertrekken er anderen. Hun doel is simpel: Engeland bereiken. “London is calling” is een slogan op één van de muren van de ‘Jungle’.

Image-1IMG_4586

 

Urban guerilla

Iedere nacht proberen tientallen groepjes van illegalen om de weg naast “De Jungle” die afgezet is met twee rijen prikkeldraad en versperringen in te nemen om camions die richting de haven van Calais, een tweetal km verderop, te bestormen. De modus operandi is simpel. Op de weg worden versperringen aangebracht waarna de camions verplicht worden te stoppen en de vrachtwagen bestormd wordt. Daarna wordt de chauffeur verplicht om naar de haven te rijden. De illegalen beschikken over wapens in de vorm van messen, knuppels en zelfs traangas en uiteraard over voldoende zwaar materiaal om de prikkeldraadversperringen door te knippen. Bijna dagelijks komt het tot ernstige gevechten met de oproerpolitie CRS die goedschiks, kwaadschiks proberen om de haven “illegalenvrij” te houden. De dagelijkse guerilla tussen oproerpolitie en illegalen eiste reeds verschillende slachtoffers: tientallen gewonden en één dode…

IMG_4486

IMG_4552

 

Haven Calais is versterkte burcht

De haven zelf is ondertussen een versterkte burcht geworden. Vele tientallen kilometers hoge dubbele hekwerken met prikkeldraad en camera’s proberen de illegalen weg te houden van de ferryboten. De havenautoriteiten zelf hebben meer dan 200 veiligheidsagenten in dienst om de haven te bewaken en de controles op de camions die de oversteek naar Engeland maken te organiseren. De camions worden visueel, via radar en warmtedetectie gecontroleerd, geopend en geïnspecteerd. Gemiddeld worden dagelijks 50 tot 60 illegalen uit de camions gehaald. Toch slagen er, ondanks boetes van de Engelse overheid van meer dan 3000€ per ontdekte illegaal gemiddeld 10% van de illegale verstekelingen in hun overtocht. De economische schade voor de haven van Calais is ondertussen niet meer te overzien. In een gesprek met de directeur-generaal van het havenbedrijf van Calais blijkt dat de trafiek in Calais op enkele jaren tijd met meer dan 25% is teruggelopen. De kost voor de beveiliging van de haven wordt geschat op gemiddeld 20 miljoen euro per jaar (camera’s, omheiningen, personeel…). Momenteel wordt nog maar eens 15 miljoen euro extra geïnvesteerd in bijkomende veiligheidsmaatregelen. Dat gebeurd in een regio met de grootste werkloosheidsgraad van heel Frankrijk. In Calais is 25% van de bevolking werkloos. Begrijpelijk dat de bevolking van Calais niet zit te wachten op duizenden illegalen en asielzoekers…

IMG_4545 IMG_4532

 

Londen calling …

“Londen Calling” lezen we op een reuzengrote graffiti aan de ingang van de “Jungle”. Inderdaad, de vraag is : wat drijft deze illegalen om weken en maanden lang in een bidonville in Calais te hokken en iedere nacht opnieuw te proberen om Engeland te bereiken? Ten eerst: al deze illegalen hebben, vooraleer ze in Calais zijn aangekomen, al een tocht van duizenden km achter de rug. Van Calais in Frankrijk naar Dover in Engeland is het nog 30 km. Wie op de stranden van Calais richting Engeland kijkt, ziet de krijtrotsen van Dover. Het doel is binnen bereik …  Ten tweede: Engeland is het beloofde land omwille van het simpele feit dat een illegaal die in Engeland asiel wil aanvragen geen identiteitspapieren moet voorleggen. Indien een illegaal erin slaagt om Engeland te bereiken en asiel aan te vragen, is hij binnen voor de regen. Een asielprocedure duurt jaren en ondertussen is de illegaal al lang verdwenen in de Engelse natuur. Alhoewel er geen officiële cijfers door de Engelse overheid worden gegeven van het aantal illegalen die slaagt in de opzet om Engeland te bereiken, spreken de vele succesverhalen via de sociale media van verstekelingen die wel succesvol de overtocht hebben gemaakt boekdelen. “Come to England, the land of great oppertunities” lezen we op boodschappen via internet van mensenhandel organisaties die zich gespecialiseerd hebben in het organiseren van de overtocht. Truckchauffeurs krijgen soms tot 3000 euro per illegaal uitbetaald om hen mee te smokkelen in hun trucks. De situatie wordt langzaam maar zeker onhoudbaar en dreigt uit te draaien op een “urban-guerillia” in Calais en omstreken. Hoelang nog vooraleer de eerste doden vallen?

London is calling   FullSizeRender

De stank van de multicultuur

De oplossing ligt misschien niet eens in Calais. Wellicht ligt de echte oplossing in  het sluiten van de Europese grenzen; in een echte asielstop en een kordate asiel- en immigratie politiek versus illegaliteit en mensensmokkel. De ‘Jungle’ in Calais is de beerput van de mislukte Europese asielpolitiek; de vuilnisbelt van de multiculturele samenleving.  De ‘Jungle’ in Calais is de voorbode van wat ons te wachten staat in vele multiculturele wijken in Europa: verloedering en verpaupering, een volledige afwezige overheid, een totaal gebrek aan ‘law and order’; het toepassen van de ‘wet van de sterkste’ en het afglijden naar derde wereldtoestanden met alle gevolgen vandien.   Wat mij meest is opgevallen in en om de ‘Jungle’ is overigens de stank van menselijke uitwerpselen, rottend voedsel, kleding die maandenlang niet werden gewassen, de stank van een vuilnisbelt, de stank van een open riool, de stank van een derde wereld ‘bidonville’, kortom de stank van de multicultuur.

Filip Dewinter

 

42,5 % van Antwerpse gevangenisbevolking is illegaal

gepubliceerd op 11 juni 2015 om 07:38

1 op de 10 van de gevatte daders van criminele feiten in Antwerpen zijn illegalen

Filip Dewinter: “Antwerpen heeft nood aan een actieve opsporing van en een gesloten opvangcentrum voor illegalen.”

Uit cijfers die gemeenteraadslid Filip Dewinter heeft opgevraagd bij Antwerps burgemeester Bart De Wever en Minister van Justitie Koen Geens, blijkt dat gemiddeld 10% van de in Antwerpen gevatte daders van criminele feiten illegalen zijn. Er werden respectievelijk voor de jaren 2012 tot en met 2014 in totaal 1563, 1728 en 1420 verdachten met een illegale status gevat. Vooral wat drughandel, drugbezit en winkeldiefstal betreft, scoren illegalen hoog. Bijna de helft van alle winkeldiefstallen worden gepleegd door illegalen (606 gevatte illegale daders in 2012, 635 in 2013 en 550 in 2014). Een derde van de in Antwerpen gevatte drugdealers (112 in 2012, 151 in 2013 en 185 in 2014) en een vierde van de druggebruikers (143 in 2012, 159 in 2013 en 120 in 2014) blijken illegalen te zijn.

Het merendeel van de illegale criminelen wordt gevat in het district Antwerpen (cijfers 2014). 82% van de illegale criminelen (1170) wordt gevat in het district Antwerpen; 4% in Borgerhout (58); 4% in Deurne (57); 2,8% in Merksem (40); 2,4% in Hoboken (34) en 1,2% in Wilrijk (18).

Wat het aantal gedetineerden in de Antwerpse gevangenis betreft, blijkt dat 250 van de gedetineerden illegalen zijn (cijfers april 2015). 42,5 % van de Antwerpse gevangenisbevolking (de Antwerpse gevangenis telt momenteel 588 gedetineerden) is dus illegaal in ons land. 64% van het totaal aantal vreemde gevangenen (351 vreemde gedetineerden) in de Antwerpse gevangenis zijn illegalen.

Filip Dewinter: “De cijfers zijn schrijnend. 1 op de 10 van de gevatte daders in Antwerpen is illegaal en 42,5 % van de Antwerpse gevangenisbevolking is illegaal in ons land aanwezig. Een forse daling van de criminaliteit in Antwerpen is mogelijk indien de toestroom aan illegalen beperkt zou worden. Ook een strengere aanpak van de illegalen via een actieve opsporing zou de criminaliteit doen dalen. Concreet stel ik voor om straat- en wijkcontroleacties te organiseren waarbij een straat of wijk met veel illegalen afgezet wordt om vervolgens systematisch van deur tot deur de identiteit van iedereen te controleren. Bovendien moet in Antwerpen snel een apart gesloten opvangcentrum voor illegalen komen. Naar Nederlands voorbeeld kan dit via snelbouw containermodules. Laten we tot slot ook niet vergeten dat de maatschappelijke kost voor het onderhoud van illegalen in de gevangenis enorm is. Met een kost van 130 euro per dag kosten de illegalen in de Antwerpse gevangenis op jaarbasis maar liefst 11.862.500 euro.”

Dewinter pleit ervoor om illegalen maximaal terug te sturen naar hun landen van herkomst en de landen van herkomst te verplichten hen daar hun straf te laten uitzitten. In afwachting van hun repatriëring kunnen illegale gedetineerden – naar Nederlands voorbeeld – opgesloten worden in containergevangenissen, die als tijdelijk opvangcentrum kunnen worden gebruikt.

Als bijlage vindt u een overzicht van het aantal misdrijven in Antwerpen gepleegd door illegalen (inzoomen om te lezen), onderverdeeld naar district en aard van het misdrijf.

Bijlage - Misdrijven gepleegd door illegalen (inzoomen om te lezen)