Berichten over gemeenteraad

Filip Dewinter unaniem aangeduid als lijsttrekker voor Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen

gepubliceerd op 27 februari 2017 om 11:24
Op voordracht van het koepelbestuur heeft de Antwerpse koepelraad volksvertegenwoordiger en fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad Filip Dewinter unaniem aangeduid als lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.

De Antwerpse koepelraad is het overkoepelend Antwerpse regiobestuur van het Vlaams Belang waarin alle Antwerpse afdelingsvoorzitters en mandatarissen zetelen. De kandidatuur van Filip Dewinter dient nu enkel nog bevestigd te worden door de nationale partijraad van het Vlaams Belang. 

“De keuze voor Filip Dewinter lag voor de hand,” zegt koepelvoorzitter en federaal parlementslid Jan Penris. “Filip Dewinter is ons bekendste Antwerpse boegbeeld en hij heeft al jaren ervaring in de Antwerpse politiek. Hij is het ideale uithangbord voor het Vlaams Belang in Antwerpen. Filip staat garant voor een duidelijke en radicale campagne waarbij het Vlaams Belang de tolk moet zijn van de Vlaamse Antwerpenaren die de islamisering en de vervreemding van Antwerpen beu zijn,” stelt Jan Penris.

Tijdens zijn korte aanvaardingstoespraak zei Filip Dewinter: “De N-VA en burgemeester De Wever ontgoochelen. Met de N-VA is er op vlak van immigratie en islamisering helemaal niks veranderd in Antwerpen. De N-VA heeft dan wel het stadhuis ingepalmd, maar de stad laten ze over aan radicaliserende moslims. De Wever verkoopt Antwerpen uit aan de islam. Aan de islamisering van onze stad moet een einde komen want Antwerpen moet van ons blijven!”

Dewinter kondigde een markt- en cafétoer aan die van start gaat in april 2017. In iedere Antwerpse wijk wil de Vlaams Belang-lijsttrekker een wijkvergadering/hoorzitting organiseren met als thema “Zeggen wat u denkt!” Buurtbewoners kunnen er in dialoog gaan met Filip Dewinter en de mandatarissen van het Vlaams Belang. De ideeën, voorstellen en suggesties van de Antwerpenaren zullen verwerkt worden in het verkiezingsprogramma.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Zie hier het ATV-nieuws van 27 februari 2017:

ATV nieuws

 

 

   

 

 

Filip Dewinter waarschuwt: “Als De Wever geen Antwerpse oppositie toestaat in intercommunales, zal Vlaams Belang klacht indienen bij de gouverneur.”

gepubliceerd op 11 januari 2013 om 12:42

Filip Dewinter zal ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie een waarschuwing richten aan de nieuwe burgemeester Bart De Wever. Tot vorige legislatuur werd het Vlaams Belang geweerd uit alle intercommunales. De toezichts- en controleposten in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werden toen volledig verdeeld onder de traditionele partijen volgens het  ’ons-kent-ons’ principe. Enige ‘vakkennis’ bleek in deze volledig irrelevant.

Filip Dewinter: “De aanduiding van mandaten in de intercommunales die de komende maanden zal plaatsvinden is een tweede test voor Bart De Wever. Ter gelegenheid van de installatievergadering van de Antwerpse gemeenteraad bleek reeds dat De Wever net als zijn voorganger Janssens het mandaat van burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad zal combineren, alhoewel de Vlaamse decreetgeving voorziet dat een andere persoon dan de burgemeester de raad kan leiden. Dit laatste zou de neutraliteit van de voorzitter en het democratische gehalte van de raadszittingen ten goede zou komen. Indien deze bestuursmeerderheid even weinig democratisch optreedt met betrekking tot de verdeling van mandaten in de intercommunales en er geen oppositie wil toelaten zal het Vlaams Belang klacht indienen bij de gouverneur.”

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de (onbezoldigde) mandaten in de algemene vergadering van de intercommunales naar evenredigheid moeten verdeeld worden onder de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen, zodat de oppositie het beleid in de intercommunales beter kan controleren. Filip Dewinter zal terzake een voorstel van decreet indienen in het Vlaams Parlement. Nu wordt weliswaar een beknopt verslag van de werking van de intercommunales uitgebracht in de gemeenteraad, maar in het algemeen is er een totaal gebrek aan transparantie. Nochtans voeren de intercommunales belangrijke gemeentelijke taken uit.

 

8.300 ouderen op wachtlijst voor seniorenflat of plaats in rusthuis: Vlaams Belang wil verhoging dotatie Zorgbedrijf

gepubliceerd op 25 september 2012 om 09:59

8.300 ouderen op wachtlijst voor seniorenflat of plaats in rusthuis: Vlaams Belang wil verhoging dotatie Zorgbedrijf

 

In antwoord op een schriftelijke vraag die Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer in de Antwerpse gemeenteraad stelde, bezorgde Antwerps schepen voor sociale zaken Leen Verbist informatie betreffende de wachtlijsten (en -tijden) in Antwerpen voor serviceflats en plaatsen in een woonzorgcentrum (rusthuis). Recente cijfers waren nergens te vinden. Het stadsbestuur communiceert liefst niet teveel over dergelijke zaken.

 

De schepen deelt nu volgende informatie mee: 6.000 Antwerpse ouderen staan op een wachtlijst voor een serviceflat in Antwerpen. 2.299 kandidaten staan op een wachtlijst voor een plaats in een Antwerps woonzorgcentrum (rust- en verzorgingstehuis). Volgens de schepen zijn er voor de serviceflats enkele sites met (wat zij noemt) “een relatief beperkte wachttijd” (een zestal maanden) maar het merendeel kent langere wachtlijsten en dus ook langere wachttijden. Volgens de schepen zouden de wachtlijsten “stabiel zijn gebleven” gedurende de voorbije legislatuur.

 

Dat ouderen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en wensen, is een schande. Het wegwerken van de wachtlijsten moet voor het Vlaams Belang een absolute prioriteit worden. De dotatie van het Antwerpse zorgbedrijf moet volgende legislatuur worden verhoogd om te verzekeren dat er voldoende geld is voor de renovatie van de bestaande rusthuizen en serviceflats én voor nieuwbouw. Onze Antwerpse ouderen verdienen het om in de meest optimale omstandigheden hun oude dag te door te brengen.

 

50% van de stadsdotatie van het Antwerpse OCMW gaat nu naar het Zorgbedrijf dat de rusthuizen en serviceflats uitbaat en 50% gaat naar het OCMW. 77% van de Antwerpse OCMW-steuntrekkers is vreemdeling. Zou men niet beter eerst onze eigen senioren helpen in plaats van te trachten al die duizenden derde wereld-gelukzoekers hier te onderhouden? Het Vlaams Belang pleit er in ieder geval voor om het aandeel van het Zorgbedrijf in de totale OCMW-dotatie op te trekken naar 60%.

 

 

Vlaams Belang verlaat gemeenteraadscommissie

gepubliceerd op 18 september 2012 om 14:13

verslag Het Nieuwsblad

Filip Dewinter : Als democraten vinden wij dat het debat hier moet worden gevoerd, en niet in de media

Filip Dewinter verliet maandagavond woedend de gemeenteraadscommissie voor veiligheidszaken. Zijn informatieve vraag over de rellen in Borgerhout werd niet behandeld omdat SP.A’er Jo Vermeulen een interpellatie indiende. ‘Een aanfluiting van de democratie’, vindt Dewinter. Koen De Beuckeleer

Antwerpen Maandagavond moest in de gemeenteraadscommissie voor veiligheidszaken een debat plaatsvinden rond de rellen die afgelopen weekend plaatsvonden in Borgerhout. Filip Dewinter (Vlaams Belang) had daartoe een informatieve vraag ingediend. Maar omdat SP.A-fractieleider Jo Vermeulen een interpellatie indiende over het onderwerp, werd de bespreking verschoven naar de gemeenteraad.

Dewinter maakte zich kwaad en verdacht de SP.A en haar afwezige coalitiepartners van een complot. ‘Meneer Vermeulen diende vanochtend aanvankelijk een informatieve vraag in, maar veranderde die 20 minuten later in een interpellatie’, beweerde Dewinter, die aan commissievoorzitter Ergün Top (CD&V) vroeg om het debat toch te laten plaatsvinden. ‘Ik heb ook mijn bedenkingen bij het verloop’, zei Top. ‘Maar ik zie me genoodzaakt om het reglement na te leven zoals het is opgesteld.’

TerZake

Vermeulen zelf beweerde niet op de hoogte te zijn van de vraag van Dewinter, maar dat vond de VB-kopman ongeloofwaardig. Toen de commissie wilde overgaan naar een volgend agendapunt verliet de Vlaams Belangfractie de zaal. ‘Als de meerderheid het debat niet wil aangaan, wij ook niet’, riep Dewinter. De overige agendapunten werden op een drafje afgehandeld.

Dat verloop leek zowel burgemeester Janssens (SP.A) als Bart De Wever (N-VA) goed uit te komen. De Wever zat gisteren in Londen voor een bezoek aan Londens burgemeester Boris Johnson, terwijl Antwerps burgemeester Janssens een afspraak had met TerZake.

‘Het debat wordt volledig in de media gevoerd, en niet meer in de gemeenteraadszaal’, haalde de VB-kopman uit.

Stadsslogan

Volgens burgemeester Janssens speelde het VB poppenkast. ‘U heeft voldoende ervaring om te beseffen dat een gemeenteraad veel meer aandacht krijgt dan een commissie’, zei Janssens tegen Dewinter. ‘Nu wordt het duel aangegaan in het best geschikte forum: de gemeenteraad.’

Burgemeester Janssens stond via een satellietverbinding nog wel TerZake-presentator Lieven Verstraete te woord. Die focuste in zijn gesprek met Janssens en Groen-voorzitter Wouter Van Besien vooral op een uitspraak van Bart De Wever. Die had na de rellen aangegeven de slogan’t stad is van iedereen te willen afschaffen, omdat die niet van toepassing is op de relschoppers. Van Besien verklaarde gechoqueerd te zijn door de stigmatisering van De Wever, terwijl Janssens de N-VA kopman verweet een karikatuur te maken van de stadsslogan.

‘Achter dat motto ging altijd een verhaal van rechten en plichten schuil’, zei Janssens. De burgemeester vond dat de problemen in Borgerhout op een goede manier werden aangepakt en gaf aan klaar te zijn voor een pittige politieke discussie rond de rellen. Die wordt normaal volgende week maandag gevoerd in de arena van de Antwerpse gemeenteraad.

 

FDW in de gemeenteraad : “Janssens wist dat stadion fata morgana zou blijven”.

gepubliceerd op 22 mei 2012 om 07:57

GVA – De uitspraken van burgemeester over de financiering van het Antwerps voetbalstadion laten niemand onberoerd. Vlaams Belang vraagt duidelijkheid van de meerderheid over het voetbalstadion, tijdens een extra debat op de volgende gemeenteraad.

De uitspraak van burgemeester Patrick Janssens (sp.a) over het voetbalstadion veroorzaakt heel wat deining in de Antwerpse politiek. Hij wil de 25 miljoen euro van de stad liever investeren in extra scholen en kinderopvang, dan in een stadion waarover de clubs het toch oneens zijn.

‘Antwerpse monster van Loch Ness’

“Het Antwerpse monster van Loch Ness is er weer”, zegt Filip Dewinter, fractieleider Vlaams Belang in de gemeenteraad. “Het voetbalstadiondossier duikt naar aanleiding van elke verkiezing opnieuw op. De ene keer als belofte, de andere keer als middel om te besparen. Het hele dossier is altijd blijven steken in de fase van de vage plannen en het onvermogen om de clubs op één lijn te krijgen.”

Met de mededeling dat het in de begroting gereserveerde geld van 25 miljoen euro vrijgemaakt zal worden voor scholen en kinderopvang, kiest Janssens volgens Dewinter voor de vlucht vooruit. “Janssens weet immers bijzonder goed dat het voetbalstadion een fata morgana zal blijven”, zegt Dewinter. “In plaats van afgerekend te worden op zijn mislukking, wekt hij de indruk dat hij belangrijke beleidskeuzes durft te maken.”

Het Vlaams Belang vroeg eerst een extra gemeenteraad, maar uiteindelijk werd beslist om een actualiteitsdebat te houden tijdens de komende gemeenteraad op dinsdag 29 mei.