Berichten over Europa

Griekenland: aan de frontlijn van de Europese immigratie-oorlog

gepubliceerd op 21 november 2016 om 15:47

 

De voorbije dagen was er veel te doen over een ‘fact-finding-mission’ van een delegatie van Vlaams Belang-parlementsleden (de volksvertegenwoordigers Filip Dewinter, Jan Penris, Anke Van dermeersch en gewezen parlementslid Frank Creyelman) naar Griekenland.

IMG_7549

De vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden Chios, Lesbos en Kos, eilanden die op enkele kilometers voor de Turkse kust liggen, werden bezocht. De delegatie had er contacten en gesprekken met zowat iedereen (van kustwacht tot eilandbewoners, politieke partijen, politie en lokale autoriteiten, NGO’s en zelfs vluchtelingen). Filip Dewinter sprak er op protestmeetings van eilandbewoners en  – samen met de andere delegatieleden – in het Griekse parlement.

IMG_7338   IMG_7308

De linkse media focuste enkel op de gesprekken met vertegenwoordigers van de rechtse oppositiepartij ‘Gouden Dageraad’. In een zielige poging het Vlaams Belang te compromitteren met neo-nazi’s werd de reis in de media gereduceerd tot het contact met ‘Gouden Dageraad’. Zoals gewoonlijk, guilt by association …

Na decennia lang cordon sanitaire rond het Vlaams Belang hebben we geleerd om met iedereen te praten en niemand bij voorbaat uit te sluiten. ‘Gouden Dageraad’ is dan geen politieke partner, als derde partij van Griekenland met 17 volksvertegenwoordigers, is het in het kader van een onderzoeksreis naar de oorzaken en gevolgen van de asiel- en illegalenstroom naar Griekenland en Europa  – net zoals het linkse Syriza, de socialistische Pasok en de centrum-rechtse Neo Democrazia -een gesprekspartner, wat politiek correct journalisten daar ook mogen over denken. De delegatie was op de eilanden en in Athene om te begrijpen, niet om te oordelen en te veroordelen.

Als het vluchtelingen regent in Griekenland, druppelt het asielzoekers in Vlaanderen

De Griekse eilanden liggen dan misschien wel ver weg van Vlaanderen en vlakbij Turkije, maar de vluchtelingen en illegalen die er op de stranden arriveren staan enkele weken later wel aan de grens van ons land. Wie de vluchtelingenstroom wil stoppen, kan dat maar beter doen aan de grenzen van Europa.

IMG_7403   IMG_7369

Griekenland is samen met Italië het land waar de meeste vluchtelingen, die Europa  over water  willen bereiken, strandden na een woelige reis over de zee. In 2015 bereikten 1.014.000 vluchtelingen Europa per boot(je) via de Middellandse Zee. 856.000 van hen landden op de kusten van één van de vele Griekse eilanden. 270.000 kwamen via Italië Europa binnen. Slechts 1 op 3 van deze immigranten (36%) komt uit oorlogsgebied (Syrië en Irak). De rest komt uit landen zoals Afghanistan, Nigeria, Eritrea, Pakistan en Gambia …  Het akkoord tussen de EU en Turkije zorgt sinds maart van dit jaar voor een daling van het aantal vluchtelingen, maar van het opdrogen van de vluchtelingenstroom is nog steeds geen sprake.

6   IMG_7414

De eilanden: voorposten van Europa

Chios, Lesbos en Kos zijn eilanden die op enkele zeemijlen voor de Turkse kust liggen en met kleine bootjes gemakkelijk te bereiken zijn. Na een ferryboottocht vanuit de Griekse havenstad Piraeus van meer dan acht uur bereik je eerst Lesbos en dan Chios. In Chios (een eiland met nauwelijks meer dan 50.000 inwoners) spoelden in 2015 meer dan 120.000 vluchtelingen aan, op het hoogtepunt ongeveer 2.000 per dag. Dit jaar arriveerden ongeveer 40.000 vluchtelingen op het kleine eiland. Officieel verblijven momenteel nog 4000 vluchtelingen en illegalen op het eiland maar in de praktijk zijn er dat volgens de vertegenwoordigers van de burgercomité’s op het eiland meer dan 10.000. Het overgrote deel van de 120.000 vluchtelingen die er vorige jaar arriveerden, heeft het eiland al lang weer verlaten richting Europa maar enkele duizenden hokken er samen in kampen. Op Lesbos strandden vorig jaar meer dan 200.000 vluchtelingen. ongeveer 10.000 verblijven nog op het eiland. Wie op de idyllische stranden van de prachtige eilanden rondloopt, ziet op enkele zeemijlen de kustlijn van Turkije.

5   IMG_7376

“Vluchtelingen zijn Turkse bezettings leger”

Een eerste ontmoeting hebben we met de kapitein-commandant van de Griekse kustwacht. De voorbije maanden hebben ze duizenden vluchtelingen uit het water gevist en afgezet op het eiland. De commandant legt uit dat de invasie van vluchtelingen gestimuleerd werd (en wordt) door de Turkse autoriteiten. De Turkse premier Erdogan gebruikt de vluchtelingen als een middel om Europa onder druk te zetten en te verplichten om oa. de visumplicht af te schaffen. De – meestal islamitische – vluchtelingen  zijn tevens de ideale vijfde kolonne van de islam die de verdere islamisering van Europa moeten bewerkstelligen. Een bezoek aan de enkele boten van de kustwacht leert dat de middelen om de invasie te stoppen gering zijn. Zonder militaire middelen en zonder een Europees beleid dat – net zoals in Australië – pushbacks organiseert, zullen de vluchtelingen blijven komen. In de haven van Chios spreken we ook met de vertegenwoordigers van de “Hellenic Rescue Team”, een organisatie die vanuit Nederland gefinancierd wordt om reddingsoperaties op zee uit te voeren. Opvallend is dat alles in het teken staat van het op zee oppikken en aan land opvangen van vluchtelingen.

De eilandbewoners zelf beseffen ondertussen maar al te goed dat voor iedere vluchteling die erin slaagt om Griekenland te bereiken, er tien andere beslissen om de oversteek te wagen. Horeca-uitbaters klampen ons in Lesbos, Kos en Chios aan om hun verhaal te vertellen. Hoe hun restaurants en hotels failliet gaan omdat er geen toeristen meer komen; hoe weinig steun ze krijgen; hoe ze door de EU en de Griekse overheid in de steek worden gelaten. Een lokale burgemeester van communistische strekking is razend omdat de bevolking van de eilanden aan hun lot worden overgelaten. De politie-commissaris van Chios legt uit hoe het korps op Chios vroeger 180 leden telde en nu 340 waarvan 60 leden van de oproerpolitie om de vele rellen met illegalen onder controle te houden. Het Europese grensagentschap Frontex, die op ieder eiland over een team beschikken, wordt geacht om de vluchtelingen te screenen aangezien de Griekse politie over onvoldoende tolken beschikt om de vluchtelingen te ondervragen. De Frontex-screening stelt trouwens niet veel voor. Van samenwerking tussen De Griekse politie en Frontex is nauwelijks sprake. Frontex is, zo blijkt, een lege doos die nauwelijks initiatief neemt op de eilanden.

1   3

Verzet tegen asielinvasie

Op alle eilanden horen we hetzelfde verhaal. Ongeveer 60 tot 70% van de zgn. vluchtelingen zijn illegalen. De criminaliteit die vroeger op de eilanden zo goed als onbestaande was, swingt nu de pan uit. De frequente rellen met illegalen zorgt voor veel onveiligheid en spanningen. De ‘hotspots’ (zeg maar illegalenkampen) moeten zo snel mogelijk weg. De eilandbewoners zijn gefrustreerd en boos waarvoor alle begrip. Tijdens protestmeetings van de burgercomité’s die het verzet tegen de asielinvasie organiseren en waar we het woord voeren voor volle zalen blijkt dat de bom zowat op barsten staat. Op verschillende plaatsen op Chios en Lesbos hebben eilandbewoners zelf burgerwachten georganiseerd die patrouilleren in de straten van de dorpen. Toegegeven, de partij ‘Gouden Dageraard’ onderhoudt goede contacten met deze comité’s en steunt actief het verzet tegen de immigratie-invasie op de eilanden. De Griekse regering doet er overigens alles aan om iedere vorm van protest in de kiem te smoren. Een interessant en herkenbaar verhaal krijgen we te horen van een priester in het bekende Mantamados-klooster op Lesbos. Zo vervolgde de Griekse regering onlangs de bisschop van het eiland Chios, Markos Vasilasis, wegens racisme omdat hij het aangedurfd had om publiek te verklaren dat het overgrote deel van de vluchtelingen, illegalen zijn die in Griekenland niet thuishoren.

Vuilnisbelten van de multicultuur

De illegalen-kampen op de eilanden, de zgn ‘hotspots’, lijken in alles op het kamp ‘de jungle’ in Calais. Het zijn de vuilnisbelten van de multicultuur. De dag na ons bezoek aan het illegalenkamp op het strand van Chios breken er overigens rellen uit waarbij illegalen tenten, wagens en zelf huizen van eilandbewoners in brand steken. De ‘hotspot’ van Moria op Lesbos wordt door de Europese unie gesubsidieerd met 6.167.000 euro. Het is een open kamp met duizenden bewoners waar illegalen in en uit lopen en waarrond een hele industrie van welzijnswerkers en vrijwilligers draait. De vertegenwoordigers van de lokale burgerbewegingen zijn ervan overtuigd dat de illegalen en vluchtelingen zullen blijven komen zolang deze kampen niet gesloten worden en de illegalen niet gerepatrieerd worden. Ook zij zijn voorstander van pushbacks naar Australisch model. De vertegenwoordigers van de NGO’s die de kampen ‘uitbaten’ verzekeren ons dat de illegalen en vluchtelingen niks te kort komen. Er is gratis openbaar vervoer, WiFi, gsm, eten en drinken … Ze minimaliseren de problemen en putten zich uit in ‘solidariteitsacties’ om de eilandbevolking te ‘sensibiliseren’ en te sussen.

IMG_7316   4

Prota O Ellinas

Terug op het vasteland gaat het richting het Griekse parlement in Athene. In het parlement ontmoetten we vertegenwoordigers van de twee grootste oppositiepartijen ‘Gouden Dageraad’ en ‘Neo Democrazia’. De linkse regeringspartij Syriza wil niet met ons praten omdat we ‘onrust veroorzaken op de eilanden’ en de vierde partij van Griekenland, de socialistische  ‘Pasok’ wil ook al geen gesprek. Syriza, Pasok en de Communistische Partij (die bestaat nog in Griekenland en is nog steeds de vijfde partij van het land) zijn voor open grenzen en pro-multicul.  De vertegenwoordigers van ‘Neo Democrazia’ zijn gematigd, maar beseffen dat Griekenland voor wat de vluchtelingenproblematiek betreft aan zijn lot wordt overgelaten door de EU. Wel veel schrik hebben ze van het feit dat de deal tussen de EU en Turkije vroeg of laat afspringt en dat Griekenland opnieuw overspoeld zal worden door honderdduizenden vluchtelingen. Veel vertrouwen in Erdogan hebben ze niet. Gouden Dageraad is een ronduit extreem-rechtse partij en steekt dat ook niet onder stoelen of banken. Stijl en verpakking zijn heel erg ruw en ongepolijst. Nogal wat figuren hebben een aangebrand en zelfs gewelddadig verleden, maar met 17 volksvertegenwoordigers zijn ze de derde partij in het Griekse parlement. Tijdens een conferentie met hun volksvertegenwoordigers in het parlement valt op hoeveel kolonels en generaals van het Griekse leger, politie en veiligheidsdiensten deel uitmaken van de partij. Op de eilanden is de omstreden partij zeer actief maar ook in de steden hebben ze een relatief grote volkse aanhang. De Griekse politieke scène is overigens in bijna niks te vergelijken met de rest van Europa. Op het eiland Lesbos spreken we ook met een aantal communisten (Lesbos telt drie  volksvertegenwoordigers waarvan één communist). Zelfs zij zijn het beu en verwijten de Syriza-regering laksheid en overdreven tolerantie. Bijna iedere dag zijn er in Athene gewelddadige rellen met extreem-linkse anarchisten; er is het geweld tussen extreem-links en extreem-rechts; terreurorganisaties van allerlei pluimage wachten hun tijd af om toe te slaan …  Partijen verdwijnen in Griekenland om de haverklap, worden verboden en weer opgericht …

7   8

De Griekse samenleving wordt steeds meer ontwricht door de blijvende toevloed van vluchtelingen en illegalen. De deal tussen de EU en Turkije heeft niet echt gezorgd voor de terugkeer van de in Griekenland verblijvende vluchtelingen naar Turkije. Een voorbeeld: van de 39.923 vluchtelingen die op Chios gearriveerd zijn in 2016 zijn er sinds maart (het afsluiten van het akkoord tussen Turkije en de EU) 6.155 teruggekeerd naar Turkije, minder dan één zesde … Griekenland heeft het sociaal en financieel moeilijk. Naar schatting telt Griekenland op een bevolking van 10 miljoen inwoners 1 miljoen illegalen en vluchtelingen. Bijna 1,5 miljoen Grieken zijn werkloos en de staatsschuld is enorm. Griekenland is één van de frontstaten van Europa. Het is de bakermat van onze democratie en tevens van onze beschaving. Griekenland is ondertussen eveneens verworden tot het immigratie-slagveld van Europa. Alleen het sluiten van de grenzen met een consequent en kordaat push-back beleid gekoppeld aan de repatriëring van de hier verblijvende illegalen kan verandering brengen. Griekenland kan dit echter niet alleen. Europa moet zijn buitengrenzen durven solidair verdedigen en sluiten.

IMG_7376   IMG_7413

 

Lees ook de toespraken van Filip Dewinter op http://www.filipdewinter.be/toespraak-filip-dewinter-voor-grieks-parlement  en van Anke Van dermeersch op https://www.facebook.com/anke.vandermeersch.7/posts/1036002173189485  https://www.facebook.com/anke.vandermeersch.7?fref=nf&pnref=story

 

 

 

Vlaams Belang eist volksraadpleging over toekomst EU

gepubliceerd op 08 juni 2012 om 12:07

Senator Anke Van dermeersch: “Eigenlijk zou het ESM dat wij hier vandaag bespreken als volgt moeten heten: ‘Europees soevereiniteitsdiefstalmechanisme’ om van Europa een transferunie naar Belgisch model te maken die miljarden belastinggeld op antidemocratische wijze van Noord naar Zuid versluist’. Het is misschien een lange naam, maar het is tenminste een eerlijke naam die de lading dekt.”

Europarlementslid Philip Claeys: “Sinds het Verdrag van Maastricht (1992) is er een sluipend proces op gang gekomen waarbij de Europese instituties steeds meer macht naar zich toe trekken. Onder het mom van ‘nooit meer oorlog’ zijn de euro-elites begonnen de nationale soevereiniteit naar zich toe te halen, en dit zonder echte inspraak van de Europese volkeren.”

In de Senaatscommissie van vorige week verdedigde Vlaams Belang-Senator Anke Van dermeersch als enige onze financiële en politieke soevereiniteit tegen de machtsgreep van de Europese Unie. De Europese Unie wil met het zogenaamde ESM-verdrag een nieuwe Europees dictaat opdringen die een permanente miljardenstroom van Noord naar Zuid zal betonneren. Het ESM of ‘Europees Stabiliteitsmechanisme’ wordt een ‘permanent noodfonds’ genoemd. In wezen overhandigen we met het ESM de sleutel van onze schatkist voorgoed aan de Europese Unie.

Afgelopen dinsdag was het Vlaams Belang-parlementslid Alexandra Colen die in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen moest vaststellen hoe het ESM-verdrag er op amper 20 minuten werd doorgejaagd. De traditionele partijen, inclusief de N-VA, vinden de uitverkoop van onze soevereiniteit, ook de Vlaamse, blijkbaar nog niet eens een fundamenteel debat over de Europese Unie waard.

Gisteren stond het ‘ESM-wurgverdrag’ op het programma in de Senaat, alwaar Anke Van dermeersch fel van leer trok tegen deze historische machtsgreep van historisch omvang en tegen de antidemocratische Europese Unie. Ook de eengemaakte munt, de euro, stelde ze in vraag: “Verschillende Europese landen die noch de euro hebben, noch deel uitmaken van de Unie, zoals Zwitserland en Noorwegen, doen het economisch veel beter en hebben veel minder last van de eurocrisis. De euro is een crisismunt die de crisis heeft veroorzaakt en ons alleen maar geld heeft gekost.”

Het Vlaams Belang is de enige partij die tégen het ESM en dus vóór Vlaanderen stemt. Het is onverteerbaar dat er met het ESM-verdrag een blanco cheque van niet minder dan 24 miljard euro aan de Europese Unie wordt gegeven, terwijl ons eigen volk het moeilijk heeft en de waarde van zijn eurocenten elke dag ziet dalen.

Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat het volk moet kunnen beslissen of het de sleutel van onze schatkist aan de EU overhandigt en eist dan ook een bindend referendum over de toekomst van de EU.

 

Redding Euro in Griekenland kost Vlaams gezin in 2011 opnieuw meer dan 1000 euro

gepubliceerd op 28 juli 2011 om 11:16

Elke Vlaming betaalt 271 euro, een Waal maar 232 euro

Vlaanderen is nu ook al de melkkoe van de Eurozone

De voorbije maanden hebben verstandige mensen opgeroepen om een begeleid vertrek van Griekenland uit de Eurozone mogelijk te maken, maar het mocht niet baten:  om het gezicht van de Europese elite te redden die de euro heeft ingevoerd, en roekeloze banken als ACV-bank Dexia te redden, is er voor 2011 nog maar eens een ‘reddingspakket’ van maar liefst 109 miljard euro goedgekeurd, waarvan 3,7% te betalen door de ‘Belgische’ belastingbetalers. 

3,7% van 109 miljard is meer dan 4 miljard euro, maar Yves Leterme verklaarde in het parlement dat het België ‘maar’ 2,8 miljard euro gaat kosten.  Dat is vreemd, maar goed, laat ons de 2,8 miljard euro van Leterme als uitgangspunt nemen.  In dat geval is de kostprijs nog schokkend genoeg:  259 euro per ‘Belg’.  Maar als we bovendien rekening houden met het feit dat Vlaanderen met Brussel in dit land voor 71% de federale schatkist vult, dan betekent dit dat elke inwoner van Vlaanderen en Brussel liefst 271 euro mag betalen, terwijl een Waal maar 232 euro betaalt.  Een doorsnee gezin van vier Vlamingen betaalt dus dit jaar voor Griekenland liefst 1084 euro…    

Daarbij moet eraan herinnerd worden dat een eerder steunpakket in 2010  ook al eens 278 euro per Vlaming en meer dan 1000 euro per Vlaams gezin kostte.

De Euroramp in Griekenland heeft elk Vlaams gezin van vier personen dus in 2010 al meer dan 1000 euro gekost, in 2011 al meer dan 1000 euro gekost, en sinds het begin van de crisis dus al meer dan 2000 euro gekost.  Bij dat alles gaan tal van economen en specialisten ervan uit dat Griekenland vroeg of laat failliet zal gaan, waardoor al dit geld definitief verloren zal zijn…   

Het Vlaams Belang blijft als enige partij duidelijk zeggen dat Vlaanderen niet de melkkoe van én België, én Wallonië, én de EU, én de eurozone kan zijn.  Wij willen Vlaams geld in Vlaamse handen.  Door van de EU een transferunie naar onzalig Belgisch model te maken vergooien de traditionele politici de welvaart van deze en toekomstige generaties.  Voor Vlaams Belang mag een uitstap van Griekenland en andere zuiderse landen uit de euro géén taboe zijn.

Philip Claeys, Europees parlementslid

 

Turkse ambassadeur wil verbod affiche en clip Vlaams Belang

gepubliceerd op 14 april 2011 om 09:50

Verantwoordelijk uitgever Filip Dewinter: “Waar moeit Turkse ambassadeur zich mee? Wij hebben geen lessen te ontvangen van de fundamentalistische Turkse regering. Minister Vanackere moet de Turkse ambassadeur terechtwijzen.”

N.a.v. het Vlaams Belang-congres “Nederland, Denemarken, Zwitserland, Italië … Kordaat immigratiebeleid werkt!”, dat zondag jl. in Antwerpen plaatsvond, werd ook een affiche gelanceerd (zie bijlage) waarbij een wit schaap een rood schaap met de symbolen van de Turkse en Marokkaanse vlag Europa uitzet. Deze affiche wordt ook herhaald in een tekenfilm-clip die op internet verspreid wordt. Met deze affiche en clip, die afgeleid zijn van een affiche van de Zwitserse Volkspartij, wil het Vlaams Belang duidelijk maken dat Marokko en Turkije geen deel uitmaken van Europa.

De Turkse ambassadeur Murat Erfavcerfavci heeft in een gesprek met de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Vanackere laten weten dat de Turkse overheid protest aantekent tegen deze affiche. De Turkse ambassadeur vindt dat het een ‘xenofobe’ affiche betreft ‘die een overtreding inhoudt op de wet tegen het racisme en verboden moet worden’ (zie http://news.am/eng/news/55180.html, http://times.am/2011/04/13/red-sheep-symbolized-turkish-flag/, http://www.1info2.com/une-affiche-raciste-a-attire-de-viv-488.html#article).

De verantwoordelijk uitgever van de affiche, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams parlement Filip Dewinter, vraagt zich af waar de Turkse ambassadeur zich mee moeit: “Blijkbaar heeft de Turkse overheid heel wat moeite met de vrije meningsuiting die onverbrekelijk deel uitmaakt van onze democratie. Met deze affiche wil het Vlaams Belang vooral protesteren tegen de toetreding van Turkije in de EU. Daar wringt natuurlijk het schoentje. Tijdens het congres van vorige zondag werd met de andere aanwezige Europese partijen (FPÖ, Lega Nord, Zweedse Democraten) overlegd over de organisatie van een Europees referendum betreffende de toetreding van Turkije tot de EU. Dit Europees netwerk van verzet tegen massa-immigratie en islamisering vormt blijkbaar een doorn in het oog van de Turkse regering. Daarom – en daarom alleen – wil de Turkse overheid het Vlaams Belang beschadigen”.

Filip Dewinter zal aan Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere vragen om de Turkse ambassadeur terecht te wijzen. Filip Dewinter zal desbetreffend donderdag in de Senaat de minister bevragen. Hoe dan ook wordt de schapenaffiche en de internetclip van het Vlaams Belang gehandhaafd.

 

VB-actiedag tegen asielmisbruik

gepubliceerd op 28 november 2010 om 10:26

asiel-2

Toespraak Filip Dewinter naar aanleiding van actiedag “Stop asielmisbruik” –
zaterdag 27 november 2010

Beste vrienden,

Eerst en vooral wil ik u bedanken om aanwezig te zijn op deze actie, deze fakkeltocht tegen de inplanting van een asielcentrum in Houthalen/Ravels. Deze actie/fakkeltocht kadert in een actiedag die het Vlaams Belang vandaag organiseert tegen asielmisbruik. Het aanvragen van het statuut van politiek vluchteling is immers het middel bij uitstek geworden voor allerlei havenloze immigranten om ons land binnen te geraken. Op duizend asielzoekers krijgen er tegenwoordig nauwelijks 12 procent het statuut van politiek vluchteling.  Alle anderen zijn asielbedriegers die alleen maar misbruik maken van onze lakse wetgeving en procedures om zich in ons land te kunnen vestigen. Aangezien asielbedrog in ons land beloond in plaats van bestraft wordt, hoeft het niet te verwonderen dat er steeds meer asielzoekers naar ons land komen. Voor ons is de maat vol, de asielkraan moet dicht!

Beste vrienden,

Op 10 jaar tijd – de periode 2000 tot 2010 – kwamen in totaal 220.000 asielzoekers naar ons land. Op 10 jaar tijd hebben we een stad zoals Gent integraal gevuld met asielzoekers. Slechts 7,5% van al deze asielzoekers werd erkend als politiek vluchteling. Nauwelijks 1 op 10 wordt daadwerkelijk teruggestuurd naar het land van herkomst. Volgens cijfers van het Commissariaat voor de Vluchtelingen zijn er dit jaar in totaal zo’n 27.000 vluchtelingen naar België gekomen, wat een gemiddelde van 74 aanvragen per dag betekent. De toestroom van asielzoekers die langzaam maar zeker op een invasie begint te lijken heeft alles te maken met de soepele wetgeving en de lakse procedures in ons land. Ons land kreeg tijdens de eerste acht dagen van november ruim 1000 nieuwe asielaanvragen te verwerken. De beslissing om asielzoekers onder te brengen in hotels, de dwangsommen van 500 euro per dag voor asielzoekers die geen zogenaamd degelijke opvang krijgen en de regularisatie van illegalen zorgen ervoor dat de tamtams roffelen in Afrika en dat de koffers worden gepakt. Ons land kan en mag niet het asielcentrum zijn of worden van de hele wereld; Vlaanderen mag, kan en wil het OCMW van de wereld niet zijn!asiel-3

Beste vrienden,

Sinds begin dit jaar verblijven gemiddeld 1.084 asielzoekers op hotel. De hotelkosten voor 2010 tot op heden bedragen 14 miljoen euro. Alleen al in 2010 betalen we 327.555.141 euro voor de opvang van asielzoekers. Ongeveer 120 € per Vlaams gezin, evenveel als de pas afgeschafte jobkorting. Een Congolese asielzoeker kreeg onlangs een schadevergoeding van 15.500 euro omdat hij geen degelijke opvangplaats had gekregen. Terwijl asielzoekers worden opgevangen op hotel en dwangsommen tot 500 euro per dag krijgen, moet een (alleenstaande) Vlaming zonder inkomen het met een leefloon van 740,32 euro per maand stellen. Voor Vlaamse daklozen geen hotels of exuberante schadevergoedingen. Terwijl 21.304 gehandicapten wachten op opvang; terwijl 61.000 Vlaamse gezinnen soms jaren wachten op een sociale woning; terwijl 80.000 bejaarden wachten op opvang in rust- en verzorgingstehuis wordt belastingsgeld voor de opvang van asielzoekers door deuren en vensters gegooid. Aan het parasiteren op onze sociale zekerheid; aan het profiteren  van onze sociale voorzieningen moet een einde komen. Werk, sociale voorzieningen en sociale huisvesting dus voor ‘Eigen volk eerst!’.

Beste vrienden,

Vandaag protesteren we tegen de opening van nog maar eens een nieuw asielcentrum in Houthalen/Ravels. In plaats van de wetten strenger te maken en de toegang tot ons land voor asielprofiteurs en asielbedriegers onmogelijk te maken en niet-Europese asielzoekers de toegang tot ons land eenvoudigweg te weigeren, creëert men alsmaar meer opvang. Asielzoekers horen niet thuis in open opvangcentra zoals hier in Houthalen/Ravels. Zij zorgen voor overlast en problemen. Indien we de wet strenger zouden maken en de procedures zouden inkorten en indien we asielzoekers zouden opvangen in gesloten opvangcentra in plaats van in hotels of kazernes dan ben ik er van overtuigd dat het aantal asielaanvragen op geen tijd spectaculair zal dalen. Geen asiel dus in onze wijk, geen asiel in onze gemeente!

asiel-7Beste vrienden, 

Vandaag protesteren we niet alleen tegen de inplanting van nog maar eens een asielcentrum in deze gemeente maar willen we ook alternatieven aanreiken voor de problemen die zich stellen. Het antwoord op de asielcrisis is niet dat er bijkomende opvanginitiatieven overal ten lande worden ingeplant, die overigens binnen de kortste keren opnieuw zullen volslibben, maar wel dat er minder asielzoekers moeten komen. Daarom meent het Vlaams Belang dat in Europa enkel nog Europese politieke vluchtelingen asiel mogen kunnen aanvragen. We hebben bovendien nood aan een lijst van veilige landen van waaruit geen asielzoekers meer worden opgevangen. Er moet een korte asielprocedure komen zonder beroepsmogelijkheden bij de Raad van State. Asielzoekers moeten opgevangen worden in gesloten centra tijdens de hele asielprocedure. Er mag alleen nog materiële hulp gegeven aan asielzoekers en op het einde van de asielprocedure moeten de afgewezen asielzoekers daadwerkelijk gerepatrieerd worden naar hun land van herkomst. Illegalen moeten actief worden opgespoord en gerepatrieerd.

Beste vrienden,

Voor ons is de maat meer dan vol. Langzaam maar zeker hebben we de indruk dat we leven in een bezet land. Bezet door steeds meer illegalen, vreemdelingen en asielzoekers. We willen baas zijn in ons eigen land en daarom komen we op tegen asielmisbruik, tegen schijnasiel, tegen de lakse aanpak en voor een beleid waar opnieuw prioriteit gegeven wordt aan de belangen van ons eigen volk!