Berichten over Antwerpen

Brederodestraat herschapen tot Turkse oorlogszone: optreden De Wever te laks en te laat

gepubliceerd op 30 oktober 2017 om 10:04
 

Het Vlaams Belang stelt zich vele vragen en eist dat de Antwerpse gemeenteraad dringend bij elkaar wordt geroepen

Filip Dewinter: “Het is duidelijk dat de Brederodestraat in Antwerpen is geërdoganiseerd tot Turkistan. Het is geen Vlaamse, Europese wijk meer, maar een wijk waar Midden-Oosterse mores gelden, een gevolg van meer dan 50 jaar massa-immigratie en 25 jaar cordon sanitaire.”

Dat multiculturaliteit leidt tot multicriminaliteit is helaas weer eens aangetoond. Sinds vrijdagavond is de Brederodestraat het decor van strijdende Turkse clans. Een herkenbare bus met aanhangers van de terroristische PKK-partij zou al dan niet bewust van zijn traject zijn afgeweken om langs de Brederodestraat te rijden. Op de bus zaten Koerden uit binnen- en buitenland die op weg waren naar het Steenplein in Antwerpen in het kader van de ‘Free Ocalan’-campagne. Koerden eisen daarmee de vrijlating van de terroristische leider Abdullah Öcalan die sinds 1999 in de gevangenis zit.

Het gevolg is dat de Brederodestraat is herschapen tot een Midden-Oosterse oorlogszone: dagenlang gingen Turkse clans bestaande uit honderden strijders elkaar te lijf met stokken, stenen, staven, stoelen en tafelpoten. Vrijdagavond vielen er acht gewonden. Een van de gewonden is een agent die een steen tegen het lichaam kreeg. 47 mensen werden bestuurlijk aangehouden, 1 gerechterlijk wegens verboden wapendracht.

Zondagavond en afgelopen nacht was het opnieuw van dat: honderden Turken gewapend met stokken en staven verzamelden zich in de Brederodestraat en bestookten te politie met vuurbommen en molotovcocktails. Er werd “Allah akbar” geschreeuwd. De politie werd in de rug aangevallen met onder andere tafels en stoelen. Een politie-inspecteur werd gewond afgevoerd. Een aantal uren later begon het spelletje opnieuw. Het Turks tuig haalde straatstenen uit de grond en wierp die onder meer naar de politie. Vitrines sneuvelden. Er werd zelfs een persoon met een machinepistool gemeld, waardoor speciale eenheden van de federale politie werden opgeroepen. Alleszins werd een softgunwapen gevonden. In totaal werden zondagavond en -nacht 40 mensen bestuurlijk aangehouden en 2 gerechtelijk wegens illegale wapendracht.

Burgemeester De Wever heeft nu eindelijk – na 48 uur! – in de Brederodestraat een samenscholingsverbod afgekondigd. Dat is natuurlijk veel te laat. De maatschappelijke en financiële kost is ondertussen enorm omgelopen: schade aan auto’s, winkels en straatinfrastructuur; afgevoerde slachtoffers; massale inzet van politie en middelen; De Lijn die moet omrijden; bange buurtbewoners. Dat De Wever zegt te veroordelen “hoe een buitenlands conflict geïmporteerd wordt”, is te gek voor woorden: hij heeft als verantwoordelijke burgemeester immers de import van dit buitenlands conflict laten gebeuren door niet kordaat op te treden en het 48 uur te laten sluimeren.

Volgens de organisatie waren de PKK-bustour en de informatiestandjes en randactiviteiten op het Steenplein aangevraagd en toegelaten door het stadsbestuur. Waarom heeft burgemeester De Wever toelating gegeven voor een bustour en evenement in Antwerpen dat de veroordeelde PKK-terrorist Öcalan ophemelt? Dat is, zeker met zoveel Erdogan-tuig in onze wijken, vragen om rellen. Naar verluidt is de PKK-bus zelfs speciaal omgereden om door de Brederodestraat te rijden. Hoe kon dat gebeuren? Begreep burgemeester De Wever niet hoe diep het conflict tussen de Turken en de Koerden zit en hoe, mede door toedoen van de islamitische tiran Erdogan, verhit de situatie is? Door bovendien niet onmiddellijk de ernst van de situatie in te schatten en via nultolerantie direct een samenscholingsverbod af te kondigen, zijn politiemensen onnodig in gevaar gebracht en is er veel schade.

Het Vlaams Belang stelt zich vele vragen en eist dan ook dat de Antwerpse gemeenteraad dringend bij elkaar wordt geroepen.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

In de provincie Antwerpen stijgt het aantal aanvragen voor wapenvergunningen jaar na jaar

gepubliceerd op 18 augustus 2017 om 13:09
In de provincie Antwerpen beschikken 41.179 personen over een wapenvergunning

Uit cijfers die de Vlaams Belang-provincieraadsfractie opvroeg bij de Antwerpse gouverneur Cathy Berckx, blijkt dat het aantal wapenvergunningen in de provincie Antwerpen jaar na jaar stijgt. In 2012 werden in de provincie Antwerpen 693 individuele wapenvergunningen model 4 aangevraagd. In 2014 waren dat er al 1051 en vorig jaar (2016) waren er dat 1990. In de eerste zes maanden van 2017 werden er reeds 930 wapenvergunningen aangevraagd. Ook het aantal aanvragen dat niet ingewilligd of stopgezet wordt, stijgt jaar na jaar. In 2012 werden 564 aanvragen model 4 geweigerd, in 2014 waren dat er al 932 en in 2016 werden 1716 wapenvergunningen geweigerd.

In totaal beschikken 41.179 mensen in de provincie Antwerpen over een individuele wapenvergunning model 4. Sinds de nieuwe wapenwet in 2006 werd ingevoerd, werden er 29.767 wapenvergunningen hernieuwd en werden 11.407 nieuwe wapenvergunningen uitgereikt. Daarnaast werden ook 28.245 wapens geregistreerd (model 9) bij jagers en sportschutters.

Volgens federaal parlementslid Filip Dewinter hoeft de stijging van het aantal aanvragen voor een wapenvergunning niet te verbazen: “De terreuraanslagen, de terreurdreiging en het toenemende onveiligheidsgevoel zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor het feit dat het aantal aanvragen voor een wapenvergunning jaar na jaar stijgt. Wanneer de overheid niet langer in staat is om de veiligheid van de burgers te garanderen, dan is het logisch dat burgers zichzelf en hun gezin willen verdedigen.”

De procedure voor het verkrijgen van een wapenvergunning moet volgens Filip Dewinter dan ook versoepeld worden. “De huidige procedure is nodeloos ingewikkeld en grotendeels overbodig. Uiteraard moeten wapens niet vrij in de handel kunnen gekocht worden, maar het antiwapenbeleid van de overheid heeft evenmin zin”, zegt Dewinter. Filip Dewinter wil eerstdaags in het parlement een wetsvoorstel naar Tsjechisch voorbeeld indienen waarbij wapendracht wordt toegelaten aan iedereen die over een individuele wapenvergunning beschikt. In het kader van de strijd tegen terrorisme werd in Tsjechië onlangs immers een wet van kracht die toelaat dat personen die over een legaal wapen beschikken, hun wapen mogen dragen en gebruiken in het kader van de strijd tegen terrorisme.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Vlaams Belang voert actie om verkeerschaos en fileleed in Antwerpen aan te klagen

gepubliceerd op 15 juni 2017 om 10:40
Antwerpse mandatarissen verplaatsen zich met segways om pamfletten uit te delen op verschillende zwarte punten

 

Het knippen van de Leien in combinatie met meer dan dertig werven verspreid over de stad, zorgt voor een ongekende verkeerschaos in Antwerpen. De Antwerpenaar krijgt nu de rekening gepresenteerd voor het gebrek aan coördinatie, overleg en flankerende maatregelen.

Vorige week drong Vlaams Belang er bij de burgemeester op aan om dringend de gemeenteraad bijeen te roepen (bestaande uit leden van de meerderheid en oppositie én verkeersexperts), teneinde een evaluatie van de omstandigheden te maken en een permanente evaluatiecommissie mobiliteit te installeren, die op wekelijkse basis bijeenkomt en kan bijsturen waar noodzakelijk.

Tevens stelde het Vlaams Belang dat er alsnog dringend werk moet worden gemaakt van de volgende maatregelen:

– Het invoeren van kleine elektrische bussen (pendelbussen) om de randparkinggebruikers van en naar de binnenstad te brengen
– Het opnieuw installeren van de bruggen op de Singel (de ‘noodbruggen’).
– Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel.
– Het vrachtverkeer vanuit Nederland/Duitsland verplichten om langs de Liefkenshoektunnel te rijden.
– Gratis parkeren in de binnenstad.
– Verlaagde tarieven in Antwerpse parkings.

Via het uitdelen van pamfletten wil het Vlaams Belang dit in de verf zetten en de weggebruiker wijzen op het feit dat het anders en beter kan en moet. Wij blijven ons profileren als een autovriendelijke partij, maar zetten tegelijkertijd ook in – zéker nu – op een betrouwbaarder, veiliger en efficiënter openbaar vervoer.

Dat verschillende Antwerpse mandatarissen, met name Filip Dewinter, Anke Van dermeersch en Jan Penris, zich zullen verplaatsen op segways is een symbolische keuze, omdat segways zowat de enige manier zijn waarop men zich vandaag in Antwerpen toch nog redelijk snel kan verplaatsen.

Afspraak: dinsdag a.s. (20 juni) om 9.30u aan het Esso-tanksation ter hoogte van het kruispunt Noorderlaan-Groenendaallaan (Groenendaallaan 391). Van daaruit vertrekken we via de Indiëstraat naar de Leien.

 

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

‘Tournée Générale’ met Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter start op woensdag 24 mei in Deurne

gepubliceerd op 21 mei 2017 om 06:07
Vanaf volgende week start Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter ‘Tournée Générale’. In verschillende cafés in Antwerpen en districten zal Dewinter onze krachtlijnen en doelstellingen inzake de verkiezingen van 2018 bekendmaken en toelichten. Via een ‘meet & greet’ kunnen mensen op een informele manier met hem kennismaken en vragen stellen.

Het startschot zal worden gegeven op woensdag 24 mei om 20 uur in Deurne in café Beukenhof op het Eksterlaar.

 

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Verkiezingsavond in Antwerpen: Le Pen Président!

gepubliceerd op 19 april 2017 om 15:24

Franse verkiezingsavond “Le Pen President!” op zondag 23 april in Ontmoetingscentrum Van Maerlant

Zondag 23 april as. vindt in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Om 20 uur worden de uitslagen verwacht.

In het Antwerpse Vlaams Belang-secretariaat wordt een “LE PEN PRESIDENT”-avond georganiseerd.

Vanaf 18u30 is het lokaal, Van Maerlantstraat 14 te 2060 Antwerpen (vlakbij St. Jansplein) geopend. Er is een kaastafel voorzien en deskundige commentaar zal gegeven worden door volksvertegenwoordigers Jan Penris en Filip Dewinter.

Iedereen welkom!!