Berichten over allochtonen

Morgen zaterdag: Vlaams Belang voert actie tegen salafistische cursus in Antwerpen

gepubliceerd op 24 maart 2017 om 11:04
Aansluitend gaan we per bus op ‘islamsafari’ in Antwerpen

Filip Dewinter: “Het Antwerps stadsbestuur blijft al jaren doof en blind voor de opmars van de zuivere islam en laat Koranscholen en salafistische cursussen woekeren in onze stad. Na onze actie hiertegen laten we met de ‘islamsafari’ of ‘Gidstocht Islamisering’ zien hoe het Vlaamse karakter van Antwerpen verdwijnt.”

Op zaterdag 25 februari startte in het zogenaamde ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (CEMI) in Borgerhout (Stenenbrug 75) een zesweekse islamiseringscursus. CEMI werd opgericht in oktober 2016 en is gelinkt aan de jihadi-imam Tarik Ibn Ali. De naam CEMI moet verhullen dat het gaat om een Koranschool die salafistische indoctrinatie tegen het Westen en tegen de vrijheid organiseert. Islamleraar van dienst is Ustaadh Brahim, gelinkt aan Al-Fitrah, van de gelijknamige salafistische moskee in Utrecht. Ustaadh Brahim organiseerde reeds herhaaldelijk zulke salafistische cursussen voor de stichting Al-Fitrah. Via Al-Fitrah-tv kan men ook online deze cursussen volgen.

Het ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (CEMI, Borgerhout) maakt samen met het ‘Instituut voor Opvoeding en Educatie’ (IVOE, Deurne) en het ‘Centrum voor Islamitische Educatie De Toekomst’ (CIET, Gent/Antwerpen) deel uit van een salafistisch netwerk van cursussen en Koranscholen dat moslims in ons land indoctrineert, islamiseert en radicaliseert.

Burgemeester De Wever laat echter gedijen en onderneemt niks tegen de verdere verspreiding van het zogenaamde ‘salafisme’ (de zuivere islam) in onze stad. Naast het toenemend aantal moskeeën, de uitbreiding van bestaande moskeeën, moslimbeurzen en de oprichting van nieuwe Koranscholen, wordt zelfs de islamitische boekhandel Iqra in de Abdijstraat (Kiel), waar islamitische haatlectuur wordt verkocht, via Antwerpenboekenstad.be door het Antwerps stadsbestuur gepromoot.

De salafistische cursus die van start ging op 25 februari in Borgerhout, kan symbool staan voor de laksheid van het stadsbestuur ten aanzien van de islamisering van Antwerpen. Het Vlaams Belang zal dan ook ter plekke actievoeren morgen zaterdag 25 maart om 10u stipt (Stenenbrug 75, Borgerhout).

‘Islamsafari’

De islamisering kent meerdere symptomen en symbolen. Daarom organiseert Vlaams Belang Antwerpen aansluitend aan deze actie (vanaf ca. 10u20) een ‘islamsafari’, waarbij we per bus een reeks ‘hotspots’ van de islamisering in Antwerpen zullen bezoeken (Koranscholen, moskeeën, boekenwinkels). Militanten en sympathisanten zullen worden gegidst langs onder meer moskee De Koepel (Stenenbrug 11), moskee Noor-ul-Haram (Van Kerckhovenstraat 89), Medina-burger (Koningin Astridplein), Iqra boekenshop (Abdijstraat 131) en meerdere halal-winkels. Samen met Rudi Franssens zal ondergetekende de nodige uitleg geven. Ook op deze ‘Gidstocht Islamisering’ is de pers van harte welkom. Gezien de beperkte plaatsen in de bus is het aangewezen dat u een seintje geeft mocht u willen deelnemen.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Vrijdag om 20u in Antwerpen: Erdogan-propaganda van Turkse Grijze Wolven (MHP)

gepubliceerd op 13 maart 2017 om 18:17
Vlaams Belang Antwerpen kondigt demonstratie aan

Filip Dewinter herhaalt wat hij eerder in de Kamer zei, ook in het Turks: “Blijf hier weg, dit is ons land; uzak dur, bu bizim ülkemiz.”

Ondankse stoere verklaringen in de media van bepaalde politici, zal vrijdag a.s. om 20u in Antwerpen (Berchem) een bijeenkomst plaatsvinden van de Turkse Grijze Wolven (MHP). Turks MHP-kopstuk en gewezen kolonel Ali Güler komt daarvoor vanuit Turkije naar Antwerpen. De partij MHP roept de Turken in dit land op om voor de machtsgreep van Erdogan te stemmen, wat betekent meer islam en dus minder vrijheid (zie de affiche als bijlage).

Wie de rellen, het vandalisme, het “Allah akbar”-geschreeuw, de Turkse vlaggen en de imperialistische, vijandige verklaringen van Erdogan en zijn handlangers van afgelopen weekend in Nederland heeft gevolgd, moet concluderen dat Erdogans jihadistische neo-ottomanisme West-Europa bedreigt. Middels de kracht van de Turks-islamitische clanmentaliteit tart Erdogan het vrije maar onderdanige Westen, dat zich door deze islamitische tiran voortdurend laat intimideren en chanteren (cfr. ook de vluchtelingendeal van de EU).

Dat heel wat (jonge) Turken in onze samenleving nog altijd ontvankelijk zijn voor de totalitaire propaganda van Erdogan, bewijst dat het diversiteits- en integratiedogma totaal failliet is. De meeste Turken integreren niet maar blijven vooral Turk én moslim (ook al kennen ze misschien onze taal en werken ze). Fysiek wonen ze hier, maar mentaal zitten ze in het islamiserende Turkije en bij de islamitische tiran Erdogan.

Het Vlaams Belang duldt niet dat de Turken in dit land als vijfde colonne door Turkije worden opgejut en onze vrije samenleving van binnenuit ondergraven. Wij zullen dan ook ter plekke demonstreren vrijdag a.s. om 20u in de Statiestraat 97/99, 2600 Berchem

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Lees hier de toespraak van FDW op de fakkeltocht ‘Geen moskee op Luchtbal’

gepubliceerd op 22 februari 2017 om 10:50

Beste vrienden,

We zijn hier vandaag om een lijn te trekken. “tot hier en niet verder”. We tellen momenteel al meer dan 57 moskeeën in Antwerpen en dat zijn er in feite 57 teveel. Genoeg  is genoeg! De islamisering van onze stad moet stoppen, hier en nu!

     

Beste vrienden,

Antwerpen is een tolerante, vrije en open stad. Culturen van over heel de wereld zijn hier welkom. Stel u voor dat we iedereen die ons christelijk geloof of onze westerse waarden niet zouden delen, de toegang tot onze stad zouden weigeren. Dan zou Antwerpen een stad zijn zoals Mekka, een stad zonder vrijheid, de hoofdstad van de islam. We zijn een vrije en tolerante stad en willen dat ook blijven. Juist omwille van het feit dat we de vrijheid koesteren, willen we de islam hier niet. De islam veracht de ongelovigen, de islam verwerpt onze cultuur en manier van leven, de islam wil heersen en overheersen. Ons antwoord aan de islam is duidelijk: “Wie de vrijheid aan anderen ontzegd, verdient het niet om zelf vrij te zijn.” Laten we dus juist omwille van de godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vrouwen, de islam een halt toeroepen want tolerant staat niet gelijk met zelfmoord!

Beste vrienden,

In vele islamitische landen is het bezit van een bijbel of een kruis strafbaar. Kerken zijn er verboden. In de heilige plaats voor moslims, Mekka, zijn niet-moslims niet eens toegelaten. Het Midden-Oosten telde 100 jaar geleden 20% christenen, vandaag nog nauwelijks 4%. Ze werden door de islam weggejaagd en vermoord en hun kerken werden vernield en geplunderd. Wat de islam doet met christenen in het Midden-Oosten, zal ze hier ook doen. De etnisch-religieuze zuivering is in wijken zoals de Luchtbal trouwens al volop bezig. Vandalisme, geweldpleging en criminaliteit tegen de schaars overgebleven Vlamingen zijn hier schering en inslag. Daarom zijn we hier vandaag. “Tot hier en niet verder” is onze boodschap. Want Antwerpen is en blijft van ons!

  

Beste vrienden,

Deze moskee kost aan aankoop alleen al 600.000 euro.  Enkele kilometers verderop in Berendrecht bouwen moslims ook een moskee, kostprijs van de aankoop 450.000€. Wie betaalt dat allemaal? Ik dacht dat de hier verblijvende moslims allemaal kansarm, werkloos en hulpbehoevend zijn?!

Het vele geld voor steeds grotere moskeeën komt uiteraard grotendeels uit het buitenland. Uit landen zoals Turkije, Saoedi-Arabië en elders … de radicale islam moet gestopt worden. De overheid kan dat, maar wil niet. Dit N-VA-stadsbestuur weigert de realiteit van de islamisering onder ogen te zien en kijkt politiek correct de andere kant uit. Zaterdag voert in een salafistische koranschool  aan de Stenenbrug in Borgerhout, een haatprediker uit het buitenland ongemoeid het woord. Burgemeester Bart De Wever doet niks, hij treedt niet op tegen deze en vele andere moskeeën in Antwerpen die als paddenstoelen uit de grond schieten. Wij willen alle democratische middelen aanwenden om deze moskee te blokkeren. Desnoods kom ik persoonlijk met cement en stenen naar hier om de ingang van deze moskee toe te metselen.

  

Beste vrienden,

Wij zaaien geen haat, wij roepen niet op tot geweld, wij discrimineren geen vrouwen, wij verbieden geen cartoons, boeken of geschriften, wij prediken geen onverdraagzaamheid. Dat doet de islam; dat doet de koran! De moslims zijn niet naar hier gekomen om te integreren, maar om de boel hier over te nemen en ons te onderwerpen. Daarom moeten de grenzen toe, de moskeeën dicht en de moslims die zich niet willen aanpassen terug naar huis!

Bedankt voor uw aandacht en zeg het samen met mij “Eigen volk eerst”!

  

 

      

 

 

 

De Wever wil meer ‘allochtonen’ bij de politie? Alleen ‘de juiste man of vrouw op de juiste plaats’ moet tellen!

gepubliceerd op 20 oktober 2015 om 17:00

Filip Dewinter: “N-VA staat voor ‘Nieuwe Vraag naar meer Allochtonen’. De partij van De Wever toont weer maar eens aan dat ze is verveld tot een traditionele establishmentpartij die niet louter, zoals het hoort, de juiste man of vrouw op de juiste plaats wil, maar vooral ijvert voor een politiek correcte zogenaamde ‘afspiegeling van de bevolking’.”

Antwerps Burgemeester De Wever zegt “meer kleur in zijn korps” te willen: “De ondervertegenwoordiging van allochtonen is al lang een pijnpunt. Ze schreven zich niet in omdat ze geloven dat ze geen kans maken bij de selectie. Onder Patrick Janssens werd al een proefproject georganiseerd met 190 allochtone jongeren uit Antwerpen. Amper één iemand raakte door de selectie in Brussel.”

De obsessie met afkomst en huidskleur van de Antwerps burgemeester inzake zijn politiekorps is ziekelijk. Het proefproject onder Janssens dat De Wever aanhaalt heeft één ding bewezen: dat je wel meer ‘allochtonen’ in je politiekorps kunt willen, maar dat ze doorgaans onbekwaam zijn. Nu gaat De Wever, wellicht om op Antwerpse scholen Nederlandsonkundige ‘allochtonen’ te rekruteren, Engelse slagzinnen gebruiken als: ‘We want you for the Antwerp police’.

Bovendien worden ‘meer allochtonen’ en ‘meer kleur’ op één hoop gegooid. Zijn blanke Polen of Italianen geen allochtonen? Gaat het hier ook om Chinezen, om Brazilianen, om sikhs en om Nederlanders? Het geloof van De Wever dat hij met meer allochtonen “een korps krijgt dat een betere voeling heeft met wat er in Antwerpen leeft”, is een verdoken manier om te zeggen dat hij capituleert voor het gedrag dat vele ‘allochtonen’, met name moslims, tentoonspreiden, namelijk: alleen gezag aanvaarden van hun islamitische broeders. Er zijn verder ook veel Joden in Antwerpen, dus vragen wij ons af: bedoelt De Wever dan ook dat hij meer Joden zal proberen te rekruteren op Joodse scholen om “een betere voeling te hebben met wat er in Antwerpen leeft”?

Het is allicht niet toevallig dat burgemeester De Wever zijn autonome wijze van politierekrutering heeft bekokstoofd met zijn Minister-vriendje Jan Jambon, die tien dagen geleden aankondigde dat “Marokkaanse politiemensen binnenkort samen met hun Antwerpse collega’s de straat op gaan, om te leren hoe in Antwerpen met radicalisme wordt omgegaan.” Van islamitische Marokkanen leren hoe ze, “vanuit een eigen, culturele invalshoek”, het zogenaamde ‘salafisme’ aanpakken, is alsof men zou willen leren om vuur te blussen van iemand die de ‘leer van de pyromanie’ aanhangt: potsierlijk.

 

Colloquium: “Islamrepressie tegen christendom” – lees hier de toespraak van Filip Dewinter

gepubliceerd op 17 november 2014 om 11:30

Beste Vrienden,

Enkele weken geleden was ik te gast in Syrië waar ik het genoegen had om een lang gesprek te hebben met de patriarch van de Syrische katholieke kerk, Youhanna  Jihad  Battah. Hij zei mij het volgende: “Wij christenen uit Allepo, Homs, Damascus, Beiroet, Biblos en Tripoli zijn niet zomaar te gast in het Midden-Oosten. Wij zijn geen immigranten, allochtonen of vreemdelingen die hier na vele omzwervingen zijn terechtgekomen. Neen, dit is het hartland van het christendom. Wij woonden er eerst, lang voor de islam er neerstreek. Dit is het centrum van onze christelijke beschaving en wij zijn niet bereid om onze steden, onze heiligdommen en ons land prijs te geven”. De patriarch van de Syrische katholieke kerk heeft gelijk. De strijd van de christenen in het Midden-Oosten voor het behoud van hun cultuur en hun identiteit maar ook voor lijfsbehoud en fysieke integriteit betekent een clash tussen twee beschavingen; een strijd op leven en dood die we niet mogen verliezen. Na de dood van Mohammed in 632 heeft de islam zich tot doel gesteld om komaf te maken met het christendom en te heersen over de wereld. In 630 werd het Arabische schiereiland- het vroegere Byzantium ingenomen en tegen 710 hadden de soldaten van Allah Egypte veroverd op de Kopten en daarna hebben ze ook Noord-Afrika onder de voet gelopen. Daarna kwam Europa aan de beurt. Pas in 732 slaagde Karel Martel erin om de moslims voor de poorten van Poitiers tot stilstand te brengen. Het duurde nog vele eeuwen voor de Spaanse reconquista erin slaagde om de islam uit El Andalus te verjagen.

Verschillende eeuwen later zou de islam opnieuw proberen om Europa onder de voet te lopen en pas in 1683 slaagde de Poolse koning Jan Sobieski erin om het Turkse leger voor de poorten van Wenen te verslaan en terug te drijven naar de andere kant van de Middellandse Zee. Tot zover de geschiedenis. Nochtans is de geschiedenis belangrijk. Neen, de christenen zijn geen vreemde luizen in de pels van de moslimwereld maar de authentieke en oorspronkelijke bewoners van landen, streken en gebieden die pas veel later door de moslims werden veroverd en met geweld aan de islam werden onderworpen. Nee, de kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was. We hoeven ons dus nergens voor te verontschuldigen wel integendeel.

We mogen immers niet vergeten dat we tijdens die eeuwenlange strijd tegen de islam het hartland van het christendom in Syrië, in Libanon, in Noord-Afrika en in Irak hebben afgegeven aan een totalitaire godsdienst die onze manier van leven, die onze beschaving haat en misprijst. De miljoenen christenen die overgebleven zijn in deze landen verdienen dan ook onze steun en onze solidariteit.

Beste Vrienden,

De christenvervolging in het Midden-Oosten door de islam is een taboeonderwerp in de Europese media en politiek. De reden ligt voor de hand: de georganiseerde christenvervolging past niet in het multiculturele plaatje dat de islam steevast afschildert als een vredelievende en tolerante godsdienst. Miljoenen christenen werden de voorbije eeuwen en decennia door de islam in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gemarteld, gepest, vernederd en weggejaagd en simpelweg vermoord.  In Syrië zijn 1 miljoen van de 1,5 miljoen christenen die het land telde, op de vlucht. In Noord-Irak waar begin de jaren zestig nog meer dan 1 miljoen christenen leefden blijven er nog minder dan 50.000 over. In het Midden-Oosten en in Noord-Afrika maar ook in andere islamitische landen zoals Turkije en Nigeria is sprake van een culturele en religieuze genocide georganiseerd door de islam tegen het christendom. Wie weigert zich te bekeren tot de islam wordt in het beste geval in een vernederend dhimmi- statuut gedwongen en moet een religieuze belasting betalen en wordt in het slechtste geval opgejaagd, gemarteld en vermoord.

Ja, de islam viseert rechtstreeks en gestructureerd andersgelovigen, christenen, joden en vrijzinnigen. De multicultuur is voor de islam alleen interessant in die landen waar ze nog niet aan de macht zijn. In de landen waar ze het voor het zeggen hebben heerst de islamitische theocratie en wordt een exit-strategie in de praktijk gebracht tegenover al wie niet moslim is. Of zoals de enige kritische islamoloog van ons land professor Urbain Vermeulen het deze week nog zei tijdens een lezing in Antwerpen: “Vooruitgang in de islam betekent in de praktijk altijd een achteruitgang in de tijd, een terugkeer naar het verleden”.

Beste Vrienden,

Laat u niets wijsmaken. De christenvervolging in de islamitische wereld is geen oprisping van een geëxciteerde minderheid, geen toevallig incident. Het zijn geen daden van opgezweepte extremisten. Neen, ze zijn de regel in plaats van de uitzondering. De christenvervolging door de islam is inherent verbonden aan de islam. Het probleem is immers dat de islam een totalitaire godsdienst is. Een politieke theocratische ideologie die geen godsdienstvrijheid kent omdat het haar doel is om te heersen en te overheersen. Het maakt niet uit of het nu soennieten of sjiieten zijn; of het nu gaat over gematigde of radicale moslims; bepaalde strekkingen binnen de islam mogen mekaar haten en bestrijden maar over één ding zijn ze het roerend eens: de christenen moeten uit het Midden-Oosten uit Noord-Afrika en als het kan uit Europa en uit de rest van de wereld weggeveegd worden. Het was de zogenaamde ‘Rolex-kalief’ van IS die onlangs zei: “Joden, van jullie zullen we Jeruzalem veroveren! Als Allah het wil zullen we Rome en Andalusië veroveren!” De  islam kan en zal immers niet aanvaarden dat er een andere waarheid dan de islam bestaat. Vergeten we niet dat de islam niet eens toelaat dat een moslim zich bekeert tot een andere godsdienst of de islam de rug toekeert. In niet minder dan tien moslimlanden staat immers nog altijd de doodstraf op afvalligheid ten aanzien van de islam.

Beste Vrienden,

Als we de genocide tegen de christenen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Turkije, Nigeria en elders in de islamitische wereld willen stoppen dan zal het Westen eerst en vooral zijn multiculturele oogkleppen moeten afleggen. Dan zullen we moeten erkennen dat het echte probleem de islam als dusdanig is. Dan moeten we voor eens en voor altijd durven toegeven dat de islam antidemocratisch, totalitair, theocratisch, onverdraagzaam en gewelddadig is. Dan moeten we ermee ophouden te beweren alsof IS, Boko Haram, Al Nusra, Hamas, Al Qaeda en zovele andere gewelddadige radicale islamitische organisaties feitelijk niets met de islam te maken hebben. Al deze barbaarse terroristische organisaties baseren zich op de koran en kennen maar één leider en dat is Allah en zijn profeet  Mohammed. In Libanon vroeg een kolonel van de Force Libanese, de christelijke militie mij onlangs of ik het verschil kende tussen de gematigde moslim en de radicale moslim. Het antwoord is simpel zei hij: “Een radicale moslim wil uw hoofd afhakken terwijl een gematigde moslim wil dat de radicale moslim uw hoofd afhakt”. Er zit veel waarheid in deze mop. Het verschil tussen de radicale en de gematigde islam zit niet in de doelstellingen maar in de middelen die zij gebruiken.

Beste Vrienden,

De strijd van de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten, Turkije, Egypte en andere islamitische landen, is ook onze strijd.  Zij strijden in de voorhoede, op de barricade, op de voorpost van onze beschaving.  Kadaffi zei het reeds jaren geleden: “We hebben 50 miljoen moslims in Europa.  Allah zal de islam een grote overwinning schenken in Europa; zonder zwaarden, zonder geweren, zonder veroveringen zal de islam toeslaan in Europa.  De 50 miljoen moslims in Europa zullen Europa binnen een paar decennia in een islamitisch continent veranderen.”

Het einddoel van de islam is niet de verovering van Homs of Aleppo van Damascus of Beirut en zelf niet van Jeruzalem.  Het einddoel is Rome, Brussel en als het kan Washington en New York.  De islam is een roofdier en valt dus vooral zwakke prooien aan.  Europa is zwak omdat het zijn identiteit niet durft te verdedigen, omdat het bang is van zijn eigen schaduw, bang ook om de kant van de vervolgde christenen in de islamwereld te kiezen.  Wij zijn niet bang.  Wij zijn de voorhoede, de voorpost op de barricaden naast en bij de vervolgde christenen.  In plaats van telkens opnieuw in het defensief te gaan moeten we offensief en assertief durven zijn.

Beste Vrienden,

In onze strijd tegen de radicale islam hebben we de voorbije decennia altijd al voor de verkeerde bondgenoten gekozen. De Verenigde Staten hebben ons omwille van olie en financiële belangen meegesleurd in een strategie die hen opgedrongen werd door soennitische landen zoals Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten landen die uiteindelijk alleen maar van de Verenigde Staten en van ons misbruik hebben gemaakt om de strijd te voeren tegen de sjiieten in Iran in Irak en nu ook in Syrië en bij uitbreiding tegen alle kafirs (niet-gelovigen). Waren we achteraf beschouwd niet beter af met het Iran van de Sjah met het Irak van Saddam Houssein en vandaag met het Syrië van Bashar al Assad? Maar er is meer… In een land zoals Syrië loopt vanalles mis met de mensenrechten, is er van echte democratie te weinig sprake maar is er – voor zolang het nog duurt – godsdienstvrijheid en bestaat er scheiding van kerk en staat en christelijke geloofsminderheden worden er beschermd en gerespecteerd. Met IS of Al-Nusra aan de macht worden deze landen terug gekatapulteerd naar de vroege middeleeuwen. Dat de VS nu IS bombardeert is een schrale troost. Het zijn Barack Houssein Obama en zijn EU- vrienden zoals Verhofstadt die het mogelijk hebben gemaakt dat IS is kunnen ontstaan. IS is het monster van Frankenstein en we weten wie aan de operatietafel stond: Obama en co.

Beste Vrienden,

De voorbije jaren zijn honderdduizenden christenen in het Midden-Oosten en elders het slachtoffer geworden van islamrepressie. Tienduizenden vonden de dood, werden gemarteld en vermoord. Voor hen vraag ik graag 1 minuut stilte.

Beste Vrienden,

Laat mij besluiten met een citaat van de Iraakse aartsbisschop Jousef Thomas Mishio: “Europa moet zijn waarden exporteren naar het Midden-Oosten, anders krijgen jullie islamextremisme terug.  Wij, christenen in Irak, Syrië en het Midden-Oosten leven in de mond van de vulkaan.  Maar denk niet dat jullie in Europa veilig zijn.  IS is een soort ebola, het beperkt zich niet tot Syrië en Irak.  IS viseert alles en iedereen die hun strenge islamitische visie niet bijtreedt.  Het christendom is in het Midden-Oosten geen importproduct.  Wij waren hier eeuwen voor de opkomst van de islam.  Hier de strijd staken en vluchten betekent de capitulatie van het christendom. Vandaag hier, morgen elders!”

Filip Dewinter