Reisverslag Syrië: deel 3

gepubliceerd op 21 februari 2017 om 12:49

De geheime agenda van IS tegen het christendom

Bescheiden maaltijd in vluchtelingencentrum in Damascus

Volgens de salafistische moslims moet Damascus de hoofdstad worden van het grote islamitische kalifaat. Dat IS en Al Qaida uitgerekend Syrië hebben uitgekozen om er hun kalifaat te vestigen hoeft dan ook niet te verbazen. Landen zoals Syrië, Irak en Libanon waar in het verleden grote christelijke minderheden leefden, zijn al veel langer een doorn in het oog van de radicale islam. “Terwijl 100 jaar geleden 20% van de bevolking van het Midden-Oosten christelijk was is dat nu nog nauwelijks 2%” legt de aartsbisschop  van de Syrische katholieke kerk mij uit. Van de twee miljoen christenen die in Syrië leefden hebben sinds het begin van de oorlog in 2011 anderhalf miljoen het land verlaten.

Met de bisschop van de Assyrische kerk

IS en Al Qaida hebben in de door hen bezette gebieden systematisch christenen vervolgd en kerken vernield. In Oost-Aleppo  ontmoeten we de diaken van de presbyteriaanse kerk die ons rondleidt in en op de puinen van zijn gewezen kerk.  Van de kerk blijft nauwelijks nog iets over. “De kerken in Aleppo werden systematisch met de grond gelijk gemaakt door IS. Het was een bewuste strategie om de christenen uit Aleppo te verdrijven. Verschillende priesters werden vermoord. Hiermee wou men duidelijk maken dat de religieuze co-existentie die altijd al in Syrië de norm is geweest, niet langer aan de orde was. In het islamitisch kalifaat is maar plaats voor een godsdienst en dat is de islam”. Zo besluit de priester uit Oost-Aleppo.

Gruwelijkheid van IS kent geen grenzen

In gesprek met groot-moefti van Damascus wiens zoon vermoord werd door IS

In Damascus ontmoeten we de groot-moefti van Syrië, DR Ahmad Badr al-Din al-Hassoun. De groot-moefti is een Sjiitische moslim die het Syrische regime steunt en een zeer gematigde vorm van de islam aanhangt. De zoon van de groot-moefti werd vier jaar geleden door Islamitische Staat gekidnapt en op een gruwelijke wijze vermoord. Nog voor de bezetting van Aleppo door IS en Al Qaida werd de zoon van de groot-moefti in Aleppo begraven. Eénmaal IS aan de macht, werd het lijk ontgraven en een dag lang achter een auto door de straten van Aleppo gesleurd. Uiteindelijk werd het lijk in verschillende stukken gehakt en verspreid over het islamitische kalifaat. De gruwelijkheden van IS kennen geen grenzen. De groot-moefti wijst erop dat de salafistische landen Syrië viseren omwille van het feit dat Syrië één van de enige landen is waar de islam niet de staatsgodsdienst is en er godsvrijheid bestaat. De scheiding van Kerk en Staat is voor IS en Al Qaida en voor hun broodheren uit de Golfstaten een doorn in het oog. Het Midden-Oosten moet volledig soenitisch-islamitisch worden en dus wordt iedereen die dat niet is – ook de Sjiieten – geviseerd. Het salafisme en het wahabisme is een pest voor de wereld en wie de scheiding tussen Kerk en Staat bepleit moet Syrië steunen”, besluit de groot-moefti. Merkwaardig om dit te horen uit de mond van een belangrijke vertegenwoordiger van de islam.

Vanuit Damascus gaat onze reis verder naar Ma’loula, dat een 150-tal kilometer van Damascus ligt richting de Libanese grens.

Toegangspoort tot christelijke stad Ma’loula

Ma’loula was altijd al een overwegend christelijke stad. Ongeveer 70% van de bevolking waren christenen, de overige inwoners moslims. Op het moment dat IS en Al Qaida de stad aanvielen, keerden de mosliminwoners van Ma’loula zich tegen de christenen.

Mariabeeld kijkt uit over Ma’loula

Door IS vernielde school in Ma’loula

De huizen van de christenen werden gemerktekend met de letter N (Nazarener) en systematisch vernield. De twee christelijke kloosters die dateren van  de vierde en de zevende eeuw na Christus werden vernield. De kostbare en historische iconen werden verbrand of kapot geslagen. Ondertussen zijn de kerken en kloosters terug opgebouwd en min of meer terug gerestaureerd.

In 4e eeuwse klooster van Ma’loula

Iconen worden de ogen uitgestoken, want afbeelden van heiligen is blasfemie

De priester van het oudste Grieks Orthodoxe klooster gelegen op de bergtop boven Ma’loula vertelt zijn verhaal “Na het vernielen van alle christelijke symbolen, kerken en kloosters in de stad viseerde IS en Al Qaida ook de christelijke bevolking. De christenen die de stad niet waren ontvlucht, werden verplicht om zich te bekeren tot de islam. Wie dat niet deed, werd gevangen gezet of geëxecuteerd. De vrouwen werden uitgehuwelijkt aan moslimstrijders. Wie het huwelijk weigerde, werd gruwelijk verminkt en zelfs vermoord”.

Vernielde en verbrande 7e eeuwse iconen in Ma’loula

Vele christenen zijn ondertussen teruggekeerd naar Ma’loula. De moslims blijven er weg uit schrik voor eventuele vergeldingsacties. In Ma’loula bleek dat de samenleving tussen moslims en christenen uiteindelijk slechts een illusie was. Van zodra de moslims het militaire overwicht hadden, keerden zij zich onmiddellijk tegen de christenen met alle gevolgen vandien.

Met de priester van de orthodoxe kerk in Ma’loula

Vanuit Ma’loula gaan we naar het klooster van Qara. In het prachtige klooster van Qara dat opgericht werd in de vierde eeuw na Christus leven ook enkele (Norbertijn in de abdij van Postel) Vlaamse Norbertijnen. Pater Daniël Maes is de abt van het klooster van Qara waar hij al meer dan 10 jaar woont, leeft en werkt.

Met oa pater Daniel Maes in klooster van Qara

Het klooster van Qara werd een week lang belegerd door honderden strijders van IS en Al Qaida. De paters en zusters verstopten zich in de crypte onder de kerk en leefden er in doodsangst gedurende meer dan een week. Het Syrische leger kon de kloorstergemeenschap ontzetten en Qara bevrijden van IS en Al Qaida. Ondertussen wordt vanuit het klooster van Qara heel wat humanitaire hulp voor de vluchtelingen uit Aleppo georganiseerd. Dagelijks vertrekken konvooien met kleding en hulpgoederen vanuit Qara naar Aleppo en een delegatie van kloosterlingen werkt in een gaarkeuken in Aleppo om er dagelijks duizenden maaltijden ter beschikking te stellen van de vluchtelingen.

Russische humanitaire hulp in Aleppo

Syrië is het land van het christendom

“Syrië is het hartland van het christendom. We mogen Syrië, Irak en Libanon niet opgeven. De Golfstaten en hun salafistische satellieten IS en Al Qaida organiseren een religieuze en etnische zuivering in het Midden-Oosten met als enige bedoeling het hele Midden-Oosten christenvrij te maken. Terwijl Europa en het zogenaamde Vrije Westen focust op Assad worden de christenen in Syrië en Irak uitgemoord. Wij worden aan ons lot overgelaten en diegene die ons beschermt  – president Bashar al-Assad – wordt aangevallen. Het lijkt de omgekeerde wereld wel. De situatie is nochtans simpel. Als Syrië in handen valt van IS, Al Qaida of een andere salafistische club dan is morgen Libanon aan de beurt en dan is hun doel bereikt. 90% van alle christenen hebben sinds begin deze eeuw het Midden-Oosten verlaten richting Europa, Amerika, Canada of Australië. Wij leven permanent in angst. Nu worden we beschermd door het Syrische leger, maar wat wordt het morgen? Op enige solidariteit van Europa moeten we niet rekenen. Ook de media in Europa zwijgen ons dood. Ik ben er bijna van overtuigd dat de Belgische journalisten die met jullie delegatie mee zijn gekomen geen woord zullen uitzenden of schrijven over het klooster van Qara en de aanwezigheid van Vlaamse paters hier. Het past gewoon niet in hun kraam. Wij zijn nochtans de enige Vlamingen die aan de lijve de gruwelijkheden van Al Qaida en IS hebben meegemaakt en iedere dag opnieuw hier in Syrië leven, wonen en werken. Naar ons wordt niet geluisterd omdat ons verhaal niet past in het plaatje dat men van Syrië wil ophangen”.

Pater Maes wordt door oa VRT geïnterviewd

 


Kernwoorden: , , , , , , ,