Succesvolle slotmeeting in Antwerpen

gepubliceerd op 19 mei 2014 om 09:01

In de laatste rechte lijn naar 25 mei verzamelde het Vlaams Belang zondag met zo’n 1000 leden en sympathisanten op het Antwerpse Kattendijkdok.

Lees hier alle toespraken

 

Lees hier de toespraak van FDW

 

Beste vrienden,
Laat mij beginnen met een echt gebeurd verhaal. Kris Peeters, Bart De Wever en Elio Di Rupo zitten samen op de hoogste verdieping van het MAS, 14 verdiepingen hoog voor het ultieme verkiezingsdebat. Vlak voor de verkiezingen willen ze elkaar overtroeven en beloven ze de kiezers de hemel op aarde. Eerst komt Peeters aan bod – een beetje zuinig, zoals we hem kennen – en hij zegt “ik gooi nu honderd Euro uit het raam en ik maak honderd kiezers gelukkig”. Bart De Wever die denkt dat hij de verkiezingen al gewonnen heeft, wil Peeters overtroeven en roept euforisch: “ik gooi duizend Euro uit het raam en ik maak duizend kiezers gelukkig” waarna Di Rupo die het allemaal niet goed begrepen heeft eraan toevoegt: “ik gooi mezelf uit het raam en dan zijn alle Vlaamse kiezers gelukkig”.
Beste vrienden,
Ik ben het beu, ik ben de verkiezingsuitzendingen, de televisieprogramma’s en debatten en vooral de politici van de traditionele partijen meer dan zat. Ik ben het beu om telkens opnieuw ontelbare beloftes te moeten aanhoren. Beloftes die nooit ingevuld worden. Ik ben het beu politici te horen liegen en bedriegen. Ik ben de holle beloftes, de moeilijke woorden, de dure eden en loze beloftes meer dan beu. Voor al diegenen die het beu zijn, is er maar één oplossing: steek uw middenvinger op naar de politiek en stem Vlaams Belang!
Beste vrienden,
Deze verkiezingen zijn meer dan ooit een klucht. Kris Peeters, Bart De Wever, Maggy De Block in de rol van the good, the bad and the ugly! De media kiezen de acteurs; bepalen het scenario en via de peilingen als het even kan ook nog de uitslag. De kiezer is – zonder het zelf te beseffen – het welwillend publiek verantwoordelijk voor de kijkcijfers en de advertentiebudgetten. Vlaams Belang wil meer dan derderangsacteurs in goed geregisseerde televisieshows. De kiezer moet niet gemanipuleerd worden maar gerespecteerd. De kiezer moet niet betutteld worden. De politiek moet luisteren naar de stem van het volk en niet omgekeerd!
Beste vrienden,
Wie herinnert zich de beloftes van de traditionele partijen nog? Wie herinnert zich de belofte van VLD-voorzitter Alexander De Croo nog die zei dat de VLD afgerekend mocht worden om de mate waarin de strafuitvoering zou worden gerealiseerd? Wie herinnert zich de uitspraken van Kris Peeters nog die zei dat de Vlaamse regering met de CD&V op kop afgerekend mocht worden op basis van het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg? Wie herinnert zich de woorden van Bart De Wever van de N-VA nog die zei dat de N-VA mocht afgerekend worden op basis van het realiseren van een Vlaamse kinderbijslag, een Vlaamse
hospitalisatieverzekering en het oprichten van een Vlaams energiebedrijf? Als we deze drie
heren mogen afrekenen op basis van hun verkiezingsbeloften van enkele jaren geleden dan is
het resultaat van deze verkiezingen in ieder geval al bekend: 0 op 10!
Beste vrienden,
Deze verkiezingen gaan over centen, over procenten, over belastingen en bezuinigingen. Het
Vlaams Belang heeft een becijferd programma voorgelegd waarin bespaard wordt, met
prioriteiten betreffende datgene wat we wel en niet willen realiseren en hoeveel dat allemaal
gaat kosten. Maar hoe we het ook keren of draaien; de beste bezuiniging, de meest efficiënte
besparing is en blijft de keuze voor de splitsing van België.
Ik stel dan ook vijf besparingsmaatregelen voor:
– schaf de Senaat, het Belgisch en het Brussels parlement af,
– schrap de dotatie van het Koningshuis,
– splits de sociale zekerheid,
– organiseer een Vlaamse fiscaliteit,
– stop de transfers naar Wallonië.
Inderdaad, beste vrienden, de beste bezuiniging is de Belgische ontmanteling; de beste
besparing is de Vlaamse onafhankelijkheid! Inderdaad, adieu aan de Walen betekent meer dan
ooit gedaan met betalen!
Beste vrienden,
Deze verkiezingen gaan niet alleen over belastingen, bezuinigingen en besparingen. Het gaat
terecht ook over pensioenen, over werk, over wachtlijsten in de zorg, over koopkracht, over
sociale bescherming en economische welvaart. Socialistische partijen zoals Sp.a en Groen
verwijten de ondernemers dat ze profiteren omdat ze investeren. Liberale partijen zoals N-VA
en VLD verwijten de werklozen dat ze geen werk hebben en de gepensioneerden dat ze te
lang leven.

Beste vrienden,
Laten we duidelijk zijn. Het probleem zijn niet de Vlaamse werkloze werkzoekers maar de
vreemde gelukszoekers! Het probleem is niet de vergrijzing maar de verbruining! 1 op 4
van de werklozen in ons land zijn allochtonen. 1 op 4 van de sociale woningen worden
toegewezen aan vreemdelingen. Bijna 30% van de leefloners zijn vreemdelingen. Bijna de
helft van de gedetineerden in onze gevangenissen zijn vreemdelingen. En jaarlijks halen we
meer dan 100.000 nieuwe vreemdelingen ons land binnen. De immigratie kost de
belastingsbetalers in ons land meer dan 5,5 miljard per jaar. Dat betekent dat ieder Vlaams
gezin jaarlijks 1.500 euro betaalt voor het vreemdelingenprofitariaat. Wij moeten inderdaad
het geld halen waar het zit: bij Mohammed, Ahmed en Rachid!
Beste vrienden,
Wanneer het over immigratie, multicul en islam; wanneer het over veiligheid, criminaliteit en justitie; wanneer het over Vlaamse onafhankelijkheid en zelfstandigheid gaat dan wijst telkens opnieuw het Vlaams Belang de weg. Wij moeten de GPS van de Vlaamse politiek zijn en blijven. Wij tonen de weg. Er moet minstens één partij zijn die consequent en compromisloos de bakens uitzet en het einddoel niet uit het oog verliest. Het Vlaams Belang heeft in het verleden heel dikwijls gelijk gehad maar helaas heeft het Vlaams Belang veel te dikwijls veel te laat gelijk gekregen. De Vlaamse kiezers moeten beseffen dat ze zich op 25 mei niet mogen laten misleiden. Er zijn geen aanvaardbare of zogenaamd gematigde kopieën van het Vlaams Belang; er zijn alleen valse profeten, bliksemafleiders van het establishment en politiek correcte rattenvangers van Hamelen. Het Vlaams Belang is inderdaad nodig als stok achter de deur want indien onze partij te klein wordt, dan hebben de traditionele partijen inclusief de N-VA opnieuw vrij spel. Vergeet niet, het origineel is en blijft altijd beter dan het kopie en het origineel dat zijn wij en wij alleen!
Beste vrienden,
De keuze is inderdaad duidelijk:
– Het is de Waalse hangmat of de Vlaamse kilowat,
– Het is meer doppen of de migratie stoppen,
– Het is frieten of couscous,
– Het is Orval of halal,
– Het is boerka of bikini,
– Kortom…
– Het is de multiculturele teloorgang of het Vlaams Belang,
– Het is sociale achteruitgang of Vlaams Belang,
– Het is de Belgische ondergang of Vlaams Belang!
Beste vrienden,
Men verwijt ons populisme en demagogie. In feite verwijt men ons dat we de taal van het volk spreken en dat wij de tolk van het volk zijn. Wanneer de politieke partijen de belangen van de Vlamingen niet meer verdedigen dan is het aan de Vlaamse burgers om het electorale lot in eigen kiezershanden te nemen. De Vlamingen hebben inderdaad recht op politieke zelfverdediging. Het Vlaams Belang is daartoe het beste middel; het Vlaams Belang is de judo, de karate, de jiu jitsu, de kickbox van de Vlaamse politiek. Sla terug op 25 mei en stem Vlaams Belang! De partij van, voor en door het eigen volk, eerst!

Filip Dewinter