Reisverslag Syrië: deel 2

gepubliceerd op 17 februari 2017 om 12:16

Aleppo: Van cultuurmetropool tot spookstad

Wie Aleppo bezoekt wordt onmiddellijk verrast door de alomtegenwoordige geur van dieselbrandstof. In Aleppo is immers geen elektriciteit meer dus wordt elektriciteit opgewekt via dieselgeneratoren. Sinds Al Qaida ook de watertoevoer vanuit de Eufraat-rivier naar Aleppo heeft onderbroken is ook de watervoorziening problematisch geworden. Daarom worden waterputten geboord en wordt water aangevoerd vanuit Damascus en elders. Los van alle praktische ongemakken is Aleppo veranderd in een spookstad. Alle parken, grasperken en kinderspeeltuinen zijn herschapen tot kerkhoven; hele stadsdelen zijn tot puin herleid en op zowat ieder huis of gebouw kun je kogelinslagen, mortierinslagen of andere beschadigingen vaststellen.

In tegenstelling tot wat in de Europese pers wordt beweerd is niet heel Aleppo vernield. Vooral Oost-Aleppo is herleid tot een puinhoop. In Oost-Aleppo hebben zich gedurende vier jaar de milities van achtereenvolgens Free Syrian Army (FSA), Islamitische Staat (IS) en Al Qaida schuil gehouden. Alhoewel Aleppo geen enkele militaire betekenis had, hebben de salafistische rebellen bij het begin van de oorlog Aleppo ingenomen. De politiekantoren werden bezet, de politieagenten werden vermoord, bedrijven werden aangeslagen en grote gebouwen zoals het ziekenhuis in Oost-Aleppo, verschillende grote hotels en overheidsgebouwen werden door FSA, IS en Al Qaida gedynamiteerd en met de grond gelijk gemaakt. Vanuit Oost-Aleppo werd de rest van de stad onder vuur genomen door de salafistische terroristen. De burgerbevolking werd gegijzeld en als schild gebruikt. Vanaf juni 2013 tot november 2016 werd er in Aleppo slag geleverd tussen het Syrische leger en de terroristen.

Tijdens een bezoek aan het universitair ziekenhuis van Aleppo blijkt hoe zwaar de tol van de oorlog wel is.  Gemiddeld 300 gewonden en vele tientallen doden per dag werden in het enige ziekenhuis van Aleppo  binnengebracht. De directeur van het ziekenhuis legt ons uit dat het andere hospitaal, dat zich in Oost-Aleppo bevond, door de rebellen in 2013 met de grond werd gelijk gemaakt. De medische apparatuur werd verkocht en getransporteerd naar Turkije.

De bevrijding van Aleppo is niet zonder slag of stoot verlopen. De militanten van IS en Al Qaida hadden zich immers ingegraven in Aleppo en verplaatsten zich via ondergrondse gangen. De Is- en Al Qaida-terroristen verschuilden zich in ondergrondse bunkers en nam het Syrische leger via scherpschutters onder vuur. Via zelfgemaakte mortiergeschut en raketlanceerders werden de wijken die in handen waren van het Syrische leger geviseerd. Met mortieren van butaangasflessen die gevuld werden met schroot werd de stad bestookt.

De bombardementen door het Syrische leger en de Russische luchtmacht op Oost-Aleppo waren blijkbaar noodzakelijk om een grondoffensief voor te bereiden. Een offensief zonder de bombardementen zou duizenden soldaten het leven gekost hebben.

Tijdens een bezoek aan de Kamer van Koophandel in Aleppo vertelt de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en parlementslid Fares al Shehabi, ons dat zowat alle IS- en Al Qaida-strijders die Aleppo jarenlang hebben bezet betaald werden vanuit Saoedi-Arabië en Turkije. Een IS-strijder ontvangt gemiddeld 400 Euro per maand, Al Nushra- en Al Qaida-terroristen krijgen 300 Euro per maand. Systematisch werden alle handelszaken en fabrieken in Oost-Aleppo geplunderd door IS en Al Qaida. Alle machines en handelswaren werden verkocht aan Turkije of aan de Golfstaten. Ondertussen blijven levensmiddelen, stookolie en water in Aleppo schaars. Voor duizend liter water dient 7 Euro worden betaald. Eén week elektriciteit kost 10 Euro. Ondertussen is de Syrische munt na zes jaar oorlog gedevalueerd van 800 Dollar voor 10.000 Syrische Dinar naar 80 Dollar.

Een ontmoeting met de religieuze leiders van Aleppo toont aan dat Aleppo altijd al een religieuze smeltkroes is geweest. Verschillende godsdiensten leefden er zonder probleem naast en met elkaar. De leiders van de christelijke kerken wijzen op het feit dat IS en Al Qaida vanaf juni 2013 de christelijke symbolen in Aleppo hebben geviseerd. Vele kerken werden gedynamiteerd; de kunstschatten werden geroofd en vele priesters vermoord. De grootmoefti van Aleppo stelt dat invloed van de salafistische Golfstaten bijzonder was en is. Landen zoals Saoedi-Arabië, Qatar en Koeweit betalen de IS- en Al Qaida-terroristen en leveren hun wapens.  Ook de gewonde IS- en Al Qaida-militanten worden in de Golfstaten verzorgd en verpleegd.

De echte helden van Aleppo

Ook vandaag, na de bevrijding van Aleppo – blijft de stad gevaarlijk. Slechts 50% van de mijnen en boobytraps zijn verwijderd. Het Russische leger levert een grote bijdrage tot het bomvrij-maken van de stad. Een bezoek aan de grote moskee in Aleppo die tot het einde toe werd bezet door Al Qaida-terroristen toont aan hoe gevaarlijk de stad – ook vandaag – wel is. Verschillende delen van de grote moskee zijn nog steeds niet toegankelijk wegens de aanwezigheid van mijnen en boobytraps. Op een verlaten plaats waar ooit een IS-scherpschutter zijn schuilplaats had, vind ik tientallen kogelhulzen en laders. Vanuit deze schuilplaats aan de ingang van de grote moskee werden Syrische soldaten en burgers neergeschoten en vermoord. Een hallucinante vaststelling. Veel respect heb ik in ieder geval voor de ontelbare dokters, chirurgen en verpleegsters, ambtenaren, handelaars, soldaten maar ook gewone burgers die gedurende tussen de periode juni 2013 en november 2016 in Aleppo zijn gebleven. Zij hebben hun stad verdedigd en hebben weerstand geboden tegen IS,  Al Qaida en Al Nushra. Dit zijn de echte helden van Aleppo aan wie we ook in Europa veel verschuldigd zijn. Indien Aleppo was bezweken en in handen was gevallen van IS of Al Nushra dan waren de gevolgen niet te overzien. Na Aleppo zou allicht ook Damascus zijn gevallen met als gevolg dat heel Syrië in handen van de salafistische terroristen zou zijn gekomen. Wat de gevolgen zouden zijn geweest voor Europa indien heel Syrië een islamitisch kalifaat was geworden laat zich raden.

 

 


Kernwoorden: , , , , , , , ,