Persconferentie: “Saskia of Sharia? Eigen cultuur, geen islamcensuur!”

gepubliceerd op 16 januari 2015 om 14:18

Op 16 januari ll. werd op een persconferentie de ‘Islamiseringsindex’ voorgesteld, die de islamisering van onze cultuur meet. De gewelddadige jihad is immers slechts één van de vele facetten van de islamisering.

‘Islamisering’
De islamisering van een samenleving of cultuur geeft de evolutie aan waarbij steeds meer facetten van die samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten van de islam, vervat in de sharia. Het einddoel is een (wereldomvattend) Kalifaat. Islamisering is dus een evolutie die een fundamenteel gevaar vormt voor onze vrije, democratische samenleving en cultuur. Islamisering betekent cultureel-religieuze genocide, zoals historisch o.a. kan worden vastgesteld aan de hand van de islamisering van de Iraans-Perzische cultuur.

Gewelddadige jihad
De gewelddadige jihad en het zaaien van islamitische terreur zijn inherent aan de islamitische leer, en een doeltreffend middel om te islamiseren. De jihadistische aanslagen in Parijs op het satirisch magazine Charlie Hebdo (volgens de islamitische leer mag niet worden gespot met de islam) en op de Joodse supermarkt (de islam is inherent antisemitisch), hebben dan ook als doel het Vrije Westen via (zelf)censuur stukje bij beetje islamitischer en dus onvrijer te maken; om stukje bij beetje de democratische rechtsstaat te vervangen door de sharia of islamitische wet en het einddoel te verwezenlijken: een (wereldomvattend) Kalifaat

Sluipende jihad
Maar islamisering vindt niet alleen plaats via de gewelddadige jihad. Het Westen of Europa, dat op economisch, politiek en militair vlak superieur is, is moeilijker en alleszins niet (louter) met jihadistisch geweld te islamiseren. Europa wordt vandaag dan ook getroffen door islamisering via een niet-gewelddadige en ‘sluipende’ jihad. Islamitische leiders en theologen hebben hun strategie gemoderniseerd en maken gewag van ‘demografische jihad’, ‘juridische jihad’ en ‘academische jihad’: een niet-gewelddadige jihad ‘onder de radar’, zeg maar, door de Amerikaanse islamexpert Robert Spencer omschreven als ‘stealth jihad’.

Zogenaamd ‘radicalisme’ niet verengen tot (potentiële) jihadstrijders
Heel wat zogenaamde ‘gematigde moslims’ spreiden het bedje voor de zogenaamde ‘radicale moslims’ en jihadisten door te liegen over de islam, bewust (het plegen van ‘taqiyya’) of onbewust. Een recent onderzoek (2013) van het Centrum voor Sociaal Onderzoek uit Berlijn (het ‘Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung’ of ‘WZB’) bij Turkse en Marokkaanse moslims in zes Europese landen (Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden), toont aan dat meer dan 60 procent (!) van de moslims radicale islamitische denkbeelden heeft. Kortom: het zogenaamde ‘radicalisme’ mag absoluut niet worden verengd tot ‘slechts’ de (potentiële) jihadstrijders die naar Syrië of elders (willen) vertrekken en nadien terugkeren.

Islamiseringsindex
De islamisering via sluipende jihad (‘stealth jihad’) is minstens even gevaarlijk als de islamisering met behulp van de gewelddadige jihad. Door nine eleven, alle jihadistische aanslagen die er op volgden en lokale, expliciete fenomenen zoals Sharia4Belgium, is er immers een tendens om alles wat daar niet rechtstreeks toe behoort als ongevaarlijk of ‘gematigd’ te beschouwen. Niets is echter minder waar: het is niet omdat de strategie verschilt, dat het einddoel niet exact hetzelfde kan zijn; het is niet omdat Al Qaida of welke ‘gematigde moslim’ ook afstand neemt van Islamitische Staat, hij niet in essentie hetzelfde streefdoel heeft: zo veel mogelijk sharia of een kalifaat.

Om de islamisering zo breed mogelijk in kaart te brengen, stellen wij de ‘Islamiseringsindex’ voor, die gebaseerd is op een aantal belangrijke én betrouwbare islamiseringsparameters, en die we reeds hebben berekend voor de regio Antwerpen, met name voor de negen Antwerpse districten: Antwerpen (1), Berchem (2), Berendrecht-Zandvliet-Lillo (3), Borgerhout (4), Deurne (5), Ekeren (6), Hoboken (7), Merksem (8) en Wilrijk (9).

De islamiseringsparameters zijn:

(a) het percentage moslims (het aantal moslims afgezet tegen het totaal aantal inwoners)
(b) het percentage leerlingen dat islamlessen volgt in het basisonderwijs (het aantal leerlingen dat islamlessen volgt ten opzichte van het totaal aantal leerlingen)
(c) het aantal moskeeën (het aantal moskeeën afgezet tegen het totaal aantal inwoners)

Daarbij moet worden opgemerkt dat heel wat belangrijke islamiseringsparameters zoals het aantal hoofddoeken, nikabs en boerka’s, het aantal (orthodoxe) moslims in bestuursfuncties, het aantal halalwinkels enzovoort (voorlopig) ontbreken wegens een gebrek aan (betrouwbare) cijfers.

Conclusie: Borgerhout = meest geïslamiseerde district
Met een Islamiseringsindex van 325 is Borgerhout het meest geïslamiseerde district. Borgerhout scoort het hoogst op vrijwel elk van de drie islamiseringsparameters: meer dan 35 procent van de inwoners van Borgerhout is moslim, meer dan 60 procent van de leerlingen in het basisonderwijs volgt islamles (alleen Merksem scoort hoger met bijna 72 procent) en Borgerhout telt maar liefst 9 moskeeën op minder dan 4 km², goed voor een moskee-index van 229.

Het minst geïslamiseerde district is Berendrecht-Zandvliet-Lillo, met een Islamiseringsindex van 4,45. Er zijn immers (nog) geen (gekende) moskeeën, moslims maken er slechts 3,33 procent van de bevolking uit en slechts 1,12 procent van de leerlingen in het basisonderwijs volgt islamles.

De Islamiseringsindex voor heel Antwerpen (alle 9 districten bij elkaar) is 89: Antwerpen telt iets meer dan 20 procent moslims, meer dan 45 procent van de leerlingen in het basisonderwijs volgt er islamles en de moskee-index is 23 (47 moskeeën op 203 km²).

Rangschikking volgens dalende islamiseringsgraad:

Ranglijst

District ISLAMISERINGSINDEX

1

Borgerhout 324,97

2

Merksem 110,47

3

Hoboken 107,24

4

Deurne 100,48

5

Antwerpen 97,60

6

Berchem 95,50

7

Totaal Antwerpen 89,18

8

Wilrijk 56,29

9

Ekeren 7,97

10

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 4,45

De bedoeling is om de Islamiseringsindex in de toekomst uit te breiden, zowel wat het aantal islamiseringsparameters betreft als in geografisch bereik. Zo zullen de Islamiseringsindexen van Antwerpse gemeenten en andere provincies in Vlaanderen worden berekend om ze met elkaar te vergelijken. Door jaarlijks de Islamiseringsindexen te berekenen, kan de evolutie van de islamisering worden opgevolgd.

Met deze Islamiseringsindex geeft het Vlaams Belang een aanzet tot een nauwgezette, wetenschappelijk en cijfermatige opvolging van het islamiseringsproces. Wij willen dat de overheden hun verantwoordelijkheid nemen door de (sluipende) islamisering van de samenleving in kaart te brengen.

De gedetailleerde data en grafische voorstelling van de (eind)resultaten

Uitgebreide tekst en uitleg

10 maatregelen van het Vlaams Belang

 

 

 

 

 

 


Kernwoorden: , , , , ,