Persconferentie: “Winkel Vlaams in Antwerpen”

gepubliceerd op 19 april 2016 om 12:16

Charter “Winkel Vlaams in Antwerpen”

FDW_Volksgazet

De immigratietoevloed in Antwerpen zorgt ervoor dat er alsmaar meer winkels geopend worden door vreemdelingen die nauwelijks het Nederlands machtig zijn. Islamitische beenhouwerijen waar enkel nog ritueel geslacht vlees verkocht wordt, shisha bars, halal-winkels en dito restaurants schieten als paddenstoelen uit de grond. Vaak zijn de winkelopschriften in het Arabisch en spreken de winkeliers nauwelijks Nederlands. Kortom, het Vlaamse karakter van Antwerpen komt steeds meer in het gedrang. Daarom verspreidt het Vlaams Belang bij winkeliers en handelaars een charter ‘Winkel Vlaams in Antwerpen’. Dit charter is een oproep om het Vlaams karakter van Antwerpen te respecteren en in de praktijk te brengen.

 

  1. Winkelopschriften enkel in het Nederlands

Steeds meer winkelopschriften zijn in het Arabisch, Turks, Russisch of een andere taal die Vlamingen niet verstaan. Deze winkelopschriften zijn klantonvriendelijk en zelfs onrespectvol ten aanzien van de Nederlandstalige, Vlaamse Antwerpenaren. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor exclusief Nederlandstalige winkelopschriften.

 

  1. Reclame: steeds in het Nederlands

Bepaalde winkels die een specifieke, etnische groep of nationaliteit willen bereiken zijn geneigd om anderstalige reclame te verspreiden. Allochtone winkeliers moeten begrijpen dat in Antwerpen het Nederlands de voertaal is en dat zij zich uit respect voor onze cultuur en onze taal ook bij het voeren van reclame voor hun winkel in het Nederlands tot hun klanten moeten richten.

 

  1. Ook productinformatie moet in het Nederlands

Vaak zijn producten die door allochtone handelaars worden aangeboden afkomstig uit het land van herkomst. Op de verpakking van nogal wat van deze producten staat geen Nederlandstalige productinformatie. Nochtans is de wet duidelijk en dient op ieder product dat hier verkocht wordt Nederlandstalige productinformatie afgedrukt te staan. Handelaars die de wet niet naleven moeten beboet worden.

 

  1. Verkoop en koop geen halalproducten!

Islamitische winkeliers (nachtwinkels, kruideniers, beenhouwerijen, restaurants, …) bieden in toenemende mate halalproducten aan. Deze producten beantwoorden aan een aantal strenge islamitische religieuze regels. Zo mogen er in de producten geen derivaten van varkensvlees of varkensvet verwerkt zijn. De toename van consumptie van halal-producten is een fundamenteel onderdeel van de islamisering.

 

  1. Bediening in het Nederlands en zonder hoofddoek

Allochtone winkeliers moeten er zorg voor dragen dat ze hun cliënten in het Nederlands bedienen. Ook het personeel van de betrokken winkels moet het Nederlands als voertaal hanteren. Het dragen van een hoofddoek door personeelsleden moet vermeden worden.

De hoofddoek is het symbool bij uitstek van de discriminatie van de vrouw en hoort dan ook niet thuis in onze Europese samenleving waar de gelijkheid tussen man en vrouw een verworven recht is.

 

Halaltaks

‘Halal’ is een islamitische term die ‘rein’ of ‘toegestaan’ betekent. ‘haram’ betekent het

tegenovergestelde: ‘onrein’ of ‘verboden’. Beide termen geven aan wat binnen de islam toegestaan is en wat niet. De meeste mensen kennen halal (en haram) vooral van islamitische regels voor voedsel, zoals de rituele slacht en het verbod op het eten van varkensvlees en het drinken van alcohol. Deze regels gelden in principe voor élk product, zelfs voor koekjes en schoonheidsproducten.

Maar het gaat veel verder: ‘halal’ en ‘haram’ zijn een fundamenteel onderdeel van de inhumane islamitische wet, de sharia, die ook de rechten van vrouwen beperkt, inhumane lijfstraffen oplegt en de doodstraf voorziet voor afvallige moslims. De toename van halal maakt deel uit van de islamisering van onze samenleving.

Halal is dus verre van onschuldig. Niet alleen maakt het deel uit van de onmenselijke sharia, ook wordt het geld dat wordt verdiend met halal-producten soms aangewend om jihad-terreur te financieren.

Een deel van de opbrengst van de halalproducten wordt immers afgestaan aan de ‘sharia board’. Dit is een streng religieuze organisatie die met deze centen rechtstreeks en onrechtstreeks de verspreiding van de radicale islam en zelfs het islam-terrorisme steunt.

Verkoop en koop daarom geen halalproducten!

 

“Winkel Vlaams” –premie

Het Vlaams Belang wil dat het Antwerpse stadsbestuur een “Winkel Vlaams”-premie uitreikt aan winkeliers die inspanningen doen om het Vlaamse karakter van Antwerpen te respecteren en te handhaven. Het stadsbestuur moet deze premie toekennen op basis van een aantal criteria (Nederlandstalige winkelopschriften, Nederlandstalige reclame, Nederlandstalige productopschriften, geen halalproducten verkopen,…).

 

Geen Nederlands, Geen centen!

Ook de klanten kunnen een belangrijke rol spelen in het handhaven van het Vlaams Karakter van onze stad. Iedereen is vrij om te winkelen waar hij wil. Winkels waar men niet bedient in het Nederlands, waar winkelbedienden een hoofddoek dragen, waar de winkelopschriften in een onbegrijpelijke taal zijn opgesteld, waar halalproducten verkocht worden… zijn uw centen als klant niet waard. Blijf er dan ook weg!

 

 


Kernwoorden: , , ,