Open brief: ‘Ga terug naar uw land!’

gepubliceerd op 02 november 2015 om 18:11

Afgelopen week deelde Vlaams Belang Antwerpen een open brief aan asielzoekers uit op de markt op het Sint-Jansplein te Antwerpen.

Filip Dewinter, Anke Van dermeersch en Jan Penris waren aanwezig, alsook de ‘Go Back-bus’ die asielzoekers, indien ze dat wensten, naar de Duitse grens bracht, waar Angela Merkel ze allicht met open armen had ontvangen.

In de open brief die zowel in het Engels als in het Arabisch en het Farsi werd opgesteld, spoort Vlaams Belang Antwerpen asielzoekers aan om terug te keren naar hun land.

Dat is een niet meer dan logisch initiatief, daar de regeringen en meer bepaald Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) totaal in gebreke blijven door onze grenzen wagenwijd te laten openstaan en steeds opnieuw extra opvangplaatsen te voorzien. Het aanzuigeffect dat daar vanuit gaat, zal de asieltsunami doen aanhouden en wellicht zelfs nog doen verergeren.

Geen draagvlak, geen meerwaarde

In de open brief aan asielzoekers wordt duidelijk gemaakt dat “eerdere ervaringen ons leren dat massa-immigratie niet zelden gepaard gaat met toenemende onveiligheid, werkloosheid en een bijkomende druk op de sociale zekerheid.”

Ook worden asielzoekers gewezen op het feit dat de bevolking er genoeg van heeft: “In tegenstelling tot wat regeringsleiders u voorliegen, vindt de overgrote meerderheid van de bevolking dat de immigratiekraan moet worden toegedraaid. Onze boodschap is dan ook duidelijk: een land heeft niet alleen het recht zijn grenzen te beschermen, maar tegenover zijn eigen burgers ook de plicht dat te doen.”

Kostprijs

Verder wordt in de open brief uitgelegd dat de kostprijs van asiel enorm is en dat de massale opvang van asielzoekers ten koste gaat van onze bevolking: “Uw opvang kost onze bevolking handenvol geld: € 1.249 per maand om precies te zijn. Vlaanderen telt 237.736 werklozen; bijna 20% van de Belgische bevolking is gepensioneerd, waarvan een groot deel moet rondkomen met een minimumpensioen van € 1.145 per maand. Ons land is niet het land van melk en honing. Het is één van de meest dichtstbevolkte regio’s ter wereld, die nu reeds kampt met ernstige samenlevingsproblemen.”

‘Go Back-bus’

Asielzoekers die hun gezond verstand gebruiken, worden door ons gratis naar de Duitse grens gebracht, met onze zogenaamde ‘Go Back-bus’. De Duitse bondskanselier Angela Merkel is met haar “Wir schaffen das” immers een van dé oorzaken van het feit dat de halve islamwereld nu naar Europa probeert te komen.

Open brief: http://www.vlaamsbelang.org/nieuws/11164

Open brief in het Nederlands en het Farsi: http://www.vlaamsbelang.org/files/20151029OpenbriefaanasielzoekersNLFAR.pdf

Open brief in het Engels en het Arabisch: http://www.vlaamsbelang.org/files/20151029OpenbriefaanasielzoekersENGAR.pdf

Hier enkele foto’s van de persconferentie van 30 oktober jl.:

affiche foto pc pc pers

 


Kernwoorden: , , , , ,