‘Oost, west? Thuis best!’

gepubliceerd op 19 maart 2015 om 14:51

foto Oost, west Thuis best

Onder het motto ‘Wat de overheid niet doet, doet het Vlaams Belang wel’, stelde Vlaams Belang Antwerpen vanmorgen een nieuwe campagne voor, getiteld: ‘Oost, west? Thuis best!’. De persconferentie vond symbolisch plaats op de Luchthaven van Deurne.

Meer dan ooit tevoren wordt onze samenleving geteisterd door de islam: Syriëstrijders en andere jihadi’s en moslimterroristen, radicalisering op school en daarbuiten, doodsbedreigingen tegen cartoonisten en islamcritici enzovoort. Kortom, onze samenleving islamiseert. De jihad-aanslagen in Europa en in ons land en het aanhoudende verhoogde dreigingsniveau in belangrijke Europese steden als Antwerpen en Brussel, tonen aan dat de situatie verder uit de hand loopt. Onze vrijheid staat op het spel. Dat is grotendeels te wijten aan het beleid van de afgelopen decennia, waarbij men blind en doof is geweest voor de ongemakkelijke waarheid, namelijk dat de islam niet compatibel is met onze waarden, normen en manier van leven.

Zelfs vandaag nog blijft men de kop in het zand steken: de subsidies voor moskeeën nemen toe, er worden zogenaamde ‘islamconsulenten’ opgeleid, de toenemende hoofddoekdracht wordt geen halt toegeroepen, er wordt door onderwijsministers van over heel Europa – inclusief Hilde Crevits – gepleit voor (nóg!) meer tolerantie enzovoort. Waartoe een dergelijk islamofiel beleid leidt en reeds heeft geleid, tonen de onrustwekkende cijfers:

  • 66 procent van de Europese moslims vindt de regels van de Koran belangrijker vindt dan de wetten van het land waarin ze leven;
  • 75 procent van de Europese moslims stelt dat er maar één interpretatie van de Koran is die dwingend zou moeten gelden voor alle moslims;
  • 60 procent van de Europese moslims vindt dat moslims moeten terugkeren naar hun ‘islamitische wortels’.
  • 44 procent, oftewel meer dan 10 miljoen moslims in de EU en een 300.000-tal moslims in België, antwoordde bevestigend op alle drie deze stellingen en wordt gekwalificeerd als ‘consistente fundamentalisten’. Die 44 procent is bovendien evenredig verdeeld onder jongere en ouder moslims.

(bron: het  ‘Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung’ (‘WZB’) of Centrum voor Sociaal Onderzoek uit Berlijn – Onderzoek in 2013 bij Turkse en Marokkaanse moslims in zes Europese landen: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden)

Deze cijfers tonen aan dat onze Europese steden, waaronder Antwerpen, islamiseren en dat moslims in Europa alleen maar meer radicaliseren, ondanks (of we moeten zeggen: dankzij) al het gepamper van de islam en de voortdurende westerse tolerantie. Geen wonder dat er uit Europa, met België als koploper, zoveel jihadisten naar landen als Syrië vertrekken.

Het Vlaams Belang gelooft dan ook niet in (peperdure) zogenaamde ‘deradicalisering’. Deradicaliseringsprogramma’s in landen als Groot-Brittannië hebben immers bewezen dat dat niet werkt. Bovendien heeft de bekende onderzoekster Marion Van San aangetoond dat (ingebeelde) sociaaleconomische achterstelling van moslims niet de oorzaak is. Volgens het Vlaams Belang is er maar één oorzaak van radicalisering en dat is de jihadistische islam. Filip Dewinter: “De jihad en de zogenaamde ‘radicale islam’ zitten als een kuiken in het ei van de islamitisch leer.” Bovendien geloven wij in de hypothese van Van San dat pogingen tot deradicalisering vaak zelfs het tegenovergestelde effect genereren: moslims zullen zich daardoor nóg meer op de islam richten en zich des te meer tegen het Westen keren.

Het Vlaams Belang wil dan ook de koe bij de horens vatten en doen wat de overheid ook vandaag nog nalaat te doen. Filip Dewinter: “We moeten de bokken scheiden van de geiten. Dat betekent dat we niet moeten niet inzetten op de zogenaamde ‘deradicalisering’ van jihadisten of radicaliserende moslims, maar dat we hun vertrek uit onze samenleving bespoedigen door middel van een actieve exitpolitiek onder het motto: ‘Oost, west? Thuis best!’.” Het afnemen van de Belgische identiteit, het bestraffen van de deelneming aan de (jihad-)strijd bij buitenlandse strijdkrachten, het ontzeggen van de toegang tot ons land en alleszins tot onze sociale zekerheid, zijn hierbij onontbeerlijk.

Om een dergelijke exitpolitiek in de verf te zetten, deelt het Vlaams Belang Antwerpen eenrichtings-vliegtuigtickets uit aan moslims die zich hier niet willen aanpassen en /of onze westerse maatschappij verderfelijk en decadent vinden. Zij kunnen immers beter ons land verlaten en vertrekken naar een of ander moslimland dat deel uitmaakt van Organization of the Islamic Cooperation (OIC), dat de sharia of islamitische wet boven westerse wetten en mensenrechten stelt. “Jihadi’s, salafisten en andere moslimradicalen zijn we hier beter kwijt dan rijk,” aldus Filip Dewinter. Met een aangepast pamflet, affiches, een quiz en vliegtuigtickets wil het Vlaams Belang Antwerpen de betrokkenen aanzetten om snel te vertrekken en nooit meer terug te komen.

 

Als bijlage vindt u het pamflet dat vanaf vandaag wordt verspreid.

Pamflet Oost, west Thuis best!

 

 

 


Kernwoorden: , , , ,