Wetsvoorstel Filip Dewinter: meer verkeersfaciliteiten voor zwangere vrouwen

gepubliceerd op 02 juni 2015 om 10:53

Filip Dewinter: “Vrouwen moeten de laatste weken van hun zwangerschap gebruik kunnen maken van gehandicaptenparkeerplaatsen”

Zwangere vrouwen kunnen tijdens de laatste vier maanden van hun zwangerschap gebruik maken van de eersteklasrijtuigen van de NMBS. Hiermee heeft de wetgever terecht faciliteiten voorzien om hen het leven gemakkelijker te maken. Filip Dewinter stelde evenwel vast dat er nog flink wat gaten zitten om de mobiliteit van zwangere vrouwen te vergemakkelijken. Dat is onder meer het geval voor wat het parkeren in onze drukke steden en gemeenten betreft.

Filip Dewinter: “Zeker vrouwen die in de laatste weken van hun zwangerschap zijn, hebben het fysiek niet altijd gemakkelijk. Boodschappen doen, de kinderen naar school brengen, naar de gynaecoloog gaan… het worden vaak vermoeiende verplaatsingen die een aantal onder hen nochtans nog altijd zelf moeten doen bij gebrek aan alternatief. Als dat met de wagen moet gebeuren, komt het vaak voor dat zij slechts een parkeerplaats vinden die ver verwijderd is van hun bestemming en zij nog een heel stuk te voet moeten gaan, al dan niet beladen met boodschappen. Ik vind daarom dat de wetgever ook daar tegemoetkomend mag zijn en heb ter zake dan ook zelf een initiatief genomen.”

Dewinter dient in dat verband vandaag een wetsvoorstel in. Dat komt erop neer dat vrouwen die in de laatste weken van hun zwangerschap zijn, gebruik moeten kunnen maken van de parkeerplaatsen die voor gehandicapten zijn voorzien. Hiermee pikt hij overigens in op een ontwerpresolutie van het Europees Parlement over parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen, waaruit blijkt dat er al in verschillende landen van de Europese Unie zulk een regeling bestaat.

Dewinter: “We hebben getracht een zo eenvoudig mogelijke regeling uit te werken. Afzonderlijke parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen in het leven roepen, lijkt mij niet haalbaar en ook niet wenselijk. Het meest voor de hand liggende is dan ook om de reeds bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen ter beschikking te stellen. Om te vermijden dat deze parkeerplaatsen al te vaak zouden worden bezet door wagens van zwangere vrouwen, hebben we bewust voor een beperkte periode van een paar weken gekozen, met name de laatste weken die voor hen de moeilijkste zijn. Uiteraard moeten ze daarvoor over een attest van hun gynaecoloog beschikken om misbruiken te vermijden en dat zichtbaar aan hun voorruit aanbrengen. Ik denk dat dit een sociale maatregel is, waar niemand een bezwaar tegen kan hebben, en die uiteraard niet bedoeld is om gehandicapten te benadelen, maar wel om zwangere vrouwen te helpen.”

Bijlage: Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg aangaande het parkeren door zwangere vrouwen:

20150430 WVS parkeren zwangere vrouwen

Filip Dewinter
Volksvertegenwoordiger

 


Kernwoorden: , , ,