Lees hier de toespraak van FDW op de nieuwjaarsreceptie van Koepel Antwerpen

gepubliceerd op 11 januari 2016 om 23:03

Dames en heren, Kameraden-nationalisten,

Mag ik u eerst en vooral mijn beste wensen aanbieden voor een gezond, voorspoedig en vooral strijdbaar 2016? In de media verneem ik dat het goed gaat met Antwerpen. “Antwerpen gaat erop vooruit sinds Bart De Wever burgemeester is geworden”, zegt de media. De realiteit is anders. Ja, volgens de statistieken is de geregistreerde criminaliteit gedaald. Anderzijds daalt ook jaarlijks de aangiftebereidheid. Antwerpen wordt er in de praktijk niet veiliger op. Voelen vrouwen, bejaarden, blanke Vlamingen zich veiliger in de superdiverse stad die Antwerpen geworden is. De enigen die zich op straat veilig voelen, zijn de Arabische moslimjongeren die zich als een soort bezettingsleger gedragen.

IMG_3220

Beste vrienden,

45% van de Antwerpenaren is ondertussen van vreemde afkomst. 10 jaar geleden was het welvaartspeil in Antwerpen hoger dan in de rest van het land. In het superdiverse Antwerpen ligt het welvaartspeil van de Antwerpenaren tegenwoordi g 15% onder het Vlaams en 10% onder het nationale welvaartspeil gemiddelde. De witte vlucht en de gekleurde intocht (10.000 niet EU-vreemdelingen per jaar) maken van Antwerpen een verpauperde en armlastige stad.
Beste vrienden,

In 2016 komen er via volgimmigratie overigens nog eens 5 tot 6.000 vluchtelingen bij. De helft zal terugvallen op OCMW-steun. De kostprijs wordt verhaald op de schaars overgebleven personen die nog belastingen betalen. Antwerpen telde nooit meer leefloners dan vandaag het geval is. De gekleurde bevolkingstoename in Antwerpen veroorzaakt quasi niets anders dan problemen: laaggeschoolde , arme en meestal Nederlands onkundige hulpbehoevende immigranten nemen de plaats in van hooggeschoolde, welstellende, Nederlandstalige en actieve Vlamingen. De capaciteitsproblemen in het onderwijs, de kinderopvang, de sociale huisvesting, de zorgsector, de bijstand enz… zijn quasi allemaal het gevolg van de immigratie-invasie. Is die superdiversiteit een verrijking? Ja, voor de allochtonen zeker. Voor de autochtonen betekent superdiversiteit op alle vlakken een letterlijk en figuurlijke verarming.

IMG_3228

Beste vrienden,

De volgende twee jaar za l het Vlaams Belang zich in Antwerpen toespitsen op de problematiek van de immigratie. Waarom? Omdat de immigratie-invasie rechtstreeks en onrechtstreeks verantwoordelijk is voor de verarming, de verpaupering, de criminalisering, de verloedering en de werkloosheid in Antwerpen. Het stadswapen van Antwerpen is een burcht. Het Steen met een openstaande poort. Het is tijd dat we de poorten van Antwerpen sluiten en Antwerpen teruggeven aan de Antwerpenaren. STOP immigratie!

 

Beste vrienden,

Ondertussen zit de vijand reeds binnen de muren. Te lang hebben we de poorten laten openstaan van onze stad, van ons land, van ons continent. De vluchtelingenstroom brengt opnieuw tienduizenden en tienduizenden jonge vreemdelingen naar ons land. Wie weet hoeveel moslimradicalen, potentiële terroristen, criminelen en ander uitschot er zich tussen deze vluchtelingen bevinden? Deze jonge, cultureel onaangepaste gelukszoekers die onder het mom van een oorlog ver weg hier hun heil komen zoeken, horen hier niet thuis. Ze horen hier niet thuis omdat ze hun verantwoordelijkheid moeten opnemen in hun eigen land en vechten tegen de islamradicalen die hun families en hun land en hun toekomst in dat land bedreigen. Zij horen hier niet thuis omdat ze niet aangepast zijn aan onze manier van leven, onze waarden en normen. Zij horen hier niet thuis omdat ze geen deel uitmaken van onze cultuur, van ons volk noch van onze samenleving. Zij horen hier niet thuis omdat het merendeel van hen hier komt profiteren van onze sociale zekerheid en parasiteren op de kap van de Vlaamse belastingbetaler. Kortom, zij horen hier niet thuis …

IMG_3254

Beste vrienden,

De problemen waarbij vrouwen aangerand worden door bendes jonge asielzoekers en immigranten beperkt zich niet enkel tot Keulen,
Hamburg of andere Duitse steden. Ook bij ons zijn vrouwen nauwelijks veilig op straat. Is een armlengte afstand houden de oplossing? Natuurlijk niet. We moeten geen afstand nemen van mekaar, we moeten afstand nemen van de islam. Teveel testosteron speelt een rol bij deze jonge asielzoekers en immigranten, maar een teveel aan islam nog veel meer.

Het probleem is immers de islam. Deze achterlijke godsdienst beschouwt vrouwen als een seksueel gebruiksvoorwerp, discrimineert vrouwen en behandelt hen als tweederangsburgers. Multicultureel betekent multiproblematisch en multiconflict en multicrimineel. De grenzen moeten toe; onaangepaste moslims – een meerderheid dus – moeten terug naar hun landen van herkomst en de islam moet aan banden gelegd worden.

En nog één ding: als de overheid omwille van politieke correctheid niet kan of wil beschermen dan moeten vrouwen minstens het recht hebben om zichzelf te beschermen. Legaliseer zelfverdedigingswapens die geen blijvend letsel veroorzaken. Legaliseer stroomstootwapens, pepperspray en traangas!
Beste vrienden,

Het Vlaams Belang heeft eergisteren een “Hard Terugslaan”-plan bekend gemaakt waarbij we de sluiting van 6 Antwerpse jihadistische moskeeën voorstellen; een halaltaks willen invoeren, strenge controles, huiszoekingen en identiteitscontroles willen in zogenaamde jihadzones en de registratie eisen van moslimnieuwkomers in onze stad in afwachting van een daadwerkelijke immigratiestop. Aan halfslachtige maatregelen hebben we al lang geen boodschap meer. We moeten de bokshandschoenen bovenhalen en laten weten dat we hard terugslaan naar iedereen die ons bedreigt of geweld aandoet, aan al die ons wil overheersen en onder de voet lopen!

 

Beste vrienden

De hypocrisie van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever kent geen grenzen. Terwijl hij een plan naar Amerikaans model voorstelt om het islamterrorisme aan te pakken in ons land haalt hij met evenveel enthousiasme een dubieus Saoedisch bedrijf binnen in de Antwerpse haven goed wetende dat de 1,5 miljard Euro die geïnvesteerd zou worden afkomstig is van Saoedische financierders die rechtstreeks gelinkt zijn aan Al Quaida en zo mee het Salafistisch terrorisme financieren. Omdat er teveel kritiek kwam op deze Saoedische hold-up van onze Antwerpse haven werden het Vlaams Belang maar ook Groen en de PVDA uit de Raad van Bestuur van de haven gezet en vervangen door trouwe marionetten van het regime. Ook al is morgen één of andere oliesjeik van de Raad van Bestuur van de haven, dan nog zal het Vlaams Belang zich verzetten tegen investeringen die betaald worden met Saoedisch bloedgeld.

 

Beste vrienden,

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en dat zullen we in Antwerpen – het politiek laboratorium bij uitstek – geweten hebben. Omwille van te krappe meerderheden en onervaren bestuurders ligt het bestuur in Deurne – een gemeente van bijna 80.000 inwoners – en Berchem zo goed als plat. De N-VA gaat in Deurne nog liever met Groen in zee dan het gesprek te voeren met het Vlaams Belang. Na 60 jaar socialisme krijgen we nu de groene Khmer aan de macht. De Antwerpenaren hebben tientallen jaren Vlaams Blok en daarna N-VA gestemd om een einde te maken aan decennia lang socialistisch bestuur. De Antwerpenaren hebben niet links langs de voordeur van het Schoon Verdiep het stadhuis uitgetrapt om extreem-links langs de achterdeur binnen te halen.

Wij bereiden ons voor op 2018. Op de zoveelste slag om Antwerpen. Vastberaden, zelfverzekerd en hardnekkig, omdat het vandaag meer dan ooit duidelijk is waarom we strijden en moeten volhouden voor het overleven van onze soort, van onze manier van leven,van onze kinderen en kleinkinderen.

IMG_3294

 


Kernwoorden: , ,