Interview met Filip Dewinter in GvA: “De Wever is nog linkser dan Janssens”

gepubliceerd op 14 mei 2016 om 20:48

20160514_Gazet-van-Antwerpen_interview FDW

“De Wever is nog linkser dan Janssens”
Gazet van Antwerpen* – 14 Mei 2016
Pagina 16
* Gazet van Antwerpen/Metropool Zuid, Gazet van Antwerpen/Mechelen, Gazet van Antwerpen/Metropool Noord, Gazet van Antwerpen/Waasland, Gazet van Antwerpen/Metropool Stad, Gazet van Antwerpen/Kempen

Is het Vlaams Belang bezig aan een opmerkelijke comeback?

“Zeker weten”, zegt Filip Dewinter. Wie dacht dat de man van de bokshandschoenen aan het uitbollen was in het pluche van de Kamer, heeft zich vergist. Hij wil een klacht indienen tegen de islam. “We moeten af van de islam als erkende en gesubsidieerde godsdienst, want anders stevenen we af op een burgeroorlog.”

Ekeren, woensdag. Exact tien jaar na de dodelijke raid van Hans Van Themsche in de stad, begroet Filip Dewinter zijn kleinzoon. Toen de moorden op 11 mei 2006 werden gepleegd, was Dewinter nog lang geen grootvader. In die periode bereidde hij zich nog voor om het Antwerpse stadhuis te veroveren. Maar dat plan mislukte. En anno 2016 moet hij zich tevredenstellen met de rol van gewoon Kamerlid en gemeenteraadslid in Antwerpen.

“Die zaak was een keerpunt in de geschiedenis van het Vlaams Belang”, zegt hij. “Zonder dat drama hadden wij bij de verkiezingen van oktober 2006 geen 34%, maar wel 40% kunnen halen. Links en Patrick Janssens hebben die tragedie schaamteloos misbruikt om met marsen en concerten de weg naar het stadhuis voor ons te barricaderen.”

Achteraf is bewezen dat Hans Van Themsche racistische motieven had. Logisch dus dat er naar u en uw partij werd gekeken.

Filip Dewinter: Wij hadden volgens links niet de kogels afgevuurd, maar wel de munitie geleverd. Die politieke conclusie lijkt me ook na tien jaar nog altijd niet verantwoord en vooral niet correct. Van Themsche was een psychopaat die in het wilde weg heeft geschoten. Hij viseerde daarbij allochtonen, maar daarachter een politieke agenda zoeken had maar één beweegreden: het Vlaams Belang nekken.

Hebt u dan zelf nooit getwijfeld over uw mogelijke invloed en die van uw partij op Van Themsche?

Ook ik was diep onder de indruk van de feiten. Ik kan wel tegen een stootje, maar ik ben ook een mens van vlees en bloed. Die zaak heeft een diepe kras op mijn ziel nagelaten en ze heeft me doen beseffen dat je als politicus een grote verantwoordelijkheid draagt. Ook later, in de zaak van Anders Breivik in Noorwegen, is mijn naam opgedoken. Maar wat doe je tegen een gek? Ik heb nooit aangezet tot geweld. Het is veeleer omgekeerd: wij zijn altijd een ventiel geweest waarlangs mensen hun frustraties konden laten ontsnappen. Ook nu nog, als de meest islamkritische partij die we zijn en waarvan ik een exponent ben. Wij verzetten ons tegen de immigratie en de islam, maar dan wel met democratische middelen.

Het Vlaams Belang stijgt weer in de peilingen. In 2014 haalde u bij de verkiezingen nog amper 5,8%, nu staat u weer op 12%. Is de grote comeback in de maak?

Zeker weten. In de politiek ben je altijd zo sterk als bij de laatste verkiezingen, maar alles blijft ook voortdurend in beweging. Voor de N-VA geldt: what goes up, must come down. Wij zijn nu alweer even groot als Open Vld en bijna even groot als de sp.a. Straks steken we CD&V naar de kroon. Bovendien is rechts overal in opmars: in Duitsland, Nederland, Italië, Oostenrijk, Denemarken… In Frankrijk is het Front National nu de grootste partij.

Maar daarvoor moest wel eerst Jean-Marie Le Pen verdwijnen. Waarom geldt dat niet voor u?

Le Pen is met zijn 87 jaar hoogbejaard, ik ben pas 53 jaar en nog lang niet rijp voor het politieke rusthuis. Kamervoorzitter Siegfried Bracke wil ons tot 67 jaar laten werken, dus ik zal mijn burgerplicht trouw vervullen (lacht). Waarom zou mijn partij trouwens het kind met het badwater weggooien? Onze nederlagen waren vooral een gevolg van de conjunctuur: het cordon sanitaire had onze kiezers uitgeput en tegen de N-VA was de voorbije jaren geen kruid gewassen. Maar nu beginnen de kiezers zich af te vragen wat die N-VA ervan heeft gebakken. Die partij kan haar spreidstand misschien nog even volhouden met een volkstribuun als voorzitter die oppositietaal spreekt terwijl zijn partij het land leidt, maar de rek is eruit. En de teleurgestelde kiezers komen terug naar ons. Daarop hebben wij geduldig gewacht.

Waren die kiezers het niet gewoon beu dat u door het cordon sanitaire toch geen rol kon spelen? En dat cordon bestaat vandaag nog steeds.

Na de aanslagen in Parijs en Brussel en de asielcrisis zien de mensen geen nood meer aan de N-VA, maar wel aan een partij zoals het Vlaams Belang. En naar mijn bescheiden mening moeten wij als zweeppartij in de oppositie blijven. Wij zijn geen N-VA-aanhangsel of een N-VA-plus. Wij willen geen stuk van de taart, zoals de N-VA, maar een ander product. Het heeft destijds niet veel gescheeld of we waren samengegaan, met Jean-Marie Dedecker erbij. Maar dat boek is gesloten. Nu moeten wij partijen zoals de N-VA vanuit de oppositie behoeden voor te grote stommiteiten. Zoals in Antwerpen, waar de N-VA nu al in een aantal districten zonder enige schaamte coalities heeft gesloten met de sp.a en Groen. Wel, daarvoor hebben de mensen niet op de N-VA gestemd.
In Antwerpen denken de linkse partijen na over een progressief front, zo bleek vorige week uit ons interview met Kathleen Van Brempt (sp.a) en Wouter Van Besien (Groen).
Ja, ik heb dat met veel belangstelling gelezen. Maar ik stel vast dat die partijen zelf nog niet goed weten wat ze willen (lacht). Wie moet de stad straks gaan besturen? CD&V wordt steeds marginaler en voor Open Vld is het fiasco na de val van Annemie Turtelboom totaal. Misschien gaat Groen straks wel voor een coalitie met de N-VA, zonder de socialisten. Het district Deurne is alvast een mooie testcase om te zien of dat lukt. Bart De Wever voert stilaan een beleid dat op het vlak van immigratie, multicul en islam nog linkser is dan dat van Patrick Janssens, maar dat kan men ons niet verwijten. Als de N-VA rechtser wil besturen, dan moet De Wever met ons komen praten en niet met Groen. Ik ga niet smeken om het cordon te doorbreken. Het zal ironisch klinken, maar het cordon is inmiddels het probleem van De Wever, niet het mijne. Je kan blijven doorgaan met rechts praten, maar links besturen.

Welke rol wil u zelf nog spelen in Antwerpen?

Ik ben in elk geval kandidaat om bij de volgende verkiezingen opnieuw het boegbeeld van mijn partij te zijn. We moeten dan een herkenbaar Vlaams Belang aan de kiezers tonen, zonder te veel experimenten. Wij hebben 35 jaar lang spitsroeden gelopen, het pad geëffend en veel blauwe plekken opgelopen. Nu wordt het tijd om de vruchten van onze rechtlijnigheid te plukken.

Voor een partij die zo diep is weggezakt, klinkt u wel heel erg optimistisch. Welke score is volgens u nog haalbaar?

Ik hoop dat wij in elk geval boven de 10% uitkomen om ten volle onze rol te kunnen spelen. En wij zijn niet op zoek naar partners. Laat ons maar zonder compromissen focussen op wat echt belangrijk is. En de immigratie is belangrijker dan ooit. Maar ondertussen krijgt Antwerpen er nog eens vijfduizend vluchtelingen bij, terwijl Bart De Wever had gezegd dat dit niet zou gebeuren. Deze week ondertekende hij een diversiteitscharter waarin staat dat hij per se meer allochtonen bij de politie wil, iets wat zelfs de socialisten als kampioenen van de diversiteit nooit hebben gepresteerd. En dit weekend vindt er met de steun van N-VA-schepen Koen Kennis een moslimbeurs plaats die bijna zo groot is als de Boekenbeurs. Is dat wat de kiezers van De Wever hadden gehoopt?

Als u zo fanatiek de strijd aanbindt met de N-VA, bent u dan niet de beste bondgenoot van links?

Nee, een sterk Vlaams Belang is de nachtmerrie van links! Wij zijn immers de hete adem in de nek van de N-VA, we zorgen ervoor dat die partij niet nog verder afglijdt naar links. Zonder ons zou ze al lang helemaal zijn verveld tot een vormloze, multiculturele partij die platte broodjes bakt met de rest van het establishment. Kijk naar wat er deze week in het Vlaams Parlement is gebeurd met het ritueel slachten. De N-VA wil eerst per se een verbod, maar besluit vervolgens dat ze daar geen regeringscrisis voor over heeft. Zo zijn alle traditionele partijen ten onder gegaan. De N-VA is aan het afglijden naar een CVP-bis.

Uw partij is misschien wel consequent gebleven, maar heeft daarvoor ook een zware prijs betaald. Zelf was u lang hét boegbeeld van rechts, maar nu bent u een doodgewoon Kamerlid. Steekt dat niet?

Na 25 jaar als fractieleider was het wel even wennen aan mijn nieuwe rol. Die strookt soms niet met mijn temperament. Maar het hoeft niet altijd de grote Dewinter-show te zijn. Ik heb ook moeten wennen aan zo’n kleine fractie. Soms is dat wel frustrerend. Zoals bijvoorbeeld het feit dat mijn partij niet mocht zetelen in de onderzoekscommissie Terreur, die deze week is gestart. Dat was een kolfje naar mijn hand geweest. Maar men heeft de beklaagden zelf de jury laten kiezen. De commissie wordt voorgezeten door een voormalige minister van Binnenlandse Zaken (Patrick De­wael, red.) en er zit ook een voormalige minister van Justitie in (Laurette Onkelinx, red.). Dat is toch te zot voor woorden. Maar ook zonder die commissie kan ik in de Kamer de rol van rebel en vrijbuiter spelen.

Hoe doen uw nieuwe voorzitter Tom Van Grieken en uw andere politieke erfgenamen het?

Zij hebben een tijdje hun weg gezocht, maar die hebben ze nu wel gevonden. In het begin hadden ze na de verkiezingsnederlaag misschien te veel schrik van hun eigen schaduw, maar dat is nu voorbij. Ik begrijp dat wel, want ze hadden van ons een vergiftigd geschenk gekregen. Wij hadden hun de sleutels van een Ferrari gegeven, maar de motor was kapot, de deuren gingen niet open en de lichten werkten niet. Dan is het moeilijk om 180 kilometer per uur te rijden (lacht). Maar inmiddels zijn de zaken weer in balans. Het leergeld is betaald en we zitten nu op ramkoers.

U formuleert het voorzichtig, maar er zijn blijkbaar heel wat interne discussies gevoerd. Waarover gingen die dan?

Nog niet zo lang geleden werd mij verweten dat ik te veel focuste op de immigratie en de islam. Het is pijnlijk dat wij gelijk hebben gekregen in bijna alles wat we de voorbije decennia hebben voorspeld, maar nu moeten we oppassen dat we niet door God en Klein Pierke worden voorbijgestoken. Onze lijn moet duidelijk blijven: immigratie leidt tot islamisering, die leidt tot radicalisering, en dat leidt tot terreur en geweld. De publieke opinie heeft dat al lang door, maar de politiek nog niet. Zelfs niet na dertig jaar en na honderden miljoenen aan subsidies. De islam zal nooit accepteren dat ze wordt gedomineerd door onze cultuur, ze wil zelf domineren. Daarom ben ik van plan om binnenkort een klacht tegen de islam in te dienen.

U zegt?

Ban de islam! We moeten af van de islam als erkende en gesubsidieerde godsdienst, want anders stevenen we af op een burgeroorlog. De autochtone bevolking blijft dit niet pikken. In Antwerpen is nu al 52% van de schoolgaande kinderen moslim. Als we die evolutie blijven faciliteren en subsidiëren, dan houden we de zaken niet meer in de hand. We moeten laten zien wie de baas is, want de islam heeft geen respect voor zwakte. De dag dat de moslims de meerderheid hebben, schaffen ze hun zogenaamde multiculturele tolerantie af.

Maar u kunt toch geen klacht indienen tegen een godsdienst?

De islam zondigt tegen een aantal van onze hoogste principes, zoals de gelijkheid van man en vrouw en de scheiding van kerk en staat. Die religie discrimineert en schendt zo artikel 444 van het strafwetboek. Dat wil ik aankaarten bij de hoogste gerechtelijke instanties. Ofwel bij de Raad van State, ofwel bij de rechtbank van eerste aanleg.

Meneer Dewinter, u weet zelf toch heel goed dat zo’n klacht kansloos is. Is dit niet gewoon een manier om in het nieuws te komen?

Ik zie de islam als de grootste bedreiging van onze samenleving op dit moment. Misschien is dit wel een van de laatste middelen die ons ter beschikking staan. (glimlacht) En wat die publiciteit betreft: ik doe tenslotte aan politiek, hé.

lex moolenaar
Copyright © 2016 Concentra. Alle rechten voorbehouden

 


Kernwoorden: , , , ,