Hoofddoekenverbod gemeenschapsonderwijs moet in volgend Vlaams regeerakkoord

gepubliceerd op 10 april 2014 om 12:03

Groen gooit ondertussen rechtstaat omver

Het Vlaams Belang verneemt dat de Auditeur bij de Raad van State voorstelt om het hoofddoekenverbod, dat het Gemeenschapsonderwijs voor zijn onderwijsnet instelde voor leerlingen, leerkrachten en personeel, op te heffen.

De beslissing van het GO! is er  gekomen vanuit de filosofie dat overheidsonderwijs neutraal moet zijn, en die neutraliteit op de helling kwam te staan door de druk vanuit islamitische middens op verschillende scholen en hun leerlingen. Met een algemeen verbod voor het gehele net wilde het GO! rugdekking geven aan alle scholen van het net.

Het Vlaams Belang heeft deze beslissing steeds gesteund.  Het was een logische keuze van de leiding van het GO! om een algemeen signaal te geven dat het  met de neutraliteit van het overheidsonderwijs, zowel van de kant van de leerlingen als van de leerkrachten, menens is. Dat het met andere woorden gedaan moet zijn om vrouwelijke leerlingen verplicht een hoofddoek te laten dragen en zo een islamiserende stempel te drukken op het gemeenschapsonderwijs.

De vrijheid van onderwijs is voor het Vlaams Belang altijd een zeer belangrijke aangelegenheid geweest. Het GO! moet dus het recht blijven hebben om het hoofddoekenverbod in zijn net te handhaven.

Om in de toekomst het aanslepende debat hierover definitief te beslechten, wil het Vlaams Belang dat het hoofddoekenverbod in het GO! door het Vlaams Parlement geregeld wordt met een decreet. Het Vlaams Belang heeft in het verleden reeds voorstellen ingediend, en zal dat ook in de toekomst blijven doen.

In die zin lijkt het nuttig en nodig dat het hoofddoekenverbod in het GO! deel uitmaakt van het volgende Vlaams regeerakkoord.

Intussen hebben we kennis genomen van de reactie van Groen. Groen wil het eindoordeel van de Raad van State zelfs niet afwachten en eist van minister Smet een omzendbrief die de visie van de auditeur aan de scholen zou opleggen. Groen wil dus dat de Vlaamse regering kort en goed een staatgreep pleegt, waarbij de Raad van State gewoon geliquideerd wordt. Dit is te gek voor woorden, maar zegt wel alles over de manier waarop Groen de islamitische zuil in Vlaanderen bijspringt. Dan kan de rechtstaat voor Groen de pot op.