Halt aan de onveiligheid op het Antwerpse openbaar vervoer

gepubliceerd op 15 mei 2014 om 20:13

Deze voormiddag organiseerde het comité Aveilig – dat ijvert voor een veilig Antwerpen – in samenwerking met het Vlaams Belang een actie in het Antwerps premetrostation Opera om de aandacht te vestigen op de onveiligheid op het Antwerpse openbaar vervoer. Pas een week geleden kwam een 75-jarige dame in dit premetrostation ten val na een agressieve handtasdiefstal. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het betreft het zoveelste geval van agressie op het Antwerpse openbaar vervoer op enkele maanden tijd. Voor het Vlaams Belang is het welletjes geweest.

Ter gelegenheid van de actie pleitte  Filip Dewinter voor zes maatregelen die het Antwerpse openbaar vervoer opnieuw veilig moeten maken. Het Vlaams Belang wil – naar Brussels voorbeeld – de oprichting van een Bus-, Tram- en Metrobrigade in de schoot van de federale politie. De huidige Lijnspotters kunnen weliswaar onregelmatigheden vaststellen, in het beste geval een GAS-boete uitschrijven, maar beschikken niet over politionele bevoegdheden.

Het Vlaams Belang wil ook dat er toegangscontrole wordt georganiseerd aan de metro-ingangen, om rondhanggedrag en overlast tegen te gaan. Tevens pleit onze partij voor de invoering van het – al reeds lang beloofde – toegangsverbod voor overlastplegers en hardnekkige zwartrijders. Personen die een dergelijk toegangsverbod opgelegd krijgen, mogen tijdelijk geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer. Het Vlaams Belang wil ook in elke tram of bus een operationele camera en een tweede man / controleur. Ook pleit het Vlaams Belang voor veiligheidsassistentie de klok rond, waarvan de bijstand door de chauffeurs kan worden opgeroepen. In bijlage vindt u alle informatie betreffende de veiligheidsvoorstellen van het Vlaams Belang voor het Antwerpse openbaar vervoer.

Ter gelegenheid van de actie pleitte Filip Dewinter ook voor de legalisering – naar Duits en Frans voorbeeld – van zelfverdedigingswapens die geen permanent letsel veroorzaken, genre pepperspray of traangas. “De burger staat nu weerloos tegenover criminelen die altijd wel op illegale wijze aan wapens geraken om hun misdrijven mee te plegen. Brave burgers moeten tenminste in de mogelijkheid worden gesteld om zich te kunnen verdedigen. ‘When guns are outlawed, only outlaws will have guns.’”, zei Filip Dewinter.

 Lees hier de 6 voorstellen van Aveilig

voor een veilig openbaar vervoer

 

 

Persnota, 15 mei 2014

Inleiding
Onveiligheid blijft het Antwerps openbaar vervoer teisteren. Vorige week donderdag belandde een oudere dame op de grond bij een agressieve handtasdiefstal in premetrostation Opera. De dame raakte bij de agressie gewond en moest geopereerd worden. In datzelfde premetrostation werden ook in maart al twee oudere dames van 76 en 84 jaar overvallen. In mei was het premetrostation Groenplaats het toneel van een grote vechtpartij, waarbij omstaanders werden bedreigd en vernielingen werden aangebracht aan een tram. Over deze feiten werd bericht in de pers. Gesprekken met bus- en tramchauffeurs maken duidelijk dat het maar het topje van de ijsberg is.
De impact van de onveiligheid op het openbaar vervoer mag niet onderschat worden. Het openbaar vervoer wordt gepromoot als alternatief voor de wagen. De Vlaamse overheid investeerde de voorbije jaren grote budgetten in tramverlengingen naar de Antwerpse randgemeenten. Voor sommigen is het openbaar vervoer om financiële, gezondheids- of andere redenen zelfs het enige mogelijke vervoer. Het is dan ook van groot belang dat ons Antwerpse openbaar vervoer kwalitatief en veilig is. Veel Antwerpenaren – en vooral dan ouderen – schrikken er nu voor terug om het openbaar vervoer te gebruiken om redenen van onveiligheid. Gebruik kunnen maken van veilig openbaar vervoer zou echter een basisrecht moeten zijn.
Om het Antwerpse openbaar vervoer opnieuw veilig te maken, lanceert Aveilig 6 voorstellen.

1. Oprichting van een politionele Bus- Tram en Metrobrigade
De volgende jaren worden 41 voltijdse lijnspotters ingezet op de voornaamste stadslijnen. Hun aanwezigheid moet preventief werken tegenover mogelijke overlast en een onradend effect hebben op mogelijke gauwdieven en amokmakers. Lijnspotters alleen zijn niet voldoende om de veiligheid te garanderen op trams, bussen en in de metro. Zij kunnen enkel maar melding maken van onregelmatigheden. Sommigen kunnen GAS-boetes uitschrijven, maar beschikken niet over politionele bevoegdheden. Aveilig pleit daarom – naar Brussels voorbeeld – voor een volwaardige, goed uitgeruste, politionele Bus-, Tram en Metrobrigade die voltijds toezicht houdt op het openbaar vervoer. Ook in Antwerpen moet een dergelijke brigade van de federale politie worden opgericht.
2. Opnieuw een tweede man / controleur op elk voertuig
Momenteel is het zo dat de controleploegen worden gereduceerd tot 2 personen om de indruk te wekken dat controleurs ten allen tijde overal aanwezig zijn. In de praktijk is hier echter weinig van te merken. De controleurs zijn met deze nieuwe methode zelf niet echt opgezet daar in geval van agressie 2 personen te weinig is om de orde te handhaven en in te staan voor de veiligheid van de reizigers en zichzelf. Ook het zwartrijden moet efficiënter worden aangepakt. Zwartrijders krijgen nu bij controles eerst de kans om het

voertuig te verlaten waarna de controleurs opstappen. Dit noemt men een ‘open controle’. Ook is er te weinig toezicht op andere overtredingen. Daarom pleit Aveilig om op elk voertuig van De Lijn dat in Antwerpen rondrijdt een controleur / tweede man in te zetten die direct kan terugvallen op rondrijdende veiligheidsdiensten / BTM-brigade. Betere controle zal overigens leiden tot minder zwartrijden en dus meer inkomsten voor De Lijn, die de extra personeelskosten voor de inzet van deze controleurs tenminste deels zullen compenseren.
3. Veiligheid op openbaar vervoer verzekeren, de klok rond!
Aan en rond de bushalten of de terminussen, zoals de Rooseveltplaats, is er maar weinig toezicht. Op de Rooseveltplaats is slechts één toezichthouder operationeel. ’s Avonds laat wordt de Rooseveltplaats echter geplaagd door dealers en amokmakers. De veiligheid van de chauffeurs en de reizigers kan niet gewaarborgd worden. Momenteel is het zo dat er nog chauffeurs tot laat in de nacht rondrijden of hun dienst afsluiten op afgelegen stelplaatsen. Op dat moment kunnen zij niet terugvallen in geval van een conflictsituatie op veiligheidspersoneel van De Lijn, aangezien die hun dienst dan al beëindigd hebben. Aveilig pleit ervoor dat een patrouille circuleert totdat de laatste chauffeur zijn dienst heeft beëindigd en vanaf het moment waarop de eerste chauffeur zijn dienst begint. Tussen het beëindigen en het beginnen van het aanbod van openbaar vervoer zitten slechts enkele uren. Aveilig eist veiligheidspersoneel voor het openbaar vervoer, de klok rond!
4. Toegangscontrole aan de inkom van de metrostations
Personen die het openbaar vervoer niet willen gebruiken, hebben niets te zoeken in de metro. Om rondganggedrag en overlast in de metro tegen te gaan, wil Aveilig een systeem van toegangs- en betalingscontrole aan de inkom van elk metrostation. In het Brusselse metronetwerk is de toegangscontrole reeds operationeel. Een maand na installatie van de toegangscontrole in de Brusselse metro bleek dat de ticketverkoop in de stations verdubbeld was.
5. Toegangs- en verblijfsverbod voor overlastplegers
Aveilig pleit voor de mogelijkheid om personen die herhaaldelijk overlast plegen op het openbaar vervoer – of er zelfs criminele feiten plegen – een tijdelijk toegangs- of verblijfsverbod op te leggen. Een toegangsverbod is een verbod om gedurende een bepaalde periode gebruik te maken van een of meerdere vormen van openbaar vervoer. Een verblijfsverbod is een verbod om zich gedurende een bepaalde periode te bevinden in, of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften. De toepassing van dit toegangsverbod moet worden gecontroleerd door controleurs, lijnspotters en politie.
Een voorbeeld kan worden genomen aan het Nederlandse systeem. Het Nederlandse reis- en/of verblijfsverbod berust op de Wet Personenvervoer 2000 en kan bijvoorbeeld worden opgelegd in geval van notoir zwartrijden of aan burgers die de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren. Daarnaast biedt ook het Nederlandse Wetboek van Strafrecht de mogelijkheid tot het opleggen van een reis- en/of verblijfsverbod in de vorm van een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf.
6. Camerabewaking in elk voertuig
De camerabewaking op de bussen laat meer dan eens te wensen over. Nog niet alle bussen beschikken sinds de start van camerabussen (ingevoerd in 2007 naar aanleiding van de moord op Guido Demoor in een Antwerpse bus) over camerabewaking. Het is ook zo dat er op risicovolle ritten vaak geen camerabussen worden ingezet. Vaak zijn er ook problemen met defecte camera’s. Aveilig eist een degelijke en effectief operationele