Filip Dewinter vraagt bijeenroeping raad van bestuur van het Antwerpse Havenbedrijf in verband met het Saoedische bedrijf ERS

gepubliceerd op 18 mei 2015 om 11:45

Filip Dewinter: “ERS moet duidelijkheid scheppen. Indien er enige band is met investeerders die moslimterrorisme/jihadisme financieren en/of het inhumaan-totalitaire Saoedische regime ondersteunen, kan de ERS-investering in Antwerpen niet doorgaan.”

Als lid van de raad van bestuur van de Haven heeft Filip Dewinter vandaag in een schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur, Marc Van Peel, gevraagd om zo snel mogelijk de raad van bestuur van het Antwerpse Havenbedrijf bijeen te roepen (zie bijlage). Dewinter wil immers duidelijkheid over de mogelijke betrokkenheid van ERS-investeerders bij de jihadistische organisatie Al Qaida. Minstens één investeerder, Saleh Kamel, zou in het verleden tot de financiers van Al Qaida hebben behoord.

Op de raad van bestuur van de Haven van afgelopen maandag stelde Dewinter nog vragen naar aanleiding van aangeknoopte gesprekken met ERS, alsook over de aandeelhoudersstructuur van en de investeerders achter ERS. Hij kreeg echter slechts vage antwoorden van de administratie.

In zijn brief aan de voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel merkt Filip Dewinter op dat het pijnlijk is om te moeten vaststellen dat een gebrek aan research bij de voorbereiding van het ERS-dossier omtrent de investeerders achter ERS, nu leidt tot grote imagoschade voor de Antwerpse haven. Ook stelt Dewinter in zijn schrijven dat de gesprekken met ERS enkel kunnen worden voortgezet indien blijkt dat er geen enkele link is tussen ERS en de investeerders achter het bedrijf enerzijds, en het internationaal terrorisme/jihadisme en/of het inhumaan-totalitaire regime van Saoedi-Arabië anderzijds.

Als bijlage kunt u het schrijven van Filip Dewinter aan Marc Van Peel vinden: Schrijven Filip Dewinter aan Marc Van Peel inzake ERS

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 


Kernwoorden: , , , , ,