Filip Dewinter over conclusies terrorismecommissie: “Zonder massa-immigratie geen (radicale) islam, zonder islam geen jihadaanslagen in ons land.”

gepubliceerd op 26 oktober 2017 om 15:42

Verslag van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging (nrs 1752/6 tot 10)

 

Tussenkomst dd. 26 oktober 2017 van Filip Dewinter

 

Mijnheer de Voorzitter,

Collega’s,

 

5 minuten krijg ik om dat rapport van 938 blz te bespreken. Dat betekent 0,3 seconden per blz. Na het weren van het Vlaams Belang uit de onderzoekscommissie nu dit… Ik begrijp ook waarom. U hebt schrik van de waarheid. Waar de politieke correctheid heerst, regeert immers de leugen en wordt iedere afwijkende mening de mond gesnoerd.

 

Collega’s,

 

Volgens dit rapport zijn we in oorlog met het terrorisme. Klopt niet! We zijn in oorlog met de islam die het terrorisme gebruikt om onze vrije Westerse samenleving te ondermijnen, te destabiliseren en te onderwerpen aan de islam. Het probleem bevindt zich niet IN de islam; het probleem is niet het salafisme, het wahabisme of IS, het probleem is DE islam. De koran is de bron van alle miserie, een ‘license to kill’. Dit rapport negeert de oorzaken van het IS-terrorisme: de islam als ideologische onderbouw en de massa-immigratie als praktische hefboom. Dit rapport gaat ervan uit dat het allemaal wel goed komt als we de islam maar voldoende pamperen, institutionaliseren en liberaliseren. Daartoe moet volgens het rapport ‘een duurzame en op vertrouwen berustende band worden opgebouwd met alle moslims in België’ (pg. 44), ‘als prioritair actiepunt zoveel mogelijk moskeeën erkend worden’ (pg. 51), ‘meer diversiteit bij de inlichtingen- en politiediensten nagestreefd worden’ (pg. 255, 312, 368), ‘racisme bij de politie worden bestreden’ (pg. 255 en pg. 368), ‘van het Executief van Moslims van België een bevoorrechte partner maken met het oog op de volledige en onverkorte integratie van de islam en van de moslimgemeenschap in België’ (pg. 52), ‘alle vormen van discriminatie aanpakken om discriminatie van de islam te voorkomen’ (pg. 183), ‘meer geld en middelen voorzien voor het middenveld om de sociale en culturele mix en de diversiteit te bevorderen’ (pg. 158), ‘het invoeren van praktijktests tegen discriminatie’ (pg. 159), ‘meer islamleerkrachten aanwerven in het onderwijs’ (pg. 188), … Kortom: ‘bedoeling is om de totstandkoming van de Belgische islam te bevorderen’ (pg. 52). In plaats van de islam aan banden te leggen en de islamisering terug te dringen, gaan we de islam koesteren en nog meer faciliteiten geven. Na alle jihad-aanslagen, na alle miserie met de islam, na alle peperdure veiligheidsmaatregelen tegen terreur én na alle besparingen op kap van de gewone man en vrouw wil dit rapport de belastingbetaler nóg meer laten betalen voor nóg meer islam. Laat ons wel wezen. Er komt geen Belgische of Europese islam, het enige wat u zal bereiken is een geïslamiseerd België en Europa.

 

Collega’s,

 

Het belangrijkste probleem blijkt de zgn. ‘radicalisering’ te zijn. Dit rapport bekijkt het proces van zgn. radicalisering door een typisch Europese bril. Heeft iemand zich hier echter ooit al eens afgevraagd wie de radicalen in de ogen van de grote meerderheid van de moslims zijn? De ‘radicalen’ en ‘extremisten’ zijn volgens de islam de ketters, de ongelovigen, de kafirs, de oprechte islamhervormers en vooral de afvallige en zgn. liberale moslims die de islamitische regels niet of matig toepassen. De jihadi’s, de mujahidin, de taliban, de Syriëstrijders, de moslimbroeders, de sharia-predikers, de IS-, Al Qaida-, Hamas- en andere ‘terroristen’ zijn in de ogen van een groot deel van de moslimgemeenschap vrijheidsstrijders, helden en vooral vrome en goede voorbeeldmoslims die het voorbeeld van Mohammed volgen. Wat velen van u niet willen begrijpen is dat de islam niet volgens dezelfde spelregels als wij speelt en dat ook nooit zal doen. Geweld tegen niet-moslims, vrouwen en afvalligen maakt immers deel uit van het DNA van de islam en wordt als een legitiem middel beschouwd om de ‘Dar-al-islam’ (huis van de islam) te vestigen.

 

Collega’s,

 

Vandaag snoeit u hier en daar een tak van de boom, maar aan de wortels raakt u niet. Nochtans ligt de conclusie voor de hand: zonder massa-immigratie en asieltsunami geen islam in Europa en zonder islam geen jihadterreur in Europa. De duidelijke logica wordt volkomen genegeerd in dit rapport. Dit rapport spreidt het bedje van de islam in ons land en legt dus de basis voor nieuwe aanslagen in ons land in plaats van ze te voorkomen. Alleen de DE-islamisering van onze samenleving, de gedwongen terugkeer van alles en iedereen die zich weigert te assimileren aan onze manier van leven en het stoppen van de massa-immigratie kunnen het tij doen keren.

 

Filip Dewinter