Filip Dewinter niet vervolgd voor MMM-spel

gepubliceerd op 12 februari 2015 om 14:05

Filip Dewinter zal door het Antwerpse parket niet vervolgd worden voor het Minder, Minder, Minder-videospel dat hij lanceerde nav de voorbije verkiezingscampagne. Volgens het Antwerpse parket is het spel in overtreding met de racisme-wetgeving, maar kan een eventueel proces enkel via het Hof van Assisen, zeg maar een Volksrechtbank, gevoerd worden aangezien het om een zogenaamd ‘persmisdrijf’ zou gaan.

Merkwaardig want nav het Vlaams Blok-proces (2004) meende het parket dat een Assisen-proces niet noodzakelijk was en werd gekozen voor de Rechtbank van Eerst Aanleg. Het Antwerpse parket legde gisteren bij monde van een woorvoerder tevens allerlei persverklaringen af waaruit moest blijken dat Filip Dewinter wel degelijk de racismewetgeving had overtreden. Blijkbaar plaatst het parket zich in de plaats van de rechtbank. Tot nader order is iedereen onschuldig tot wanneer het tegendeel bewezen is en hij of zij veroordeeld wordt. Het oordeel van het Antwerpse parket dat Filip Dewinter de racismewetgeving zou overtreden hebben is – in in die context – interessant maar helaas niet relevant. Filip Dewinter beschouwt de beslissing van het Antwerpse parket om niet te vervolgen dan ook als een overwinning: ‘Deze beslissing is een goede zaak voor de vrije meningsuiting. Het parket erkent dat als er al een overtreding van de racismewetgeving is, deze zaak voor een Assisenrechtbank moet worden beslecht. Dat is een ontzettend belangrijk precedent. Opiniedelicten zullen in de toekomst enkel en alleen nog voor een Volksrechtsbank beoordeeld kunnen worden wat het ontzettend moeilijk maakt voor het CGKR (Centrum Voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) om te vervolgen.’

Dat het parket zich in de plaats van de rechtbank plaatst is minder hoopgevend. Niet het parket of de openbaar ministerie beslist maar wel de rechtbank. We leven in een rechtstaat en dat betekent dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. De verklaringen van de parketwoordvoerder zijn dan ook ongepast en een aanfluiting van de rechtstaat. Alleen de rechtbank oordeelt…. Niemand anders!’

 


Kernwoorden: , , ,