FDW in GvA: ‘Geen Saoedisch terreurgeld voor Antwerpse haven’

gepubliceerd op 27 januari 2016 om 09:58

“U beledigt zij die loyaal meegewerkt hebben”

Gazet van Antwerpen/Metropool Stad, Wo. 27 Jan. 2016, Pagina 16

Ik ben blij dat we met de nieuwe raad van bestuur van de haven deze soort onderwerpen met een grotere onafhankelijkheid en sereniteit kunnen bespreken”, zegt havenschepen Marc Van Peel (CD&V). Dat schoot Filip Dewinter (VB) in het verkeerde keelgat.

De mogelijke komst van het Saudische bedrijf Energy Recovery Systems (ERS) aan het Delwaidedok zorgt voor een stortvloed aan vragen bij de oppositie in de gemeenteraad. Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter merkt op dat er van de euforie van mei vorig
jaar nog maar weinig overblijft. Hij verwijst daarbij naar de twijfels over de financiering en de investeerders. “Antwerpen hoort geen investeringen te tolereren van een schurkenstaat als Saudi-Arabië”, zegt Dewinter. “We mogen geen bloedgeld aanvaarden waarmee terrorisme wordt gefinancierd.”

Sp.a-fractieleidster Kathleen Van Brempt wijst op de zware impact op de luchtkwaliteit van deze installatie. “ERS gaat jaarlijks 3,3 miljoen ton CO2 de lucht in pompen”, zegt Van Brempt.

Marc Van Peel luistert met veel ongeloof naar de kritiek van de oppositie. “De oppositie doet er alles aan om een gordijn in flarden te schieten, dat er nog niet eens is”, zegt Van Peel. “Ik had verwacht dat iedereen enthousiast zou zijn over deze grote industriële ontwikkeling in onze haven.”

De schepen benadrukt dat er veel kandidaten zijn voor de concessie, maar door het grote potentieel aan tewerkstelling werd gekozen om gesprekken op te starten met ERS. Die lopen nog. Daarin wordt gekeken naar zowel het financiële aspect als het milieubeleid.

“Het management van de haven zal een voorstel doen aan de raad van bestuur”, zegt Van Peel. “Als die zou beslissen om de concessie te verlenen, dan volgen er verschillende procedures voor de vergunningen.” Daarna volgt een uitval naar de oppositie. De schepen verwijst naar de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van de haven, waar nog alleen sp.a als oppositiepartij in zit. De bestuursraad werd naast de meerderheidspartijen aangevuld met ondernemers.

“Hypocriet”

“Het populisme dat hier tentoon wordt gespreid, blijft mij verbazen”, zegt de schepen. “Saudi-Arabië is niet het properste regime, maar als dat een criterium is, dan mogen we met zestig procent van de landen geen handel meer drijven. Ik ben dus blij dat ik nu met deze raad van bestuur dit in een grotere onafhankelijkheid en sereniteit kan bespreken.”

Filip Dewinter is niet opgezet met deze uitspraak. “Uw verontwaardiging over onze vragen klinkt hypocriet”, zegt de fractieleider. “Als gewezen lid van de raad van bestuur heb ik de grootste bedenkingen bij uw uitspraak. Dit is beledigend voor iedereen die steeds loyaal meegewerkt hebben. Moest misschien de samenstelling van de raad van bestuur van de haven worden gewijzigd om dit dossier er te kunnen doorduwen zonder al te kritische stemmen?” SACHA VAN WIELE

 


Kernwoorden: , , , ,