FDW bemachtigt inventaris van ‘te volgen groeperingen’ – GVA

gepubliceerd op 24 oktober 2013 om 00:12

“Ook politie heeft zwarte lijst”

Niet alleen de Staatsveiligheid, maar ook de federale politie blijkt te beschikken over een lijst met organisaties die worden gevolgd. Daarop staan Al Qaida, voetbalhooligans en de Vlaams Belang Jongeren kriskras door elkaar. “Die lijst is opgesteld zonder enige democratische controle”, zegt Filip Dewinter.

 

De lijst, die honderden organisaties registreert en beschrijft, wordt elk jaar geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. “Dat gebeurt zonder inzage van het parlement of de Comités P en I, en dus zonder enige democratische controle”, zegt Filip Dewinter.

De lijst moet een inventaris zijn van extremistische, terroristische en andere organisaties die de openbare orde kunnen bedreigen. Daaronder vallen ook sektes, criminele motorbendes en risicosupporters van binnen- en buitenlandse voetbalclubs.

Maar op de meest actuele lijst (die van 2012) vinden we ook organisaties zoals de VB Jongeren, het Vlaams-Nationalistisch Jeugdverbond en het Taal Aktie Komitee terug, evenals organisaties die steun verlenen aan illegalen. En zelfs een politieke partij: de PTB, de Franstalige tegenhanger van de PVDA.

Namen van individuen staan niet op de lijst, maar die worden wel geregistreerd telkens wanneer ze een bijeenkomst van een van de bewuste organisaties bijwonen. Dat geldt onder meer voor de VB-mandatarissen op de IJzerwake. Maar bijvoorbeeld ook Hugo Van Dienderen (Groen) staat geregistreerd, omdat hij aanwezig was op een bijeenkomst van het Forum voor Vredesactie. Fauzaya Talhaoui (sp.a) is blijkbaar verdacht omdat ze wordt gelinkt aan de internationale milieubeweging Friends of the Earth. En ook Mohamed Chakkar van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen staat geregistreerd.

 

Extremistisch en gewelddadig

 

“Ik heb op zich geen bezwaar tegen het bestaan van deze lijst, die nog veel uitgebreider is dan die van de Staatsveiligheid”, zegt Filip Dewinter. “Gevaarlijke organisaties moeten uiteraard worden gevolgd. Maar horen de PVDA, onze VB Jongeren en de vzw IJzerwake daarop thuis als ‘extremistisch’ en ‘gewelddadig’? Het regime maakt er een amalgaam van, waarbij Al Qaida op één lijn staat met niet-bedreigende organisaties die kritisch staan tegenover dat regime.”

“Bovendien is volstrekt onduidelijk wat met de lijst wordt gedaan. Wie heeft toegang tot deze informatie? Sommige politici? Komt de lijst in beeld wanneer iemand bijvoorbeeld solliciteert naar een job als ambtenaar?”

 

”Politie is zoals Stasi”

 

“Op deze manier maken we van onze federale politie een gedachtenpolitie zoals destijds de Oost-Duitse Stasi”, vindt Dewinter. “De lijst moet worden opgesteld op basis van harde feiten en niet van politieke overtuigingen. Bovendien moet ze onder toezicht staan van de Comités P en I, die de werking van de politie- en inlichtingendiensten controleren. En er moet over kunnen worden gedebatteerd in het parlement, uiteraard achter gesloten deuren en met de plicht tot geheimhouding.”