Enthousiast congres “uw stok achter de deur” – lees hier de toespraak van FDW

gepubliceerd op 24 maart 2014 om 11:37

Gisteren vond in de Antwerpse stadsschouwburg het congres van het Vlaams Belang plaats.

Massaal stroomden leden en sympathisanten toe om naar de toespraken te luisteren van Anke Van dermeersch, Barbara Pas, Filip Dewinter en Gerolf Annemans.  Uit veiligheidsoverweging heeft Geert Wilders zijn bezoek aan Antwerpen geannuleerd maar het Vlaams Belang bracht wel een filmpje met Geert Wilders.

Lees hier de toespraak van Filip Dewinter

 

Toespraak verkiezingscongres Vlaams Belang  “Uw stok achter de deur” – Antwerpen –
23 maart 2014

Beste vrienden,
Kameraden-nationalisten,

Ik ben niet naar hier gekomen om u de hemel op aarde te beloven. Ik ben niet naar hier gekomen om u te beliegen en te bedriegen met allerlei valse verkiezingsbeloftes. Ik ben niet naar hier gekomen om u te vertellen dat de dag na de verkiezingen alle problemen plotseling opgelost  zullen zijn. Ik ben naar hier gekomen om u de waarheid te vertellen. Ik ben naar hier gekomen om te zeggen dat de toekomst moeilijk en hard wordt voor vele Vlamingen. Ik ben naar hier gekomen om u duidelijk te maken dat de massa-immigratie ons boven het hoofd groeit; dat de islam onze steden overneemt; dat de criminaliteit de pan uitswingt; dat de Walen met de PS op kop, Vlaanderen leegroven en dat deze regering geleid door socialisten, liberalen en christendemocraten de slechtste is die we ooit in dit land hebben gehad.
Beste vrienden,

Ik ben naar hier gekomen om u te vertellen dat de weg moeilijk is; dat de tegenstand – zoals gebleken is de voorbije dagen – heftig en gemeen zal zijn; dat de kans op succes niet gegarandeerd is. Maar ik ben ook naar hier gekomen om u te laten weten dat we niet van plan zijn om ons te laten kisten; dat we niet van plan zijn om bij de pakken te blijven zitten maar dat we beseffen dat er maar één middel is om het tij te keren en dat is in het verzet gaan tegen de multicultuur, tegen de islamisering, tegen de criminaliteit, tegen België en tegen de Parti Socialiste en haar slippendragers.  En tenslotte ben ik naar hier gekomen om u te zeggen dat er maar één partij is die dat verzet kan leiden en dat zijn wij; dat is de Vlaams-nationale partij, dat is de partij van het ‘Eigen volk eerst’, het Vlaams Belang!

Beste vrienden,

Wij staan niet alleen in onze strijd voor een Europees Europa. Wij staan niet alleen in onze strijd voor het Europa aan de Europeanen. Onze identitaire beweging groeit overal in Europa. Wij vormen een tegenmacht die aan de kant staat van het volk. Inderdaad, aan de kant van het volk tegen de multicultuur. Aan de kant van de burger tegen eurocratie; aan de kant van de kleine man tegen de immigratie-invasie en islamisering; aan de kant van de Vlamingen tegen België en de EU. Inderdaad, met hand en tand aan uw kant voor ons eigen land!

Beste vrienden,

Dit jaar viert de overheid  “50 jaar immigratie”. Ik vraag me op af wat er feitelijk te vieren valt? De verloedering van onze volkswijken? De islamisering van onze steden? De toenemende werkloosheid ten gevolge van de immigratie-invasie? De stijgende overlast en de onveiligheid die het gevolg zijn van alsmaar meer illegalen en vreemdelingen?
De lange wachtrijen van vreemde gelukzoekers aan de VDAB, de sociale huisvesting en het OCMW? 50 jaar immigratie moet niet gevierd worden, want rampen worden niet gevierd maar herdacht! 50 jaar immigratie is uitgedraaid op een vijandelijke overname van onze steden en het leegplunderen van onze sociale zekerheidskassen. In ruil voor 50 jaar autochtone gastvrijheid, vrijgevigheid, tolerantie, solidariteit, onderwijs, tewerkstelling, sociale huisvesting, handenvol belastinggeld en massa’s subsidies en faciliteiten allerhande krijgen we allochtone arrogantie, geklaag, verwijten en erger naar ons hoofd geslingerd. Telkens opnieuw hetzelfde verhaal over een gebrek aan kansen, over racistische werkgevers, over onverdraagzame Vlamingen en onvoldoende aandacht op school, in de politiek en elders… Het is altijd wat met die allochtonen. Het is hier te koud, het regent, het is altijd slecht weer. Onze Westerse samenleving is decadent en verdorven. We drinken alcohol en eten varkensvlees. De decolletés van de vrouwen zijn te diep en de rokken te kort en zo blijft het maar duren. Stank voor dank. Ik ben het geklaag en het gezaag, de verwijten en de beledigingen meer dan beu. Als het hier niet goed is, als het elders beter is, bol het af, ga dan terug naar uw land van herkomst. Oost west, thuis best!

Beste vrienden,

De immigratie-invasie van miljoenen Noord-Afrikanen en Afrikanen, van onaangepaste moslims en andere vreemdelingen, illegalen en asielbedriegers betekent voor Europa geen enkele meerwaarde. Als Wilders het niet kan of mag zeggen, dan zeggen wij het in zijn plaats. De sluizen moeten toe, kranen dicht, de grenzen moeten op slot. Kortom, de immigratie moet niet alleen minder, ze moet stoppen!

Beste vrienden,

Dierenrechtenorganisaties voeren acties en lanceren campagnes om het uitsterven van walvissen, panda’s, ijsberen, dolfijnen tegen te gaan.
Naast het opstellen van lijsten van uitstervende diersoorten , zou het misschien nuttig zijn om een lijst van uitstervende volkeren op te maken. 1 op 6 van de inwoners van ons land is van vreemde afkomst, 1 op 3 van de kinderen jonger dan 5 jaar is eveneens van vreemde afkomst. In deze stad, Antwerpen, is meer dan 50% van de leerlingen in het lager onderwijs, moslim. Langzaam maar zeker zijn wij een minderheid in ons eigen land, in onze eigen steden. Wij, Vlamingen, zijn gastvrij en nodigen graag gasten uit bij ons thuis, maar de gasten hebben het huis overgenomen, hebben zich genesteld in het salon en eten onze ijskast leeg. Wij willen het huis terug en – wanneer de gasten zich niet langer als gast maar als gastheer gedragen – dan gooien we de gasten eruit.

Beste vrienden,

Ik heb me deze week dood geërgerd aan de VRT. Dat gebeurt wel eens meer zult u zeggen. Dat klopt, het lag niet aan de eindeloze herhalingen van TV-programma’s, aan Ben Crabbé of aan FC De Kampioenen, maar aan het feit dat de VRT-directie een journalist sanctioneerde die tijdens het radiojournaal de opmerking had gemaakt dat Saoedi-Arabië één van de achterlijkste vormen van de islam belijdt. “Hij erkent dat dergelijke woordkeuze niet past in een bulletin van het VRT Nieuws en dat dit niet had mogen gebeuren en dat het zich niet meer zal herhalen”, liet de VRT weten. Dames en heren van de VRT, ik stel voor om een woordspelletje te doen, niet Blokken met Ben Crabbé maar Vlaams Blok met Filip Dewinter. Laten we beginnen met de woorden Saoedi-Arabië door Zuid-Afrika te vervangen, vrouw door zwarten en islam door apartheid. Stel u voor dat in plaats van mannen en vrouwen van elkaar te scheiden, blanken en zwarten van elkaar worden gescheiden. Dat niet vrouwen maar zwarten geen auto mogen rijden. Dat niet vrouwen maar zwarten een boerka moeten dragen. Zou de VRT zijn journalist ook op de vingers tikken indien hij het politiek systeem in Zuid-Afrika achterlijk zou noemen? Als het over de islam gaat, gaat het over cultuur, religie en traditie, als het over apartheid gaat, gaat het terecht over racisme, discriminatie en onderdrukking. U had het al begrepen, 2 maten en 2 gewichten.

Heeft de VRT ooit een journalist die het apartheidsregime in Zuid-Afrika achterlijk noemde gesanctioneerd of tot excuses gedwongen? Natuurlijk niet! Integendeel zelfs. Nochtans staan racisme, discriminatie, onderdrukking en apartheid vandaag synoniem voor de islam! De enige vorm van apartheid die vandaag onze Westerse samenleving bedreigt, is de islam!

Beste vrienden,

Men probeert u wijs te maken dat de massa-immigratie gestopt is. Maggie De Block zou als Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de immigratie gestopt hebben. Althans dat probeert men u op de mouw te spelden. Niets is minder waar. De maatregelen die werden genomen wijzigen ten gronde niets. Een zondvloed wordt niet gekeerd met zandzakjes. Het is niet omdat ons land in het verleden voor asiel- en migratiebeleid de laatste van de klas was met 1 op 10 en vandaag geëvolueerd is naar de voorlaatste van de klas met 3 op 10 dat het beleid daarom niet grandioos gebuisd is.
Wij hebben geen nood aan halfslachtige maatregelen maar aan een doortastend asiel- en migratiebeleid. Dus pleiten wij vandaag meer dan ooit voor een echte immigratiestop, voor een actieve opsporing en repatriëring van illegalen, voor de oprichting van gesloten centra voor illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers, voor het niet langer toelaten van asielzoekers uit niet-EU-landen, voor het afschaffen van de gezinshereniging, voor een strenge nationaliteitenwetgeving op basis van afkomst, voor een echte terugkeerpolitiek op basis van het duidelijke principe ‘aanpassen of opkrassen’.  Geen ‘pleisters op een houten been’-oplossingen, maar een kordaat immigratiebeleid. Wij willen minder vreemdelingen en minder immigratie en daarom hebben we niet meer Maggie De Block maar meer Vlaams Blok nodig!

Beste vrienden,

Ik ben ervan overtuigd dat wij het tij kunnen keren. Napoleon zei ooit: “Wat mijn soldaten nodig hebben is brood, munitie en hoop.” Inderdaad, zonder hoop is er geen toekomst. Wat de Vlamingen, Europeanen nodig hebben is hoop. Hoop op een veilige, vrije en welvarende toekomst in een Vlaams en vrij Vlaanderen en in een sterk en een Europees Europa. Helemaal op het einde van zijn boek “Marked for death, Islams war against the West and me”, citeert Geert Wilders  Winston Churchill die ooit zei: “Never give in. Never, never, never, never – in nothing, great or small, large or petty – never give in, except to convictions of honour and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.” Inderdaad vrienden, nooit toegeven, nooit plooien, nooit terugtrekken, nooit de hoop verliezen. Als de kogels ons om de oren fluiten dan gaan we niet lopen maar staan we schouder aan schouder. Daarom roepen we de  kiezer op om het stempotlood, het enige democratische wapen waarover hij beschikt, te gebruiken als een symbool van verzet en te stemmen voor het Vlaams Belang.

Want wij zijn de enige ‘Stok achter de deur’. Met het Vlaams Belang erop en erover.

EIGEN VOLK, EERST!