Daling gedwongen repatriëringen

gepubliceerd op 19 december 2013 om 13:09

De staatssecretaris voor asiel en migratie, Maggie De Block (Open VLD), mag dan al beweren dat haar beleid werkt, en dat uitgeprocedeerde asielzoekers steeds vaker het land verlaten, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen, feit is dat het aantal gedwongen repatriëringen van uitgeprocedeerden daalt.

Uit cijfers die de staatssecretaris aan Volksvertegenwoordiger Peter Logghe (Vlaams Belang) verschafte, blijkt dat het aantal verwijderingen daalt. Waar er in 2009 nog 3.791 uitgeprocedeerde asielzoekers gerepatrieerd werden, waren er dat in 2013 (volgens de recentste cijfers) 3.482. Op vraag van Peter Logghe antwoordde de staatssecretaris dat dit aantal dit jaar zo goed als ongewijzigd zou blijven.

Ook het aantal terugdrijvingen is in 2013 ten opzichte van de vorige jaren in vrije val: 1.259 terugdrijvingen is zelfs het laagste cijfer in vijf jaar. Zo werden er in 2011 bijvoorbeeld nog 2.735 mensen uitgewezen.

Wat wel in stijgende lijn gaat, zijn de kosten die met gedwongen terugkeer te maken hebben. In 2010 bijna 7 miljoen euro, in 2012 en 2013 ongeveer 8 miljoen euro, en dit ondanks het lagere aantal. In 2010 en 2011 was België medeorganisator van telkens 13 beveiligde vluchten, in 2012 daalde dat aantal tot 12, en tot en met oktober van 2013 waren dat er nog amper 9.

Peter Logghe: “Van een consequent uitwijzingsbeleid is in dit land nog altijd geen sprake. Nochtans is zo’n beleid het sluitstuk van elk geloofwaardig asiel- en immigratiebeleid. Volgens Logghe verklaart dit ook het fiasco van de vrijwillige terugkeer. “Waarom zou iemand vrijwillig vertrekken als hij weet dat de kans dat hij gedwongen zal worden verwijderd vrijwel nihil is.”