Colloquium: “Islamrepressie tegen christendom” – lees hier de toespraak van Filip Dewinter

gepubliceerd op 17 november 2014 om 11:30

Beste Vrienden,

Enkele weken geleden was ik te gast in Syrië waar ik het genoegen had om een lang gesprek te hebben met de patriarch van de Syrische katholieke kerk, Youhanna  Jihad  Battah. Hij zei mij het volgende: “Wij christenen uit Allepo, Homs, Damascus, Beiroet, Biblos en Tripoli zijn niet zomaar te gast in het Midden-Oosten. Wij zijn geen immigranten, allochtonen of vreemdelingen die hier na vele omzwervingen zijn terechtgekomen. Neen, dit is het hartland van het christendom. Wij woonden er eerst, lang voor de islam er neerstreek. Dit is het centrum van onze christelijke beschaving en wij zijn niet bereid om onze steden, onze heiligdommen en ons land prijs te geven”. De patriarch van de Syrische katholieke kerk heeft gelijk. De strijd van de christenen in het Midden-Oosten voor het behoud van hun cultuur en hun identiteit maar ook voor lijfsbehoud en fysieke integriteit betekent een clash tussen twee beschavingen; een strijd op leven en dood die we niet mogen verliezen. Na de dood van Mohammed in 632 heeft de islam zich tot doel gesteld om komaf te maken met het christendom en te heersen over de wereld. In 630 werd het Arabische schiereiland- het vroegere Byzantium ingenomen en tegen 710 hadden de soldaten van Allah Egypte veroverd op de Kopten en daarna hebben ze ook Noord-Afrika onder de voet gelopen. Daarna kwam Europa aan de beurt. Pas in 732 slaagde Karel Martel erin om de moslims voor de poorten van Poitiers tot stilstand te brengen. Het duurde nog vele eeuwen voor de Spaanse reconquista erin slaagde om de islam uit El Andalus te verjagen.

Verschillende eeuwen later zou de islam opnieuw proberen om Europa onder de voet te lopen en pas in 1683 slaagde de Poolse koning Jan Sobieski erin om het Turkse leger voor de poorten van Wenen te verslaan en terug te drijven naar de andere kant van de Middellandse Zee. Tot zover de geschiedenis. Nochtans is de geschiedenis belangrijk. Neen, de christenen zijn geen vreemde luizen in de pels van de moslimwereld maar de authentieke en oorspronkelijke bewoners van landen, streken en gebieden die pas veel later door de moslims werden veroverd en met geweld aan de islam werden onderworpen. Nee, de kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was. We hoeven ons dus nergens voor te verontschuldigen wel integendeel.

We mogen immers niet vergeten dat we tijdens die eeuwenlange strijd tegen de islam het hartland van het christendom in Syrië, in Libanon, in Noord-Afrika en in Irak hebben afgegeven aan een totalitaire godsdienst die onze manier van leven, die onze beschaving haat en misprijst. De miljoenen christenen die overgebleven zijn in deze landen verdienen dan ook onze steun en onze solidariteit.

Beste Vrienden,

De christenvervolging in het Midden-Oosten door de islam is een taboeonderwerp in de Europese media en politiek. De reden ligt voor de hand: de georganiseerde christenvervolging past niet in het multiculturele plaatje dat de islam steevast afschildert als een vredelievende en tolerante godsdienst. Miljoenen christenen werden de voorbije eeuwen en decennia door de islam in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gemarteld, gepest, vernederd en weggejaagd en simpelweg vermoord.  In Syrië zijn 1 miljoen van de 1,5 miljoen christenen die het land telde, op de vlucht. In Noord-Irak waar begin de jaren zestig nog meer dan 1 miljoen christenen leefden blijven er nog minder dan 50.000 over. In het Midden-Oosten en in Noord-Afrika maar ook in andere islamitische landen zoals Turkije en Nigeria is sprake van een culturele en religieuze genocide georganiseerd door de islam tegen het christendom. Wie weigert zich te bekeren tot de islam wordt in het beste geval in een vernederend dhimmi- statuut gedwongen en moet een religieuze belasting betalen en wordt in het slechtste geval opgejaagd, gemarteld en vermoord.

Ja, de islam viseert rechtstreeks en gestructureerd andersgelovigen, christenen, joden en vrijzinnigen. De multicultuur is voor de islam alleen interessant in die landen waar ze nog niet aan de macht zijn. In de landen waar ze het voor het zeggen hebben heerst de islamitische theocratie en wordt een exit-strategie in de praktijk gebracht tegenover al wie niet moslim is. Of zoals de enige kritische islamoloog van ons land professor Urbain Vermeulen het deze week nog zei tijdens een lezing in Antwerpen: “Vooruitgang in de islam betekent in de praktijk altijd een achteruitgang in de tijd, een terugkeer naar het verleden”.

Beste Vrienden,

Laat u niets wijsmaken. De christenvervolging in de islamitische wereld is geen oprisping van een geëxciteerde minderheid, geen toevallig incident. Het zijn geen daden van opgezweepte extremisten. Neen, ze zijn de regel in plaats van de uitzondering. De christenvervolging door de islam is inherent verbonden aan de islam. Het probleem is immers dat de islam een totalitaire godsdienst is. Een politieke theocratische ideologie die geen godsdienstvrijheid kent omdat het haar doel is om te heersen en te overheersen. Het maakt niet uit of het nu soennieten of sjiieten zijn; of het nu gaat over gematigde of radicale moslims; bepaalde strekkingen binnen de islam mogen mekaar haten en bestrijden maar over één ding zijn ze het roerend eens: de christenen moeten uit het Midden-Oosten uit Noord-Afrika en als het kan uit Europa en uit de rest van de wereld weggeveegd worden. Het was de zogenaamde ‘Rolex-kalief’ van IS die onlangs zei: “Joden, van jullie zullen we Jeruzalem veroveren! Als Allah het wil zullen we Rome en Andalusië veroveren!” De  islam kan en zal immers niet aanvaarden dat er een andere waarheid dan de islam bestaat. Vergeten we niet dat de islam niet eens toelaat dat een moslim zich bekeert tot een andere godsdienst of de islam de rug toekeert. In niet minder dan tien moslimlanden staat immers nog altijd de doodstraf op afvalligheid ten aanzien van de islam.

Beste Vrienden,

Als we de genocide tegen de christenen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Turkije, Nigeria en elders in de islamitische wereld willen stoppen dan zal het Westen eerst en vooral zijn multiculturele oogkleppen moeten afleggen. Dan zullen we moeten erkennen dat het echte probleem de islam als dusdanig is. Dan moeten we voor eens en voor altijd durven toegeven dat de islam antidemocratisch, totalitair, theocratisch, onverdraagzaam en gewelddadig is. Dan moeten we ermee ophouden te beweren alsof IS, Boko Haram, Al Nusra, Hamas, Al Qaeda en zovele andere gewelddadige radicale islamitische organisaties feitelijk niets met de islam te maken hebben. Al deze barbaarse terroristische organisaties baseren zich op de koran en kennen maar één leider en dat is Allah en zijn profeet  Mohammed. In Libanon vroeg een kolonel van de Force Libanese, de christelijke militie mij onlangs of ik het verschil kende tussen de gematigde moslim en de radicale moslim. Het antwoord is simpel zei hij: “Een radicale moslim wil uw hoofd afhakken terwijl een gematigde moslim wil dat de radicale moslim uw hoofd afhakt”. Er zit veel waarheid in deze mop. Het verschil tussen de radicale en de gematigde islam zit niet in de doelstellingen maar in de middelen die zij gebruiken.

Beste Vrienden,

De strijd van de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten, Turkije, Egypte en andere islamitische landen, is ook onze strijd.  Zij strijden in de voorhoede, op de barricade, op de voorpost van onze beschaving.  Kadaffi zei het reeds jaren geleden: “We hebben 50 miljoen moslims in Europa.  Allah zal de islam een grote overwinning schenken in Europa; zonder zwaarden, zonder geweren, zonder veroveringen zal de islam toeslaan in Europa.  De 50 miljoen moslims in Europa zullen Europa binnen een paar decennia in een islamitisch continent veranderen.”

Het einddoel van de islam is niet de verovering van Homs of Aleppo van Damascus of Beirut en zelf niet van Jeruzalem.  Het einddoel is Rome, Brussel en als het kan Washington en New York.  De islam is een roofdier en valt dus vooral zwakke prooien aan.  Europa is zwak omdat het zijn identiteit niet durft te verdedigen, omdat het bang is van zijn eigen schaduw, bang ook om de kant van de vervolgde christenen in de islamwereld te kiezen.  Wij zijn niet bang.  Wij zijn de voorhoede, de voorpost op de barricaden naast en bij de vervolgde christenen.  In plaats van telkens opnieuw in het defensief te gaan moeten we offensief en assertief durven zijn.

Beste Vrienden,

In onze strijd tegen de radicale islam hebben we de voorbije decennia altijd al voor de verkeerde bondgenoten gekozen. De Verenigde Staten hebben ons omwille van olie en financiële belangen meegesleurd in een strategie die hen opgedrongen werd door soennitische landen zoals Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten landen die uiteindelijk alleen maar van de Verenigde Staten en van ons misbruik hebben gemaakt om de strijd te voeren tegen de sjiieten in Iran in Irak en nu ook in Syrië en bij uitbreiding tegen alle kafirs (niet-gelovigen). Waren we achteraf beschouwd niet beter af met het Iran van de Sjah met het Irak van Saddam Houssein en vandaag met het Syrië van Bashar al Assad? Maar er is meer… In een land zoals Syrië loopt vanalles mis met de mensenrechten, is er van echte democratie te weinig sprake maar is er – voor zolang het nog duurt – godsdienstvrijheid en bestaat er scheiding van kerk en staat en christelijke geloofsminderheden worden er beschermd en gerespecteerd. Met IS of Al-Nusra aan de macht worden deze landen terug gekatapulteerd naar de vroege middeleeuwen. Dat de VS nu IS bombardeert is een schrale troost. Het zijn Barack Houssein Obama en zijn EU- vrienden zoals Verhofstadt die het mogelijk hebben gemaakt dat IS is kunnen ontstaan. IS is het monster van Frankenstein en we weten wie aan de operatietafel stond: Obama en co.

Beste Vrienden,

De voorbije jaren zijn honderdduizenden christenen in het Midden-Oosten en elders het slachtoffer geworden van islamrepressie. Tienduizenden vonden de dood, werden gemarteld en vermoord. Voor hen vraag ik graag 1 minuut stilte.

Beste Vrienden,

Laat mij besluiten met een citaat van de Iraakse aartsbisschop Jousef Thomas Mishio: “Europa moet zijn waarden exporteren naar het Midden-Oosten, anders krijgen jullie islamextremisme terug.  Wij, christenen in Irak, Syrië en het Midden-Oosten leven in de mond van de vulkaan.  Maar denk niet dat jullie in Europa veilig zijn.  IS is een soort ebola, het beperkt zich niet tot Syrië en Irak.  IS viseert alles en iedereen die hun strenge islamitische visie niet bijtreedt.  Het christendom is in het Midden-Oosten geen importproduct.  Wij waren hier eeuwen voor de opkomst van de islam.  Hier de strijd staken en vluchten betekent de capitulatie van het christendom. Vandaag hier, morgen elders!”

Filip Dewinter

 


Kernwoorden: , , , , ,