Colloquium: “Islamrepressie tegen christendom” – lees hier het verslag

gepubliceerd op 17 november 2014 om 09:02

Op de bres tegen islamrepressie

In het Vlaams Parlement hield de denktank ‘Steden Tegen Islamisering’ zaterdag een bijzonder succesvol colloquium over het tragische lot van christenen onder islamrepressie.

Nadat gisteren de VN ‘Islamitische Staat’ (IS) nog beschuldigde van misdaden tegen de menselijkheid, kon een studiedag over het christendom en de islam, met name over de huidige jihad-terreur van IS, niet toepasselijker zijn. Op de sprekerslijst van het colloquium ‘Islamrepressie tegen christendom’ http://www.vlaamsbelang.org/nieuws/10913 stonden naast de Nederlandse arabist Hans Jansen een aantal opmerkelijke namen van christenen met wortels in het Midden-Oosten.

Panelgesprek

In een panelgesprek onder leiding van islamkenner Sam van Rooy deelden ervaringsdeskundigen als Dr. Bitar Nabil (Libanon), Souheil A. Sneij (Syrië) en Reem Hanona (Irak) hun mening met betrekking tot hun gemeenschappen die zich onder het juk van de islam bevinden. Dr. Bitar Nabil gaf een uitgebreid historisch overzicht van de relatie tussen de islam en het christendom in zijn geboorteland Libanon, en noemde “de veranderende demografie” een hoofdfactor in de islamisering van het Midden-Oosten en de ondergang van het christendom aldaar. Souheil A. Sneij wees op de naïeve houding van onze regeringen en waarschuwde voor een te makke houding ten aanzien van de islamisering: “Indien het Westen zijn tanden niet laat zien tegen de islam, zullen ook jullie verpulverd worden,” klonk het. Jack Petros en Yusra Nazar, een christelijke koppel uit Irak, vertelde het trieste verhaal over hun kinderen die ook op onze scholen worden geconfronteerd met moslimkinderen die hen proberen te islamiseren. Van Rooy benadrukte dat het voor vele christenen met wortels in het Midden-Oosten zelfs in onze contreien niet evident is om vrijuit te spreken: “Bezorgdheid, angst en zelfcensuur zetten de toon, en dat alleen al is een bewijs voor de ernst van de situatie en de noodzaak van dit colloquium en panelgesprek.” Ook stelde hij dat dit colloquium laat zien dat ras en huidskleur geen rol spelen, “maar wel gedrag, mentaliteit en vooral: cultuur”.

Vrouwen en islam

Nadat de 15-jarige Mariam Korkis het publiek welkom heette in het Aramees (de ‘oertaal’ van het christendom), wees Anke Van dermeersch in haar toespraak op het feit dat vrouwen de eerste slachtoffers zijn van de islamisering. “Naast de oorlogsmisdaden die ons dagelijks bereiken over IS, Al-Nusra, Boko Haram en Al Qaida zijn het immers vooral vrouwen en kinderen die de tragische gevolgen van de islam ondergaan. Steniging, slavernij, foltering, verkrachting, genitale verminking en levenslange discriminatie zijn slechts enkele voorbeelden die aantonen hoe de islam zich verhoudt tot vrouwen,” aldus Van dermeersch.

Handboek van de islam

Hoofdspreker was de bekende Nederlandse arabist en PVV-Europarlementslid Hans Jansen. In zijn lezing getiteld ‘Het probleem tussen de islam en het Westen’ noemde hij man en paard over de islam en citeerde hij onder meer een aantal beklemmende Koranverzen die vandaag door ‘Islamitische Staat’ en aanverwante jihadistische groeperingen in de praktijk worden gebracht. Ook beklemtoonde hij het essentiële belang van de sharia binnen de islamitische doctrine. Dit handboek van de islam is de gebruiksaanwijzing van de islam en toont gedetailleerd aan hoe minderheden dienen te worden behandeld en uitgeschakeld en hoe de islam het best een samenleving kan domineren. “De Koran is de leer van God, de sharia is de wil van God”, aldus Jansen.

Verder benadrukte de arabist de talloze fundamentele verschillen tussen de islam en het christendom, die de gevaarlijk grote kloof tussen de islamitische wereld enerzijds en het Westen anderzijds verklaart. Hoe we als samenleving om moeten gaan met de islam is volgens Jansen de meest pertinente vraag van de 21ste eeuw. “De islam is niet tandenloos en vegetarisch. Dialoog is daarom weinig zinvol. We zullen krachtig moeten weigeren om ons tot slaaf te laten maken. Partijen of regeringen die een angstige struisvogelpolitiek volgen, dienen daarvoor bij verkiezingen te worden afgestraft,” aldus Jansen.

Genocide

In zijn slotwoord etaleerde Filip Dewinter andermaal zijn grondig inzicht in de islamitische leer. De Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger bracht onder meer verslag uit van zijn bezoeken aan Syrië en zijn ontmoetingen met christelijke minderheidsgroepen in het Midden-Oosten. “Christenen en andersgelovigen werden de afgelopen eeuwen door de islam vermoord, gemarteld en verjaagd. In Syrië zijn 1 miljoen van de 1,5 miljoen christenen op de vlucht. In het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Nigeria en zelfs in Turkije is sprake van een culturele en religieuze genocide”, aldus Dewinter.

Met een kwinkslag fileerde Dewinter tussendoor ook nog de critici: “Wij, racistisch? Met zo veel ‘allochtonen’ in de zaal kloppen we alle quota!”

De islamrepressie waar we dagelijks getuige van zijn is volgens Dewinter allesbehalve een oprisping van een kleine minderheid. “Ze is inherent en structureel verbonden aan de islam,” aldus Dewinter. Ook hij waarschuwde voor een te lakse houding van het Westen: “Opgeven en de strijd tegen de islam staken, betekent de capitulatie van het christendom. Dat laten wij niet gebeuren,” besloot Dewinter.

Na een beklijvende videoclip (‘De gruwel van de IS-lam’, binnenkort online) over de huidige jihad-terreur van Islamitische Staat en het verband met verzen uit de Koran, werd tot slot door de 300 aanwezigen een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de islamisering.