Parlement

Bestel hier uw verzetsgids tegen Islamisering!

gepubliceerd op 14 mei 2018 om 08:04

Het boek “VERZET! Verzetsgids Tegen Islamisering” is niet het zoveelste boek over de geschiedenis, gebruiken en tradities van de islam. Dit boek wil een concrete verzetsgids zijn tegen de islamisering van ons land en van Europa. Dit boek vat onze islamkritiek samen maar pakt ook uit met een handige gids van de meest gebruikte islamitische termen en een overzicht van citaten van bekende politici, filosofen, schrijvers en islamologen over de islam. In het boek worden tevens 13 mythes over de islam weerlegd.

Tot slot worden in het boek een hele hoop actiemethodes, tips en voorbeelden betreffende het organiseren van het verzet tegen de islamisering van ons land, aangereikt. Het boek bevat een originele fotobijlage van tientallen onuitgegeven foto’s over de strijd tegen de islamisering in Vlaanderen.

U kan het boek via onderstaand formulier bestellen aan 15 euro + 4 euro verzendkosten.

BESTELFORMULIER

Dhr.Mevr.

Bewaren

Bewaren

 

Ook met nieuwe ‘verstrengde’ asielwet blijft België land zonder grenzen

gepubliceerd op 09 november 2017 om 14:29
 

Het Vlaams Belang zal zich vandaag in de Kamer bij de stemming over de nieuwe asielwet onthouden. Het voorliggende wetsontwerp bevat weliswaar enkele minimale verbeteringen, maar blijft in zijn totaliteit helaas beperkt tot weinig meer dan gerommel in de marge. 

Het Vlaams Belang is vanzelfsprekend niet gekant tegen de marginale ‘verstrakkingen’ die die met veel mediagedruis werden aangekondigd, maar wijst erop dat ze lang niet volstaan om een kentering in het asielbeleid teweeg te brengen.

Mogelijke initiatieven die wél een impact zouden hebben – zoals een verstrakking van de gezinshereniging voor asielzoekers, een daadwerkelijke verstrakking van het uitwijzingsbeleid en het inschrijven van het territorialiteitsprincipe in de vluchtelingenconventie van Genève (opvang in eigen regio) – blijven uit of in de aankondigingsfase steken. Conclusie: “Ingrijpende maatregelen zijn voor de grootste regeringspartij kennelijk alleen goed voor de televisiecamera’s, maar niet voor het regeringswerk”, aldus Dewinter, die vandaag Francken in de Kamer aan de tand voelt. 

Ook de beste publiciteitscampagne zal niet kunnen verhelen dat de immigratiekranen blijven openstaan en België blijft wat het was: een topbestemming voor immigratie vanuit alle windstreken.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

 

 

Steeds meer illegalen aangehouden: 22.726 illegalen gearresteerd in 2016

gepubliceerd op 04 oktober 2017 om 11:36
Maar Francken zet 6,5% minder illegalen het land uit dan De Block

Uit cijfers die Filip Dewinter opvroeg bij staatssecretaris Francken blijkt dat onder deze regering meer illegalen worden geïntercepteerd, maar ook dat er minder het land worden uitgezet.

Onder de regering-Di Rupo (2012-2014) werden op jaarbasis gemiddeld 18.183 illegalen aangehouden; onder de regering-Michel (2015-2016) loopt dat op tot gemiddeld 20.282 of een toename met 11%. Het aantal gearresteerde illegalen stijgt immers jaar na jaar. Terwijl in 2014 16.041 illegalen aangehouden werden, zijn er dat in 2016 al 22.726. De opvallende stijging is uiteraard vooral het gevolg vaan de asielvloedgolf van de voorbije jaren.

Tegenover deze verhoogde interceptie staat evenwel dat onder staatssecretaris Francken minder illegalen worden opgesloten met het oog op uitzetting dan onder toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Block het geval was. Zij sloot in 2012-2014 gemiddeld 3.356 illegalen op in gesloten centra, of 18,5% van de onderschepte illegalen. Bij Francken was dat in 2015-2016 gemiddeld slechts 3.136, of 15,5% van de aangehouden illegalen. De rest (14.828 in 2015 en 19.455 in 2016) kreeg enkel een bevel om het grondgebied te verlaten en loopt met andere woorden gewoon vrij rond in België. Als men beide gemiddelden tegen elkaar afweegt, dan betekent dit dat Francken 6,5% minder illegalen met oog op uitzetting opsloot dan De Block.

Filip Dewinter: “Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat deze regering volkomen faalt in haar uitzettingsbeleid. De achilleshiel van Francken in dat verband is dat er ruim onvoldoende plaatsen zijn in gesloten instellingen waarin illegalen kunnen worden ondergebracht in afwachting van hun uitzetting. En dus laat hij veruit de meeste geïntercepteerde illegalen zonder meer terug vrij. Ik begrijp dat eerlijk gezegd niet. Toen er in 2015 massa’s asielzoekers dit land binnenstroomden, slaagde de staatssecretaris er in een mum van tijd in om duizenden opvangplaatsen te creëren, wat de belastingbetaler tientallen, zo niet honderden miljoenen heeft gekost. Wat houdt deze regering tegen om hetzelfde te doen wat het aantal plaatsen in gesloten instellingen betreft, te meer daar de asielinstroom intussen toch voor een stuk is afgenomen? De vraag stellen is ze meteen beantwoorden: er bestaat geen politieke wil om even krachtdadig op te treden voor het uitwijzingsbeleid als men dat voor het onthaalbeleid heeft gedaan en nog steeds doet.”

Bijlage 1: antwoord op de schriftelijke vraag nr. 1199 van Filip Dewinter aan staatssecretaris Francken, waarin u ook de tabellen vindt met de afzonderlijke cijfers voor Antwerpen, Gent, Charleroi, Brussel, Mechelen en Luik.

Bijlage 1 – 2017 SV N 1199 – Dewinter 1199 – def

Bijlage 2: samenvattende tabellen voor heel België.

Bijlage 2 – Samenvattende tabellen

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Nieuwe Belgenfabriek draait terug op volle toeren: stijging met 60% in 2016

gepubliceerd op 04 mei 2017 om 17:09
41.459 vreemdelingen werden Belg in 2016

 

Filip Dewinter: “de snel-Belg-wet is weer helemaal terug van weggeweest”

 

Naar jaarlijkse gewoonte vraagt Filip Dewinter bij de minister van Justitie de cijfers op over het aantal vreemdelingen dat het afgelopen jaar tot nieuwe Belg werd gebombardeerd.

Voor wat het jaar 2016 betreft, blijkt dat de nieuwe Belgenfabriek op volle toeren draait als nooit tevoren. Vorig jaar kwamen er immers niet minder dan 41.459 nieuwe Belgen bij. Dat is een heel pak meer dan in 2015, toen er 26.238 nieuwe Belgen werden geregistreerd. Op één jaar tijd komt dat dus neer op een stijging van niet minder dan 58%! Overloopt men bovendien het aantal nieuwe Belgen over de jongste 42 jaar (sinds 1975), dan komen daarin slechts 3 jaren voor (1985, 1992 en 2002), waarin er meer nieuwe Belgen werden gecreëerd dan in 2016. 2016 mag dus met recht en reden worden gecatalogeerd als één van de topjaren in dat verband.

Filip Dewinter: “Het mag hiermee nu toch wel duidelijk zijn dat er met de zogenaamde ‘rechtse’ regering-Michel/De Wever, en met staatssecretaris Francken op kop, op dat vlak niet de minste beterschap te verwachten valt, wel integendeel. Met Francken, Jambon, De Wever en tutti quanti verandert er op dat vlak niets, tenzij dan in de verkeerde richting. N-VA heeft er altijd mee gepronkt dat door de wetswijziging van 2013 op het vlak van nationaliteitsverwerving het aantal nieuwe Belgen drastisch zou dalen, maar dat was niet veel meer dan propaganda. Het Vlaams Belang heeft in dat verband altijd gesteld dat dit slechts een uitstel van een paar jaren zou opleveren doordat door de verlenging van de vereiste verblijfsduur de vreemdelingen alleen maar een paar jaar langer zouden moeten wachten op hun Belgische identiteitskaart, maar dat er daarna opnieuw een nieuwe ‘nieuwe Belgenboom’ zou komen. Die voorspelling komt nu helaas helemaal uit. De snel-Belg-wet is weer helemaal terug van weggeweest.

Van een fundamentele verstrenging van de nationaliteitswetgeving, zoals het instellen van een burgerschapsproef, het opleggen van de kennis van de streektaal, de afschaffing van de dubbele nationaliteit, het herstel van het afstammingsbeginsel, is nooit enige sprake geweest en zal er ook met deze regering-Michel/De Wever nooit enige sprake zijn. Dat bleek nog niet zolang geleden, toen N-VA-kamerlid Smeyers enkele bescheiden voorstellen formuleerde om de wetgeving inzake dubbele nationaliteit lichtjes bij te sturen, maar prompt werd teruggefloten.

Zolang men de nationaliteitswetgeving niet drastisch wil verstrengen, zal het aantal nieuwe Belgen de komende jaren zonder twijfel verder fors stijgen. Dat vooruitzicht stemt niet vrolijk: stelselmatig worden de Vlamingen vervangen door vreemdelingen, die bovendien door de nationaliteitsverwerving stemrecht krijgen en dus hoe langer hoe meer mee ons politiek beleid zullen bepalen.

Bijlage: antwoord van minister van Justitie Geens op vraag nr. 1767 van Filip Dewinter: antwoord minister Geens

Peter Lemmens
Fractiesecretaris

 

 

 

 
   

 

 

Verkiezingsavond in Antwerpen: Le Pen Président!

gepubliceerd op 19 april 2017 om 15:24

Franse verkiezingsavond “Le Pen President!” op zondag 23 april in Ontmoetingscentrum Van Maerlant

Zondag 23 april as. vindt in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Om 20 uur worden de uitslagen verwacht.

In het Antwerpse Vlaams Belang-secretariaat wordt een “LE PEN PRESIDENT”-avond georganiseerd.

Vanaf 18u30 is het lokaal, Van Maerlantstraat 14 te 2060 Antwerpen (vlakbij St. Jansplein) geopend. Er is een kaastafel voorzien en deskundige commentaar zal gegeven worden door volksvertegenwoordigers Jan Penris en Filip Dewinter.

Iedereen welkom!!