Toespraken

FDW op PXC-congres in Barcelona : “Primer els de casa”

gepubliceerd op 17 november 2012 om 13:42

 

Toespraak congres Plataforma Per Catalunya /

17 november 2012 / Barcelona

 

Beste vrienden,

Overal in Europa groeit het verzet tegen socialisme, multicultuur, massa-immigratie en islamisering. Ook hier in Catalonië ben ik ervan overtuigd dat naar aanleiding van de komende verkiezingen de Catalaanse kiezers voor volkse identiteit en culturele eigenheid in plaats van voor etnische diversiteit en progressieve multiculturaliteit. Plataforma Per Catalunya en zijn voorzitter Josep Anglada zijn de enige waarborg om er voor te zorgen dat Catalonië Catalaans blijft. Heel wat partijen in Catalonië pleiten voor verregaande autonomie en onafhankelijkheid. Diezelfde partijen hebben echter geen problemen met de massa-immigratie en de oprukkende islam. Wat voor zin heeft het om te pleiten voor een autonoom, vrij en onafhankelijk Catalonië wanneer Catalonië niet meer Catalaans is maar Arabisch en islamitisch is? Een Catalaans Catalonië betekent een Catalonië zonder islam, zonder massa-immigratie en zonder opgedrongen multiculturaliteit! Inderdaad: Catalonië aan de Catalanen en Europa aan de Europeanen!

Beste vrienden,

Ik ben ervan overtuigd dat bij de komende verkiezingen  Plataforma per Catalunya vriend en vijand zal verbazen en ervoor zal zorgen dat ook Catalunya over een rechts-nationale, patriotische en identitaire volkspartij zal kunnen beschikken!

Beste vrienden,

Catalunya heeft immers zoals alle landen van Europa nood aan een partij die luidop zegt wat de man in de straat stilletjes denkt. Catalunya heeft nood aan een partij die de tolk durft te zijn van de meerderheid van de Catalanen. Catalunya heeft nood aan een partij die geen blad voor de mond neemt; die lak heeft aan de politieke correctheid en die de tolk durft te zijn van de echte problemen van de Catalanen. De Catalanen willen immers net zoals de Denen, de Zweden, de Oostenrijkers, de Nederlanders en de Italianen dat er een einde komt aan de immigratie-invasie, de vreemdelingenoverlast, de criminaliteit en de onveiligheid, de werkloosheid en de armoede, de vervreemding en de islamisering.

Beste vrienden,

Eén van de belangrijkste bedreigingen is de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Gemeenschap.

Als Turkije lid zou worden van de EU, zou dit niet enkel bijkomende massa-immigratie veroorzaken, maar zou dit ook betekenen dat  een machtig islamitisch land de Eurlopese politiek kan beïnvloeden. Verder is het belangrijk om op te merken dat Turkije sinds 2003 wordt geregeerd door Islamfundamentalisten. De eerste minister van Turkije Tayyip Erdogan toonde zijn ware gelaat toen hij in 1997 (voordat hij toetrad tot de regering):” Moskeën zijn onze barraken, koepels onze helmen, minaretten onze bajonetten en gelovingen onze soldaten.” En “Democratie is al seen trein, we zullen uitstappen wanneer we aankomen in het gewenste station.”

Het is onaanvaardbaar dat de Europese elite over de Turkse toetreding beslist zonder de Europese bevolking te raadplegen. Een coalitie van rechtse partijen, Vlaams Belang, FPÖ (Oostenrijk), Lega Nord (Italië), De Deense Volkspartij en de Zweedse Democraten verenigd in de Europese Vrijheidsalliantie, kondigde in October 2010 aan om een petitie op basis van het verdrag van Lisabon in te dienen en zo een referendum in gans de EU af te dwingen over de toetreding van Turkije.

Europa dreigt te worden gekoloniseerd door de islam. In de zomer van 2010 hield de Libische leider Kadhafi een toespraak in Italie naar aanleiding van de 2e verjaardag van het Libisch-Italiaanse vriendschapsverdrag. In deze toespraak verklaarde hij dat Islam de goedsdienst zou worden van gans Europa.

Islam is de laatste religie en wanneer we geloven moeten we in Mohammed geloven.  Op 10 april 2006 zei Kadhafi op Al Jazeera: “we hebben 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn tekens dat allah binnen Europa de islam binnen de overwinning zal gunnen – zonder zwaarden, zonder geweren, zonder veroveringen. De 50 miljoen moslims in Europa zullen het binnen enkele decennia hebben omvormen in een moslimcontinent.

De Westerse wereld wordt binnengevallen. Niet door gewapende milities, maar door miljoenen verpauperde immigranten. Minstens 2 miljoen niet-Europese immigranten komen elk jaar Europa binnen. De bevolkingsgroei ten gevolgen van immigratie is 3 keer groter dan de natuurlijke groei.

Als Europa zich niet verzet tegen de immigratieinvasie en een strikt immigratiebeleid opzet, dreigt de Europese bevolking te worden overspoeld door een tsunami van verpauperde derde wereld immigranten.

Daarom zeggen we neen aan de islamisering van Europa en neen aan Turkije in de EU.

Beste vrienden,

Partijen zoals Plataforma per Catalunya, FPÖ, Front National en het Vlaams Belang komen in eerste instantie op voor de belangen van de kleine man. Wij zijn een Europese sociale beweging die solidair wil zijn met de zwaksten van ons volk.

Het zijn immers de zwaksten van ons volk die geconfronteerd worden met de problemen van de immigratieoverlast en de toenemende onveiligheid en criminaliteit. Wij kanten ons tegen de vijandelijke overname van ons land, van onze cultuur en van onze beschaving. Europa is een bezet continent; bezet door steeds meer niet-Europese vreemdelingen; bezet door steeds meer moslims. De islam is een maatschappijmodel en een politieke ideologie die niet thuis hoort in Europa. De islam is een roofdier dat het zwakke Europa wil uitschakelen. Wij, Europese nationalisten willen de kolonisatie van Europa door de islam stoppen en baas blijven in ons eigen land!

Beste vrienden,

Catalunya enVlaanderen tellen beiden ongeveer zes à zeven miljoen inwoners en hebben een geschiedenis die gelijklopend is. Telkens opnieuw hebben we moeten vechten voor onderwijs en administratie in eigen taal; hebben we moeten ijveren voor het behoud van onze cultuur; hebben we moeten op tafel kloppen om onze rechten en vrijheden als volk en als natie te vrijwaren. Laat het duidelijk zijn dat we onze lange strijd voor zelfbestuur niet te grabbel willen gooien voor Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse of Arabische immigranten. De honingpotten van de sociale zekerheid en de werkloosheidsvergoedingen zorgen voor een nooit gezien profitariaat.

Vreemdelingen die illegaal verblijven in ons land, criminele immigranten en allochtonen die parasiteren op onze sociale voorzieningen die moeten per boot, per vliegtuig, per trein of voor mijn part te voet terug naar hun land van herkomst.

Beste vrienden,

Graag wens ik Plataforma per Catalunya, hun voorzitter en mijn vriend Josep Anglada alle succes toe! Samen moeten we het verzet vorm geven en onze Europese toekomst vrijwaren. “Eigen volk eerst” en “Catalunya aan de Catalanen”. Primer els de casa, Catalunya per als catalans! Europa aan de Europeanen!

Filip Dewinter

 

Nokvolle Zuiderkroon voor Vlaams Belang slotcongres

gepubliceerd op 07 oktober 2012 om 17:42

 

In een overvolle Antwerpse Zuiderkroon vond de slotmeeting van het Vlaams Belang plaats. Enthousiaste leden en militanten werden verwelkomd door Anke Van dermeersch. Beloftevolle jongeren kwamen hun visie en ambitie toelichten. Daarna volgden krachtige toespraken van Filip Dewinter en Bruno Valkeniers.

Lees hier de toespraak van Filip Dewinter.

Beste vrienden,
Welkom in Antwerpen want Antwerpen is naar het schijnt van iedereen. Volgens het SP.a/N-VA/CD&V en VLD -Antwerpse stadsbestuur is deze stad van de Afghanen, Albanezen, Algerijnen, Angolezen, Azerbeidzjanen, Bengalen, Beniners, Bhutanezen, Bolivianen, Bosniërs, Bulgaren, Burkinezen, Burundezen, enz.…Kortom van de 176 nationaliteiten die in deze stad leven, wonen, OCMW- of werkloosheidssteun genieten, illegaal tewerkgesteld zijn, criminele feiten plegen….en heel uitzonderlijk ook werken. Antwerpen is volgens Patrick Janssens, Bart De Wever en co. van iedereen behalve van de 94.909 Vlaams Belang-kiezers. Van hen is Antwerpen in ieder geval niet want rond het Vlaams Belang wordt al decennia een cordon sanitaire in stand gehouden dat ervoor zorgt dat Vlaams Belang-kiezers als paria’s, tweederangsburgers, mestkevers en erger behandeld worden. Inderdaad, de multiculturele verdraagzaamheid van de traditionele partijen stopt waar de democratie begint.

Beste vrienden,
De voorbije dagen was er heel wat te doen over voorakkoorden die in vele gemeenten en steden gesloten zouden zijn. Over het grootste voorakkoord, het cordon sanitaire, wordt niet gesproken. Het uitsluiten van het Vlaams Belang, het cordon sanitaire, mag nooit een evidentie worden. Zolang het cordon sanitaire bestaat zullen we in dit land nooit democratische verkiezingen kennen. Zolang het cordon sanitaire bestaat wordt de democratie opgelicht en verkracht. Zolang het cordon sanitaire bestaat blijft België een schijndemocratie die geen haar beter is dan communistische éénpartijstaten zoals Noord-Korea, China of Cuba.

Beste vrienden,
Enkele dagen geleden werd ik op de markt in Deurne aangesproken door een Vlaamse vrouw die me vertelde dat ze getrouwd was met een Marokkaanse man en dat haar zoon haar naar aanleiding van het debat over de ‘Antwerpen is van iedereen’-slogan de vraag stelde: “Mama wat ben ik nu feitelijk, een Marokkaan of een Vlaming?” De vrouw had haar zoon geantwoord dat het niet belangrijk was of hij nu een Vlaming of een Marokkaan was want dat hij sowieso een Antwerpenaar was. De jongen bleef niettemin aandringen en toen de moeder hem vroeg waarom hij persé wilde weten of hij Marokkaan of Vlaming was, antwoordde de jongen: “Kijk het is simpel. Ik wil een nieuwe fiets en ik moet toch weten of ik die fiets moet pikken of kopen.” Alle gekheid op een stokje. Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Genk, Hasselt, Kortrijk, Brugge, Vilvoorde of Roeselare is in eerste instantie van de Vlamingen. Vlaanderen is in eerst en vooral van diegenen wiens ouders, grootouders en overgrootouders vele generaties lang, gewerkt en gewroet hebben in moeilijke omstandigheden om ons de welvaart en het welzijn te schenken waar wij vandaag en hopelijk onze kinderen en kleinkinderen morgen over kunnen beschikken. Vlaanderen is van de Vlamingen en van niemand anders!
Beste vrienden,
Wat dat laatste betreft is het Vlaams Belang de enige consequente partij. Het Vlaams Belang is een volkspartij die geen blad voor de mond neemt en open en eerlijk spreekt over de problemen waar ‘Jan-met-de-pet’ iedere dag mee geconfronteerd word: onveiligheid, vreemdelingenoverlast, werkloosheid, gebrek aan sociale woningen en kinderopvang, criminaliteit, belastingsdruk, islamisering….Wij verdedigen inderdaad de belangen van de Vlamingen die het niet cadeau hebben gekregen in het leven. Het Vlaams Belang is een partij van mensen van vlees en bloed die met hun beide voeten in het echte leven staan. Op de Vlaams Belang-lijsten vindt u dan ook geen ivoren toren-kandidaten, geen bekende Vlamingen die u komen vertellen wat u wel en niet moet denken, doen en laten. Het Vlaams Belang is de testaankoop van de Vlamingen die niet gehoord worden door de traditionele partijen.

Beste vrienden,
Wat hebben de stijging van de criminaliteit, de wachtlijsten in de sociale huisvesting, de toename van de werkloosheid en de daling van de kwaliteit in het onderwijs met elkaar gemeen? Telkens opnieuw blijkt dat de immigratie-invasie aan de basis ligt van deze en vele andere problemen. Eergisteren organiseerden we in het Vlaams Belang een persconferentie over de problemen met de sociale huisvesting in Vlaanderen. We stelden vast dat 91.926 personen en gezinnen gemiddeld 2 tot 3 jaar op een wachtlijst staan om over een sociale woning te kunnen beschikken. In 2011 werd niettemin 23,5% van alle sociale woningen toegewezen aan vreemdelingen. Op de wachtlijsten in Vlaanderen zijn 26,8% van de ingeschrevenen vreemdeling.
In onze grote steden is de situatie nog veel erger. In Antwerpen staan 22.386 personen en gezinnen op wachtlijsten voor een sociale woning terwijl 46% van de wachtenden op de lijsten vreemdelingen zijn. Maar ook bijvoorbeeld bij de huisvestingsmaatschappij De Gentse Haard is 44% van de wachtenden vreemdeling en bij de Kortrijkse huisvestingsmaatschappijen de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij en de Goedkope Woning is telkens 42% van de personen op de wachtlijst vreemdeling.
De instroom van vreemdelingen in de sociale huisvesting moet beperkt worden. Maximum 15 procent vreemdelingen per sociaal woningbouwcomplex en naar Deens model alleen een sociale woning voor wie hier zeven van de acht voorbije jaren legaal verbleven heeft en minimum drie jaar gewerkt en bijgedragen heeft tot onze sociale zekerheid.
De immigratie-invasie kost elk Vlaams gezin jaarlijks ongeveer 500 euro. Het open-deur-beleid van de voorbije decennia zorgt ervoor dat onze welvaartstaat in het gedrang komt. Hoelang nog zijn we bereid om belastingen te betalen, om steeds meer vreemdelingen te laten profiteren van onze sociale faciliteiten en voorzieningen? Het immigratievirus tast de vitale organen van onze samenleving aan. Het wordt tijd voor een stevige dosis anti-virus en dat zijn wij het Vlaams Belang!

Beste vrienden,
Wat hebben Youssef Slassi, Ömer Faruk Demircioglu en Seney Ugurlu met elkaar gemeen? Het zijn allemaal moslimkandidaten op N-VA-lijsten in Antwerpen, Gent en Willebroek. In Willebroek deelt de N-VA ééntalig Turkse folders uit, in Gent staat een Groene moslim op de derde plaats die pro vreemdelingenstemrecht pleit en in Antwerpen zet de N-VA gewezen sp.a-gemeenteraadslid Youssef Slassi op de lijst. Deze socialistische moslim was in het verleden de woordvoerder van het islamverzet tegen het Antwerpse hoofddoekenverbod in het openbaar ambt. In Gazet Van Antwerpen van 14 september 2011 zei N-VA-er Youssef Slassi over het hoofddoekenverbod: “Ik vind het hoofddoekenverbod voor loketpersoneel in Antwerpen een onnodige maatregel waarmee we alleen maar mensen op de kast hebben gejaagd”. Volgens diezelfde Youssef Slassi moeten er – en ik citeer de Gazet Van Antwerpen van 9 december 2002 – “voor de Vlaamse werkgevers quota komen voor het aantal allochtone werknemers per bedrijf.” En diezelfde N-VA-lijstduwer die nu samen met Chris Morel de lijst van de N-VA duwt zei op 8 april 2011 in de Gazet Van Antwerpen: “De bouw van een grote moskee op de Antwerpse Luchtbal is een goed plan”. “Een grote moskee op de Antwerpse Luchtbal?”, mijnheer De Wever, “quota voor het aantal allochtone werknemers per bedrijf?”, mijnheer De Wever? “Het hoofddoekenverbod voor loketpersoneel in openbare ambt onnodige maatregel?”, mijnheer De Wever. “Turkse folders voor de N-VA?”, meneer De Wever? De jacht op de moslimstemmen gaat blijkbaar zo ver dat men desnoods de uitverkoop van zijn eigen programma organiseert. Bij het Vlaams Belang geen kat in een zak en al zeker niet in een hijab of boerka; bij het Vlaams Belang geen moslimkandidaten op onze lijsten; bij het Vlaams Belang geen uitverkoop van ons programma; bij het Vlaams Belang geen toegevingen aan de islam in ruil voor wat extra stemmen. Waarom? Omdat er minstens één partij moet zijn die het opneemt voor de belangen van ons eigen volk en die partij dat zijn wij: het Vlaams Belang!

Beste vrienden,
Weet u wat een ‘tigerkidnapping’, een ‘plofkraak’, een ‘sackjacking’, ‘bankkaartskimming’, ‘steaming’ of ‘grooming’ is? Het zijn allemaal nieuwe vormen van criminaliteit die ervoor zorgen dat de Vlamingen zich steeds onveiliger voelen. De criminaliteit steeg in ons land op 10 jaar tijd (2000-2011) met 6%. Dagelijks worden er 2.963 criminele feiten gepleegd waarvan 281 inbraken. Ons land is een supermarkt – wat zeg ik – een pretpark voor criminelen geworden omwille van het simpele feit dat de straffeloosheid heerst. 72% van alle strafdossiers wordt geseponeerd.
Wie toch voor de rechter wordt gebracht en veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van minder dan drie jaar hoeft zijn straf niet uit te zitten en krijgt in het beste geval huisarrest of een enkelband aan. Voor wie bij hoge uitzondering toch achter de tralies terecht komt, is er de wet Lejeune die iedere effectieve straf tot een derde reduceert. Kortom, de misdaad loont. Uit een recente studie van de Raad van Europa over de werking van justitie blijkt dat in België minder dan 10% van alle strafdossiers daadwerkelijk naar de rechter wordt doorgezonden. België staat daarmee over een totaal van 49 landen op de 48ste plaats. Alleen de Roemeense justitie doet het nog slechter dan ons Belgisch gerechtelijk apparaat. Hoeft het te verwonderen dat criminelen van over heel de wereld naar hier komen om te stelen, in te breken, te roven en te plunderen? Een crimineel feit plegen in België is gewoon een berekend risico. Er is minder kans om als crimineel in ons land gepakt en veroordeeld te worden dan te verdrinken in een zwembad met tien centimeter water. Hier zijn de slachtoffers van de criminaliteit vogelvrij en zijn de daders ongenaakbaar. Het wordt tijd dat we de rollen omkeren. Het wordt tijd dat de criminelen, in plaats van beschermd en geknuffeld, opnieuw vogelvrij worden verklaard. Zonder pardon!

Beste vrienden,
Wij hebben voor wat de bestrijding van de criminaliteit betreft geen lapmiddelen nodig zoals de GAS-boetes, alternatieve straffen, enkelbanden en huisarrest, maar wel kordate agenten op de straat, strenge rechtbanken en voldoende gevangenissen om de criminelen achter de tralies te doen belanden. Het is overigens gevaarlijk om de illusie te creëren dat men via GAS-boetes de criminaliteit kan terugdringen. GAS-boetes dienen om de overlast – sluikstort, hondenpoep, graffiti, wildplassen en rondhanggedrag van jongeren – aan te pakken, niet om de criminaliteit te bestrijden. Overlast en criminaliteit zijn in het beste geval misschien verre neven van elkaar maar zeker geen tweelingbroers. Niemand werd ooit overvallen door een wildplasser en sluikstorters plegen geen inbraken. De poging om de onveiligheid in onze steden en gemeenten te herleiden tot enkele overlastfenomenen past perfect in het progressieve verhaal dat het allemaal zo erg niet is. Diezelfde linkse politici willen van politieagenten sociaal assistenten, van criminelen slachtoffers en van slachtoffers daders maken. Laten we het hier nog maar eens klaar en duidelijk zeggen, een zachte aanpak leidt tot harde criminaliteit en niet omgekeerd!

Beste vrienden,
Mag ik met u de actualiteit van de jongste dagen overlopen: “Brutale overvallers verwonden juwelier”, “Gedumpt in dok door jonge allochtonen na vechtpartij in dancing”, “Eén dode bij Afghaanse familievete in Sint-Truiden”, “Moeder en drie kinderen thuis vermoord door asielzoeker uit Bangladesh” ,….. Hoe we het ook keren of draaien; hoezeer de media en de overheid het proberen te verdoezelen, de stijging van de criminaliteit is recht evenredig met de toename van het aantal asielzoekers, illegalen en vreemdelingen. Eén derde van het totaal aantal gedetineerden in onze gevangenissen zijn illegalen, 44 procent van de gevangenen zijn vreemdelingen. Niet-Europese vreemdelingen zijn elf maal crimineler dan onze eigen bevolking en in een stad als Antwerpen wordt 45 % van de criminele feiten gepleegd door vreemdelingen. Wie de criminaliteit naar beneden wil halen in ons land moet de immigratiekraan dicht draaien. Samen met hun exotisch voedsel, hun Arabische kleding en hun religieuze onverdraagzaamheid ten opzichte van vrouwen, homo’s en zogenaamde ‘ongelovigen’, hebben we ook de geweld-cultuur eigen aan de islam hier binnengehaald. Vele van deze vreemdelingen hebben alleen respect voor een sterk gezag dat met harde hand wordt gehandhaafd. Vreemde criminelen streng straffen; de nationaliteit durven afnemen en hen terugsturen naar hun land van herkomst om daar hun straf uit te zitten is en blijft de enige remedie om de vreemdelingencriminaliteit aan te pakken!

Beste vrienden,
Samen hebben we deze partij opgericht. Samen hebben we deze partij groot en sterk gemaakt. Samen hebben we laster, leugen en erger getrotseerd. Samen hebben we tegen de stroom ingeroeid. Samen hebben we de moeilijkste weg gekozen! De weg van de consequente rechtlijnigheid. Samen kunnen we het tij doen keren! Samen zullen we er op 14 oktober voor zorgen dat het Vlaams Belang zich handhaaft en dat de ‘eigen volk eerst’-boodschap gehoord wordt. Mag ik de woorden van Thomas Jefferson citeren: “In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.”

Beste vrienden,
Om al deze redenen durf ik op 14 oktober uw stem en steun vragen voor het Vlaams Belang. Omdat er altijd één partij moet zijn die niet meehuilt met de wolven in het bos; die niet collaboreert met de macht; die niet geeft en toegeeft. Inderdaad,
eerlijk tegen vals,
overtuiging tegen opportunisme,
kordaat tegen laks,
lef tegen laf,
daad tegen woord,
waarheid tegen leugen,
veiligheid tegen criminaliteit,
identiteit tegen multicultuur,
kies veilig, kies Vlaams Belang!

 

FDW stelt zijn nieuw boek en DVD voor in Kinepolis !

gepubliceerd op 07 september 2012 om 13:43

film-21
Toespraak voorstelling boek “Immigratie invasie: een nieuwe kolonisatie”

Kinepolis, Antwerpen  – 6 september 2012

Dames en heren,

Welkom in Kinepolis voor de voorstelling van het boek en de DVD “Immigratie invasie: een nieuwe kolonisatie”. Het voordeel van een boek met DVD is dat de auteur geen toespraak meer hoeft te houden bij de boekvoorstelling aangezien hij alles al in de film heeft verteld. Als het aan mij had gelegen had ik u nu uitgenodigd op de receptie maar helaas heeft mijn uitgever, Philippe Claeys, daar anders over beslist. Ik heb de moeilijke opdracht u iets te vertellen wat u nog niet op het grote scherm heeft gezien. Gelukkig is er Theo Francken van de N-VA  die ‘geheel toevallig’ gisteren ook een boek over immigratie en asiel heeft voorgesteld. Hij vond het daarbij nodig om zowel in kranten en weekbladen als op televisie uit te halen naar het Vlaams Belang. Theo “copycat” Francken liegt er vrolijk op los. Ons vreemdelingenprogramma is “politieke science fiction” zegt hij. In het “VB-partijprogramma staat dat iemand in principe alleen de Belgische nationaliteit kan verwerven als hij geboren wordt uit Belgische ouders: zuivere afstamming op basis van bloed dus”, zegt hij. Het Vlaams Belang hangt een “etnisch nationalisme” aan zegt hij. Enz… In de hoop dat het “copy-paste”-plagiaat van de N-VA niet al te veel opvalt wordt door Francken gekozen voor de vlucht vooruit namelijk het keihard aanvallen van het Vlaams Belang.

Aan Theo Francken – Ranx Xerox is zijn bijnaam in de Wetstraat – wil ik vijf dingen zeggen:

1.Ja, het Vlaams Belang kiest voor een nationaliteitenwetgeving op basis van de bloedafstamming niet omdat dat politieke science fiction is maar omdat dat de beste manier is om onze nationaliteit te beschermen. Politieke science fiction is het overigens niet want dezelfde nationaliteitswetgeving als diegene die wij hier wensen in te voeren bestaat in landen zoals Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Nederland en Denemarken.

2.Mijnheer Francken, het Vlaams Belang is geen etnische of civiele nationalistische partij maar in tegenstelling tot de liberale N-VA een volksnationale partij met de klemtoon inderdaad op VOLKS.

3.Mijnheer Francken, ik heb van u geen lessen te ontvangen. Uw minster en gewezen partijvoorzitter Geert Bourgeois, is de minister die de islam koestert en ermee collaboreert, niet ik. Hij erkent de moskeeën, niet ik. Hij vindt dat minaretten op moskeeën moeten kunnen, niet ik.

Hij subsidieert de imams en de moskeeverenigingen à rato van 600.000 euro per jaar, terwijl diezelfde Vlaamse regering de jobkorting van 120 euro voor 600.000 sociaal zwakke Vlamingen afschaft, niet ik. Hij vond het samen met de Vlaamse regering zelfs nodig om een moslimtelevisie en radio-omroep in het leven te roepen en voor vele honderdduizenden euro’s te subsidiëren, niet ik. En dat allemaal terwijl het inburgeringsbeleid  ook alweer onder leiding van Bourgeois nergens op trekt. In plaats van zoals in Nederland er voor te zorgen dat de inburgeraar zelf de kosten voor de inburgering moet dragen, zijn het in Vlaanderen de belastingsbetalers die de rekening betalen. In Vlaanderen onder leiding van de N-VA geen koppeling van de inburgering aan een verblijfsvergunning en geen examen of proef tot besluit van het inburgeringstraject. In het inburgeringsdossier staat N-VA voor Niet Veeleisend voor Allochtonen.Toespraak voorstelling boek “Immigratie invasie: een nieuwe kolonisatie”

Kinepolis, Antwerpen  – 6 september 2012

Dames en heren,film-41

Welkom in Kinepolis voor de voorstelling van het boek en de DVD “Immigratie invasie: een nieuwe kolonisatie”. Het voordeel van een boek met DVD is dat de auteur geen toespraak meer hoeft te houden bij de boekvoorstelling aangezien hij alles al in de film heeft verteld. Als het aan mij had gelegen had ik u nu uitgenodigd op de receptie maar helaas heeft mijn uitgever, Philippe Claeys, daar anders over beslist. Ik heb de moeilijke opdracht u iets te vertellen wat u nog niet op het grote scherm heeft gezien. Gelukkig is er Theo Francken van de N-VA  die ‘geheel toevallig’ gisteren ook een boek over immigratie en asiel heeft voorgesteld. Hij vond het daarbij nodig om zowel in kranten en weekbladen als op televisie uit te halen naar het Vlaams Belang. Theo “copycat” Francken liegt er vrolijk op los. Ons vreemdelingenprogramma is “politieke science fiction” zegt hij. In het “VB-partijprogramma staat dat iemand in principe alleen de Belgische nationaliteit kan verwerven als hij geboren wordt uit Belgische ouders: zuivere afstamming op basis van bloed dus”, zegt hij. Het Vlaams Belang hangt een “etnisch nationalisme” aan zegt hij. Enz… In de hoop dat het “copy-paste”-plagiaat van de N-VA niet al te veel opvalt wordt door Francken gekozen voor de vlucht vooruit namelijk het keihard aanvallen van het Vlaams Belang.

Aan Theo Francken – Ranx Xerox is zijn bijnaam in de Wetstraat – wil ik vijf dingen zeggen:

1.Ja, het Vlaams Belang kiest voor een nationaliteitenwetgeving op basis van de bloedafstamming niet omdat dat politieke science fiction is maar omdat dat de beste manier is om onze nationaliteit te beschermen. Politieke science fiction is het overigens niet want dezelfde nationaliteitswetgeving als diegene die wij hier wensen in te voeren bestaat in landen zoals Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Nederland en Denemarken.

2.Mijnheer Francken, het Vlaams Belang is geen etnische of civiele nationalistische partij maar in tegenstelling tot de liberale N-VA een volksnationale partij met de klemtoon inderdaad op VOLKS.

3.Mijnheer Francken, ik heb van u geen lessen te ontvangen. Uw minster en gewezen partijvoorzitter Geert Bourgeois, is de minister die de islam koestert en ermee collaboreert, niet ik. Hij erkent de moskeeën, niet ik. Hij vindt dat minaretten op moskeeën moeten kunnen, niet ik.

Hij subsidieert de imams en de moskeeverenigingen à rato van 600.000 euro per jaar, terwijl diezelfde Vlaamse regering de jobkorting van 120 euro voor 600.000 sociaal zwakke Vlamingen afschaft, niet ik. Hij vond het samen met de Vlaamse regering zelfs nodig om een moslimtelevisie en radio-omroep in het leven te roepen en voor vele honderdduizenden euro’s te subsidiëren, niet ik. En dat allemaal terwijl het inburgeringsbeleid  ook alweer onder leiding van Bourgeois nergens op trekt. In plaats van zoals in Nederland er voor te zorgen dat de inburgeraar zelf de kosten voor de inburgering moet dragen, zijn het in Vlaanderen de belastingsbetalers die de rekening betalen. In Vlaanderen onder leiding van de N-VA geen koppeling van de inburgering aan een verblijfsvergunning en geen examen of proef tot besluit van het inburgeringstraject. In het inburgeringsdossier staat N-VA voor Niet Veeleisend voor Allochtonen.

4.En inderdaad mijnheer Francken, bij het Vlaams Belang geen overlopers zoals Youssef Slassi, N-VA-lijstduwer in Antwerpen, die in Antwerpen als socialistisch gemeenteraadslid woordvoerder was van het verzet tegen het hoofddoekenverbod of de Turk Ömer Faruk Demircioglu, 2e N-VA-kandidaat in Gent die tot voor kort bij Groen het stemrecht voor vreemdelingen verdedigde, maar gewone mensen van eigen volk  die opkomen voor een veilig en Vlaams Vlaanderen!

5.Tot slot alleen nog dat, Mijnheer Francken van de N-VA; als u kritiek hebt op ons programma; als u liegt over ons programma in de media heb dan tenminste de moed om dat met open vizier te doen en met mij in debat te gaan. Gisteravond weigerde Francken een debat op Terzake! Durft ge niet, moogt ge niet of kunt ge het niet Theo? Ik daag de N-VA uit tot een open debat over asiel, immigratie, islamisering en inburgering waar en wanneer ze maar willen. Ik ben er klaar voor, zij duidelijk niet!

Beste vrienden,

Het boek “Immigratie invasie: de nieuwe kolonisatie” duidt opnieuw bijzonder goed aan waarom het Vlaams Belang nodig is en het verschil maakt. Wanneer het over immigratie gaat, spreekt het Vlaams Belang waar de anderen zwijgen. Wij leggen als enige het noodzakelijke verband tussen de immigratie-invasie,  de multicultuur en islamisering. In dit boek tonen we bijzonder duidelijk aan dat de massa-immigratie het paard van Troje is van de islam. In dit boek leggen we uit waarom de multicultuur onze achillespees is. De multicultuur evolueert immers in de richting van een apartheidssamenleving waarbij de islam via gettovorming en eigen structuren zich voorbereid op de vijandelijke overname van onze beschaving.  Wij waarschuwen als enige voor deze nieuwe omgekeerde kolonisatie die onze eigenheid, onze culturele identiteit, onze manier van leven, onze beschaving en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen bedreigt.

Beste vrienden,

Aan de zelfmoordpoging om onze eigen beschaving om zeep te helpen kan alleen maar een einde komen indien we alle valse schuldcomplexen van ons afgooien en opnieuw onomwonden durven zeggen dat onze manier van leven, dat onze waarden en normen, dat onze beschaving superieur is aan alle andere.  De democratie, de vrije meningsuiting, de scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid tussen man en vrouw waar, zoals Pim Fortuyn het ooit zei, rivieren van bloed voor gevloeid zijn zijn het waard om verdedigd te worden. De immigratie creëert voor onze samenleving immers geen enkele meerwaarde, noch op cultureel, noch op economisch, noch op sociaal vlak. De immigratie-invasie kost ons alleen geld. Twee miljard Euro op jaarbasis in Vlaanderen. Goed voor 1.500 Euro per Vlaams gezin per jaar. Eén op vier van de werklozen in ons land is vreemdeling. Eén op drie van de OCMW-klanten in Vlaanderen is vreemdeling. Eén op vier van de Vlaamse sociale woningen wordt toegewezen aan  vreemdelingen. Eén op twee van de criminelen zijn vreemdelingen. Terwijl de wachtlijsten in de zorg en in de sociale huisvesting – 65.000 gezinnen wachten op een sociale woning –  alsmaar langer worden, terwijl de Vlamingen alsmaar zwaarder belast worden en de broeksriemen moeten aanhalen, hebben we in dit land de voorbije tien jaar 140.000 illegalen individueel of collectief geregulariseerd; hebben we sinds 2000 163.000 asielzoekers de revue zien passeren; hebben we jaarlijks bijna 100.000 nieuwe vreemdelingen ons land binnen gelaten en hebben we op nauwelijks 12 jaar tijd 600.000 vreemdelingen via de snel-Belg-wet genaturaliseerd. Haal het geld waar het zit: bij Mohammed, bij Omar en Saïd!

Beste vrienden,

Aan het uitkeringsprofitariaat moet een einde komen. Het parasiteren op de verwezenlijkingen van onze welvaartstaat moet stoppen. Zoniet veroordelen we onszelf tot de bedelstaf. Onze strijd tegen de immigratie-invasie, de multicultuur en de islamisering is niet alleen een identitaire maar ook een sociale strijd. Het zijn eerst en vooral de zwaksten van ons volk die het slachtoffer worden van de massa-immigratie. De laaggeschoolden die moeten opboksen tegen goedkope gastarbeiders uit derde-wereld-landen. Het jonge Vlaamse gezin met een bescheiden inkomen die tot 5 jaar moet wachten op een sociale woning. De werkloze Vlaming die zijn job ingepikt ziet door een zwartwerkende illegaal. De Vlaams bejaarde die de straat niet meer op durft omdat hij of zij schrik heeft om overvallen te worden door jonge allochtonen. Progressieve profeten hebben ons jarenlang wijsgemaakt dat de massa-immigratie wenselijk en noodzakelijk is.

Drie dogma’s moeten deze mythe in stand houden:

1)“We” hebben de immigranten zelf naar hier gehaald” om het vuile werk te doen”.

2)De bevolking van Europa vergrijst, en dus is er nood aan jonge immigranten om het bevolkingspeil op niveau te houden en onze pensioenen te betalen.

3)De massa-immigratie betekent een multiculturele verrijking voor onze samenleving. Immigratie is er immers altijd geweest. Grote naties zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië zijn immers het product van de massa-immigratie.

Geen enkele van deze beweringen klopt. Het zijn leugens. Waarom? Ten eerste: omdat slechts een minderheid van de hier verblijvende vreemdelingen werkt en het overgrote deel profiteert van ons sociaal zekerheidssysteem. De arbeidsimmigratie is een uitkeringsimmigratie geworden.

Ten tweede: het vergrijzingsprobleem oplossen met het naar hier halen van immigranten is een zwaktebod. Blijkbaar heeft niemand door dat deze migranten zelf ook zullen vergrijzen wat het probleem alleen verergt. Alleen een gezonde geboorte- en gezinspolitiek bieden een oplossing.

Tot slot, Europa is Amerika niet. Wij zijn geen immigratieland. In de praktijk beperkt de multiculturele verrijking zich tot lekker eten bij de Chinees, Thaise massage en handgeknoopte Turkse tapijten. Voor de rest betekent multicultuur multiconflict.

Over multiconflict gesproken… Mijn uitspraak dat “vreemdelingen met het mes tussen de pamper zijn geboren” lokt veel protest uit. Nochtans is het de waarheid.  De feiten geven mij gelijk! Het is geen toeval dat 44% van de gevangenisbevolking vreemdeling zijn. Het is geen toeval dat niet-Europese  vreemdelingen gemiddeld 11x meer criminele feiten plegen dan Vlamingen. Mag ik Patrick Janssens, niet die van ’t schoon verdiep maar een Antwerpse cipier die op de dertigste plaats op onze Antwerpse gemeenteraadslijst staat, citeren: “De gevangenis is een staalkaart, een afspiegeling van de criminelen in ons land. Ik hoor er Berbers, Arabisch, Turks, Pools, Russisch en zelfs Swahili praten en heel af en toe ook eens Nederlands. Ik durf beweren dat 75 procent van de criminele feiten door vreemdelingen en allochtonen wordt gepleegd!”

Wanneer ik cijfers en feiten noem, verwijt men mij dat ik hele bevolkingsgroepen stigmatiseer. Maar ik vraag u: “Wat is erger? Het risico lopen op het stigmatiseren van een bevolkingsgroep of de criminaliteit ongemoeid laten en omwille van de politieke correctheid de oorzaken onder de mat vegen?” De vreemdelingencriminaliteit is cultureel bepaald. De gewelddrempel ligt lager bij Oost-Europeanen en agressiviteit en geweld zit ingebakken in de moslimcultuur. Wie niet wil, durft of mag inzien dat multiculturaliteit leidt tot criminaliteit zal de vreemdelingencriminaliteit nooit terugdringen. Strenge straffen zonder pardon, straffen uitzitten in het land van herkomst en desnoods de nationaliteit van allochtone criminelen afnemen is het enige wat helpt.

Misschien moeten wij hún sharia op hún criminelen toepassen. Het zou rap gedaan zijn!

Beste vrienden,

Naar aanleiding van de kolonisatie exporteerden we onze vooruitgang, kennis en beschaving naar de 3de wereld. Vandaag importeren we via de omgekeerde islamkolonisatie armoede, achterlijkheid en beschaving naar de Westerse wereld!

Beste vrienden,

Onze strijd is een overlevingsstrijd. We roeien tegen de stroom om te beschermen wat voor ons dierbaar is. We staan op de barricades om te verdedigen wat van ons is. Inderdaad, dit is ons land, dit is ons volk, blijf eraf!

4.En inderdaad mijnheer Francken, bij het Vlaams Belang geen overlopers zoals Youssef Slassi, N-VA-lijstduwer in Antwerpen, die in Antwerpen als socialistisch gemeenteraadslid woordvoerder was van het verzet tegen het hoofddoekenverbod of de Turk Ömer Faruk Demircioglu, 2e N-VA-kandidaat in Gent die tot voor kort bij Groen het stemrecht voor vreemdelingen verdedigde, maar gewone mensen van eigen volk  die opkomen voor een veilig en Vlaams Vlaanderen!

5.Tot slot alleen nog dat, Mijnheer Francken van de N-VA; als u kritiek hebt op ons programma; als u liegt over ons programma in de media heb dan tenminste de moed om dat met open vizier te doen en met mij in debat te gaan. Gisteravond weigerde Francken een debat op Terzake! Durft ge niet, moogt ge niet of kunt ge het niet Theo? Ik daag de N-VA uit tot een open debat over asiel, immigratie, islamisering en inburgering waar en wanneer ze maar willen. Ik ben er klaar voor, zij duidelijk niet!

Beste vrienden,

Het boek “Immigratie invasie: de nieuwe kolonisatie” duidt opnieuw bijzonder goed aan waarom het Vlaams Belang nodig is en het verschil maakt. Wanneer het over immigratie gaat, spreekt het Vlaams Belang waar de anderen zwijgen. Wij leggen als enige het noodzakelijke verband tussen de immigratie-invasie,  de multicultuur en islamisering. In dit boek tonen we bijzonder duidelijk aan dat de massa-immigratie het paard van Troje is van de islam. In dit boek leggen we uit waarom de multicultuur onze achillespees is. De multicultuur evolueert immers in de richting van een apartheidssamenleving waarbij de islam via gettovorming en eigen structuren zich voorbereid op de vijandelijke overname van onze beschaving.  Wij waarschuwen als enige voor deze nieuwe omgekeerde kolonisatie die onze eigenheid, onze culturele identiteit, onze manier van leven, onze beschaving en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen bedreigt.

Beste vrienden,

Aan de zelfmoordpoging om onze eigen beschaving om zeep te helpen kan alleen maar een einde komen indien we alle valse schuldcomplexen van ons afgooien en opnieuw onomwonden durven zeggen dat onze manier van leven, dat onze waarden en normen, dat onze beschaving superieur is aan alle andere.  De democratie, de vrije meningsuiting, de scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid tussen man en vrouw waar, zoals Pim Fortuyn het ooit zei, rivieren van bloed voor gevloeid zijn zijn het waard om verdedigd te worden. De immigratie creëert voor onze samenleving immers geen enkele meerwaarde, noch op cultureel, noch op economisch, noch op sociaal vlak. De immigratie-invasie kost ons alleen geld. Twee miljard Euro op jaarbasis in Vlaanderen. Goed voor 1.500 Euro per Vlaams gezin per jaar. Eén op vier van de werklozen in ons land is vreemdeling. Eén op drie van de OCMW-klanten in Vlaanderen is vreemdeling. Eén op vier van de Vlaamse sociale woningen wordt toegewezen aan  vreemdelingen. Eén op twee van de criminelen zijn vreemdelingen. Terwijl de wachtlijsten in de zorg en in de sociale huisvesting – 65.000 gezinnen wachten op een sociale woning –  alsmaar langer worden, terwijl de Vlamingen alsmaar zwaarder belast worden en de broeksriemen moeten aanhalen, hebben we in dit land de voorbije tien jaar 140.000 illegalen individueel of collectief geregulariseerd; hebben we sinds 2000 163.000 asielzoekers de revue zien passeren; hebben we jaarlijks bijna 100.000 nieuwe vreemdelingen ons land binnen gelaten en hebben we op nauwelijks 12 jaar tijd 600.000 vreemdelingen via de snel-Belg-wet genaturaliseerd. Haal het geld waar het zit: bij Mohammed, bij Omar en Saïd!

Beste vrienden,

Aan het uitkeringsprofitariaat moet een einde komen. Het parasiteren op de verwezenlijkingen van onze welvaartstaat moet stoppen. Zoniet veroordelen we onszelf tot de bedelstaf. Onze strijd tegen de immigratie-invasie, de multicultuur en de islamisering is niet alleen een identitaire maar ook een sociale strijd. Het zijn eerst en vooral de zwaksten van ons volk die het slachtoffer worden van de massa-immigratie. De laaggeschoolden die moeten opboksen tegen goedkope gastarbeiders uit derde-wereld-landen. Het jonge Vlaamse gezin met een bescheiden inkomen die tot 5 jaar moet wachten op een sociale woning. De werkloze Vlaming die zijn job ingepikt ziet door een zwartwerkende illegaal. De Vlaams bejaarde die de straat niet meer op durft omdat hij of zij schrik heeft om overvallen te worden door jonge allochtonen. Progressieve profeten hebben ons jarenlang wijsgemaakt dat de massa-immigratie wenselijk en noodzakelijk is.

Drie dogma’s moeten deze mythe in stand houden:

1)“We” hebben de immigranten zelf naar hier gehaald” om het vuile werk te doen”.

2)De bevolking van Europa vergrijst, en dus is er nood aan jonge immigranten om het bevolkingspeil op niveau te houden en onze pensioenen te betalen.

3)De massa-immigratie betekent een multiculturele verrijking voor onze samenleving. Immigratie is er immers altijd geweest. Grote naties zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië zijn immers het product van de massa-immigratie.

Geen enkele van deze beweringen klopt. Het zijn leugens. Waarom? Ten eerste: omdat slechts een minderheid van de hier verblijvende vreemdelingen werkt en het overgrote deel profiteert van ons sociaal zekerheidssysteem. De arbeidsimmigratie is een uitkeringsimmigratie geworden.

Ten tweede: het vergrijzingsprobleem oplossen met het naar hier halen van immigranten is een zwaktebod. Blijkbaar heeft niemand door dat deze migranten zelf ook zullen vergrijzen wat het probleem alleen verergt. Alleen een gezonde geboorte- en gezinspolitiek bieden een oplossing.

Tot slot, Europa is Amerika niet. Wij zijn geen immigratieland. In de praktijk beperkt de multiculturele verrijking zich tot lekker eten bij de Chinees, Thaise massage en handgeknoopte Turkse tapijten. Voor de rest betekent multicultuur multiconflict.

Over multiconflict gesproken… Mijn uitspraak dat “vreemdelingen met het mes tussen de pamper zijn geboren” lokt veel protest uit. Nochtans is het de waarheid.  De feiten geven mij gelijk! Het is geen toeval dat 44% van de gevangenisbevolking vreemdeling zijn. Het is geen toeval dat niet-Europese  vreemdelingen gemiddeld 11x meer criminele feiten plegen dan Vlamingen. Mag ik Patrick Janssens, niet die van ’t schoon verdiep maar een Antwerpse cipier die op de dertigste plaats op onze Antwerpse gemeenteraadslijst staat, citeren: “De gevangenis is een staalkaart, een afspiegeling van de criminelen in ons land. Ik hoor er Berbers, Arabisch, Turks, Pools, Russisch en zelfs Swahili praten en heel af en toe ook eens Nederlands. Ik durf beweren dat 75 procent van de criminele feiten door vreemdelingen en allochtonen wordt gepleegd!”

Wanneer ik cijfers en feiten noem, verwijt men mij dat ik hele bevolkingsgroepen stigmatiseer. Maar ik vraag u: “Wat is erger? Het risico lopen op het stigmatiseren van een bevolkingsgroep of de criminaliteit ongemoeid laten en omwille van de politieke correctheid de oorzaken onder de mat vegen?” De vreemdelingencriminaliteit is cultureel bepaald. De gewelddrempel ligt lager bij Oost-Europeanen en agressiviteit en geweld zit ingebakken in de moslimcultuur. Wie niet wil, durft of mag inzien dat multiculturaliteit leidt tot criminaliteit zal de vreemdelingencriminaliteit nooit terugdringen. Strenge straffen zonder pardon, straffen uitzitten in het land van herkomst en desnoods de nationaliteit van allochtone criminelen afnemen is het enige wat helpt.

Misschien moeten wij hún sharia op hún criminelen toepassen. Het zou rap gedaan zijn!

Beste vrienden,

Naar aanleiding van de kolonisatie exporteerden we onze vooruitgang, kennis en beschaving naar de 3de wereld. Vandaag importeren we via de omgekeerde islamkolonisatie armoede, achterlijkheid en beschaving naar de Westerse wereld!

Beste vrienden,

Onze strijd is een overlevingsstrijd. We roeien tegen de stroom om te beschermen wat voor ons dierbaar is. We staan op de barricades om te verdedigen wat van ons is. Inderdaad, dit is ons land, dit is ons volk, blijf eraf!

 

Veel volk op “Kies veilig”-congres te Gent.

gepubliceerd op 17 juni 2012 om 20:19

congres-gent-frontpage1Onder grote belangstelling stelde het Vlaams Belang vandaag zijn STOP-onveiligheidsplan voor op het programmacongres te Gent.

In zijn verwelkoming toonde Gents lijsttrekker Johan Deckmyn aan dat het onveiligheidsprobleem in zijn stad groter is dan ooit. Zo steeg de inbraakcriminaliteit in de Arteveldestad met liefst 28%.

Vlaams Parlementslid Filip Dewinter pleitte in zijn toespraak voor het verhogen van de celcapaciteit van 9000 naar 15000 en ging in op het linkse dogma als ware crimineel gedrag het gevolg van zogenaamde kansarmoede of inkomen. “Hoe zou het toch komen dat de criminaliteitsgraad bij Vlaamse werklozen en laaggeschoolden dezelfde is als bij Vlamingen die een vaste job hebben of hoog opgeleid zijn terwijl dat bij allochtonen absoluut niet het geval is. De reden waarom bepaalde vreemdelingen en allochtonen crimineler gedrag vertonen dan autochtonen lijkt dan ook veeleer te maken te hebben met culturele factoren dan met zogenaamde kansarmoede of inkomen”, aldus Filip Dewinter.congres-gent-valkeniers

Voorzitter Bruno Valkeniers pleitte in zijn slottoespraak voor een samenleving waar we ons opnieuw thuis kunnen voelen. “Een samenleving waar we opnieuw baas zijn in eigen land en waar ónze normen en waarden de regel zijn en niet omgekeerd.”

LEES HIER DE TOESPRAAK VAN FILIP DEWINTER

Beste vrienden,

“België is voor inbrekers het shoppingcenter van het Westen”. Niet mijn woorden maar een uitspraak van Eddy De Raedt, directeur criminaliteit tegen goederen van de federale politie. Enkele dagen geleden raakte immers bekend dat het aantal inbraken met geweld op 1 jaar tijd opnieuw met 10% gestegen is. Jaarlijks telt ons land 100.000 diefstallen in woningen en 70.000 inbraken met geweld. 274 keer per dag wordt er in ons land in een woning ingebroken. Een zoveelste triestig record dat bevestigt dat de criminaliteit en de onveiligheid in ons land stijgt. Vlaanderen is inderdaad een soort van Disneyland voor criminelen geworden. Steeds minder politie op straat, steeds lagere pakkans voor criminelen, steeds minder aangiftebereidheid bij de slachtoffers en steeds minder strenge straffen hebben slechts één gevolg: steeds meer criminaliteit. Gent telt ondertussen meer dan 114 criminele feiten per dag. De Antwerpenaren worden geconfronteerd met 224 criminele feiten per dag en in Brussel telt men per dag nu al meer dan 496 feiten van criminaliteit.

Beste vrienden,

Een crimineel heeft in ons land slechts één kans op 40 om gepakt en voor de rechtbank te worden gebracht. Maar ook dan is er geen pot gebroken want de kans op veroordeling is klein. Meer dan 50% van alle dossiers worden immers om de één of andere reden geseponeerd. Wie uiteindelijk toch vervolgd wordt hoeft niet te panikeren want veroordelingen onder de 3 jaar worden niet omgezet in een gevangenisstraf. En wie dan toch nog bij hoge uitzondering in de gevangenis belandt, kan nog altijd rekenen op de Wet Lejeune die de uit te zitten straf automatisch tot één derde herleidt. Misdaad loont, zoveel is duidelijk! In dit land zijn het vooral de misdadigers, de criminelen, de inbrekers en de drugdealers die zich veilig voelen en zijn het de gewone burgers die zich onveilig voelen. Het Vlaams Belang wil inderdaad dat de angst van kamp verandert. Het moeten opnieuw de criminelen zijn die schrik hebben; schrik om gepakt te worden door de politie; schrik om streng veroordeeld te worden; schrik om achter de tralies te belanden.

Beste vrienden,

Het Vlaams Belang heeft de voorbije dagen een nieuwe campagne gelanceerd die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Volgens bepaalde krantencommentatoren is de campagne agressief, ouderwets en uiteraard racistisch. Als negatieve commentaren van journalisten bepalend zijn voor de kwaliteit van onze campagnes dan kunnen we alleen maar vaststellen dat deze campagne een succesvol schot in de roos is! Overigens vraag ik mij af wat er zo racistisch is aan deze campagne? Het is de meest multiculturele campagne die onze partij ooit heeft gevoerd. Vier affiches van gezichten van figuren van uiteenlopende origine: een Oost-Europeaan, een neger, een Noord-Afrikaan en een Vlaming. Diversiteit troef!

congres-gent-11Beste vrienden,

Deze campagne heeft met racisme niks te maken maar alles met zin voor realiteit. Als 44% van de gevangenisbevolking op dit moment bestaat uit vreemdelingen, heeft dat niks met racisme maar alles met de realiteit te maken. Als 1 op 4 van de Oost-Europeanen in dit land betrokken zijn bij een misdrijf dan heeft dat niks met racisme maar alles met de realiteit te maken. Als 1 op 10 van de gedetineerden in onze gevangenissen Marokkanen zijn dan heeft dat niks te maken met racisme maar alles met de realiteit. Als de criminaliteitsgraad bij Marokkaanse jongeren tot twee en een halve keer hoger is dan bij onze eigen jeugd dan heeft dat niks met racisme maar alles met de realiteit te maken. Wat wel met racisme maar dan anti-Vlaams racisme te maken heeft, is het feit dat de overheid dit alles om politiek correcte redenen onder de mat veegt en toelaat dat onze bevolking het slachtoffer is van de criminaliteit gepleegd door steeds meer vreemdelingen.

Beste vrienden,

Laten we het zonder omwegen zeggen: de vreemdelingencriminaliteit is in eerste instantie verantwoordelijk voor de toename van de onveiligheid in onze steden en gemeenten. En neen, de hoge criminaliteitsgraad bij vreemdelingen en allochtonen heeft niets te maken met een zogenaamd gebrek aan kansen, met leer- en taalachterstand en met hoge werkloosheid. Deze zogenaamde wetenschappelijke beweringen zijn trouwens beledigend voor onze Vlaamse laaggeschoolden en Vlaamse werklozen. Hoe zou het toch komen dat de criminaliteitsgraad bij Vlaamse werklozen en laaggeschoolden dezelfde is als bij Vlamingen die een vaste job hebben of hoog opgeleid zijn terwijl dat bij allochtonen absoluut niet het geval is. De reden waarom bepaalde vreemdelingen en allochtonen crimineler gedrag vertonen dan autochtonen lijkt dan ook veeleer te maken te hebben met culturele factoren dan met zogenaamde kansarmoede of inkomen. Inderdaad multiculturaliteit leidt tot multicriminaliteit.

Beste vrienden,

Ik beweer niet dat crimineel en gewelddadig gedrag genetisch bepaald is maar ik kan mij anderzijds evenmin van de indruk ontdoen dat bepaalde criminelen de misdadigheid met de moedermelk hebben meegekregen en dat anderen met een mes tussen de tanden en een revolver in de pamper zijn geboren. De multicultuur leidt tot botsende culturen, tot normvervaging en sociaal onaangepast gedrag. De drempel om geweld te gebruiken ligt in de islamcultuur lager dan bij ons. Idem dito voor vele Oost-Europeanen die de voorbije decennia opgegroeid zijn in situaties van burgeroorlog en gewapende conflicten. Vergeten we vooral niet dat de islam een ideologie met een religieus randje is die geweld als een legitiem middel beschouwt om hun doel te bereiken. De boodschap is duidelijk: open uw ogen vooraleer de islam en de multicultuur ze sluiten!

Beste vrienden,

De remedie tegen de vreemdelingencriminaliteit is nochtans simpel en voor de hand liggend. Wie zich als vreemdeling bezondigt aan criminaliteit die wordt het land uitgezet, moet zijn straf uitzitten in zijn land van herkomst en mag ons land nooit meer binnen. Wie als allochtoon met de Belgische nationaliteit zich bezondigt aan criminaliteit en veroordeeld wordt tot een straf van meer dan één jaar effectief die verliest onze nationaliteit, die wordt het land uitgezet en moet zijn straf uitzitten in het land van herkomst. Desnoods moeten we met gelden van ontwikkelingshulp gevangenissen in Marokko en elders in Noord-Afrika bouwen, want aan wie onze gastvrijheid misbruikt door zich te bezondigen aan criminaliteit hebben we slechts één duidelijk antwoord: buiten!

Beste vrienden,

Wanneer het Vlaams Belang opkomt voor een harde aanpak van de criminaliteit, dan doen we dat in eerste instantie in het belang van de sociaal zwaksten in onze samenleving. Diegenen die het kunnen betalen die beschikken over alarminstallaties en camerabewaking. De rijken leven tegenwoordig in “gated comunities”, afgeschermde huizen of appartementsblokken en zelfs met meters hoge stalen hekkens, camera’s en bewakingsagenten afgesloten straten die voor het publiek niet eens meer toegankelijk zijn. De kleine man, de werkloze, de arbeider, de gepensioneerde, wordt door de overheid aan zijn lot overgelaten in gettowijken met een hoog criminaliteitsrisico. Links Vlaanderen – socialisten en groenen op kop – minimaliseren de criminaliteit en laten daardoor de sociaal zwakkeren die het eerste slachtoffer zijn van de criminaliteit in de steek. Links staat veel te dikwijls aan de kant van de criminelen in plaats van aan de kant van de slachtoffers.

De Salduzwetgeving, de weigering om de Wet Lejeune af te schaffen, de mogelijkheid om straffen af te kopen, de weigering om tot een echt jeugdsanctierecht te komen, tonen aan dat in deze progressieve samenleving criminelen meer rechten hebben dan hun slachtoffers. Socialisten, groenen en aanverwante progressieven moeten beseffen dat stelen niks te maken heeft met proletarisch winkelen, dat inbreken in een villa geen herverdeling van de rijkdom betekent en dat vreemdelingencriminaliteit geen vorm is van etnisch ondernemerschap.

Beste vrienden,

Criminaliteit is geen beroep, het is een misdaad. Indien de overheid niet in staat is om de misdaad aan te pakken en het recht op veiligheid van iedere burger te garanderen, dan moet diezelfde overheid niet jammeren en klagen wanneer de bevolking het recht in eigen handen neemt.

Zelfverdediging tegen criminelen mag nooit worden vervolgd. Wie zijn gezin of zijn eigendom verdedigt tegen een inbreker of een overvaller is geen misdadiger maar een held. En daarom is het Vlaams Belang voorstander van de uitbreiding van het recht op wettige zelfverdediging tot het beschermen van eigendom.

Beste vrienden,

Terwijl misdadigers vervroegd worden vrijgelaten, er onvoldoende cellen en gevangenissen zijn om de criminelen in op te sluiten, jonge minderjarige boefjes gepamperd en gekoesterd worden en criminele vreemdelingen niet teruggestuurd worden naar hun landen van herkomst wordt één misdaad wel streng en hard aangepakt. O wee, wanneer gewezen Vlaams parlementslid Frans Wymeersch in een piepklein artikel in een lokaal Vlaams Belang-tijdschriftje durft te schrijven dat een bepaald misdrijf gepleegd werd door allochtone jongeren terwijl dat niet het geval was.

De afdeling Sint-Niklaas heeft zich daar trouwens voor verontschuldigd. Twee jaar gevangenis en tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten. Het lijkt wel alsof hij een moord heeft gepleegd. Weet Frans, dat het Vlaams Belang u niet laat vallen noch als lijsttrekker in Sint-Niklaas, noch als beklaagde in een politiek proces tegen het Vlaams Belang en dat beroep zal ingesteld worden.

Beste vrienden,

Ondertussen heeft ook het CGKR (centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding) laten weten dat ze opnieuw een dossier voorbereiden om het Vlaams Belang wegens racisme voor de rechtbank te brengen. Op een moment dat de criminaliteit de pan uitswingt en het onveiligheidsgevoel bij de bevolking hoge toppen scheert houdt het inquisitiecentrum van Di Rupo – jaarlijkse kostprijs 9,7 miljoen euro – zich bezig met het vervolgen van het Vlaams Belang.

De dictatuur van de politieke correctheid zorgt er inderdaad voor dat zondigen tegen de multiculturele godsdienst sneller, kordater en harder aangepakt wordt dan een ordinaire crimineel die steelt, rooft, moord en verkracht. Niet Frans Wymeersch is een misdadiger wel de Saïds en de Igors van onze affiche!

Beste vrienden,

Vandaag stellen wij het STOP-plan voor. Straks zullen verschillende jonge en minder jonge mandatarissen en verantwoordelijken van onze partij u het STOP-plan van naadje tot draadje uitleggen. Maar laat mij toch een tipje van de sluier oplichten. Met het STOP-plan viseren we niet alleen de criminaliteit maar ook en vooral de onveiligheid. Onveiligheid gaat immers hand in hand met verloedering, sluikstorten, leegstand, overlast, graffiti, zwerfvuil en verkrotting. Veilige steden en gemeenten zijn immers leefbare steden en gemeenten en onveiligheid heeft ook te maken met de alles kan- en alles-mag-mentaliteit, met de normvervaging en met het gebrek aan een eenduidig waarden en normen referentiekader.

Veiligheid betekent eveneens geborgenheid, zich thuis voelen in zijn eigen straat, wijk, stad of gemeente. Steeds meer vreemdelingen en vooral steeds meer onaangepaste vreemdelingen bedreigen onze identiteit en culturele eigenheid. De massa-immigratie en de multicultuur zijn samen met de toenemende criminaliteit de belangrijkste reden voor het stijgende onveiligheidsgevoel. Immigratie en onveiligheid lijken wel Siamese tweelingen. Wie voelt zich goed in zijn vel, wie voelt zich geborgen en veilig in een wijk met enkel nog halal-winkels, Arabische opschriften op de winkeletalages, nikaabs, hoofddoeken en djellabahs in het straatbeeld; wie voelt zich veilig en geborgen in een buurt waar enkel nog Arabisch gesproken wordt en Vlamingen tweederangsburgers zijn geworden? Kiezen voor identiteit betekent inderdaad kiezen voor veiligheid en kiezen voor veiligheid betekent kiezen voor het Vlaams Belang!

Beste vrienden,

Anderhalve week geleden werd Abu Imran, de leider van Shariah4Belgium, opgepakt. Ein-de-lijk! Fouad Belkacem werd in 2009 veroordeeld tot 8 maanden wegens geweldpleging, in 2011 kreeg hij 6 maanden wegens weerspannigheid, eerder werd hij ook veroordeeld voor diefstal met geweld en recent werd hij veroordeeld voor belaging en aanzetten tot haat. Alsof dat allemaal niet genoeg is, werd Abu Imran in Marokko veroordeeld tot 8 jaar gevangenis wegens het dealen van drugs. Sinds 2008 vraagt Marokko de uitlevering aan België zonder resultaten….Het dossier van Abu Imran illustreert perfect het falen van het Belgische justitiebeleid. Meer dan 5 jaar effectieve gevangenisstraf leidt in dit land niet tot een opsluiting in de cel; 8 jaar veroordeling in het buitenland leidt niet tot uitlevering; 4 opeenvolgende effectieve veroordelingen op enkele jaren tijden leiden niet tot aanhouding.

Abu Imran moest eerst in de Molenbeekse PS-kalifaat van islamofiele Sjeik Moureaux rel schoppen vooraleer de overheid ingreep. Wat de voorbije jaren gold voor Abu Imran, geldt voor zovele anderen: ze voelen zich ontastbaar en ongenaakbaar. Dat moet veranderen. Uiteraard zijn we tevreden dat na 5 jaar Vlaams Belang-agitatie men eindelijk overweegt de nationaliteit van Abu Imran af te nemen en hem uit te leveren aan Marokko. Maar net zoals één zwaluw de lente niet maakt, maakt één verkiezingstunt van Antwerps lijsttrekker Turtelboom het verschil niet. Men heeft geprobeerd om een mistgordijn te spuiten door het enkel en alleen te hebben over radicalisme en extremisme. Wij hebben geen “plan R” van radicalisme maar een “plan I”, een plan islam nodig. Niet het zogenaamde radicalisme maar de islam is het probleem. De islam is immers een totalitaire, theocratische en onverdraagzame godsdienst. De zogenaamde islamextremisten kunnen zich hier enkel en alleen organiseren omdat ze zich nestelen in de warme moederschoot van de islam. We moeten durven toegeven dat de erkenning en de subsidiëring van de islam de verkeerde beslissing was en teruggeschroefd moet worden!

Beste vrienden,

Het Vlaams Belang heeft naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen de prioriteiten: veiligheid, veiligheid en veiligheid! Het Vlaams Belang staat voor uw Vlaams maar ook Veilig Belang. De angst moet immers van kamp veranderen. Het zijn opnieuw de criminelen en de misdadigers, de drugdealers en de gangsters die schrik moeten hebben: schrik om gepakt te worden, schrik om vervolgd te worden, schrik om in de cel te belanden. De Igor S., de Malik G, de Frans V. en de Saïd I. van deze wereld moeten weten dat ze achter de tralies gaan; buiten worden gezet, met een harde aanpak geconfronteerd worden en desnoods levenslang krijgen indien ze inbreken, overvallen plegen of drugs dealen. Erop en Erover dus met het Vlaams Belang, voor een Vlaams en Veilig Vlaanderen!

 

Toespraak Filip Dewinter op het Antwerps programmacongres van het Vlaams Belang

gepubliceerd op 28 mei 2012 om 08:18

Beste vrienden,
Antwerpenaren,

Mag ik u bij wijze van inleiding een geheim vertellen? Op het Antwerpse ‘Schoon Verdiep’ loopt sinds enige tijd de huiskat van het stadhuis rond. Brabo is de naam. VLD-schepen Bungeneers heeft hem bij gebrek aan kameraden in de eigen liberale partij meegebracht naar het stadhuis om hem gezelschap te houden. De stadhuiskat Brabo is zwartharig, dik en vadsig.  Aangezien een huisdier altijd op zijn baasje lijkt hoeft het niet te verwonderen dat de stadhuiskat Brabo ook in de lege Antwerpse stadskist zelfs geen uitgemergelde muis vangt. Oude katten met fluwelen poten vangen inderdaad niks. Dat geldt evenzeer voor het Antwerps stadsbestuur dat na 90 jaar socialisme aan de macht uitgeblust, afgeserveerd en inspiratieloos is geworden. Wie op het ‘Schoon Verdiep’ een frisse wind wil laten waaien moet in plaats van voor een oude gecastreerde kater kiezen voor een jonge agressieve tijger en het vermolmde linkse socialistische bestuur inruilen voor een rechtse en conservatieve meerderheid!

Beste vrienden,

De situatie in Antwerpen is niet hopeloos maar ze is dramatisch! 42% van de inwoners van Antwerpen is momenteel allochtoon en bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zal meer dan 50% van allochtone origine zijn. Ik weet het, u weet het, iedereen weet het, maar op het stadhuis willen ze het niet weten: Onze stad verbruint, multiculturaliseert en islamiseert. Op 14 oktober 2012 worden de laatste Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen gehouden waar wij, Vlaamse en autochtone Antwerpenaren, een meerderheid van de kiezers zullen vertegenwoordigen. 14 oktober as. is de laatste keer dat wij in staat zullen zijn om een krachtige Vlaamse vuist te maken ter bescherming van de zogenaamde “bange blanke mannen en vrouwen” in onze stad. In een aantal geïslamiseerde vreemdelingenwijken van  Borgerhout, Oud-Berchem, Deurne- en Anwerpen-Noord, Hoboken zijn we als Vlamingen een niet eens beschermde minderheid geworden. In de toekomst zullen we – net zoals in andere steden van Europa – door alsmaar sterker wordende exotische etnische groepen die van elders en overal zijn komen aangewaaid, overspoeld en weggeveegd worden. We moeten het vanaf nu tot en met de dag van de gemeenteraadsverkiezingen blijven herhalen: “Antwerpen is niet van iedereen; Antwerpen is van de sinjoren en de pagadders; Antwerpen is van de Vlaamse Antwerpenaren; Antwerpen is van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, van de vele generaties Vlamingen en Nederlanders die van de gouden eeuw tot nu, van onze stad een bloeiende, bruisende en welvarende metropool hebben gemaakt. Kortom Antwerpen is van ons!

Beste vrienden,

Antwerpen dreigt een armlastige, verpauperde en failliete stad te worden. Het bankroet dreigt; de stadskassen worden leeggeroofd door steeds meer asielzoekers, illegalen en havenloze vreemdelingen van allerlei pluimage. 77% van alle leefloners zijn vreemdelingen. De helft van de Antwerpse werklozen zijn vreemdelingen. Bijna de helft van de sociale woningen wordt toegewezen aan vreemdelingen. De toename van het aantal scholieren, met 45% in het basisonderwijs – goed voor 23.500 nieuwe leerlingen op nauwelijks 15 jaar tijd vanaf nu tot 2025 – met een kostprijs van meer dan 1 miljard euro is quasi volledig te wijten aan de immigratie-invasie. Het merendeel van al deze vreemdelingen vertegenwoordigt geen enkele financiële of economische, laat staan culturele, meerwaarde voor onze stad. Zij creëren voornamelijk overlast en kosten geld, ontzettend veel geld. Terwijl het financieel en economische draagvlak van onze stad alsmaar kleiner wordt omwille van de witte vlucht geven we steeds meer geld uit aan de opvang, huisvesting, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, onderwijs, werkloosheids- en OCMW-steun van onaangepaste vreemdelingen. Antwerpen dreigt een eerste wereldstad te worden met een derdewereldbevolking. Aan al deze reizigers zonder bagage die hier in Antwerpen van onze belastingscenten komen profiteren hebben we geen behoefte maar wel één duidelijke boodschap: “Ga naar huis want de kassen zijn leeg en ons geduld is op!”

Beste vrienden,

Bijna 10 miljoen euro geeft het stadsbestuur jaarlijks uit aan marketing en communicatie, zeg maar aan propaganda. De “look and feel” van Antwerpen is belangrijker dan het inhoudelijke beleid. Zo maakt de “A”- propaganda van Patrick Janssens u onder andere wijs dat de stadsvlucht is gekeerd. Triomfantelijk laat men u weten dat “Antwerpen ondertussen meer dan een half miljoen inwoners telt”. De realiteit is minder rooskleurig want de “witte vlucht” blijft duren en helaas de immigratie-invasie ook. Op drie jaar tijd kende onze stad een negatief immigratiesaldo van 15.182 Vlaamse Antwerpenaren tegenover een positief verhuissaldo van 28.332 vreemdelingen. Onze Vlaamse bevolking in Antwerpen vergrijst en sterft uit terwijl de allochtone bevolking steeds jonger wordt. Vier op tien van de schoolkinderen in Antwerpen spreekt thuis geen Nederlands en de helft van de schoolkinderen is islamiet. Antwerpen heeft niet alleen nood aan een waterdichte immigratiestop maar ook aan jonge Vlamingen die hun toekomst aan dat van onze stad willen verbinden en aan jonge Vlaamse gezinnen die in Antwerpen wonen of er willen komen wonen. Zij moeten voorrang krijgen bij kinderopvang, onderwijs en sociale woningen, willen we onze steden behoeden van de vijandelijke overname door derde-wereld-immigranten. Inderdaad, ‘Werk, wonen en zorg voor eigen volk eerst’!

Beste vrienden,

Het gedoogbeleid ten aanzien van illegalen is één van de belangrijkste oorzaken van de toename van de onveiligheid, van de verpaupering en de verloedering van onze stad. De weigering om illegalen actief op te sporen zorgt voor een enorme aantrekkingskracht ten aanzien van nieuwe illegalen. De meer dan 30.000 illegalen vormen een clandestiene, ondergrondse gemeenschap in Antwerpen. Hoe voorzien ze in hun levensonderhoud? Hoe betalen ze voeding, kleding en een onderkomen? De vraag stellen, is ze beantwoorden. Via zwartwerk, uiteraard … maar ook via criminaliteit, prostitutie en drughandel. Illegalen en drughandel zijn communicerende vaten net zoals vreemdelingen en criminaliteit Siamese tweelingen zijn!

Niet alleen de stedelijke overheid weigert om in te grijpen ten aanzien van illegaliteit. Bovenop het verbod opgelegd aan de Antwerpse politie om illegalen actief op te sporen, is er het lakse beleid van de dienst vreemdelingenzaken dat ervoor zorgt dat illegalen bij gebrek aan celcapaciteit en opvangstructuren – als ze dan toch opgepakt worden – quasi onmiddellijk terug vrijgelaten worden in de natuur. Uit de meest recente cijfers waarop het Vlaams Belang via gemeenteraadslid Wim Van Osselaer de hand kon leggen, blijkt dat in 2011 nauwelijks 7 op 100 van de opgepakte illegalen ook daadwerkelijk opgesloten wordt. Slechts 2% van de opgesloten illegalen worden gerepatrieerd. Een derde van de opgepakte illegalen worden gewoon terug vrijgelaten in de natuur en 6 op 10 krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten wat uiteraard niemand doet. Straffeloosheid is de regel. Gedogen is de norm. Wij willen terzake het roer omgooien. Het Vlaams Belang is voorstander van het oprichten, binnen het Antwerpse politiekorps, van een aparte eenheid die zich enkel en alleen met het bestrijden van de vreemdelingencriminaliteit en het actief opsporen van illegalen bezig houdt. De ALI-eenheid – waarbij ALI staat voor Actief Lokaliseren Illegalen – moet via doelgerichte identiteitscontroles, wijkacties en huis aan huiscontroles, illegalen lokaliseren, opsporen en aanhouden en in een eigen Antwerps detentiecentrum opsluiten, in afwachting van de repatriëring naar het land van herkomst.

Beste vrienden,

Wie illegalen en vreemdelingen zegt, komt automatisch bij veiligheid terecht. Het garanderen van de veiligheid van iedere burger moet de eerste prioriteit zijn van ieder politiek bestuur. In Antwerpen is de criminaliteit sinds 2006 opnieuw gestegen met 16%. Antwerpen telt momenteel 224 misdrijven per dag. Iedere dag opnieuw worden in deze stad 13 inbraken gepleegd. Terwijl de Antwerpenaren zich onveilig voelen, voelen de criminelen, de drugdealers en de gangsters zich bijzonder veilig. Slecht één op vier feiten van criminaliteit wordt in deze stad ook daadwerkelijk aangegeven. De kans om na een aangifte als crimineel ook gepakt te worden, is minder dan 19 %. In de praktijk komt het erop neer dat een crimineel in Antwerpen slechts één kans op 20 heeft om voor zijn misdaad daadwerkelijk gepakt te worden. De helft (49,7%) van de misdrijven met gekende daders wordt om opportuniteitsredenen geseponeerd. De kans dat een dader van een misdrijf voor de rechtbank moet verschijnen is dus ongeveer 1 op 40. De conclusie is dan ook duidelijk: in Antwerpen loont de misdaad. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een gewapend bestuur, dat krachtdadig en zonder pardon de criminaliteit te lijf gaat. Voor het Vlaams Belang is veiligheid naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 de absolute topprioriteit. De leefkwaliteit van een stad en het welzijn van individuele burger wordt immers grotendeels bepaald door de mate waarin de overheid en de politie in staat is om de veiligheid van eenieder te garanderen. Wie Antwerpen veilig wil, moet veilig durven kiezen! Kies veilig betekent: kies VB, met de “V” van “Vlaams” maar zeker ook met de “V” van “Veilig”!

Beste vrienden,

De jongste weken werden de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen verengd tot de vraag wie wordt burgemeester: Bart Janssens of Patrick De Wever? Een steriele keuze want ondertussen weten we al 6 jaar dat Bart De Wever en Patrick Janssens vier handen zijn op één buik. Patrick Janssens zit trouwens op rozen. Nu ook de N-VA het cordon heeft onderschreven en plechtig beloofd heeft om het Vlaams Belang uit te sluiten, verzekeren de socialisten zich een plaats in het Antwerpse stadsbestuur. Door het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang te handhaven en toe te passen heeft Bart De Wever een eersterangs toegangsticket tot het Schoon Verdiep gekocht. De “Kracht van verandering” wordt dan ook het grootste kiesbedrog van de eeuw. Er komt na 90 jaar socialisme helemaal geen verandering in Antwerpen. Er komt alleen meer van hetzelfde. Misschien met een andere burgemeester maar alleszins met dezelfde coalitie. De verpakking verandert maar de inhoud blijft hetzelfde. Er komen “accentverschuivingen”, belooft de gedoodverfde burgemeester Bart De Wever. Zit de Antwerpenaar daarop te wachten? Op “accentverschuivingen”? Wij van het Vlaams Belang, wij zijn niet tevreden met een accentverschuiving, wij willen in Antwerpen een politieke aardverschuiving.

Beste vrienden,

Die politieke aardverschuiving, die kan er alleen maar komen met het Vlaams Belang en zonder de socialisten. Wie plat op de buik gaat voor de traditionele partijen in de hoop om burgemeester te mogen worden, die gooit in de praktijk al voor de verkiezingen en voor de onderhandelingen over een bestuursakkoord de handdoek in de ring. Indien het cordon sanitaire door de N-VA bevestigd wordt, dan staan we in Antwerpen vandaag geen stap verder dan in 2000 en in 2006.

Het cordon sanitaire sluit niet alleen partijen, politici  en kiezers uit maar zorgt er in de praktijk voor dat verkiezingen in Antwerpen overbodig zijn. De partijen van de monstercoalitie – SP-a, CD&V, VLD en N-VA – hebben via het onderschrijven van het cordon sanitaire het meest ondemocratische voorakkoord ooit afgesloten. Misschien moeten we de verkiezingen in Antwerpen maar beter afschaffen. Het zou de Antwerpse belastingbetaler veel geld besparen. De uitslag is toch al op voorhand bekend. Bespaar ons de leugenachtige verkiezingsdebatten en partijcongressen. Verlos ons van de grote beloftes en de duren eden van verandering en vernieuwing. Wij hebben in Antwerpen geen andere burgemeester met dezelfde coalitie maar een andere burgemeester en een andere coalitie nodig. Een rechtse coalitie waarbij de socialisten na 90 jaar niet alleen het burgemeesterschap maar alles wordt afgenomen. Na vele decennia SP.a-geknoei hoort de
SP.a niet en nooit meer thuis op het ‘Schoon Verdiep’ maar op het kelderverdiep, bij het grof huisvuil.

Wie nu nog zoete broodjes bakt met de SP.a is medeplichtig aan de verdere teloorgang van onze stad; aan de uitverkoop van Antwerpen aan de islam; aan het schuldig verzuim in de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid; aan het gedoogbeleid ten aanzien van illegaliteit en drugs. Wij hebben in Antwerpen geen nood aan een cosmetica-oefening maar aan een chirurgische ingreep. Snij het socialisme met de electorale scalpel weg en maak van Antwerpen opnieuw een gezonde stad!

Beste vrienden,

Zelfs al wordt het cordon sanitaire tegen onze partij met dank aan de N-VA’er Bart De Wever gehandhaafd, dan nog heeft het Vlaams Belang een cruciale rol te spelen op 14 oktober en zeker ook daarna. Wij zijn de stem van het protest tegen het beleid zoals het de vorige zes jaar door SP.a, N-VA, CD&V en VLD is gevoerd. Wij zijn de stem van het verzet tegen het beleid van de bende van vier – SP.a, N-VA, CD&V en VLD – die onze stad hebben overgeleverd aan de criminaliteit en de massa-immigratie. Wie in Antwerpen een zweeppartij wil die de traditionele partijen opjaagt en de kuiten bijt; wie in Antwerpen een radicale consequente en volkse oppositiepartij wil, kan alleen maar kiezen voor het Vlaams Belang.
Beste vrienden,
Winston Churchil zei ooit: “Courage is the first of human qualities because it is the quality that guarantees all the others”. (“Moed is de belangrijkste menselijke kwaliteit want ze garandeert alle andere kwaliteiten”). Moed is inderdaad het enige dat nodig is om van Antwerpen opnieuw een veilige, Vlaamse en dus een welvarende stad te maken. Moed om het roer om te gooien. Moed om echte verandering tot stand te brengen. Moed om het cordon sanitaire te doorbreken. Moed om samen te werken met het Vlaams Belang en het establishment te tarten. Moed om in Antwerpen een rechtse en conservatieve coalitie tot stand te brengen. Moed om na 90 jaar socialisme de SP.a eindelijk aan de kant te schuiven. Moed om Antwerpen terug te geven aan de Antwerpenaren.