Toespraken

Nieuwjaarstoespraak FDW op regionale VB-receptie Hove

gepubliceerd op 05 februari 2014 om 14:39

Geachte dames en heren,

Uiteraard wens ik u graag een voorspoedig 2014. 2014 is in China het jaar van het paard. Aangezien mijn voornaam Filip afgeleid is van het Griekse Filipos wat paard betekent, wordt 2014 mijn jaar.

Niet toevallig is 2014 ook een verkiezingsjaar wat een grote uitdaging betekent voor onze partij, het Vlaams Belang. De verkiezingen van mei 2014 worden geen gemakkelijke verkiezingen, maar heeft het Vlaams Belang ooit andere dan moeilijke verkiezingen gekend? Alles zal afhangen van onze inzet, onze verbetenheid en ons enthousiasme. In tegenstelling tot wat de media u wil doen geloven, worden we op 25 mei as. niet geconfronteerd met de keuze tussen Bart Dewever en Elio Di Rupo. Het mediatiek gevecht tussen het N-VA-en PS-model is een schijngevecht. Veel meer dan een partijtje schaduwboksen voeren Dewever en Di Rupo niet op. Zolang de N-VA niet onomwonden kiest voor Vlaamse onafhankelijkheid en toelaat dat Di Rupo premier van dit land blijft, verandert er niets. Enkel een radicale en duidelijke keuze voor een onafhankelijke Vlaamse republiek betekent een echte ommekeer.

Dierenrechtenorganisaties voeren terecht acties en lanceren campagnes om het uitsterven van walvissen, panda’s, ijsberen, dolfijnen en noem maar op tegen te gaan.  In plaats van lijsten van uitstervende diersoorten op te stellen, zou het misschien nuttig zijn om een lijst van uitstervende mensenrassen te maken. 1 op 6 van de inwoners van ons land zijn van vreemde afkomst, 1 op 3 van de peuters jonger dan 5 jaar zijn eveneens van vreemde afkomst. In Antwerpen is meer dan 50% van de leerlingen in het lager stedelijk onderwijs, moslim. Langzaam maar zeker zijn wij een minderheid in ons eigen land in onze eigen steden. Wij zijn gastvrij en nodigen graag gasten uit bij ons thuis, maar de gasten hebben het huis overgenomen, zich genesteld in het salon en eten onze ijskast leeg. Wij willen het huis terug en – wanneer de gasten zich niet langer als gast maar als gastheer gedragen – dan gooien we de gasten eruit.

Beste vrienden,

Het Vlaams Belang trekt naar de verkiezingen met de slogan “Uw stok achter de deur”.

Het Vlaams Belang wil zich profileren als de enige consequente oppositie-en zweeppartij die de zweep is op de ruggen van de ruggegraatlozen. In een democratie is er nood aan een radicale en consequente oppositiebeweging die de traditionele partijen voor zich uitdrijft. Het is de taak en de plicht van het Vlaams Belang om politiek incorrecte thema’s en taboe-onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen.

Het Vlaams Belang fungeert als ijsbreker die het multiculturele en Belgicistisch pakijs breekt.

Op 25 mei rekenen wij op ieder van u, eigen volk eerst!

 

Filip Dewinter

 

Tussenkomst FDW in het Vlaamse Parlement over het “rapport Inburgering in Vlaanderen”

gepubliceerd op 30 januari 2014 om 14:32

Vlaams parlement – 29 januari 2014

 

Mijnheer de voorzitter,
Collega’s,

De situatie is niet ernstig, ze is ronduit dramatisch. 1 inwoner op 6 van Vlaanderen is van vreemde afkomst. Bij de kleuters is dit zelfs één op drie. Vooral de concentratie van personen van vreemde afkomst in de stedelijke agglomeraties en het feit dat de situatie vooral bij de jongste generaties nog alarmerender is, moet zelfs bij de grootste voorstanders van de multicultuur en de massa-immigratie vraagtekens oproepen. In steden zoals Genk, Antwerpen, Vilvoorde, Gent en Mechelen zijn respectievelijk 54% (Genk), 42% (Antwerpen), 43% (Vilvoorde), 28,5% (Gent), 28% (Mechelen) van de bevolking en 71,5% (Genk), 68% (Antwerpen), 68% (Vilvoorde), 47,5% (Gent) en 50% (Mechelen) van de jongeren onder de  5 jaar van vreemde afkomst. In een stad zoals Antwerpen stellen we vast dat in het Lager Stedelijk Onderwijs dit schooljaar voor de eerste keer meer dan de helft van de leerlingen moslim zijn.

Dames en Heren,

We moeten niet rond de pot draaien. De cijfers bewijzen het ten overvloede. De massa-immigratie is uitgedraaid op een vijandelijke overname van onze cultuur en van ons land. De gasten hebben het huis overgenomen. Niet meer maar ook niet minder dan dat. Indien we deze situatie blijven tolereren – een extrapolatie toont aan dat binnen 10 tot 20 jaar een meerderheid van de bevolking in onze grote steden van vreemde afkomst zal zijn – dan zijn we niet langer baas in ons eigen land. Het is zeer de vraag hoelang de bevolking dit allemaal nog blijft tolereren. De kostprijs van de immigratie is immers torenhoog en het zijn de autochtone Vlamingen die de rekening betalen. Per Vlaams gezin kost de immigratie ons jaarlijks 1.500 euro. In de sociale huisvesting wordt een kwart van de woningen toegewezen aan vreemdelingen. 17,7% van de werklozen zijn vreemdeling. De kwaliteit van het onderwijs daalt naargelang het aantal vreemdelingen stijgt. In een stad als Antwerpen zijn 65% van de leefloners vreemdeling. Hoelang bestaat hiervoor nog een financieel, socio-economisch en democratisch draagvlak?

Mag ik nogmaals het voorbeeld van Antwerpen aanhalen? Herhaaldelijk werd de voorbije jaren gesteld dat de leegloop van Antwerpen een feit was en dat de bevolking opnieuw toeneemt. Dat klopt. Helaas biedt de toename van de bevolking weinig meerwaarde. Het betreft vooral verpauperde, arme en laaggeschoolde vreemdelingen. Terwijl er in Vlaanderen op 1.000 inwoners 3,8 een leefloon ontvangen, is dit in het multiculturele Antwerpen 8,6%. Maar liefst 87% van de Antwerpse leefloners spreekt niet of nauwelijks Nederlands. Het gemiddelde inkomen van een Antwerpenaar ligt inmiddels 16% lager dan het Vlaams gemiddelde. Maar ondertussen leidt de bevolkingstoename wel tot een hogere kostprijs van de dienstverlening. In het Antwerpse onderwijs bijvoorbeeld moesten al 5.300 plaatsen extra worden gecreëerd. Ook dit jaar worden nog 2.700 extra plaatsen voorzien. De toename van de bevolking kost geld maar brengt nauwelijks wat op. Een niet onbelangrijk deel van deze vreemdelingen, mensen van vreemde afkomst, profiteren van de voordelen die ze hier kunnen krijgen via onze sociale zekerheid. Het zijn geen meerwaarde- immigranten maar voornamelijk hangmat-immigranten die hier voor zichzelf en voor hun kinderen een beter bestaan zoeken maar wel op kosten van de Vlaamse belastingbetalers.

Dames en Heren,

De vraag is: hoe moet het verder? Beperken we ons tot de uitgebreide analyses van het vele cijfermateriaal? Verwonderen we ons – zoals minister Bourgeois doet – over de snelle evolutie van de toename van het aantal vreemdelingen en mensen van vreemde afkomst in de hoop daarmee de publieke opinie te sussen? Sluiten we vervolgens af met de ondertussen grijs gedraaide plaat dat we moeten inzetten op meer inburgering en op het leren van Nederlands en dat soort van dingen meer….Of komen we eindelijk tot de conclusie dat vol, vol is. Durven we te pleiten voor een waterdichte immigratiestop? Gooien we onze grenzen dicht voor nieuwe vreemdelingen en durven we onomwonden kiezen voor een ‘aanpassen of terugkeren’ politiek? Men zegt heel dikwijls dat het te laat is om grote groepen van allochtonen te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Ik geloof daar niet in. Indien we een kordaat inburgering- en immigratiebeleid voeren – dat uiteraard aan mekaar gekoppeld moet zijn –  en een perspectief bieden betreffende tewerkstelling, huisvesting en zorg in de landen van herkomst van deze mensen, dan ben ik er van overtuigd dat een niet onbelangrijk deel van hen kiest voor re-immigratie naar hun thuisland.

Collega’s,

Een kordaat en volwassen inburgeringsbeleid maakt een essentieel onderdeel uit van een volwaardig en geïntegreerd ‘aanpassen of terugkeren’-beleid. De slachtoffercultuur, waarbij vreemdelingen en allochtonen steeds opnieuw worden afgeschilderd als slachtoffer van discriminatie, moet worden vervangen door een beleid dat hen wijst op de eigen verantwoordelijkheden. Niet EU-vreemdelingen die hier permanent wensen te verblijven moeten verplicht worden een inburgeringsexamen af te leggen, waarbij zij hun kennis van onze taal, cultuur, waarden en normen moeten bewijzen. De vreemdeling die niet slaagt in de inburgeringsproef of die een loyaliteitsverklaring weigert af te leggen, krijgt geen verblijfsvergunning. Een vreemdeling moet naast het afleggen van het inburgeringsexamen ook daadwerkelijk bewijzen loyaal te zijn aan Vlaanderen en door zijn positieve houding duidelijk maken een meerwaarde te willen zijn voor onze Vlaamse samenleving. Indien een manifeste en blijvende onwil tot inburgering wordt vastgesteld, moet via een met alle juridische waarborgen omgeven individuele procedure de verblijfsvergunning van de onwillige vreemdeling ingetrokken worden.

 

 

 

 

 

Toespraak FDW voor ‘Synthèse National – Rijsel Frankrijk’

gepubliceerd op 29 april 2013 om 12:34

Discours journée régionale de « Synthèse Nationale » – Lille – dimanche 28 avril 2013

 

Chers camarades,

 

Quand Roland m’a demandé d’être présent aujourd’hui  et de présenter « Le guide de survie dans une société islamique » j’ai immédiatement dit oui parce que nous, les Européens de souche, risquons de devenir une minorité dans nos propres pays et ce en raison d’une immigration massive.  Tout d’abord je voudrais remercie Roland Hélie et l’équipe de « Synthèse Nationales » pour l’organisation de cette colloque.

 

Chers amis,

 

Ce qui nous unit est notre lutte commune pour sauvegarder notre civilisation et nos traditions européennes. L’actuelle invasion migratoire est sans pareille dans l’histoire et constitue une menace directe pour notre identité. Il y a cinquante ans, il n’y avait guère de musulmans en Europe. Aujourd’hui, ils sont 50 millions. Ce que nous vivons n’est autre chose que la troisième invasion musulmane de l’Europe.  La première s’est produite au 8ième siècle par l’Espagne. La deuxième, au 11ième siècle par l’Est. A chaque fois, la conquête islamique a été arrêtée par des Européens valeureux. A Poitiers en 732, à Vienne en 1683. Il est impératif de mettre fin à l’invasion islamique actuelle et de rejeter l’islam où cela  lui convient, à savoir : de l’autre côté de la Méditerranée!

 

Chers camarades,

 

Nos gouvernants prétendent que nous devons être «gentils» avec l’islam en lui concédant tout ce qu’il désire. Ainsi, selon eux, s’établirait  un respect mutuel. C’est un leurre, évidemment. L’islam est une religion conquérante qui veut coloniser le monde entier, et l’Europe est son ennemi historique. Winston Churchill avait raison quand il disait: «Être trop gentil, c’est continuer de nourrir le crocodile en espérant être dévoré le dernier». En se comportant en dhimmi (c’est-à-dire de façon servile, soumis à l’islam) on nourrit le crocodile. On donne de plus l’impression que l’islam ne serait pas un danger immédiat pour notre société européenne et occidentale. Le multiculturalisme veut nous faire croire que toutes les cultures sont égales et se valent. C’est manifestement faux et de surcroît dangereux. Le multiculturalisme est le cheval de Troie de l’islam en Europe.

 

Notre tolérance mal placée enterre notre résistance et nous met dans l’impossibilité de nous défendre contre les influences étrangères néfastes et leur domination. Le tsunami de l’immigration mène notre continent à l’appauvrissement, à la régression, à la pauvreté et au sous développement ! L’antiracisme subsidiée culpabilise toute entreprise de sauvegarde de notre identité et de notre caractère propre. La pensée unique multiculturelle, sous couverture d’égalité et de tolérance, fait le lit de la colonisation de l’ Europe par l’ Islam.

 

Chers camarades,

 

Ne nous leurrons pas : les tchadors dans les rues et dans les écoles, les mosquées dans nos quartiers, les piscines « sexes séparés », les jours fériés islamiques reconnus dans l’enseignement officiel et catholique, les arrêts de travail pendant la période du ramadan dans nos entreprises et les cantines dans nos usines, sont chaque fois des provocations à l’adresse de notre civilisation, de notre culture, de notre identité. Actuellement une guerre culturelle et religieuse est menée dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos quartiers et dans nos villes, un djihad culturel, dans lequel nous abandonnons de plus en plus de terrain et où l’islam remporte chaque fois une victoire.

 

À chaque fois il est étrange que les intellectuels de gauche et les politiciens se comportent de plus en plus comme des collaborateurs de l’ islam. A travers la société multiculturelle ils font chez nous le lit de la suprématie de l’islam, ils lui pavent le chemin. Pendant des décennies les « idéologues des années soixante », et dans leur sillage tout ce qui est gauchiste et progressiste, ont cultivé l’idée de notre disparition. Leur pulsion masochiste vers l’autodestruction les ont conduit à mettre au ban de la société tous ceux qui s’inquiétaient des risques et des dangers de l’invasion migratoire dans le coin. Aujourd’hui nous constatons que ceux qui ce déclarent eux même gauchistes préféreraient une alliance avec les représentants radicaux de l’ islam, plutôt que de renier leur fantasmes multiculturels.

 

Chers camarades,

 

La liberté d’expression est supérieure à la théocratie. La démocratie est supérieure à la dictature de l’islam. L’égalité entre hommes et femmes est supérieure à la discrimination islamique des femmes. Notre civilisation européenne est supérieure à l’islam, et il est grand temps que nous osions le clamer haut et fort! Il est trop facile de mettre toute critique de l’islam dans le sac de l’islamophobie. Or, mes chers camarades, si «islamophobie» signifie une attitude critique envers l’islam, c’est le devoir de chacun d’être islamophobe. Si «islamophobie» signifie que l’on considère l’islam comme une menace, l’islamophobie devient devoir.

 

Camarades,

 

Nous devons faire preuve de caractère. Nous devons mettre un terme à l’invasion migratoire et nous devons défendre la supériorité de notre civilisation. Arrêtons l’islamisation de l’Europe, rendons notre Europe aux Européens. Notre Europe est celle des beffrois et des cathédrales et non celle des voiles, burqas, mosquées et minarets. Et si Mahomet ne veut pas s’adapter aux valeurs et normes européennes, s’il désire manger «halal»  et faire des abattages rituels, s’il veut entendre l’appel à la prière émanant des minarets,… très bien, mais dans son pays à lui!  L’Europe connaît la liberté d’expression et la liberté religieuse, elle connaît également la liberté d’aller et venir et donc le droit au retour, au retour au pays d’origine!

 

Merci de votre attention !

 

 

FDW op PXC-congres in Barcelona : “Primer els de casa”

gepubliceerd op 17 november 2012 om 13:42

 

Toespraak congres Plataforma Per Catalunya /

17 november 2012 / Barcelona

 

Beste vrienden,

Overal in Europa groeit het verzet tegen socialisme, multicultuur, massa-immigratie en islamisering. Ook hier in Catalonië ben ik ervan overtuigd dat naar aanleiding van de komende verkiezingen de Catalaanse kiezers voor volkse identiteit en culturele eigenheid in plaats van voor etnische diversiteit en progressieve multiculturaliteit. Plataforma Per Catalunya en zijn voorzitter Josep Anglada zijn de enige waarborg om er voor te zorgen dat Catalonië Catalaans blijft. Heel wat partijen in Catalonië pleiten voor verregaande autonomie en onafhankelijkheid. Diezelfde partijen hebben echter geen problemen met de massa-immigratie en de oprukkende islam. Wat voor zin heeft het om te pleiten voor een autonoom, vrij en onafhankelijk Catalonië wanneer Catalonië niet meer Catalaans is maar Arabisch en islamitisch is? Een Catalaans Catalonië betekent een Catalonië zonder islam, zonder massa-immigratie en zonder opgedrongen multiculturaliteit! Inderdaad: Catalonië aan de Catalanen en Europa aan de Europeanen!

Beste vrienden,

Ik ben ervan overtuigd dat bij de komende verkiezingen  Plataforma per Catalunya vriend en vijand zal verbazen en ervoor zal zorgen dat ook Catalunya over een rechts-nationale, patriotische en identitaire volkspartij zal kunnen beschikken!

Beste vrienden,

Catalunya heeft immers zoals alle landen van Europa nood aan een partij die luidop zegt wat de man in de straat stilletjes denkt. Catalunya heeft nood aan een partij die de tolk durft te zijn van de meerderheid van de Catalanen. Catalunya heeft nood aan een partij die geen blad voor de mond neemt; die lak heeft aan de politieke correctheid en die de tolk durft te zijn van de echte problemen van de Catalanen. De Catalanen willen immers net zoals de Denen, de Zweden, de Oostenrijkers, de Nederlanders en de Italianen dat er een einde komt aan de immigratie-invasie, de vreemdelingenoverlast, de criminaliteit en de onveiligheid, de werkloosheid en de armoede, de vervreemding en de islamisering.

Beste vrienden,

Eén van de belangrijkste bedreigingen is de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Gemeenschap.

Als Turkije lid zou worden van de EU, zou dit niet enkel bijkomende massa-immigratie veroorzaken, maar zou dit ook betekenen dat  een machtig islamitisch land de Eurlopese politiek kan beïnvloeden. Verder is het belangrijk om op te merken dat Turkije sinds 2003 wordt geregeerd door Islamfundamentalisten. De eerste minister van Turkije Tayyip Erdogan toonde zijn ware gelaat toen hij in 1997 (voordat hij toetrad tot de regering):” Moskeën zijn onze barraken, koepels onze helmen, minaretten onze bajonetten en gelovingen onze soldaten.” En “Democratie is al seen trein, we zullen uitstappen wanneer we aankomen in het gewenste station.”

Het is onaanvaardbaar dat de Europese elite over de Turkse toetreding beslist zonder de Europese bevolking te raadplegen. Een coalitie van rechtse partijen, Vlaams Belang, FPÖ (Oostenrijk), Lega Nord (Italië), De Deense Volkspartij en de Zweedse Democraten verenigd in de Europese Vrijheidsalliantie, kondigde in October 2010 aan om een petitie op basis van het verdrag van Lisabon in te dienen en zo een referendum in gans de EU af te dwingen over de toetreding van Turkije.

Europa dreigt te worden gekoloniseerd door de islam. In de zomer van 2010 hield de Libische leider Kadhafi een toespraak in Italie naar aanleiding van de 2e verjaardag van het Libisch-Italiaanse vriendschapsverdrag. In deze toespraak verklaarde hij dat Islam de goedsdienst zou worden van gans Europa.

Islam is de laatste religie en wanneer we geloven moeten we in Mohammed geloven.  Op 10 april 2006 zei Kadhafi op Al Jazeera: “we hebben 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn tekens dat allah binnen Europa de islam binnen de overwinning zal gunnen – zonder zwaarden, zonder geweren, zonder veroveringen. De 50 miljoen moslims in Europa zullen het binnen enkele decennia hebben omvormen in een moslimcontinent.

De Westerse wereld wordt binnengevallen. Niet door gewapende milities, maar door miljoenen verpauperde immigranten. Minstens 2 miljoen niet-Europese immigranten komen elk jaar Europa binnen. De bevolkingsgroei ten gevolgen van immigratie is 3 keer groter dan de natuurlijke groei.

Als Europa zich niet verzet tegen de immigratieinvasie en een strikt immigratiebeleid opzet, dreigt de Europese bevolking te worden overspoeld door een tsunami van verpauperde derde wereld immigranten.

Daarom zeggen we neen aan de islamisering van Europa en neen aan Turkije in de EU.

Beste vrienden,

Partijen zoals Plataforma per Catalunya, FPÖ, Front National en het Vlaams Belang komen in eerste instantie op voor de belangen van de kleine man. Wij zijn een Europese sociale beweging die solidair wil zijn met de zwaksten van ons volk.

Het zijn immers de zwaksten van ons volk die geconfronteerd worden met de problemen van de immigratieoverlast en de toenemende onveiligheid en criminaliteit. Wij kanten ons tegen de vijandelijke overname van ons land, van onze cultuur en van onze beschaving. Europa is een bezet continent; bezet door steeds meer niet-Europese vreemdelingen; bezet door steeds meer moslims. De islam is een maatschappijmodel en een politieke ideologie die niet thuis hoort in Europa. De islam is een roofdier dat het zwakke Europa wil uitschakelen. Wij, Europese nationalisten willen de kolonisatie van Europa door de islam stoppen en baas blijven in ons eigen land!

Beste vrienden,

Catalunya enVlaanderen tellen beiden ongeveer zes à zeven miljoen inwoners en hebben een geschiedenis die gelijklopend is. Telkens opnieuw hebben we moeten vechten voor onderwijs en administratie in eigen taal; hebben we moeten ijveren voor het behoud van onze cultuur; hebben we moeten op tafel kloppen om onze rechten en vrijheden als volk en als natie te vrijwaren. Laat het duidelijk zijn dat we onze lange strijd voor zelfbestuur niet te grabbel willen gooien voor Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse of Arabische immigranten. De honingpotten van de sociale zekerheid en de werkloosheidsvergoedingen zorgen voor een nooit gezien profitariaat.

Vreemdelingen die illegaal verblijven in ons land, criminele immigranten en allochtonen die parasiteren op onze sociale voorzieningen die moeten per boot, per vliegtuig, per trein of voor mijn part te voet terug naar hun land van herkomst.

Beste vrienden,

Graag wens ik Plataforma per Catalunya, hun voorzitter en mijn vriend Josep Anglada alle succes toe! Samen moeten we het verzet vorm geven en onze Europese toekomst vrijwaren. “Eigen volk eerst” en “Catalunya aan de Catalanen”. Primer els de casa, Catalunya per als catalans! Europa aan de Europeanen!

Filip Dewinter

 

Nokvolle Zuiderkroon voor Vlaams Belang slotcongres

gepubliceerd op 07 oktober 2012 om 17:42

 

In een overvolle Antwerpse Zuiderkroon vond de slotmeeting van het Vlaams Belang plaats. Enthousiaste leden en militanten werden verwelkomd door Anke Van dermeersch. Beloftevolle jongeren kwamen hun visie en ambitie toelichten. Daarna volgden krachtige toespraken van Filip Dewinter en Bruno Valkeniers.

Lees hier de toespraak van Filip Dewinter.

Beste vrienden,
Welkom in Antwerpen want Antwerpen is naar het schijnt van iedereen. Volgens het SP.a/N-VA/CD&V en VLD -Antwerpse stadsbestuur is deze stad van de Afghanen, Albanezen, Algerijnen, Angolezen, Azerbeidzjanen, Bengalen, Beniners, Bhutanezen, Bolivianen, Bosniërs, Bulgaren, Burkinezen, Burundezen, enz.…Kortom van de 176 nationaliteiten die in deze stad leven, wonen, OCMW- of werkloosheidssteun genieten, illegaal tewerkgesteld zijn, criminele feiten plegen….en heel uitzonderlijk ook werken. Antwerpen is volgens Patrick Janssens, Bart De Wever en co. van iedereen behalve van de 94.909 Vlaams Belang-kiezers. Van hen is Antwerpen in ieder geval niet want rond het Vlaams Belang wordt al decennia een cordon sanitaire in stand gehouden dat ervoor zorgt dat Vlaams Belang-kiezers als paria’s, tweederangsburgers, mestkevers en erger behandeld worden. Inderdaad, de multiculturele verdraagzaamheid van de traditionele partijen stopt waar de democratie begint.

Beste vrienden,
De voorbije dagen was er heel wat te doen over voorakkoorden die in vele gemeenten en steden gesloten zouden zijn. Over het grootste voorakkoord, het cordon sanitaire, wordt niet gesproken. Het uitsluiten van het Vlaams Belang, het cordon sanitaire, mag nooit een evidentie worden. Zolang het cordon sanitaire bestaat zullen we in dit land nooit democratische verkiezingen kennen. Zolang het cordon sanitaire bestaat wordt de democratie opgelicht en verkracht. Zolang het cordon sanitaire bestaat blijft België een schijndemocratie die geen haar beter is dan communistische éénpartijstaten zoals Noord-Korea, China of Cuba.

Beste vrienden,
Enkele dagen geleden werd ik op de markt in Deurne aangesproken door een Vlaamse vrouw die me vertelde dat ze getrouwd was met een Marokkaanse man en dat haar zoon haar naar aanleiding van het debat over de ‘Antwerpen is van iedereen’-slogan de vraag stelde: “Mama wat ben ik nu feitelijk, een Marokkaan of een Vlaming?” De vrouw had haar zoon geantwoord dat het niet belangrijk was of hij nu een Vlaming of een Marokkaan was want dat hij sowieso een Antwerpenaar was. De jongen bleef niettemin aandringen en toen de moeder hem vroeg waarom hij persé wilde weten of hij Marokkaan of Vlaming was, antwoordde de jongen: “Kijk het is simpel. Ik wil een nieuwe fiets en ik moet toch weten of ik die fiets moet pikken of kopen.” Alle gekheid op een stokje. Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Genk, Hasselt, Kortrijk, Brugge, Vilvoorde of Roeselare is in eerste instantie van de Vlamingen. Vlaanderen is in eerst en vooral van diegenen wiens ouders, grootouders en overgrootouders vele generaties lang, gewerkt en gewroet hebben in moeilijke omstandigheden om ons de welvaart en het welzijn te schenken waar wij vandaag en hopelijk onze kinderen en kleinkinderen morgen over kunnen beschikken. Vlaanderen is van de Vlamingen en van niemand anders!
Beste vrienden,
Wat dat laatste betreft is het Vlaams Belang de enige consequente partij. Het Vlaams Belang is een volkspartij die geen blad voor de mond neemt en open en eerlijk spreekt over de problemen waar ‘Jan-met-de-pet’ iedere dag mee geconfronteerd word: onveiligheid, vreemdelingenoverlast, werkloosheid, gebrek aan sociale woningen en kinderopvang, criminaliteit, belastingsdruk, islamisering….Wij verdedigen inderdaad de belangen van de Vlamingen die het niet cadeau hebben gekregen in het leven. Het Vlaams Belang is een partij van mensen van vlees en bloed die met hun beide voeten in het echte leven staan. Op de Vlaams Belang-lijsten vindt u dan ook geen ivoren toren-kandidaten, geen bekende Vlamingen die u komen vertellen wat u wel en niet moet denken, doen en laten. Het Vlaams Belang is de testaankoop van de Vlamingen die niet gehoord worden door de traditionele partijen.

Beste vrienden,
Wat hebben de stijging van de criminaliteit, de wachtlijsten in de sociale huisvesting, de toename van de werkloosheid en de daling van de kwaliteit in het onderwijs met elkaar gemeen? Telkens opnieuw blijkt dat de immigratie-invasie aan de basis ligt van deze en vele andere problemen. Eergisteren organiseerden we in het Vlaams Belang een persconferentie over de problemen met de sociale huisvesting in Vlaanderen. We stelden vast dat 91.926 personen en gezinnen gemiddeld 2 tot 3 jaar op een wachtlijst staan om over een sociale woning te kunnen beschikken. In 2011 werd niettemin 23,5% van alle sociale woningen toegewezen aan vreemdelingen. Op de wachtlijsten in Vlaanderen zijn 26,8% van de ingeschrevenen vreemdeling.
In onze grote steden is de situatie nog veel erger. In Antwerpen staan 22.386 personen en gezinnen op wachtlijsten voor een sociale woning terwijl 46% van de wachtenden op de lijsten vreemdelingen zijn. Maar ook bijvoorbeeld bij de huisvestingsmaatschappij De Gentse Haard is 44% van de wachtenden vreemdeling en bij de Kortrijkse huisvestingsmaatschappijen de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij en de Goedkope Woning is telkens 42% van de personen op de wachtlijst vreemdeling.
De instroom van vreemdelingen in de sociale huisvesting moet beperkt worden. Maximum 15 procent vreemdelingen per sociaal woningbouwcomplex en naar Deens model alleen een sociale woning voor wie hier zeven van de acht voorbije jaren legaal verbleven heeft en minimum drie jaar gewerkt en bijgedragen heeft tot onze sociale zekerheid.
De immigratie-invasie kost elk Vlaams gezin jaarlijks ongeveer 500 euro. Het open-deur-beleid van de voorbije decennia zorgt ervoor dat onze welvaartstaat in het gedrang komt. Hoelang nog zijn we bereid om belastingen te betalen, om steeds meer vreemdelingen te laten profiteren van onze sociale faciliteiten en voorzieningen? Het immigratievirus tast de vitale organen van onze samenleving aan. Het wordt tijd voor een stevige dosis anti-virus en dat zijn wij het Vlaams Belang!

Beste vrienden,
Wat hebben Youssef Slassi, Ömer Faruk Demircioglu en Seney Ugurlu met elkaar gemeen? Het zijn allemaal moslimkandidaten op N-VA-lijsten in Antwerpen, Gent en Willebroek. In Willebroek deelt de N-VA ééntalig Turkse folders uit, in Gent staat een Groene moslim op de derde plaats die pro vreemdelingenstemrecht pleit en in Antwerpen zet de N-VA gewezen sp.a-gemeenteraadslid Youssef Slassi op de lijst. Deze socialistische moslim was in het verleden de woordvoerder van het islamverzet tegen het Antwerpse hoofddoekenverbod in het openbaar ambt. In Gazet Van Antwerpen van 14 september 2011 zei N-VA-er Youssef Slassi over het hoofddoekenverbod: “Ik vind het hoofddoekenverbod voor loketpersoneel in Antwerpen een onnodige maatregel waarmee we alleen maar mensen op de kast hebben gejaagd”. Volgens diezelfde Youssef Slassi moeten er – en ik citeer de Gazet Van Antwerpen van 9 december 2002 – “voor de Vlaamse werkgevers quota komen voor het aantal allochtone werknemers per bedrijf.” En diezelfde N-VA-lijstduwer die nu samen met Chris Morel de lijst van de N-VA duwt zei op 8 april 2011 in de Gazet Van Antwerpen: “De bouw van een grote moskee op de Antwerpse Luchtbal is een goed plan”. “Een grote moskee op de Antwerpse Luchtbal?”, mijnheer De Wever, “quota voor het aantal allochtone werknemers per bedrijf?”, mijnheer De Wever? “Het hoofddoekenverbod voor loketpersoneel in openbare ambt onnodige maatregel?”, mijnheer De Wever. “Turkse folders voor de N-VA?”, meneer De Wever? De jacht op de moslimstemmen gaat blijkbaar zo ver dat men desnoods de uitverkoop van zijn eigen programma organiseert. Bij het Vlaams Belang geen kat in een zak en al zeker niet in een hijab of boerka; bij het Vlaams Belang geen moslimkandidaten op onze lijsten; bij het Vlaams Belang geen uitverkoop van ons programma; bij het Vlaams Belang geen toegevingen aan de islam in ruil voor wat extra stemmen. Waarom? Omdat er minstens één partij moet zijn die het opneemt voor de belangen van ons eigen volk en die partij dat zijn wij: het Vlaams Belang!

Beste vrienden,
Weet u wat een ‘tigerkidnapping’, een ‘plofkraak’, een ‘sackjacking’, ‘bankkaartskimming’, ‘steaming’ of ‘grooming’ is? Het zijn allemaal nieuwe vormen van criminaliteit die ervoor zorgen dat de Vlamingen zich steeds onveiliger voelen. De criminaliteit steeg in ons land op 10 jaar tijd (2000-2011) met 6%. Dagelijks worden er 2.963 criminele feiten gepleegd waarvan 281 inbraken. Ons land is een supermarkt – wat zeg ik – een pretpark voor criminelen geworden omwille van het simpele feit dat de straffeloosheid heerst. 72% van alle strafdossiers wordt geseponeerd.
Wie toch voor de rechter wordt gebracht en veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van minder dan drie jaar hoeft zijn straf niet uit te zitten en krijgt in het beste geval huisarrest of een enkelband aan. Voor wie bij hoge uitzondering toch achter de tralies terecht komt, is er de wet Lejeune die iedere effectieve straf tot een derde reduceert. Kortom, de misdaad loont. Uit een recente studie van de Raad van Europa over de werking van justitie blijkt dat in België minder dan 10% van alle strafdossiers daadwerkelijk naar de rechter wordt doorgezonden. België staat daarmee over een totaal van 49 landen op de 48ste plaats. Alleen de Roemeense justitie doet het nog slechter dan ons Belgisch gerechtelijk apparaat. Hoeft het te verwonderen dat criminelen van over heel de wereld naar hier komen om te stelen, in te breken, te roven en te plunderen? Een crimineel feit plegen in België is gewoon een berekend risico. Er is minder kans om als crimineel in ons land gepakt en veroordeeld te worden dan te verdrinken in een zwembad met tien centimeter water. Hier zijn de slachtoffers van de criminaliteit vogelvrij en zijn de daders ongenaakbaar. Het wordt tijd dat we de rollen omkeren. Het wordt tijd dat de criminelen, in plaats van beschermd en geknuffeld, opnieuw vogelvrij worden verklaard. Zonder pardon!

Beste vrienden,
Wij hebben voor wat de bestrijding van de criminaliteit betreft geen lapmiddelen nodig zoals de GAS-boetes, alternatieve straffen, enkelbanden en huisarrest, maar wel kordate agenten op de straat, strenge rechtbanken en voldoende gevangenissen om de criminelen achter de tralies te doen belanden. Het is overigens gevaarlijk om de illusie te creëren dat men via GAS-boetes de criminaliteit kan terugdringen. GAS-boetes dienen om de overlast – sluikstort, hondenpoep, graffiti, wildplassen en rondhanggedrag van jongeren – aan te pakken, niet om de criminaliteit te bestrijden. Overlast en criminaliteit zijn in het beste geval misschien verre neven van elkaar maar zeker geen tweelingbroers. Niemand werd ooit overvallen door een wildplasser en sluikstorters plegen geen inbraken. De poging om de onveiligheid in onze steden en gemeenten te herleiden tot enkele overlastfenomenen past perfect in het progressieve verhaal dat het allemaal zo erg niet is. Diezelfde linkse politici willen van politieagenten sociaal assistenten, van criminelen slachtoffers en van slachtoffers daders maken. Laten we het hier nog maar eens klaar en duidelijk zeggen, een zachte aanpak leidt tot harde criminaliteit en niet omgekeerd!

Beste vrienden,
Mag ik met u de actualiteit van de jongste dagen overlopen: “Brutale overvallers verwonden juwelier”, “Gedumpt in dok door jonge allochtonen na vechtpartij in dancing”, “Eén dode bij Afghaanse familievete in Sint-Truiden”, “Moeder en drie kinderen thuis vermoord door asielzoeker uit Bangladesh” ,….. Hoe we het ook keren of draaien; hoezeer de media en de overheid het proberen te verdoezelen, de stijging van de criminaliteit is recht evenredig met de toename van het aantal asielzoekers, illegalen en vreemdelingen. Eén derde van het totaal aantal gedetineerden in onze gevangenissen zijn illegalen, 44 procent van de gevangenen zijn vreemdelingen. Niet-Europese vreemdelingen zijn elf maal crimineler dan onze eigen bevolking en in een stad als Antwerpen wordt 45 % van de criminele feiten gepleegd door vreemdelingen. Wie de criminaliteit naar beneden wil halen in ons land moet de immigratiekraan dicht draaien. Samen met hun exotisch voedsel, hun Arabische kleding en hun religieuze onverdraagzaamheid ten opzichte van vrouwen, homo’s en zogenaamde ‘ongelovigen’, hebben we ook de geweld-cultuur eigen aan de islam hier binnengehaald. Vele van deze vreemdelingen hebben alleen respect voor een sterk gezag dat met harde hand wordt gehandhaafd. Vreemde criminelen streng straffen; de nationaliteit durven afnemen en hen terugsturen naar hun land van herkomst om daar hun straf uit te zitten is en blijft de enige remedie om de vreemdelingencriminaliteit aan te pakken!

Beste vrienden,
Samen hebben we deze partij opgericht. Samen hebben we deze partij groot en sterk gemaakt. Samen hebben we laster, leugen en erger getrotseerd. Samen hebben we tegen de stroom ingeroeid. Samen hebben we de moeilijkste weg gekozen! De weg van de consequente rechtlijnigheid. Samen kunnen we het tij doen keren! Samen zullen we er op 14 oktober voor zorgen dat het Vlaams Belang zich handhaaft en dat de ‘eigen volk eerst’-boodschap gehoord wordt. Mag ik de woorden van Thomas Jefferson citeren: “In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.”

Beste vrienden,
Om al deze redenen durf ik op 14 oktober uw stem en steun vragen voor het Vlaams Belang. Omdat er altijd één partij moet zijn die niet meehuilt met de wolven in het bos; die niet collaboreert met de macht; die niet geeft en toegeeft. Inderdaad,
eerlijk tegen vals,
overtuiging tegen opportunisme,
kordaat tegen laks,
lef tegen laf,
daad tegen woord,
waarheid tegen leugen,
veiligheid tegen criminaliteit,
identiteit tegen multicultuur,
kies veilig, kies Vlaams Belang!