Toespraken

Slotmeeting Vlaams Belang

gepubliceerd op 09 oktober 2018 om 10:53

Zondag 7 oktober verzamelde het Vlaams Belang, samen met zijn leden, kandidaten en sympathisanten, voor een laatste keer in de laatste rechte lijn naar 14 oktober.
Het congres was een groot succes met krachtige speeches van Filip Dewinter, Barbara Pas, Chris Janssens een video boodschap van Matteo Salvini en een slottoespraak van Tom Van Grieken. Lees de toespraak van Filip Dewinter door te klikken op onderstaande link!

Toespraak Filip Dewinter Vlaams Belang slotmeeting gemeenteraadsverkiezingen

 

Filip Dewinter in London: “Trump is right: Europe is losing its culture because of immigration!

gepubliceerd op 16 juli 2018 om 05:21

Zaterdag 14 juli is er in Londen een tweede demonstratie georganiseerd voor de vrijlating van Tommy Robinson. Uw dienaar Filip Dewinter reisde af naar London om daar de demonstranten toe te spreken en om mee te strijden voor de vrijlating van Tommy Robinson. 

Robinson is een jonge anti-islamactivist en -auteur afkomstig uit de arbeidersklasse die door het establishment wordt geviseerd en is veroordeeld en gevangengenomen, en die door sociale media het zwijgen is opgelegd. Reden: Robinson is islamkritisch en wil de islamitische verkrachtingsbendes (‘grooming gangs’) aankaarten die duizenden minderjarige niet-islamitische meisjes hebben misbruikt, uitgebuit, geprostitueerd en verkracht. Die ‘seksjihad’ is immers al decennia aan de gang en werd door het establishment onder de mat geveegd, zie bijvoorbeeld het boek ‘Easy Meat: Inside Britain’s Grooming Gang Scandal’ van Peter McLoughlin. Er is wereldwijd veel verontwaardiging over het kaltstellen van Robinson en over het orwelliaanse karakter van zijn arrestatie én de strafmaat. Heel wat prominente Britse journalisten, activisten en politici zullen dit weekend dan ook deelnemen aan de massa-demonstraties in Londen.

Lees hier de speech van Filip Dewinter.

Bekijk hier het filmpje met de toespraak van Filip Dewinter voor de mensenmassa in Londen.

 

Nieuwjaarstoespraak FDW op regionale VB-receptie Hove

gepubliceerd op 05 februari 2014 om 14:39

Geachte dames en heren,

Uiteraard wens ik u graag een voorspoedig 2014. 2014 is in China het jaar van het paard. Aangezien mijn voornaam Filip afgeleid is van het Griekse Filipos wat paard betekent, wordt 2014 mijn jaar.

Niet toevallig is 2014 ook een verkiezingsjaar wat een grote uitdaging betekent voor onze partij, het Vlaams Belang. De verkiezingen van mei 2014 worden geen gemakkelijke verkiezingen, maar heeft het Vlaams Belang ooit andere dan moeilijke verkiezingen gekend? Alles zal afhangen van onze inzet, onze verbetenheid en ons enthousiasme. In tegenstelling tot wat de media u wil doen geloven, worden we op 25 mei as. niet geconfronteerd met de keuze tussen Bart Dewever en Elio Di Rupo. Het mediatiek gevecht tussen het N-VA-en PS-model is een schijngevecht. Veel meer dan een partijtje schaduwboksen voeren Dewever en Di Rupo niet op. Zolang de N-VA niet onomwonden kiest voor Vlaamse onafhankelijkheid en toelaat dat Di Rupo premier van dit land blijft, verandert er niets. Enkel een radicale en duidelijke keuze voor een onafhankelijke Vlaamse republiek betekent een echte ommekeer.

Dierenrechtenorganisaties voeren terecht acties en lanceren campagnes om het uitsterven van walvissen, panda’s, ijsberen, dolfijnen en noem maar op tegen te gaan.  In plaats van lijsten van uitstervende diersoorten op te stellen, zou het misschien nuttig zijn om een lijst van uitstervende mensenrassen te maken. 1 op 6 van de inwoners van ons land zijn van vreemde afkomst, 1 op 3 van de peuters jonger dan 5 jaar zijn eveneens van vreemde afkomst. In Antwerpen is meer dan 50% van de leerlingen in het lager stedelijk onderwijs, moslim. Langzaam maar zeker zijn wij een minderheid in ons eigen land in onze eigen steden. Wij zijn gastvrij en nodigen graag gasten uit bij ons thuis, maar de gasten hebben het huis overgenomen, zich genesteld in het salon en eten onze ijskast leeg. Wij willen het huis terug en – wanneer de gasten zich niet langer als gast maar als gastheer gedragen – dan gooien we de gasten eruit.

Beste vrienden,

Het Vlaams Belang trekt naar de verkiezingen met de slogan “Uw stok achter de deur”.

Het Vlaams Belang wil zich profileren als de enige consequente oppositie-en zweeppartij die de zweep is op de ruggen van de ruggegraatlozen. In een democratie is er nood aan een radicale en consequente oppositiebeweging die de traditionele partijen voor zich uitdrijft. Het is de taak en de plicht van het Vlaams Belang om politiek incorrecte thema’s en taboe-onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen.

Het Vlaams Belang fungeert als ijsbreker die het multiculturele en Belgicistisch pakijs breekt.

Op 25 mei rekenen wij op ieder van u, eigen volk eerst!

 

Filip Dewinter

 

Tussenkomst FDW in het Vlaamse Parlement over het “rapport Inburgering in Vlaanderen”

gepubliceerd op 30 januari 2014 om 14:32

Vlaams parlement – 29 januari 2014

 

Mijnheer de voorzitter,
Collega’s,

De situatie is niet ernstig, ze is ronduit dramatisch. 1 inwoner op 6 van Vlaanderen is van vreemde afkomst. Bij de kleuters is dit zelfs één op drie. Vooral de concentratie van personen van vreemde afkomst in de stedelijke agglomeraties en het feit dat de situatie vooral bij de jongste generaties nog alarmerender is, moet zelfs bij de grootste voorstanders van de multicultuur en de massa-immigratie vraagtekens oproepen. In steden zoals Genk, Antwerpen, Vilvoorde, Gent en Mechelen zijn respectievelijk 54% (Genk), 42% (Antwerpen), 43% (Vilvoorde), 28,5% (Gent), 28% (Mechelen) van de bevolking en 71,5% (Genk), 68% (Antwerpen), 68% (Vilvoorde), 47,5% (Gent) en 50% (Mechelen) van de jongeren onder de  5 jaar van vreemde afkomst. In een stad zoals Antwerpen stellen we vast dat in het Lager Stedelijk Onderwijs dit schooljaar voor de eerste keer meer dan de helft van de leerlingen moslim zijn.

Dames en Heren,

We moeten niet rond de pot draaien. De cijfers bewijzen het ten overvloede. De massa-immigratie is uitgedraaid op een vijandelijke overname van onze cultuur en van ons land. De gasten hebben het huis overgenomen. Niet meer maar ook niet minder dan dat. Indien we deze situatie blijven tolereren – een extrapolatie toont aan dat binnen 10 tot 20 jaar een meerderheid van de bevolking in onze grote steden van vreemde afkomst zal zijn – dan zijn we niet langer baas in ons eigen land. Het is zeer de vraag hoelang de bevolking dit allemaal nog blijft tolereren. De kostprijs van de immigratie is immers torenhoog en het zijn de autochtone Vlamingen die de rekening betalen. Per Vlaams gezin kost de immigratie ons jaarlijks 1.500 euro. In de sociale huisvesting wordt een kwart van de woningen toegewezen aan vreemdelingen. 17,7% van de werklozen zijn vreemdeling. De kwaliteit van het onderwijs daalt naargelang het aantal vreemdelingen stijgt. In een stad als Antwerpen zijn 65% van de leefloners vreemdeling. Hoelang bestaat hiervoor nog een financieel, socio-economisch en democratisch draagvlak?

Mag ik nogmaals het voorbeeld van Antwerpen aanhalen? Herhaaldelijk werd de voorbije jaren gesteld dat de leegloop van Antwerpen een feit was en dat de bevolking opnieuw toeneemt. Dat klopt. Helaas biedt de toename van de bevolking weinig meerwaarde. Het betreft vooral verpauperde, arme en laaggeschoolde vreemdelingen. Terwijl er in Vlaanderen op 1.000 inwoners 3,8 een leefloon ontvangen, is dit in het multiculturele Antwerpen 8,6%. Maar liefst 87% van de Antwerpse leefloners spreekt niet of nauwelijks Nederlands. Het gemiddelde inkomen van een Antwerpenaar ligt inmiddels 16% lager dan het Vlaams gemiddelde. Maar ondertussen leidt de bevolkingstoename wel tot een hogere kostprijs van de dienstverlening. In het Antwerpse onderwijs bijvoorbeeld moesten al 5.300 plaatsen extra worden gecreëerd. Ook dit jaar worden nog 2.700 extra plaatsen voorzien. De toename van de bevolking kost geld maar brengt nauwelijks wat op. Een niet onbelangrijk deel van deze vreemdelingen, mensen van vreemde afkomst, profiteren van de voordelen die ze hier kunnen krijgen via onze sociale zekerheid. Het zijn geen meerwaarde- immigranten maar voornamelijk hangmat-immigranten die hier voor zichzelf en voor hun kinderen een beter bestaan zoeken maar wel op kosten van de Vlaamse belastingbetalers.

Dames en Heren,

De vraag is: hoe moet het verder? Beperken we ons tot de uitgebreide analyses van het vele cijfermateriaal? Verwonderen we ons – zoals minister Bourgeois doet – over de snelle evolutie van de toename van het aantal vreemdelingen en mensen van vreemde afkomst in de hoop daarmee de publieke opinie te sussen? Sluiten we vervolgens af met de ondertussen grijs gedraaide plaat dat we moeten inzetten op meer inburgering en op het leren van Nederlands en dat soort van dingen meer….Of komen we eindelijk tot de conclusie dat vol, vol is. Durven we te pleiten voor een waterdichte immigratiestop? Gooien we onze grenzen dicht voor nieuwe vreemdelingen en durven we onomwonden kiezen voor een ‘aanpassen of terugkeren’ politiek? Men zegt heel dikwijls dat het te laat is om grote groepen van allochtonen te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Ik geloof daar niet in. Indien we een kordaat inburgering- en immigratiebeleid voeren – dat uiteraard aan mekaar gekoppeld moet zijn –  en een perspectief bieden betreffende tewerkstelling, huisvesting en zorg in de landen van herkomst van deze mensen, dan ben ik er van overtuigd dat een niet onbelangrijk deel van hen kiest voor re-immigratie naar hun thuisland.

Collega’s,

Een kordaat en volwassen inburgeringsbeleid maakt een essentieel onderdeel uit van een volwaardig en geïntegreerd ‘aanpassen of terugkeren’-beleid. De slachtoffercultuur, waarbij vreemdelingen en allochtonen steeds opnieuw worden afgeschilderd als slachtoffer van discriminatie, moet worden vervangen door een beleid dat hen wijst op de eigen verantwoordelijkheden. Niet EU-vreemdelingen die hier permanent wensen te verblijven moeten verplicht worden een inburgeringsexamen af te leggen, waarbij zij hun kennis van onze taal, cultuur, waarden en normen moeten bewijzen. De vreemdeling die niet slaagt in de inburgeringsproef of die een loyaliteitsverklaring weigert af te leggen, krijgt geen verblijfsvergunning. Een vreemdeling moet naast het afleggen van het inburgeringsexamen ook daadwerkelijk bewijzen loyaal te zijn aan Vlaanderen en door zijn positieve houding duidelijk maken een meerwaarde te willen zijn voor onze Vlaamse samenleving. Indien een manifeste en blijvende onwil tot inburgering wordt vastgesteld, moet via een met alle juridische waarborgen omgeven individuele procedure de verblijfsvergunning van de onwillige vreemdeling ingetrokken worden.

 

 

 

 

 

Toespraak FDW voor ‘Synthèse National – Rijsel Frankrijk’

gepubliceerd op 29 april 2013 om 12:34

Discours journée régionale de « Synthèse Nationale » – Lille – dimanche 28 avril 2013

 

Chers camarades,

 

Quand Roland m’a demandé d’être présent aujourd’hui  et de présenter « Le guide de survie dans une société islamique » j’ai immédiatement dit oui parce que nous, les Européens de souche, risquons de devenir une minorité dans nos propres pays et ce en raison d’une immigration massive.  Tout d’abord je voudrais remercie Roland Hélie et l’équipe de « Synthèse Nationales » pour l’organisation de cette colloque.

 

Chers amis,

 

Ce qui nous unit est notre lutte commune pour sauvegarder notre civilisation et nos traditions européennes. L’actuelle invasion migratoire est sans pareille dans l’histoire et constitue une menace directe pour notre identité. Il y a cinquante ans, il n’y avait guère de musulmans en Europe. Aujourd’hui, ils sont 50 millions. Ce que nous vivons n’est autre chose que la troisième invasion musulmane de l’Europe.  La première s’est produite au 8ième siècle par l’Espagne. La deuxième, au 11ième siècle par l’Est. A chaque fois, la conquête islamique a été arrêtée par des Européens valeureux. A Poitiers en 732, à Vienne en 1683. Il est impératif de mettre fin à l’invasion islamique actuelle et de rejeter l’islam où cela  lui convient, à savoir : de l’autre côté de la Méditerranée!

 

Chers camarades,

 

Nos gouvernants prétendent que nous devons être «gentils» avec l’islam en lui concédant tout ce qu’il désire. Ainsi, selon eux, s’établirait  un respect mutuel. C’est un leurre, évidemment. L’islam est une religion conquérante qui veut coloniser le monde entier, et l’Europe est son ennemi historique. Winston Churchill avait raison quand il disait: «Être trop gentil, c’est continuer de nourrir le crocodile en espérant être dévoré le dernier». En se comportant en dhimmi (c’est-à-dire de façon servile, soumis à l’islam) on nourrit le crocodile. On donne de plus l’impression que l’islam ne serait pas un danger immédiat pour notre société européenne et occidentale. Le multiculturalisme veut nous faire croire que toutes les cultures sont égales et se valent. C’est manifestement faux et de surcroît dangereux. Le multiculturalisme est le cheval de Troie de l’islam en Europe.

 

Notre tolérance mal placée enterre notre résistance et nous met dans l’impossibilité de nous défendre contre les influences étrangères néfastes et leur domination. Le tsunami de l’immigration mène notre continent à l’appauvrissement, à la régression, à la pauvreté et au sous développement ! L’antiracisme subsidiée culpabilise toute entreprise de sauvegarde de notre identité et de notre caractère propre. La pensée unique multiculturelle, sous couverture d’égalité et de tolérance, fait le lit de la colonisation de l’ Europe par l’ Islam.

 

Chers camarades,

 

Ne nous leurrons pas : les tchadors dans les rues et dans les écoles, les mosquées dans nos quartiers, les piscines « sexes séparés », les jours fériés islamiques reconnus dans l’enseignement officiel et catholique, les arrêts de travail pendant la période du ramadan dans nos entreprises et les cantines dans nos usines, sont chaque fois des provocations à l’adresse de notre civilisation, de notre culture, de notre identité. Actuellement une guerre culturelle et religieuse est menée dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos quartiers et dans nos villes, un djihad culturel, dans lequel nous abandonnons de plus en plus de terrain et où l’islam remporte chaque fois une victoire.

 

À chaque fois il est étrange que les intellectuels de gauche et les politiciens se comportent de plus en plus comme des collaborateurs de l’ islam. A travers la société multiculturelle ils font chez nous le lit de la suprématie de l’islam, ils lui pavent le chemin. Pendant des décennies les « idéologues des années soixante », et dans leur sillage tout ce qui est gauchiste et progressiste, ont cultivé l’idée de notre disparition. Leur pulsion masochiste vers l’autodestruction les ont conduit à mettre au ban de la société tous ceux qui s’inquiétaient des risques et des dangers de l’invasion migratoire dans le coin. Aujourd’hui nous constatons que ceux qui ce déclarent eux même gauchistes préféreraient une alliance avec les représentants radicaux de l’ islam, plutôt que de renier leur fantasmes multiculturels.

 

Chers camarades,

 

La liberté d’expression est supérieure à la théocratie. La démocratie est supérieure à la dictature de l’islam. L’égalité entre hommes et femmes est supérieure à la discrimination islamique des femmes. Notre civilisation européenne est supérieure à l’islam, et il est grand temps que nous osions le clamer haut et fort! Il est trop facile de mettre toute critique de l’islam dans le sac de l’islamophobie. Or, mes chers camarades, si «islamophobie» signifie une attitude critique envers l’islam, c’est le devoir de chacun d’être islamophobe. Si «islamophobie» signifie que l’on considère l’islam comme une menace, l’islamophobie devient devoir.

 

Camarades,

 

Nous devons faire preuve de caractère. Nous devons mettre un terme à l’invasion migratoire et nous devons défendre la supériorité de notre civilisation. Arrêtons l’islamisation de l’Europe, rendons notre Europe aux Européens. Notre Europe est celle des beffrois et des cathédrales et non celle des voiles, burqas, mosquées et minarets. Et si Mahomet ne veut pas s’adapter aux valeurs et normes européennes, s’il désire manger «halal»  et faire des abattages rituels, s’il veut entendre l’appel à la prière émanant des minarets,… très bien, mais dans son pays à lui!  L’Europe connaît la liberté d’expression et la liberté religieuse, elle connaît également la liberté d’aller et venir et donc le droit au retour, au retour au pays d’origine!

 

Merci de votre attention !