Antwerpen

Agressie tegen politieagenten in Antwerpen al jaren een groot probleem: 524 feiten van agressie op drie jaar tijd (2014-2016) met 5416 dagen arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

gepubliceerd op 28 juni 2017 om 13:17

Aantal burgerlijke partijstellingen door politieagenten n.a.v. agressie tegen politie daalt van 210 in 2013 naar 77 in 2016 wegens seponering van de feiten.

Filip Dewinter: ‘De Wever rolt de spierballen maar doet niks. In Borgerhout zijn de drugbaronnen en de imams de baas, niet de burgemeester en de politiecommissaris. Borgerhout is een islamitische nogo-zone. Het aanvallen van de politie past in het kader van de vijandelijke machtsovername door de islam waarbij het overheidsgezag onderuit wordt gehaald.’

 De voorbije dagen werden opnieuw verschillende agenten van het Antwerpse politiekorps slachtoffer van agressie naar aanleiding van incidenten en vechtpartijen met allochtone islamitische jongeren in Borgerhout. De gespierde verklaringen van burgemeester Bart De Wever naar aanleiding van deze incidenten moeten vooral verbergen dat het aantal feiten van fysieke agressie tegen politieambtenaren in Antwerpen ongewijzigd blijft en zelfs lichtjes stijgt de voorbije jaren. Al jaren klaagt het Vlaams Belang deze kwalijke evolutie aan. Uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang-gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch blijkt dat in 2016 173 feiten van agressie tegen Antwerpse politieagenten werden vastgesteld. In 2013 waren er dat 165, in 2014 190 en in 2015 161. In totaal waren in het Lokale Politiekorps Antwerpen (LPA) politieagenten in 2016 1225 dagen arbeidsongeschikt n.a.v. deze feiten van agressie (opzettelijke slagen en verwondingen, ongewapende en gewapende weerspannigheid, geweld met verwonding tot gevolg en weerspannigheid). In 2013 ging het om 747 dagen arbeidsongeschiktheid, in 2014 2315 dagen en in 2015 1876 dagen. Opvallend is dat wegens het groot aantal seponeringen, het aantal Antwerpse agenten dat zich burgerlijke partij stelt sterk vermindert. Terwijl in 2013 nog 210 agenten zich burgerlijke partij stelden, zijn er dat in 2014 nog maar 96, in 2015 nog slechts 80 en in 2016 nauwelijks 77.

Opvallend is tevens dat ondanks een daling van de criminaliteit het aantal feiten van agressie tegen politieagenten in Antwerpen niet daalt, maar zelfs lichtjes stijgt. Vlaams Belang fractieleider Filip Dewinter vraagt zich dan ook af ‘waarom burgemeester Bart De Wever nu pas aan de alarmbel trekt. Al jarenlang is geweld en agressie tegen politieagenten een belangrijk pijnpunt. De voorbije jaren was hier vanuit het stadsbestuur nauwelijks aandacht voor. Nu het geweld tegen agenten de voorpagina van de kranten haalt, kiest Bart De Wever voor de vlucht vooruit. Enkele stoere uitspraken en niemand staat nog stil bij het feit dat Bart De Wever als vijf jaar lang burgemeester is van Antwerpen. Tijdens die periode werden geen maatregelen genomen om het geweld tegen politieagenten aan te pakken of een betere juridische ondersteuning te geven.’

Voor Filip Dewinter is het duidelijk dat ‘het stadsbestuur niet weet van welk hout pijlen te maken. Aan de ene kant blijft De Wever vasthouden aan een islamgedoogbeleid en een pamperpolitiek t.a.v. vreemdelingen en aan de andere kant laat hij de spierballen rollen n.a.v. ieder incident om nadien over te gaan tot de orde van de dag. De ene dag de Turnhoutsebaan in Borgerhout vol Ramadanvlaggen hangen en de andere dag de Ramadan aanduiden als relgevoelige periode is allesbehalve consequent. Alleen een kordaat vreemdelingen- en DEïslamiseringsbeleid kunnen het tij keren. Borgerhout is net zoals zoveel Antwerpse wijken een islamitisch enclave waar het overheidsgezag niet langer aanvaard wordt. De drugsmaffia en de imams stellen er de wet, niet de burgemeester en de politiecommissaris. De rellen en incidenten waarbij vooral de politie geviseerd wordt, hebben als enige bedoeling te laten zien wie de baas is en maken deel uit van een vijandelijke machtsovername. Zolang dat niet verandert, zal Borgerhout (en andere islamwijken in Antwerpen en elders) een nogo-zone blijven voor iedere ‘kafir’ (ongelovige). Uiteraard moeten plegers van agressie streng aangepakt worden maar door alleen de takken van de bomen te snoeien verandert er niks.’

 

Sam Van Rooy

Perswoordvoerder

Vlaams Belang Antwerpen

 

 

‘Tournée Générale’ met Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter: vanavond om 20u in Borgerhout

gepubliceerd op 21 juni 2017 om 13:50
Mislukte jihad-aanslag in Brussel bewijst de noodzaak tot de-islamisering

 

Ongeveer een maand geleden startte Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter ‘Tournée Générale’. In verschillende cafés in Antwerpen en de districten licht Dewinter onze krachtlijnen en doelstellingen toe voor de verkiezingen van 2018. Via een ‘meet & greet’ kunnen mensen op een informele manier met hem kennismaken en vragen stellen.

Vanavond om 20u staat café De Griffier op de Turnhoutsebaan 93 in Borgerhout op het programma. Dat is nota bene het enige café met Leeuwenvlag in een voor het overige geïslamiseerde Ramadan-straat, die burgemeester De Wever bovendien heeft laten ‘sieren’ met meer dan 100 Ramadan-vlaggen.

De dag nadat alweer werd geprobeerd een jihad-aanslag te plegen door een moslim die niet gekend was bij de veiligheidsdiensten, is het meer dan ooit duidelijk dat de veiligheidsmaatregelen slechts symptoombestrijding en verre van voldoende zijn. Terreur is ‘slechts’ een middel, de islamitische leer is de oorzaak en islamisering is het doel. Filip Dewinter zal vanavond dan ook de eis tot ‘de-islamisering’ kracht bijzetten, en dit in het district dat in de volksmond ‘Borgerokko’ wordt genoemd, waar radicale moskeeën en salafistische cursussen kunnen gedijen en waar Sharia4Belgium groot kon worden en Syrië-jihadisten kon ronselen.

 

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Vlaams Belang voert actie om verkeerschaos en fileleed in Antwerpen aan te klagen

gepubliceerd op 15 juni 2017 om 10:40
Antwerpse mandatarissen verplaatsen zich met segways om pamfletten uit te delen op verschillende zwarte punten

 

Het knippen van de Leien in combinatie met meer dan dertig werven verspreid over de stad, zorgt voor een ongekende verkeerschaos in Antwerpen. De Antwerpenaar krijgt nu de rekening gepresenteerd voor het gebrek aan coördinatie, overleg en flankerende maatregelen.

Vorige week drong Vlaams Belang er bij de burgemeester op aan om dringend de gemeenteraad bijeen te roepen (bestaande uit leden van de meerderheid en oppositie én verkeersexperts), teneinde een evaluatie van de omstandigheden te maken en een permanente evaluatiecommissie mobiliteit te installeren, die op wekelijkse basis bijeenkomt en kan bijsturen waar noodzakelijk.

Tevens stelde het Vlaams Belang dat er alsnog dringend werk moet worden gemaakt van de volgende maatregelen:

– Het invoeren van kleine elektrische bussen (pendelbussen) om de randparkinggebruikers van en naar de binnenstad te brengen
– Het opnieuw installeren van de bruggen op de Singel (de ‘noodbruggen’).
– Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel.
– Het vrachtverkeer vanuit Nederland/Duitsland verplichten om langs de Liefkenshoektunnel te rijden.
– Gratis parkeren in de binnenstad.
– Verlaagde tarieven in Antwerpse parkings.

Via het uitdelen van pamfletten wil het Vlaams Belang dit in de verf zetten en de weggebruiker wijzen op het feit dat het anders en beter kan en moet. Wij blijven ons profileren als een autovriendelijke partij, maar zetten tegelijkertijd ook in – zéker nu – op een betrouwbaarder, veiliger en efficiënter openbaar vervoer.

Dat verschillende Antwerpse mandatarissen, met name Filip Dewinter, Anke Van dermeersch en Jan Penris, zich zullen verplaatsen op segways is een symbolische keuze, omdat segways zowat de enige manier zijn waarop men zich vandaag in Antwerpen toch nog redelijk snel kan verplaatsen.

Afspraak: dinsdag a.s. (20 juni) om 9.30u aan het Esso-tanksation ter hoogte van het kruispunt Noorderlaan-Groenendaallaan (Groenendaallaan 391). Van daaruit vertrekken we via de Indiëstraat naar de Leien.

 

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Vlaams Belang wil zo snel mogelijk extra gemeenteraad en permanente evaluatiecommissie om Antwerpse mobiliteitschaos aan te pakken

gepubliceerd op 07 juni 2017 om 11:48
Filip Dewinter: “De knip in de Leien en meer dan dertig andere ongecoördineerde werven castreren Antwerpen. De Antwerpenaar betaalt de rekening voor de incompetentie van het stadsbestuur. Aan het automobilistenpestbeleid moet een einde komen!”

Het knippen van de Leien in combinatie met meer dan dertig werven verspreid over de stad, zorgt voor een ongekende verkeerschaos in Antwerpen. De Antwerpenaar krijgt nu de rekening gepresenteerd voor het gebrek aan coördinatie, overleg en flankerende maatregelen.

De verkeerschaos brengt niet alleen heel wat ergernis en frustratie met zich mee, maar is tevens verantwoordelijk voor heel wat economische schade. De onbereikbaarheid van het stadscentrum zal ongetwijfeld vele faillissementen tot gevolg hebben. De omzet van middenstand en horeca zal dalen en heel wat Antwerpenaren zullen er de volgende maanden voor kiezen om buiten Antwerpen te gaan winkelen en consumeren.

Dat het stadsbestuur, met woordvoerder Dirk Delechambre in de rol van ‘Comical Ali’, de mobiliteitsproblemen minimaliseert en toedekt in plaats van concrete oplossingen biedt, ergert heel wat Antwerpenaren.

Het is duidelijk dat een en ander zal moeten bijgestuurd worden, anders laat de roekeloze knip van de Leien een gecastreerd Antwerpen achter.

Het Vlaams Belang vraagt aan de burgemeester om de gemeenteraad, bestaande uit leden van de meerderheid en oppositie én verkeersexperts, dringend bijeen te roepen teneinde een evaluatie van de omstandigheden te maken en een permanente evaluatiecommissie mobiliteit te installeren, die op wekelijkse basis bijeenkomt en kan bijsturen waar noodzakelijk.

Tevens wil het Vlaams Belang dat er alsnog dringend werk wordt gemaakt van volgende maatregelen:

– Het invoeren van kleine elektrische bussen (pendelbussen) om de randparkinggebruikers van en naar de binnenstad te brengen
– Opnieuw aanleggen van de Singelbruggen (noodbruggen)
– Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel
– Het vrachtverkeer vanuit Nederland/Duitsland verplichten om langs de Liefkenshoektunnel te rijden
– Gratis parkeren in de binnenstad
– Verlaagde tarieven in Antwerpse parkings

Hoe dan ook moet vermeden worden dat na de heraanleg van het Operaplein, Antwerpen permanent met mobiliteitsproblemen geconfronteerd wordt.

Het probleem van de onbereikbaarheid van de binnenstad blijkt structureel te worden aangezien vele werken die momenteel uitgevoerd worden tot doel hebben om Antwerpen verkeersluw te maken. In tegenstelling tot wat de N-VA tijdens de campagne beweerde, wordt de auto uit Antwerpen alsmaar meer geweerd met alle gevolgen van dien voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Aan het automobilistenpestbeleid moet dan ook een einde komen.

Antwerpen moet ook in de toekomst maximaal via de kaaien, de Leien, de grote invalswegen (Turnhoutsebaan, Bredabaan, Mechelsesteenweg, Noorderlaan) en de Singel bereikbaar blijven voor auto’s .

Filip Dewinter
Fractieleider gemeenteraad Antwerpen

 

 

‘Tournée Générale’ met Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter start op woensdag 24 mei in Deurne

gepubliceerd op 21 mei 2017 om 06:07
Vanaf volgende week start Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter ‘Tournée Générale’. In verschillende cafés in Antwerpen en districten zal Dewinter onze krachtlijnen en doelstellingen inzake de verkiezingen van 2018 bekendmaken en toelichten. Via een ‘meet & greet’ kunnen mensen op een informele manier met hem kennismaken en vragen stellen.

Het startschot zal worden gegeven op woensdag 24 mei om 20 uur in Deurne in café Beukenhof op het Eksterlaar.

 

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen