Antwerpen

Vlaams Belang tevreden met Oosterweel-compromis maar kritisch over financiële haalbaarheid en timing

gepubliceerd op 15 maart 2017 om 16:08
Anke Van dermeersch: “Gebrek aan financieel draagvlak zet Oosterweel-compromis op de helling. VB wil snel financiële ‘Fact Check’ door Rekenhof.”

Vlaams Belang Antwerpen is tevreden dat er eindelijk een compromis gevonden is omtrent het Oosterweel-dossier. Het feit dat er eindelijk een maatschappelijk en politiek draagvlak is, betekent niet dat het compromisproject er ook komt. Wij hebben immers de grootste bedenkingen bij de financiële haalbaarheid van het project. Vlaams Belang vraagt dan ook dat het Rekenhof zo snel mogelijk het voorstel berekent. De euforie i.v.m. het bereikte zogenaamde historische akkoord zou weleens een kater kunnen opleveren wanneer de financiële ‘fact check’ uitgevoerd wordt. In de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement wees Raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof er reeds op dat het financiële plaatje niet klopt. Met een kostprijs van 3,5 miljard euro voor Oosterweel en 9 miljard euro voor de overkapping vraagt het Vlaams Belang zich af wie al dat geld zal ophoesten.

Hoe dan ook zal het Vlaams Belang zich verzetten tegen ieder voorstel (vertolling, rekeningrijden, ‘slim rijden’, …) waarbij de factuur doorgeschoven wordt naar de Antwerpse automobilist.

Parlementslid Jan Penris: “Indien de nodige financiële middelen gevonden worden, zal het Oosterweelproject klaar zijn tegen 2024. In afwachting van de uitvoering van de werken eist het Vlaams Belang zo snel mogelijk de realisatie van een aantal overgangsmaatregelen. Wat het lokaal verkeer betreft willen wij noodbruggen op de Singel, een betere benutting van de vijf Singelverbindingen (Kaaien, Leien, Singel, Ring en Militaire baan), het optimaal gebruiken van de zeven radialen die de binnenstad met de Rand verbinden (Noorderlaan, Bredabaan, Turnhoutsebaan, Mechelsesteenweg, Boomsesteenweg, St. Bernardsesteenweg en Blancefloerlaan). I.p.v. deze verbindingswegen verkeersarm en -luw te maken, moeten ze volop ingezet worden om doorgaand verkeer van en naar Antwerpen mogelijk te maken. Wat het rondgaand verkeer betreft dient de Liefkeshoektunnel onmiddellijk tolvrij worden gemaakt om de verkeersstromen van Oost naar West (van Nederland/Duitsland naar Frankrijk/kust) af te leiden van de Ring; verkeer uit Nederland/Duitsland dat richting Brussel/Wallonië wil, moet ter hoogte van Ranst afgeleid worden naar de E19; verkeer vanuit het Oosten van en naar de haven/Noord moet afgeleid worden in Wommelgem.”

Anke Van dermeersch : “Het Antwerpse Vlaams Belang is gematigd optimistisch betreffende het bereikte Oosterweel-compromis. De grootste verdienste van het akkoord bestaat erin dat er een akkoord is. Over de praktische haalbaarheid, de financiële implicaties en de timing is er allesbehalve duidelijkheid. De Antwerpse mobiliteitsproblemen dienen echter snel en efficiënt opgelost te worden. Daarom pleit het Vlaams Belang voor het onmiddellijk invoeren van de voorgestelde overgangsmaatregelen. De Antwerpenaren willen immers dat ‘Antwerpen bolt, NU!'”

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Nederlandse verkiezingen 15 maart: Oranjedag in Antwerpen

gepubliceerd op 13 maart 2017 om 19:33
Filip Dewinter, Tom Van Grieken, Anke Van dermeersch en Jan Penris volgen en becommentariëren de Nederlandse verkiezingen

 

Aanstaande woensdag 15 maart is het zover: dan trekt het Nederlandse volk naar de stembus voor wat wellicht historische verkiezingen zullen worden. Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang als Europese partner van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders (met Gerolf Annemans in de EU-fractie ENV: Europa van Naties en Vrijheid) in spanning uitkijkt naar het nieuwe politieke landschap in Nederland, waarin de PVV waarschijnlijk een van de grootste zo niet de allergrootste partij zal worden.

Vlaams Belang-kopstukken Filip Dewinter, Tom Van Grieken, Anke Van dermeersch en Jan Penris zullen woensdag vanaf 19u dan ook de verkiezingsuitslagen live volgen en becommentariëren in ons secretariaat te Antwerpen (Van Maerlantstraat 14).

Klik hier voor meer informatie.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

 

Vrijdag om 20u in Antwerpen: Erdogan-propaganda van Turkse Grijze Wolven (MHP)

gepubliceerd op 13 maart 2017 om 18:17
Vlaams Belang Antwerpen kondigt demonstratie aan

Filip Dewinter herhaalt wat hij eerder in de Kamer zei, ook in het Turks: “Blijf hier weg, dit is ons land; uzak dur, bu bizim ülkemiz.”

Ondankse stoere verklaringen in de media van bepaalde politici, zal vrijdag a.s. om 20u in Antwerpen (Berchem) een bijeenkomst plaatsvinden van de Turkse Grijze Wolven (MHP). Turks MHP-kopstuk en gewezen kolonel Ali Güler komt daarvoor vanuit Turkije naar Antwerpen. De partij MHP roept de Turken in dit land op om voor de machtsgreep van Erdogan te stemmen, wat betekent meer islam en dus minder vrijheid (zie de affiche als bijlage).

Wie de rellen, het vandalisme, het “Allah akbar”-geschreeuw, de Turkse vlaggen en de imperialistische, vijandige verklaringen van Erdogan en zijn handlangers van afgelopen weekend in Nederland heeft gevolgd, moet concluderen dat Erdogans jihadistische neo-ottomanisme West-Europa bedreigt. Middels de kracht van de Turks-islamitische clanmentaliteit tart Erdogan het vrije maar onderdanige Westen, dat zich door deze islamitische tiran voortdurend laat intimideren en chanteren (cfr. ook de vluchtelingendeal van de EU).

Dat heel wat (jonge) Turken in onze samenleving nog altijd ontvankelijk zijn voor de totalitaire propaganda van Erdogan, bewijst dat het diversiteits- en integratiedogma totaal failliet is. De meeste Turken integreren niet maar blijven vooral Turk én moslim (ook al kennen ze misschien onze taal en werken ze). Fysiek wonen ze hier, maar mentaal zitten ze in het islamiserende Turkije en bij de islamitische tiran Erdogan.

Het Vlaams Belang duldt niet dat de Turken in dit land als vijfde colonne door Turkije worden opgejut en onze vrije samenleving van binnenuit ondergraven. Wij zullen dan ook ter plekke demonstreren vrijdag a.s. om 20u in de Statiestraat 97/99, 2600 Berchem

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

De 59e moskee in Antwerpen (Linkeroever) opent spoedig de deuren …

gepubliceerd op 10 maart 2017 om 17:51
… en organiseert dit weekend infoavonden waar apartheid van mannen en vrouwen wordt georganiseerd

Filip Dewinter: “De islamisering van Antwerpen versnelt: bijna wekelijks wordt een nieuwe moskee, een uitbreiding van een bestaande moskee, een Koranschool of een salafistische cursus aangekondigd. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de evolutie naar een Mekka aan de Schelde.”

Er gaat geen week voorbij of ergens in Antwerpen wordt een nieuwe moskee, een uitbreiding van een bestaande moskee, een Koranschool of een salafistische cursus aangekondigd. Ook de toename van de hoofddoekdracht, met name bij piepjonge meisjes, kan niet ontkend worden. De bloedige jihad-aanslagen in Brussel van nog geen jaar geleden, hebben de islamisering van onze samenleving alleen maar versneld.

Salafistische cursussen dragen orwelliaanse namen als ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (CEMI, Borgerhout) en ‘Instituut voor Opvoeding en Educatie’ (IVOE, Deurne). Zo ook de islamitische vzw’s die moskeeën bouwen of inrichten: de vzw ‘Moraalcentrum Linkeroever’ kondigt een nieuwe moskee aan op Linkeroever (in een winkelpand middenin een woonwijk: Pieter Doorlantlaan 11A) en nodigt mannen en vrouwen apart uit voor gescheiden infoavonden komend weekend (zie uitnodiging als bijlage).

De schaamteloosheid waarmee de vzw ‘Moraalcentrum Linkeroever’ op haar facebookpagina “iedereen is welkom” aankondigt, terwijl op zaterdag alleen mannen en op zondag alleen vrouwen welkom zijn, spreekt boekdelen (zou het stadsbestuur een tempel tolereren waar blanken en zwarten op die manier gescheiden worden?). Tegelijkertijd wordt gewag gemaakt van het ondersteunen van ‘pluralisme’ en ‘multiculturaliteit’. Mocht dat waar zijn, dan zou dat betekenen dat de totalitaire, onderwerpende essentie van de Koran, de Hadith en de sharia in de vuilnisbak wordt gekieperd – wij hebben daar op zijn zachtst gezegd twijfels bij, niet het minst omdat een paar regels verder wordt geciteerd uit Bukhari & Muslim, Hadiths die aansporen tot intolerantie en haat jegens vrouwen en ongelovigen.

Het mag duidelijk zijn dat het Vlaams Belang zich verzet tegen weer maar eens de inplanting van een islamitisch haatpaleis waar de islamitische onderwerpingsleer centraal staat en sekseapartheid de toon zet. Antwerps gemeenteraadslid Gerolf Annemans, wonende te Linkeroever, stelde hierover reeds vragen aan het stadsbestuur maar wacht nog op antwoord. Hij zal hierover tussenkomen op de komende gemeenteraad om burgemeester De Wever te vragen waarom hij kennelijk geen graten ziet in een Antwerpistan met straks een moskee op elke hoek van de straat.

Naar goede gewoonte start het Vlaams Belang onder leiding van Filip Dewinter in de buurt ook een pamflettenactie en petitie.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

 
   

 

Moskee El Mohsinien breidt uit. Vlaams Belang verzet zich tegen de voortschrijdende islamisering

gepubliceerd op 01 maart 2017 om 15:39
Filip Dewinter: “Koranscholen, salafistische cursussen, nieuwe megamoskeeën en nu een moskee-uitbreiding van een bestaande moskee van waaruit een imam naar Syrië is vertrokken voor de jihad: in Antwerpen kan het kan blijkbaar echt allemaal.”

De beruchte moskee El Mohsinien in de St.-Lambertusstraat 68 te Berchem wil twee keer zo groot worden en koopt daarvoor een extra pand van 200.000 euro. Niet alleen komen er in Antwerpen steeds meer moskeeën bij, ook gebeurt het steeds vaker dat bestaande moskeeën worden uitgebreid tot grotere moskeeën. Antwerpen telt reeds bijna 60 (gekende) moskeeën, en omdat het aantal moslims toeneemt worden ze steeds groter. Steeds meer islamitische migranten en asielzoekers komen immers in Antwerpen wonen. Door de toename van het aantal moskeegangers neemt ook de verkeersdruk en de geluidsoverlast toe, en bovendien vergroot het risico op radicalisering. 

​Ondanks de jihad-aanslagen in West-Europa en België, en ondanks de aanhoudende dreiging van de moslimterreur, gaat de islamisering van Antwerpen onverminderd voort. Zo schieten ook Koranscholen als paddenstoelen uit de grond en kunnen salafistische cursussen gewoon plaatsvinden. Meer nog: nu wordt zelfs de islamitische boekhandel Iqra in de Abdijstraat (Kiel), waar islamitische haatlectuur wordt verkocht, via Antwerpenboekenstad.be door het Antwerps stadsbestuur gepromoot.

Recent kwam via een rapport van OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) weer maar eens naar buiten dat het zogenaamde ‘salafisme’ of radicale islam de zogenaamde ‘gematigde islam’ verdringt. In het licht daarvan is het onbegrijpelijk dat het stadsbestuur en de regering toelaten dat het aantal moskeeën blijft toenemen en dat bestaande moskeeën groter worden. Een recente undercoverreportage in moskeeën in Denemarken toont aan dat zogenaamde ‘gematigde moskeeën’ in werkelijkheid vaak broeihaarden zijn van de radicale islam, met haat tegen vrouwen, homoseksuelen, afvallige moslims, overspeligen en niet-moslims. 

Dat moskee El Mohsinien een positief advies kreeg van de staatsveiligheid is bizar, temeer omdat Nordin Taouil er predikte (die stelt dat ongelovige vrouwen zich als dieren kleden en hoopt dat in Europa over 50 jaar de sharia heerst). Ook is die moskee altijd een vaste stek geweest van de Marokkaans-islamitische terreurorganisatie Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM). Een jonge Marokkaanse imam, die o.a. in moskee El Mohsinien predikte en uit de koran reciteerde, vertrok in 2015 naar Syrië om zich aan te sluiten bij jihadisten/moslimterroristen. Wij hebben daarom eerder al gepleit voor het sluiten van moskee El Mohsinien.

Het Vlaams Belang verzet zich nu dan ook tegen de uitbreiding van moskee El Mohsinien. Wij zeggen neen tegen de voortschrijdende islamisering. Filip Dewinter zal hierover in de Antwerpse Gemeenteraad de nodige interpellaties doen. Ook lanceren wij een pamflettenactie in de buurt inclusief een petitie (zie bijlage).

Pamflet en petitie Berchem – Moskee El Mohsinien

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen