Antwerpen

Diversiteit? Dat hebben we voldoende!

gepubliceerd op 11 december 2017 om 12:10

 

Uit recente cijfers blijkt dat de instroom van vreemdelingen in Antwerpen versnelt. Jaar na jaar vestigen zich steeds meer vreemdelingen en mensen met een migratieachtergrond in Antwerpen, vooral van buiten de EU, terwijl de witte stadsvlucht aanhoudt. Door deze omvolking wordt de Antwerpenaar binnen afzienbare tijd minderheid in zijn eigen stad en binnen enkele decennia zijn we minderheid in eigen land, met alle culturele en sociaaleconomische gevolgen van dien: onze stabiele beschaving en vrije samenleving is bezig te verdwijnen.

Waar men vroeger eerder sprak van ‘multiculturaliteit’, is het modewoord nu ‘diversiteit’ of zelfs ‘superdiversiteit’. Dat er in Antwerpen ongeveer 180 nationaliteiten wonen, zou dit moeten onderbouwen, ware het niet dat er bepaalde nationaliteiten zijn en een bepaalde cultuur is die niet alleen een kwantitatief overwicht hebben maar ook veel sterker dan andere hun stempel drukken, namelijk mensen uit moslimlanden en de islamitische cultuur.

De paradox is dus dat het heersende diversiteitsdogma onze samenleving islamitischer maakt – islamiseert – wat juist haaks staat op een diverse samenleving: de islam tolereert geen diversiteit maar streeft naar een islamitische monocultuur met onderdrukking of uitroeiing van andere culturen en religies. Los daarvan is een ‘diverse samenleving’, in de zin van diverse culturen en volkeren, een formule voor wrevel, instabiliteit, criminaliteit en rellen. Kijk bijvoorbeeld naar de recente rellen in de Brederodestraat tussen Erdogan-Turken en Koerden, die elkaar grondig haten.

Ook burgemeester De Wever streeft naar ‘diversiteit’, wanneer hij bijvoorbeeld zegt dat hij meer allochtonen bij de politie wil. Vlaams Belang Antwerpen is dit dogma niet alleen beu, wij stellen ook vast dat de diversiteitspolitiek de stad geen goed doet. Niet alleen verpaupert Antwerpen, ook het risico op terreur en interculturele en interetnische conflicten nemen toe. Door de toenemende ‘diversiteit’ in Antwerpen gaat de veiligheid en de leefbaarheid er dus op achteruit. Wat wij willen en wat de Antwerpenaar nodig heeft en verdient is een homogeen, monocultureel Antwerpen. Er is maar één soort diversiteit nastrevenswaardig, en dat is de diversiteit van ideeën.

Bovendien, en dat wil Vlaams Belang Antwerpen tijdens deze Sinterklaasdagen en de komende kerstdagen op een ludieke manier in de verf zetten: diversiteit hebben we al voldoende!

https://www.facebook.com/groups/vlaamsbelangantwerpen/permalink/1575257719200769/

https://twitter.com/FDW_VB/status/940185874851123200

 

 

 

 

Geplande megamoskee dan toch niet in postgebouw Seefhoek onder druk van Vlaams Belang

gepubliceerd op 08 december 2017 om 13:18
Maar: vandaag begint in Antwerpen driedaagse benefiet met twee salafistische predikers in Moskee Omar om 700.000 euro op te halen voor megamoskee. Burgemeester De Wever laat begaan.

Filip Dewinter: “De driedaagse benefiet, die vandaag in Moskee Omar begint om 700.000 euro op te halen voor een megamoskee, wordt geleid door twee salafistische predikers. Dit salafistische evenement, waar sekseapartheid geldt, moet worden verhinderd en de radicale Moskee Omar moet eindelijk worden gesloten.”

De geplande megamoskee zal onder druk van Vlaams Belang waarschijnlijk dan toch niet in het postgebouw in de Seefhoek (Wilgenstraat 2A) komen. Het was Vlaams Belang Antwerpen dat het stadsbestuur ondertussen tien dagen geleden op de hoogte moest brengen van de plannen van de vereniging achter de Marokkaanse moskee Omar in Antwerpen (Tulpstraat) om het postgebouw te kopen voor 1,4 miljoen euro, met als doel het om te bouwen tot een megamoskee van zo’n 3.600 m2.

Wij gingen in het verzet met een aantal acties ter plaatse, een petitie online en in de buurt (reeds meer dan 1.000 handtekeningen) en vragen van Filip Dewinter aan het stadsbestuur en aan de voor bpost bevoegde minister Alexander De Croo (Open VLD). Die bevestigde gisteren dat er een overeenkomst was voor een verkoop.

2017-11-30 – Petitie Megamoskee Antwerpen

Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) beweert nu dat er al maanden gewerkt wordt aan een plan om een kindercrèche onder te brengen in het oude postgebouw. Maar waarom zei Antwerps schepen Bastiaens (CD&V) op 29 november in GVA dan het volgende: “Moskee Omar in de Tulpstraat is niet brandveilig. Zij zijn op zoek naar een groter pand. We vinden het belangrijk dat iedereen een veilige plek heeft om zijn religie te beleven”? Bastiaens noch iemand anders van het stadsbestuur heeft ooit gesproken over plannen om het postgebouw te kopen laat staan om er een kindercrèche onder te brengen. Het pamflet van ‘Cultureel Centrum Moskee Omar’ (zie bijlage) bewijst dat zij al wekenlang bezig zijn met de koop van het postgebouw.

De Stad heeft geen enkel bod gedaan om het postgebouw te kopen. Dat de Stad nu snel-snel, nadat het postgebouw al lang te koop stond en er reeds een compromis was ondertekend, het voorverkooprecht (voor een sociale functie) wil inroepen en er evenveel geld voor zal moeten bieden als het hoogste bod dat bpost reeds ontving, toont aan dat het stadsbestuur improviseert en dat burgemeester De Wever veel geluk heeft dat de definitieve verkoopsakte nog niet was verleden. Het was de minister die gisteren na vragen van Filip Dewinter in het parlement wees op het voorverkooprecht van de Stad, en het was Filip Dewinter die reeds op 29 november in Terzake op de komst van de megamoskee wees. Met andere woorden: zonder snelle interventie van het Vlaams Belang was de megamoskee een feit.

Maar het is nog niet gedaan. Want zoals we allemaal weten neemt het aantal moslims in Antwerpen elke dag toe en dus ook de vraag naar meer en grotere moskeeën. Het probleem dat Moskee Omar in de Tulpstraat te klein wordt is niet van de baan, en de drie dagen durende benefiet in Moskee Omar om 700.000 euro op te halen voor een nieuwe, grotere moskee gaat dus gewoon door. ‘Cultureel Centrum Moskee Omar’ gaat wellicht gewoon in Antwerpen op zoek naar een stuk grond om daar een moskee op te bouwen of een ander gebouw met als doel het om te bouwen tot moskee.

Die benefiet (8, 9 en 10 december) begint vandaag en is live te volgen via Huda TV: http://www.hudatv.nl, een kanaal dat als doel heeft de moslimgemeenschap waar ze zich ook bevindt bij de les te houden en te islamiseren in plaats van te integreren in de niet-islamitische (gast)samenleving.

Op de benefiet zijn mannen en vrouwen gescheiden. Het op sociale media en in de moslimgemeenschap in Antwerpen en daarbuiten verspreide pamflet (als bijlage) zegt: ingang voor vrouwen is Tulpstraat 49, die voor mannen is Tulpstraat 53. De driedaagse moskeesessie wordt geleid door twee salafistische predikers genaamd Moussa Rahouti en Abdelaziz Alkabir:

 

  • Moussa Rahouti:  studeerde aan de Islamitische Universiteit van Rotterdam. Heeft Nederlandse tongval, maar doet zowat alles in het Arabisch. Hij zamelt regelmatig geld in voor moskeeën, zoals ook in Borgerhout. Hij staat op diverse sites, o.a. van moskeeën, te boek als ‘Koran-reciteur’, bijvoorbeeld op de website van een moskee in Turnhout. Hij is een typische ‘beroepsmoslim’, zoals de helaas overleden Nederlandse arabist Hans Jansen dat uitdrukte. De Islamitische Universiteit van Rotterdam (IUR), waar Rahouti naar eigen zeggen studeerde, kwam in opspraak wegens “haatzaaiende en gewelddadige teksten en oproepen van de rector en de ondermaatse kwaliteit van het onderwijs”. De accreditatie van deze ‘universiteit’ is dan ook ingetrokken. PVV-kamerlid Harm Beertema: “Eindelijk kan deze zogenaamde universiteit, die helemaal niet de naam universiteit verdient, door de minister gesloten worden. Dat is goed nieuws, want tot nu toe had de minister geen middelen om op te treden tegen de verwerpelijke uitspraken van de rector over Koerden, Armeniërs, homoseksuelen, Joden en over het slaan van vrouwen. Het is heel mooi dat deze instelling die een schandvlek voor het Nederlandse onderwijs is eindelijk dicht kan.” Rahouti dweept met Hamas, een filiaal van de islamistische Moslimbroederschap. Een door ons geraadpleegde Nederlandse arabist (die anoniem wil blijven), concludeert na het beluisteren van Rahouti’s Youtube-video’s met Arabische preken dat het ‘hardcore salafistische dogmatiek’ betreft.
     
  • Abdelaziz Alkabir is van hetzelfde laken een pak: salafistische retoriek. Op een van de foto’s in Antwerpen (zie bijlage) is hij te zien met een groep piepjonge gehoofddoekte moslimkindjes die samen met hem het wijsvingertje in de lucht houden, dat verwijst naar de ‘tawhid’, het geloof in de Ene God (Allah). De tawhid is de eerste helft van de ‘shahada’, de mainstream islamitische geloofsgetuigenis. Het is een politiek totalitair statement van salafisten en jihadisten (onder wie recent ook Islamitische Staat) dat kan worden vergeleken met het ‘Sieg Heil’ van de nazi’s. De shahada en de tawhid verklaren alles wat niet-islamitisch is inferieur en bestempelen het als ‘te vernietigen’ of te koloniseren, te islamiseren. ‘Shahada’ betekent overigens ‘getuigenis’ (zoals in een rechtbank, maar dan zonder enig bewijs), wat het politiek-juridische karakter van de islam aantoont. Alkabir sprak ook zijn steun uit voor Tarik Ibn Ali die in de cel zit voor betrokkenheid bij de jihad-aanslagen in Parijs in Spanje.

In 2010 al wees Vlaams Belang op het kwalijke karakter van Moskee Omar in de Tulpstraat. Jihadwatcher Peter Velle zei toen dat er jihadstrijders werden geronseld. Isa Abdurachmanov, de Tsjetsjeense spil van het Belgische terreurnetwerk en ook enkele Marokkaanse opgepakte jihadterreurverdachten, kwamen vaak over de vloer in Moskee Omar. Sindsdien hebben wij meerdere malen gevraagd om deze moskee te sluiten. Begin vorig jaar eisten wij opnieuw de sluiting van deze moskee (samen met 5 andere geïslamiseerde moskeeën) omdat ze regelmatig radicale sprekers ontvangt, wat vandaag met benefiet-predikers als Moussa Rahouti en Abdelaziz Alkabir opnieuw wordt bevestigd.

 

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Met bijna 4.000 m2 krijgt Antwerpen de grootste moskee van het land

gepubliceerd op 28 november 2017 om 13:25

De 63e moskee van Antwerpen komt eraan. Met bijna 4.000 m2 komt in Antwerpen de eerste megamoskee die tevens de grootste moskee van België wordt, bijna 1.500 m2 groter dan de geplande Fatih-megamoskee in de Gentse rabotwijk. Om u een idee te geven, de totale (vloer)oppervlakte van de Antwerpse Kathedraal is bijna 8000 m2. Locatie van deze nieuwe megamoskee: het postgebouw in de Wilgenstraat 2A.

 

Straks meer moskeeën dan kerken

Als deze trend zich doorzet zo is in Antwerpen straks het aantal moskeeën straks groter dan het aantal kerken (momenteel telt Antwerpen 93 kerken, waarvan er meerderen ontwijd en herbestemd worden). Een dik jaar geleden protesteerden wij nog tegen een nieuwe grote moskee op de Antwerpse Luchtbal, die eveneens in een oud postkantoor komt (1000 m2).

Antwerpen-Noord

Nergens in Antwerpen zijn er meer moskeeën dan in Antwerpen-Noord (18), en nu komt deze moskee er als 19e bij. Nergens is de islamisering dan ook zo sterk voelbaar als in Antwerpen-Noord en met name de Seefhoek, waar halal-winkels, schotelantennes, islamitische sluiers en algehele verloedering de toon zetten. Voor wie zich nog altijd afvraagt wat islamisering precies betekent: het betekent het steeds islamitischer worden van een wijk, gemeente, stad, samenleving, met alle gevolgen van dien: behalve een aantal uitzonderlijke excentriekelingen voelt geen Vlaming zich er nog thuis, en overigens geldt dat doorgaans ook voor Vlamingen met een niet-islamitische migratieachtergrond.

Moskeedichtheid 

De grote moskeedichtheid in Antwerpen-Noord wordt ook geïllustreerd door het feit dat deze nieuwe megamoskee in de Wilgenstraat 2A op amper 150 meter zal liggen van de bestaande (erkende) Pakistaanse moskee Noor-Ul-Haram in de Van Kerckhovenstraat 87. Het mag duidelijk zijn dat de islam Antwerpen-Noord en met name de wijk Seefhoek en Stuivenberg overwoekert en overneemt. Niet te onderschatten is de sektarische wedijver tussen een Pakistaanse en Arabische (Marokkaanse) moskee, wat het aantal moskeeën alleen maar opdrijft.

Als bijlage vindt u de antwoorden van schepen Caroline Bastiaens op vragen van VB-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer met een gedetailleerd overzicht van alle (gekende) moskeeën in Antwerpen.

sv moskeeën antwerpen

Hetzelfde stramien

Het stramien is altijd hetzelfde en even doorzichtig als doeltreffend: hoe meer moslims zich in onze stad bevinden en hoe meer die zich in wijken concentreren, hoe meer islamitische gebedshuizen er nodig zijn. Sluwe, machtsgeile islampredikers spelen daar op in en overtuigen lokale moslimgemeenschappen om geld in te zamelen, organiseren benefiets, zoeken en vinden een locatie, huren of kopen het pand, krijgen de nodige vergunningen en klaar is kees. Vaak zijn nieuwe moskeeën ook uitbreidingen of verlengstukken van kleinere bestaande moskeeën die uit hun voegen dreigen te barsten, zoals in dit geval Moskee Omar in de Tulpstraat, die op amper 250 meter ligt van de geplande megamoskee in het postgebouw in de Wilgenstraat 2A.

Benefiet om 700.000 euro in te zamelen

De benefiet met als doel 700.000 euro in te zamelen voor de nieuwe megamoskee vindt dan ook plaats in Moskee Omar op 8, 9 en 10 december, met aparte ingang voor mannen en vrouwen. Op de uitnodiging (zie bijlage) staat te lezen:

*Ingang vrouwen:* 
*Tulpstraat 49, 2060 Antwerpen* 
*Ingang mannen:* 
*Tulpstraat 53, 2060 Antwerpen*

De benefiet is live te volgen via Huda TV: http://www.hudatv.nl, een kanaal dat als doel heeft de moslimgemeenschap waar ze zich ook bevindt bij de les te houden en te islamiseren in plaats van te integreren in de niet-islamitische (gast)samenleving.

Islampredikers op de benefiet:

 

  • Moussa Rahouti: studeerde aan de Islamitische Universiteit van Rotterdam. Heeft Nederlandse tongval, maar doet zowat alles in het Arabisch. Hij zamelt regelmatig geld in voor moskeeën, zoals ook in Borgerhout. Hij staat op diverse sites, o.a. van moskeeën, te boek als ‘Koran-reciteur’, bijvoorbeeld op de website van een moskee in Turnhout. Hij is een typische ‘beroepsmoslim’, zoals de helaas overleden Nederlandse arabist Hans Jansen dat uitdrukte. De Islamitische Universiteit van Rotterdam (IUR), waar Rahouti naar eigen zeggen studeerde, kwam in opspraak wegens “haatzaaiende en gewelddadige teksten en oproepen van de rector en de ondermaatse kwaliteit van het onderwijs”. De accreditatie van deze ‘universiteit’ is dan ook ingetrokken. PVV-kamerlid Harm Beertema: “Eindelijk kan deze zogenaamde universiteit, die helemaal niet de naam universiteit verdient, door de minister gesloten worden. Dat is goed nieuws, want tot nu toe had de minister geen middelen om op te treden tegen de verwerpelijke uitspraken van de rector over Koerden, Armeniërs, homoseksuelen, Joden en over het slaan van vrouwen. Het is heel mooi dat deze instelling die een schandvlek voor het Nederlandse onderwijs is eindelijk dicht kan.” Rahouti dweept met Hamas, een filiaal van de islamistische Moslimbroederschap. Een door ons geraadpleegde Nederlandse arabist (die anoniem wil blijven), concludeert na het beluisteren van Rahouti’s Youtube-video’s met Arabische preken dat het ‘hardcore salafistische dogmatiek’ betreft.

 

  • Abdelaziz Alkabir : is van hetzelfde laken een pak: salafistische retoriek. Op een van de foto’s in Antwerpen is hij te zien met een groep piepjonge gehoofddoekte moslimkindjes die samen met hem het wijsvingertje in de lucht houden, dat verwijst naar de ‘tawhid’, het geloof in de Ene God (Allah). De tawhid is de eerste helft van de ‘shahada’, de mainstream islamitische geloofsgetuigenis. Het is een politiek totalitair statement van salafisten en jihadisten (onder wie recent ook Islamitische Staat) dat kan worden vergeleken met het ‘Sieg Heil’ van de nazi’s. De shahada en de tawhid verklaren alles wat niet-islamitisch is inferieur en bestempelen het als ‘te vernietigen’ of te koloniseren, te islamiseren. ‘Shahada’ betekent overigens ‘getuigenis’ (zoals in een rechtbank, maar dan zonder enig bewijs), wat het politiek-juridische karakter van de islam aantoont.

Moskee Omar

In 2010 al wees Vlaams Belang op het kwalijke karakter van Moskee Omar in de Tulpstraat. Jihadwatcher Peter Velle zei toen dat er jihadstrijders werden geronseld. Isa Abdurachmanov, de Tsjetsjeense spil van het Belgische terreurnetwerk en ook enkele Marokkaanse opgepakte jihadterreurverdachten, kwamen vaak over de vloer in Moskee Omar. Sindsdien hebben wij meerdere malen gevraagd om deze moskee te sluiten. Begin vorig jaar eisten wij opnieuw de sluiting van deze moskee (samen met 5 andere geïslamiseerde moskeeën) omdat ze regelmatig radicale sprekers ontvangt, wat vandaag met benefiet-predikers als Moussa Rahouti en Abdelaziz Alkabir opnieuw wordt bevestigd.

 

 

Lees hier de tussenkomst van FDW nav de begrotingsbesprekingen in Antwerpen

gepubliceerd op 27 november 2017 om 21:02

Tussenkomst begrotingsdebat stad Antwerpen 27/11/2017

Filip Dewinter, fractieleider Vlaams Belang

 

Mijnheer de Burgemeester,

Collega’s,

Terwijl de linkse oppositie een vuile partijpolitieke oorlog uitvecht met de meerderheid proberen wij ons vanavond te concentreren op datgene de Antwerpenaren echt interesseert. Het moddergevecht tussen SP.a, Groen, PvdA en de meerderheid bevuilt ondertussen alle betrokken partijen. De hypocrisie viert overigens hoogtij. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. De SP.a heeft ondertussen de boemerang al in eigen gezicht gekregen. Groen wast zogezegd witter dan wit. Maar hoe zit het dan met oa de aanwezigheid van Groen collega Freya Piryns op het tuinfeest van Land Invest kopman Eric Van der Paal in mei 2016 bij hem thuis in Schoten?

Vooraleer dieper in te gaan op een aantal belangrijke uitdagingen van onze stad wil ik eerst enkele opmerkingen over de technische kant van deze begroting ter sprake brengen.

  • Een belangrijke vaststelling is dat onze gemeenteraad alsmaar minder greep heeft op de stedelijke begroting. Ook dit jaar gaat meer dan 50% van de uitgaven naar de zogenaamde “overdrachten” namelijk onderwijs, OCMW, Digipolis, politie, brandweer en ettelijke tientallen zogenaamde verzelfstandigde bedrijven, vzw’s, enz…
  • Antwerpen is alsmaar meer aangewezen op de toelage uit het gemeentefonds (€683 miljoen). In 2000 vormde deze toelage 40% van de begrotingsinkomsten. In 2014 was dat al 45% en in 2019 zal dat meer dan 50% zijn. Dit alles is het gevolg van stijgende kosten en dalende inkomsten. We komen hier straks uitgebreid op terug.
  • Het resultaat op kasbasis (in mensentaal: het geld dat overblijft nadat kosten en schulden betaald zijn) daalt jaar na jaar. In 2014 bedroeg het resultaat op kasbasis nog 26 miljoen Euro; in 2018 zal dit 5,2 miljoen Euro zijn en in 2022 blijft er nog welgeteld 480.750 Euro over. De volgende ploeg zal het met een aalmoes moeten doen. Kortom, u hypothekeert de toekomst van onze stad.
  • De realisatiegraad van de investeringen is en blijft ondermaats. Verschillende geplande grote projecten komen er niet en andere worden alsmaar uitgesteld.

 

Mijnheer de Burgemeester,

Collega’s,

Antwerpen is ziek. De symptomen zijn gekend: extreme verkeersconstipatie, een armoede- en werkloosheidsontsteking, oikofobie (angst voor de eigen identiteit), een multicultureel infarct, een beklemmend onveiligheidsgevoel en een islamkanker er bovenop. In hoeverre de patiënt hier ooit nog kan van herstellen is zeer de vraag. Zeker wanneer blijkt dat de behandelende N-VA, CD&V en VLD-dokters weigeren  –  omwille van een politiek correcte pathologie en ideologische therapeutische hardnekkigheid – de juiste diagnose te stellen en wanneer daar bovenop blijkt dat de ernstig zieke patiënt nauwelijks centen heeft om de dure therapie te betalen.  

Laat ons beginnen met hetgeen Antwerpen in de voorbije week in de ban hield: de verkeersconstipatie. Bovenop de traditionele eindeloze files veroorzaakt door ongecoördineerde wegenwerken werden we geconfronteerd met de siliconenfiles en zelfs met een falend openbaar vervoer omwille van – u raadt het nooit – vallende bladeren. Het minste incident (vrachtwagen verliest zijn lading, verkeersongeval, een of andere manifestatie,…) in Antwerpen is voldoende om de verkeerschaos compleet te maken. Urenlange files met heel veel frustratie, economische schade en imagoverlies zijn hiervan het gevolg. De meerderheidspartijen hopen dat er bij de Antwerpenaren een vorm van gewenning zal optreden maar uit wat ik hoor, vrees dat vooral de frustratie toeneemt. Men heeft de mobiliteitsproblemen gigantisch onderschat, onvoldoende flankerende maatregelen genomen en slecht gecommuniceerd met als gevolg dat de chaos nauwelijks te overzien is. Het verkeersimmobilisme verlamt onze stad niet alleen voor wat betreft de toegankelijkheid van Antwerpen maar ook steeds meer voor wat de economische leefbaarheid van onze stad aangaat.

Mijnheer de Burgemeester,

Collega’s,

Half juli verscheen wellicht het meest interessante maar ook het meest verontrustende rapport omtrent de financiële, economische maatschappelijke en demografische situatie van onze stad. Het betrof een studie van de ING omtrent de evolutie van de fiscale ontvangsten van de steden en gemeenten in ons land in relatie tot de demografische omstandigheden. Uit deze studie blijkt dat de sterke Antwerpse bevolkingsgroei geen fiscale meerwaarde biedt maar vooral leidt tot meer uitgaven. Kortom Antwerpen kan de bevolkingsgroei fiscaal niet aan. Daar zijn twee redenen voor volgens de ING-studie:  de vergrijzing van de autochtone bevolking gecombineerd met een “witte vlucht” en het feit dat de voornamelijk allochtone bevolkingsgroei “niet kwaliteitsvol” is. Ik vind dat mooi uitgedrukt “niet kwaliteitsvol”.

 In de praktijk komt het erop neer dat er een buitenproportioneel aandeel is van vooral vreemdelingen met een laag inkomen,  werkloosheidsuitkeringen, een leefloon of helemaal geen inkomen wanneer het illegalen en asielzoekers betreft . Al deze figuren dragen weinig of niets bij aan de belastingontvangsten maar kosten wel handenvol geld aan allerhande faciliteiten en diensten die met belastinggeld worden betaald. Vorig jaar kwamen er in Antwerpen 33.669 mensen bij en verlieten er 32.010 de stad. Van de personen die zich hier vestigende zijn slechts 12.000 van hen autochtonen, al de rest zijn allochtonen waarvan meer dan 12.000 vreemdelingen van buiten de EU. Een stijging trouwens van 38% op 3 jaar tijd. Daartegenover staat “de witte vlucht”. De helft van de stadsverlaters zijn autochtonen. Jaarlijks verlaten er overigens 3.000 autochtonen meer de stad dan er bijkomen. Kortom de omvolking – de vervanging van de autochtone Vlaamse Antwerpenaren door steeds meer allochtone islamistische vreemdelingen – zorgt ervoor dat de Vlaamse Antwerpenaren binnenkort een minderheid in hun eigen stad zullen zijn.

De evolutie van de gekleurde intocht gecombineerd met een witte vlucht zorgt tevens voor een krimpend financieel draagvlak en voor alsmaar meer problemen.  De capaciteitsproblemen in de kinderopvang, het onderwijs, de sociale huisvestingen, de zorgsector zijn quasi volledig te wijten aan de immigratie-invasie richting Antwerpen. Het aantal leefloners (van 7.620 in 2013 naar10.055 in 2016)  en werklozen (33.925 in 2013 naar 16.176 in 2016) stijgt in Antwerpen jaar na jaar. Het is allang overigens geen geheim meer dat Antwerpen procentueel tweemaal zoveel werklozen telt als de rest van Vlaanderen.

Men zou er mogen vanuit gaan dat een rechts stadsbestuur na 60 jaar socialisme deze noodlottige spiraal zou doorbreken en omkeren. Niets is echter minder waar, integendeel! Tijdens uw bewind, mijnheer de burgemeester, dames en heren van de N-VA, CD&V, VLD-meerderheid, gaat het van kwaad naar erger. De immigratietoevloed neemt hand in hand met de witte vlucht stelselmatig toe.

 

Mijnheer de Burgemeester,

Collega’s,

De toename van alsmaar meer vreemdelingen in Antwerpen zorgt voor een verdere multiculturalisering van onze stad met alle problemen vandien. In sneltempo importeren we allerlei conflicten van elders die nu hier uitgevochten worden. Van de Marokkaanse drugmaffia in Borgerhout tot de rellen tussen Koerden en Turken in Antwerpen-Zuid, van de tegenstellingen tussen Soenieten en Sjiieten tot en met de bendeoorlogen tussen rivaliserende buitenlandse maffia-organisaties… Het houdt niet meer op. Multicul is vooral multiambras geworden. De diversiteit leidt niet tot multiculturele verrijking maar tot culturele verschraling en tot de import van conflicten en problemen. Dat hoeft niet te verwonderen want wie de derde wereld importeert, wordt de derde wereld.

Daarenboven worden we geconfronteerd met de islamisering van onze stad. Antwerpen telt nu 62 moskeeën en in de Seefhoek komt binnenkort in wat nu nog een postgebouw is een gigantisch islamitisch cultureel centrum annex moskee van 3.800 m² groot. Met de inplanting van deze mega-moskee die in het verkiezingsjaar 2018 zal geopend worden, wordt Antwerpen-Noord definitief ingelijfd door het islamitisch kalifaat. Dit alles leidt ertoe dat de Antwerpenaar ondanks dalende criminaliteitscijfers zich onveiliger voelt dan ooit. Veiligheid heeft immers niet alleen te maken met dalende of stijgende criminaliteitscijfers maar ook met het zich geborgen voelen in een culturele omgeving die men herkent en vertrouwt. Kortom een culturele en maatschappelijke omgeving die zijn oorsprong vindt in onze Europese beschaving en niet geënt is op islamitische waarden en normen die haaks staan op onze beschaving. Het feit dat onze manier van leven in hele Antwerpse stadswijken geen evidentie meer is maar een uitzondering bedreigt meer dan ooit de culturele, maatschappelijke en sociale veiligheid van de autochtone Antwerpenaar.

Mijnheer de Burgemeester,

Als er niet dringend ingegrepen wordt dan blijft er voor het zieke Antwerpen alleen nog palliatieve zorgen over. De vijandelijke overname van onze stad moet stoppen. U had ommekeer beloofd maar u heeft meer van hetzelfde gebracht. U hebt zich beperkt tot het snoeien van de takken van de boom maar aan de wortels hebt u niet geraakt. Daarom zullen wij deze begroting niet goedkeuren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfers: Antwerpen vervreemdt in sneltempo

gepubliceerd op 17 november 2017 om 21:59
 

Filip Dewinter: “Burgemeester De Wever ondergaat slaafs het lakse asiel- en immigratiebeleid van de staatssecretaris voor asiel en migratie, zijn partijgenoot Theo Francken. Jaar na jaar vestigen zich immers meer vreemdelingen en mensen met een migratieachtergrond in Antwerpen, vooral van buiten de EU. Ondertussen gaat ook de witte stadsvlucht gewoon door. Er is een omvolking gaande waarbij autochtonen in Antwerpen en omliggende gemeenten worden vervangen door allochtonen.”

Uit antwoorden van Antwerps burgemeester Bart De Wever op vragen van gemeenteraadslid Filip Dewinter blijkt dat Antwerpen in sneltempo vervreemdt. Jaar na jaar vestigen zich steeds meer vreemdelingen en mensen met een migratieachtergrond in Antwerpen, vooral van buiten de EU, terwijl de witte stadvlucht aanhoudt. Door deze omvolking wordt de Antwerpenaar binnen afzienbare tijd minderheid in zijn eigen stad en binnen enkele decennia zijn we minderheid in eigen land, met alle culturele en sociaaleconomische gevolgen van dien: onze stabiele beschaving en vrije samenleving is bezig te verdwijnen.

In 2014 kwamen er in Antwerpen Stad in totaal 29.712 nieuwe mensen bij. In 2015 waren dat er 32.035 en in 2016 33.669 (zie tabel onder vraag 1). Tegelijkertijd verlieten in die jaren respectievelijk in totaal 30.780, 30.875 en 32.010 mensen de stad (zie tabel onder vraag 8).

De stijging van het aantal nieuwe inwoners is geheel te wijten aan het feit dat steeds meer mensen met een migratieachtergrond, afkomstig uit de EU en vooral van buiten de EU, zich in Antwerpen vestigen. Terwijl het aantal nieuwe autochtonen dat zich in Antwerpen Stad vestigt stagneert rond de 12.000 per jaar, steeg het aantal nieuwe inwoners afkomstig uit de EU van 8.404 in 2014 naar 9.027 in 2016. Het aantal nieuwe inwoners afkomstig van buiten de EU steeg van 8.690 in 2014 naar 10.817 in 2015 en 12.012 in 2016. Het aantal mensen afkomstig van buiten de EU dat zich in Antwerpen vestigt steeg dus op twee jaar tijd met 3.322, een toename van 38%. (Zie tabel ‘Op basis van herkomst’ onder vraag 2.)

Jaarlijks vestigen er zich in Antwerpen dus meer mensen met een migratieachtergrond (EU en niet-EU) dan autochtonen, en het aandeel nieuwe inwoners met een migratieachtergrond wordt daarin jaar na jaar groter (ook het aandeel niet-EU wordt daarin jaar na jaar groter):

2014: 17.094 of 58% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (29,4% of 8.690 niet-EU)
2015: 19.727 of 62% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (34,1% of 10.817 niet-EU)
2016: 21.039 of 63% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (36% of 12.012 niet-EU)
(zie tabel ‘Op basis van herkomst’ onder vraag 2)

Dit is vooral een gevolg van het feit dat de als vluchteling erkende asielzoekers doorgaans naar steden zoals Antwerpen trekken.

Kijken we naar de leeftijd, dan zien we dat de nieuwe inwoners zich vooral bevinden in de leeftijdscategorie 25-39-jarigen, goed voor jaarlijks ongeveer 44% van het totaal aantal nieuwe inwoners in Antwerpen (zie tabel onder vraag 3).

Wat de districten betreft vestigden de nieuwe inwoners zich vooral in het district Antwerpen: in totaal 16.004 in 2014; 17.731 in 2015; 18.011 in 2016, telkens goed voor ongeveer 54% van het totaal aantal nieuwe inwoners in Antwerpen. Het district Deurne staat op de tweede plaats met een totaal van 3.239 nieuwe inwoners in 2014; 3.506 in 2015; 3.817 in 2016, telkens goed voor ongeveer 11% van het totaal aantal nieuwe inwoners in Antwerpen. Op de derde plek staat Berchem, nipt gevolgd door Borgerhout, waar jaarlijks in totaal 7 à 8% van de nieuwe inwoners in Antwerpen zich vestigde. Merksem en Wilrijk staan op plaats vijf en zes. Berendrecht-Zandvliet-Lillo is het district waar zich jaarlijks in totaal het minste nieuwe inwoners vestigden. (Zie tabel onder vraag 4.)

Opgesplitst naar herkomst vindt u de cijfers in de tabel ‘Op basis van herkomst’ onder vraag 5. Daaruit blijkt dat hoe dichter bij de stad, hoe groter het aandeel nieuwe inwoners is dat een migratieachtergrond heeft. Met name in het district Antwerpen is dit frappant:

2014: 10.138 of 63% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (32,2% of 5.124 niet-EU)
2015: 11.864 of 68% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (37% of 6.448 niet-EU)
2016: 12.116 of 68% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (39% of 6.931 niet-EU)

Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren waren in 2016 nog de enige twee districten waar het aantal nieuwe autochtonen dat zich vestigde groter is dan het aantal nieuwe inwoners met een migratieachtergrond.

Tegelijkertijd blijft de witte stadsvlucht aanhouden:

Het aantal autochtonen dat Antwerpen Stad verlaat lag de jongste drie jaar rond in totaal 15.000 per jaar, terwijl er jaarlijks in totaal ongeveer 12.000 bijkwamen.

Het aantal mensen afkomstig uit de EU dat de stad verliet was 6.319 in 2014 en 7.464 in 2016, terwijl er meer bijkwamen: 8.404 in 2014 en 9.027 in 2016. (Zie tabel ‘Op basis van herkomst’ onder vraag 9.)

Het aantal mensen afkomstig van buiten de EU dat de stad verliet was 8.805 in 2014, 8.831 in 2015 en 9.087 in 2016, terwijl er in 2015 en 2016 een pak meer bijkwamen: 10.817 in 2015 en 12.012 in 2016. In 2014, vóór de zogenaamde vluchtelingencrisis, kwamen er 8.690 bij terwijl er 8.805 (ietsje meer) de stad verlieten. (Zie tabel ‘Op basis van herkomst’ onder vraag 9.) Naast de witte stadsvlucht is er dus ook een duidelijke uitzwerming van mensen met een migratieachtergrond naar gemeenten nabij Antwerpen.

Ook in de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren, in 2016 nog de enige twee districten waar het aantal nieuwe autochtonen dat er zich vestigt groter was dan het aantal nieuwe inwoners met een migratieachtergrond, is het aantal autochtonen dat jaarlijks het district verlaat groter dan het aantal autochtonen dat zich er jaarlijks vestigt.

De Antwerpse stadsverlaters vestigen zich vooral in Schoten, Brasschaat, Mortsel, Edegem, Kapellen, Zwijndrecht, Borsbeek, Wommelgem, Gent, Stabroek, Wijnegem en Beveren (zie tabel onder vraag 13).

Filip Dewinter: “Als dit zo doorgaat zijn we binnen afzienbare tijd minderheid in eigen stad en binnen enkele decennia in eigen land. De federale regering moet de instroom stoppen en lokale besturen moeten een inschrijvingsstop invoeren voor vreemdelingen.”

Als bijlage vindt u de antwoorden met de genoemde tabellen.

20171113_SV_00188

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen