Amper 1 op 10 afgewezen asielzoekers keert vrijwillig terug

gepubliceerd op 15 mei 2017 om 10:57
Terugkeercijfers lager dan regering-Di Rupo

Illegalen of asielzoekers wiens aanvraag werd geweigerd, wordt bevolen het land te verlaten. Zij kunnen hierbij beroep doen op door de overheid gefinancierde vrijwillige terugkeer. Slechts 10 procent maakt daar gebruik van, zo blijkt uit cijfers die Filip Dewinter bemachtigde bij staatssecretaris Francken. 

In 2016 registreerde het staatssecretariaat voor asiel en migratie 4.267 vrijwillige vertrekkers. Hetzelfde dan het jaar voordien toen 4.274 uitgeprocedeerden vrijwillig terugkeerden. Ter vergelijking: beide cijfers liggen merkbaar lager dan onder de regeerperiode Di Rupo: in 2012 en 2013 keerden er respectievelijk 5.644 en 4.707 terug. Dit ondanks een minder acute asielcrisis.

Andere merkwaardige vaststelling betreft het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers dat vrijwillig naar eigen land terugkeert. Uit de cijfers van de staatssecretaris blijkt dat dit er vorig jaar 1.090 waren. Volgens de cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) waren er in dat jaar evenwel 10.667 kandidaat-asielzoekers die een negatieve beslissing van het CGVS hadden gekregen.

Filip Dewinter: “Dat betekent dat slechts één op de tien uitgeprocedeerde asielzoekers vrijwillig naar het eigen land vertrekt. Waar zijn die 9.000 andere die een negatieve beslissing hebben kregen dan gebleven? Ik denk dat we allemaal het antwoord kennen: de grote meerderheid daarvan zit hier in de illegaliteit ondergedoken en deze regering laat rustig betijen. Alle retoriek ten spijt van bepaalde regeringsleden, dat er van een terugkeerbeleid prioriteit wordt gemaakt, blijkt hieruit het tegendeel. Ik zie hiervoor maar één oplossing: uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden ondergebracht in gesloten centra met het oog op terugkeer. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Bijlage: antwoord van staatssecretaris Francken op schriftelijke vraag nr. 1011 van Filip Dewinter

20170511 PM vrijwillig vertrek uitgeproceeerde asielzoekers – antwoord

20170511 PM vrijwillig vertrek uitgeproceeerde asielzoekers – tabel.docx

20170511 vrijwillig vertrek uitgeproceeerde asielzoekers – vraag

Peter Lemmens
Fractiesecretaris

 

 

 


Kernwoorden: , , ,