6 op 10 vreemdelingen in Belgische gevangenissen zijn illegaal

gepubliceerd op 14 april 2015 om 11:20

Filip Dewinter: ‘1 op 3 gedetineerden is illegaal. Jaarlijkse kostprijs: 155.636.000 euro. Te gek voor woorden.’

Filip Dewinter: ‘Overbevolking in gevangenissen oplossen door illegalen terug te sturen naar hun land van herkomst. Het Vlaams Belang wil aparte containergevangenis voor criminele illegalen in afwachting van hun terugkeer.’

Op basis van de antwoorden op een aantal parlementaire vragen komt Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Filip Dewinter tot de onthutsende conclusie dat 60 procent van alle vreemdelingen in de Belgische gevangenissen illegalen zijn. 1 op 3 van alle (vreemde en Belgische) gedetineerden zijn illegalen. Totale kostprijs: 155.636.000 euro per jaar.

Op 16 maart 2015 verbleven in de Belgische gevangenissen in totaal 5.421 vreemdelingen. 3280 van deze vreemdelingen zijn illegaal in ons land. Dit betekent dat 60 procent van alle vreemde gedetineerden illegaal in ons land verblijven. Vlaanderen spant de kroon: 66 procent van het totaal aantal vreemdelingen (1764 van de 2660 vreemde gedetineerden zijn illegalen) die in Vlaamse gevangenissen zijn opgesloten, zijn illegaal in ons land. In het Brussels Gewest betreft het 60 procent (613 van de 1007 vreemde gedetineerden zijn er illegaal). In Wallonië gaat het over 51 procent illegalen (903 van de 1753 vreemde gedetineerden zijn er illegaal in ons land).

Wanneer we het aantal gedetineerde vreemdelingen opsplitsen in veroordeelden en beklaagden stellen we vast dat 57% van de veroordeelde vreemdelingen, illegalen zijn (2014 van de 3535 vreemde gedetineerden zijn illegaal in ons land aanwezig). 72% van de beklaagde vreemdelingen zijn illegalen (1174 van de 1615).

In het Vlaams Gewest leidt de gevangenis van Wortel de top vijf. Op een totaal van 564 vreemde gedetineerden telt Wortel 443 illegalen (78%). Leuven-Centraal staat op 2 met 73% illegalen (92 illegalen op 126 vreemde gedetineerden). Turnhout staat op 3 met 70% illegalen (80 illegalen op 113 vreemde gedetineerden). Brugge staat op 4 met 68% (188 illegalen op 273 vreemde gedetineerden) en Antwerpen staat op 5 met 64% illegalen (250 illegalen op 351 vreemde gedetineerden).

Ongeveer 1 op 3 van alle gevangenen in ons land zijn illegaal in ons land aanwezig. Op een totale gevangenisbevolking van ongeveer 11.700 is 5421 vreemdeling waarvan 3280 illegalen zijn.

De Strafuitvoeringsrechtbanken hebben de bevoegdheid om, op voorstel van de gevangenisdirecties, illegale vreemdelingen die meer dan 3 jaar celstraf hebben gekregen, vrij te laten op voorwaarde dat ze naar hun land van herkomst worden gerepatrieerd. Jaarlijks stellen de gevangenisdirecties voor om gemiddeld zo’n 1000 illegalen terug te sturen. De rechtbanken gaan slechts op 25 tot 30% van de voorstellen in wat betekent dat jaarlijks gemiddeld een 250-tal veroordeelde illegalen gerepatrieerd wordt.

Filip Dewinter: “De situatie is schrijnend. 1op 3 gedetineerden is illegaal. De maatschappelijke kost is enorm. A rato van 130 euro per dag kosten de illegalen in onze gevangenissen 155.636.000 euro per jaar. Een pure schande, wetende dat er een gigantisch capaciteitstekort is in onze gevangenissen. Er moeten nieuwe gevangenissen gebouwd worden terwijl de helft van onze gevangenissen vol zit met vreemdelingen waarvan 60 procent illegalen zijn. Dat is de wereld op zijn kop.”

Dewinter pleit ervoor illegalen maximaal terug te sturen naar hun landen van herkomst en de landen van herkomst te verplichten om daar hun straffen uit te zitten. In afwachting van hun repatriëring kunnen illegale gedetineerden – naar Nederlands voorbeeld – opgesloten worden in containergevangenissen, die als tijdelijk opvangcentrum kunnen gebruikt worden.

“Het huidige systeem waarbij de strafuitvoeringsrechtbanken criminele illegalen die meer dan 3 jaar celstraf hebben gekregen, kunnen laten repatriëren werkt niet. Het hele systeem moet anders. Hier veroordelen, tijdelijk opsluiten en repatriëring met gevangenisstraf in het land van herkomst moet de regel zijn, niet de uitzondering,” aldus Dewinter.

 


Kernwoorden: , , , ,